8

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Armulisema nimel.
8:1 Nad küsivad sinult sõjasaagi kohta.
Ütle: “Sõjasaak: Jumalale ning sõnumitoojale”.
Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ja tehke õigust selles, mis teie vahel. Ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale, juhul kui peaksite olema usklikud.
8:2 Usklikud on vaid need, kes, tunnevad kartust oma südameis siis kui Jumalat meenutatakse ja kes kasvavad usus siis kui Tema tunnustähti neile ette loetakse ja kes panevad oma usalduse enda isandasse, 
8:3 need, kes täidavad kohustust ning kulutavad sellest, mida neile võimaldanud oleme.
8:4 Sellised on tõelised usklikud. Neil on tasemed nende isanda silmis ja armu andmine ning suursugune varustamine.
8:5 Nagu sinu isand tõi su esile sinu kodust tões, samas kui mõned usklikest tundsid vastumeelsust,
8:6 vaieldes sinuga tõe üle pärast seda, kui see oli selgeks tehtud. Justkui neid juhitaks surma, samas kui nad on pealt vaatamas.
8:7 Ja siis, kui Jumal lubas teile, et üks kahest grupist on teile. Ja teile meeldinuks, et see, mis ilma võimsuseta, olnuks teile. Aga Jumal soovis sisse seada tõe läbi enda sõnade ning läbi lõigata nende juure, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad,
8:8 et Ta võiks sisse seada tõe ning tühistada tühisuse, kuigi kurjategijad sellele vastu on.
8:9 Siis kui te oma isanda abi otsisite ning Ta vastas teile: “Ma abistan teid tuhande ingliga üksteisele järgnemas”.
8:10 Ja Jumal tegi seda vaid rõõmusõnumitena ja et teie südamed võiksid seeläbi rahu leida. Ja pole muud abi kui Jumalalt.
Jumal on suursugune, elutark.
8:11 Siis kui Ta kattis teid unega turvalisusena Temalt ja saatis alla teile vett taevast, et teid sellega puhastada ning eemaldada teist kuradi nuhtlused ja et tugevdada teie südamed ning teha seeläbi kindlaks teie jalgealune.
8:12 Siis kui teie isand ingleid inspireeris: “Ma olen koos teiega, nii et tehke püsivaks need, kes hoiatust kuulda võtavad. Ma heidan kabuhirmu hoiatuse suhtes ükskõiksete südameisse, nii et lööge kaeltest ülespoole ja lööge neist igat sõrmeotsa!
8:13 Seda sellepärast, et nad vastandusid Jumalale ning Tema sõnumitoojale. Ja kes iganes vastandub Jumalale ning Tema sõnumitoojale: Jumal on karm kättemaksus.
8:14 See: nii et maitske seda!
Ja sellepärast, et neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, on tule karistus.

8:15 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, siis kui kohtute hoiatuse suhtes ükskõiksetega, kes edenevad, ärge pöörake neile endi selgasid!
8:16 Ja kes iganes sel päeval neile enda selja pöörab, välja arvatud lahingumanöövrina või ühinedes kompaniiga: ta on esile kutsunud raevu Jumalalt ja tema elukoht on põrgu. Ja kuri teekonna lõpp.
8:17 Ja teie ei tapnud neid, aga Jumal tappis nad. Ja teie ei visanud, siis kui viskasite, aga Jumal viskas, ja et Ta võiks testida usklike läbi asjakohase testi Temalt.
Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
8:18 See. Ja sellepärast, et Jumal teeb nõrgaks nende plaani, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
8:19 Juhul kui otsite otsust: otsus on teie juurde tulnud. Ja juhul kui lõpetate: see on parem teile. Aga juhul kui naasete, siis Meie naaseme. Ja teie grupp ei saa teile mitte milleski abiks olla, vaatamata sellele, et see suurearvuline on.
Ja sellepärast, et Jumal on koos usklikega.
8:20 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja ärge pöörake temast ära samal ajal kui kuulete!
8:21 Ja ärge olge nagu need, kes ütlevad: “Me kuuleme”, samas kui nad ei kuule.
8:22 Halvimad olendid Jumala silmis on kurdid ja tummad – need, kes ei juurdle.
8:23 Ja oleks Jumal neis midagi head teadnud, Ta pannuks nad kuulama. Ja oleks Ta pannud nad kuulama, nad oleksid ära pööranud. Ja nad on vastuhäälestatud.
8:24 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, vastake Jumalale ning Tema sõnumitoojale siis kui ta hüüab teid sellele, mis teile elu annab! Ja teadke, et Jumal tuleb inimese ning tema südame vahele, ja et Tema juurde kogutakse teid kokku.
8:25 Ja olge kaalutletud kartuses eitamise testidest, mis ei lange osaks vaid neile teie seast, kes valet teevad.
Ja teadke, et Jumal on karm kättemaksus.
8:26 Ja mäletage aega, mil teid oli vähe ning te maa peal põlatud olite, kartes, et inimesed võivad teid ära pühkida: Ta andis teile peavarju ning toetas teid enda abiga ja võimaldas teile mõndasid häid asju, et võiksite tänulikud olla.
8:27 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge reetke Jumalat ning Tema sõnumitoojat ega ärge reetke oma usaldust! Ja te teate.
8:28 Ja teadke, et teie vara ning teie lapsed on vaid eitamise testid ja et koos Jumalaga on hiiglaslik autasu.
8:29 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, juhul kui peaksite olema kaalutletud kartuses Jumalast: Ta teeb teile kriteeriumi/otsustamisvahendi ja eemaldab teist teie kurjuse ning andestab teile!
Ja Jumal on hiiglasliku heldekäelisuse valdaja.

8:30 Ja siis kui hoiatuse suhtes ükskõiksed sinu vastu skeemitavad, et sind arreteerida või et sind tappa või et sind maalt välja ajada: nemad skeemitavad ning Jumal skeemitab, aga Jumal on parim skeemitaja.
8:31 Ja siis kui Meie tunnustähti neile ette loetakse, ütlevad nad: “Me oleme kuulnud, juhul kui me sooviksime, võiksime rääkida sarnaselt sellele. See pole muu, kui varasemate inimeste legendid”.
8:32 Ja siis kui nad ütlevad: “Oo, Jumal, juhul kui see peaks olema tõde Sinult, siis lase meie peale taevast kive alla sadada või too meie peale valus karistus!”
8:33 Aga Jumal ei hakka neid karistama samal ajal, kui sina nende seas oled. Ja Jumal ei hakka neid karistama siis, kui nad andestust otsivad.
8:34 Aga kuidas saaksid nad mitte olla Jumala poolt karistatud, kui nad hülgavad puutumatu ülistuskoha ega ole Tema liitlased! Tema liitlased on vaid need, kes kaalutletud kartuses. Aga enamus neist ei tea.
8:35 Ja nende kohustus majas on vaid vilistamine ning plaksutamine?
Nii et maitske karistust selle eest, mida eitasite!
8:36 Hoiatuse suhtes ükskõiksed kulutavad oma vara Jumala tee hülgamisele. Sedasi nad seda kulutavad, seejärel muutub see neile hingepiinaks, seejärel nad alistatakse.
Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed kogutakse kokku põrgusse,
8:37 et Jumal võiks eraldada halva heast. Ja halva asetab Ta üksteise otsa ning kuhjab selle kõik kokku ja asetab põrgusse. Sellised on kaotajad.
8:38 Ütle hoiatuse suhtes ükskõikseile, et juhul kui nad lakkavad, siis möödanik andestatakse neile, aga juhul kui nad naasevad, siis näide varasematest inimestest on juba antud.
8:39 Ja võidelge nendega, kuni pole enam eitamise teste ning doktriin on tervenisti Jumalale. Ja juhul, kui nad lakkavad: Jumal näeb, mida nad teevad.
8:40 Ja juhul, kui nad ära pööravad, siis teadke, et Jumal on teie kaitsja.
Suurepärane Kaitsja ja suurepärane Abiline!
8:41 Ja teadke, et kõigest, mida saate sõjasaagina millestki: siis sellest Jumalale viiendik, ja sõnumitoojale ja sugulastele ja isatutele ja vaestele ja teelistele – juhul kui usute Jumalasse ning sellesse, mis saatsime alla oma sulasele Kriteeriumi Päeval – päeval, mil kaks väge kohtusid.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
8:42 Siis kui teie olite lähemal pangal ning nemad olid kaugemal pangal ja karavan oli teie all. Ja oleksite te seda kohtumist planeerinud, te oleksite olnud selle suhtes eriarvamusel. Aga Jumal oli jõustamas varem antud korraldust, et võiks hukkuda tema, kes hukkus – koos selgete asitõenditega, ja et võiks elada tema, kes elab – koos selgete asitõenditega.
Ja Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
8:43 Siis kui Jumal näitas neid sinu unes justkui neid oleks vähe. Ja oleks Ta näidanud neid palju olevat, te oleksite kartma hakanud ning omavahel vaielnud selles küsimuses, aga Jumal päästis teid. Ta teab, mis rinnus.
8:44 Ja siis, kui Ta näitas neid, siis kui kohtusite, sinu silmadele vähe olevat ning vähendas teid nende silmis, et Jumala määrus saaks jõustuda.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.

8:45 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, siis kui kohtute mõne jõuga: seiske kindlalt ning meenutage Jumalat ülemääraselt, et võiksite olla edukad!
8:46 Ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja ärge vaielge omavahel, muidu hakkate kartma ning teie hoog raugeb. Ja olge kannatlikud, Jumal on koos kannatlikega.
8:47 Ja ärge olge nagu need, kes tulevad esile oma eluasemetest uhkeldavalt ja et inimeste poolt nähtud olla ning hülgavad Jumala tee.
Ja Jumal ümbritseb seda, mida nad teevad.
8:48 Ja siis, kui kurat nende töid neile ilustab ning ütleb: “Mitte ükski inimestest ei suuda teid täna võita, siis kui mina teie kõrval olen”.
Seejärel, siis kui kaks väge üksteise vaatevälja jõuavad, pöörab ta oma kandadel ning ütleb: “Ma olen teist süütu! Ma näen seda, mida teie ei näe, ma kardan Jumalat. Ja Jumal on karm karistamises”.
8:49 Siis, kui ütlevad kõhklejad ning need, kelle südameis haigus: “Nende doktriin on nad eksitanud”.
Aga kes iganes paneb oma usalduse Jumalasse…
Ja Jumal on võimas, elutark.
8:50 Ja juhul, kui sa võiksid näha, mil inglid hoiatuse suhtes ükskõikseid võtavad, nende nägusid ning nende selgasid lüües: “Maitske õgiva tule karistust!”
8:51 “See on selle eest, mida teie käed ette saatsid. Ja Jumal ei ole ebaõiglane oma sulastega.”
8:52 Nagu Fir´awni inimeste kaasus ning nende, kes enne neid: nad eitasid Jumala tunnustähti, seega Jumal võttis nad nende üleastumiste tõttu. Jumal on tugev, karm karistamises.
8:53 See on sellepärast, et Jumal ei muuda armu, millega Ta inimesi rikastab, kuni nemad muudavad seda, mis nende hingedes. Ja sellepärast, et Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
8:54 Nagu Fir´awni inimeste kaasus ning nende, kes enne neid: nad keeldusid tunnistamast oma isanda tunnustähti, seega Me hävitasime nad nende üleastumiste tõttu. Ja Me uputasime Fir´awni inimesed. Ja kõik nad olid patustajad.
8:55 Halvimad olendid Jumala silmis on need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed. Nad ei usu.
8:56 Need, kellelt oled tõotuse võtnud, seejärel nad tühistavad oma tõotuse iga kord ega ole kaalutletud kartuses,
8:57 nii et juhul, kui saavutad nende üle ülemvõimu lahingus: pane hirm läbi nende neisse, kes pärast neid tulevad, et nad võiksid kuulda võtta.
8:58 Ja juhul, kui sul on põhjust mõndade inimeste poolt reetmist karta, siis hülga sina nemad samal moel. Jumal ei armasta reetureid.
8:59 Ja ära lase hoiatuse suhtes ükskõikseil mõelda, et nad võitnud on. Nad ei suuda põgeneda.
8:60 Ja valmistage neile ette kõik, mida suudate jõududest ning ratsavägedest, et tekitada seeläbi kabuhirmu Jumala ning iseendi vaenlastes ja teistes nende kõrval, keda teie ei tea. Jumal teab neid.
Ja mida iganes te kulutate millestki Jumala põhjusel, see makstakse teile täielikult tagasi. Ja teile ei tehta ülekohut.
8:61 Ja juhul kui nad kalduvad rahu poole, siis kaldu sellele ka sina ja pane oma usaldus Jumalasse. Ta on kõikekuulev, kõiketeadev.
8:62 Ja juhul, kui nad sind petta kavatsevad, siis Jumalast piisab sulle. Tema see on, kes sind ning usklike oma abiga tugevdab.
8:63 Ja Tema ühendas nende südamed. Juhul, kui oleksid kulutanud kõik, mis maa peal, sa poleks suutnud nende südameid ühendada. Aga Jumal ühendas need. Ta on võimas, elutark.
8:64 Oo, prohvet, piisav on sulle Jumal ning kes iganes sulle usklikest järgnevad!
8:65 Oo, prohvet, ärgita usklikke võitlema! Juhul, kui teie seas on kakskümmend kannatlikku, nad purustavad kakssada. Ja juhul, kui teie seas on sada, nad purustavad tuhat hoiatuse suhtes ükskõikset. See on sellepärast, et nad on inimesed, kes ei mõista.
8:66 Nüüd on Jumal teile leevendanud ja Ta teab, et teis on nõrkus. Nii et juhul, kui teie seas on sada kannatlikku, nad purustavad kakssada. Ja juhul, kui teie seas on tuhat, nad purustavad kaks tuhat, läbi Jumala loa. Ja Jumal on koos kannatlikega.
8:67 See pole mõnele prohvetile, et sõjavange võtta seni, kuni ta maa peal ülemvõimu saavutab. Teie ihaldate selle maailma hüvesid, aga Jumal ihaldab pärastist elu. Ja Jumal on võimas, elutark.
8:68 Poleks olnud varasemat määrust Jumalalt, oleks teid puudutanud hiiglaslik karistus selle eest, mida võtsite.
8:69 Nii et sööge sellest, mida võtsite sõjasaagina seaduslikku ning head. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast.
Jumal on andestav, kõige armulisem.
8:70 Oo, prohvet, ütle neile, kes sinu käes vangidest: “Juhul kui Jumal teab teie südameis midagi head olevat, Ta annab teile parema kui see, mis teilt ära võeti ja andestab teile”!
Ja Jumal on andestav, kõige armulisem.
8:71 Ja juhul, kui nad sind reeta soovivad: nad olid reetnud Jumala juba varem. Ja Ta allutas nad.
Ja Jumal on teadev, elutark.
8:72 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja maapakku lähevad ja pingutavad oma vara ning eludega Jumala põhjusel, ja need, kes annavad peavarju ning aitavad: sellised on üksteise liitlased.
Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad, kuid pole maapakku läinud: teilt ei nõuta nende kaitsmist mitte millegi eest seni kuni nad maapakku lähevad. Ja juhul, kui nad otsivad teilt abi doktriinisiseselt, siis olete kohustatud aitama, välja arvatud inimeste vastu, kellega teil on sõlmitud kokkulepe.
Ja Jumal on teie tegemiste suhtes kõikenägev.
8:73 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed on liitlased üksteisele.
Juhul kui te seda ei tee, on maa peal eitamise testid ja suur korruptsioon.
8:74 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, ja maapakku lähevad ja Jumala põhjusel pingutavad ja need, kes annavad peavarju ning aitavad: sellised on tõelised usklikud. Neile on armuandmine ning suursugune varustamine.
8:75 Ja need, kes pärastpoole hoiatust kuulda võtavad, maapakku lähevad ning koos teiega pingutavad: nemad on teist. Aga veresugulased on üksteisele lähemal Jumala seaduses.
Jumal teab kõiki asju.