17

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
17:1 Ülistus Temale, kes toimetas oma sulase öösel puutumatust ülistuskohast parimasse ülistuskohta, mille ümbrust Me õnnistanud oleme, et võiksime talle näidata oma tunnustähtedest.
Ta on Kõikekuulev, Kõikenägev.
17:2 Ja Me andsime Moosesele seaduse ning tegime selle juhatuseks Iisraeli lastele: “Ärge võtke Minu asemele kaitsjatena”
17:3 “järeltulijaid nendest, keda Me koos Noaga kandsime.”
Ta oli üks tänulik sulane.
17:4 Ja Me määrasime Iisraeli lastele seaduses: “Te teete maa peal kaks korda korruptsiooni ja muutute väga kõrgeks ning võimsaks”.
17:5 Seejärel, siis kui saabus lubadus esimesest, tõstsime Me nende vastu üles Meie väga võimsad sulased, kes viisid läbi otsingu eluasemetesse. Ja see on lubadus, mis täidetud.
17:6 Seejärel Me tagastasime teile teie iseseisvuse neist ja aitasime teid rikkuse ning lastega ja tegime teid veelgi mõjuvõimsamaks.
17:7 Juhul kui teete head, teete head oma hingedele. Ja juhul kui teete halba, siis see on neile.
Niiet siis kui saabub lubadus hilisemast, häbistama teie nägusid, ja sisenema ülistuskohta, just nagu nad sisenesid esimesel korral, ja tõmbama maha, mida nad vallutavad, maha tõmbamisega:
17:8 see võib olla, et teie isand halastab teile. Aga juhul kui teie lähete tagasi, läheme Meie tagasi. Ja Me tegime põrgu vangikongiks neile, kes end juhatatuiks väidavad ja juhatuse ära põlgavad.

17:9 See Koraan juhatab selle juurde, mis kõige sirgeseljalisem ning annab rõõmusõnumeid usklikele, neile kes õiglaseid tegusid teevad, et neil saab olema külluslik autasu
17:10 ja et need, kes ei usu pärastisse ellu: Me oleme neile ette valmistanud valusa karistuse.
17:11 Ja inimene hüüab kurja järele läbi oma hüüde hea järele. Ja inimene on kärsitu.
17:12 Ja Me tegime öö ning päeva kahe tunnustähena. Seejärel Me kustutame öö tunnustähe ning teeme päeva tunnustähe nähtava, et võiksite otsida oma isanda soosingut ja et võiksite teada aastate numbrit ning arvestust.
Ja kõik oleme Me kategoriseerinud ning detailideni lahti seletanud selge seletusega.
17:13 Ja igale inimesele Me oleme kinnitanud tema saatuse tema kaelale. Ja Me toome esile tema jaoks Ülestõusmispäeval määruse, mille ta leiab lahtirullimata:
17:14 “Loe oma määrust! Sinu hingest sel päeval piisab arvepidajana sinu vastu.”
17:15 Kes iganes oli õigesti juhatatud: ta oli vaid õigesti juhatatud tema hinge jaoks. Ja kes iganes läks eksitusse: ta vaid läks eksitusse selle vastu.
Ja mitte ükski kandja ei kanna teise koormat.
Ja Me ei karista kuni oleme üles tõstnud sõnumitooja.
17:16 Ja siis kui Me võtame nõuks, et hävitame mõne linna, Me anname korralduse selle ülikülluslikele. Aga nad on hoolimatult reetlikud selles, seega sõna muutub siduvaks selle peal ning Me hävitame selle hävitamisega.
17:17 Ja kui palju põlvkondi oleme Me hävitanud alates Noast?
Ja Jumalast piisab teadliku ning nägijana oma sulaste üleastumiste üle.
17:18 Kes iganes ihaldab lühiajalist, Me kiirendame talle selles, mida soovime, kellele soovime, seejärel määrame talle põrgu, ta põleb seal süüdimõistetuna, kõrvaleheidetuna.
17:19 Ja kes iganes ihaldab pärastist elu ning pingutab selle nimel pingutamisega ning on usklik, sellised: nende pingutus on hinnatud.
17:20 Kumbagi Me abistame – neid ja teisi – sinu isanda küllusest. Ja sinu isanda küllus ei ole piiratud.
17:21 Vaata, kuidas Me oleme eelistanud mõnda neist üle teiste. Ja pärastine elu on suurem tasemetes ning suurem eelistuses.

17:22 Ära tee koos Jumalaga teist jumalust, et sa ei leiaks end häbistatuna, mahajäetuna.
17:23 Ja sinu isand on määranud, et sa ei teeniks mitte midagi peale Tema.
Ja oma vanemate suhtes hea käitumine. Juhul kui üks või mõlemad neist jõuavad vanasse ikka koos sinuga, ära ütle neile ptüi ega ära tõuka neid eemale, aga räägi nendega väärikate sõnadega.
17:24 Ja alanda neile leebuse tiib tingituna halastusest. Ja ütle: “Minu isand, halasta neile nagu nemad mind üles kasvatasid siis kui mina väike olin”.
17:25 Teie isand teab kõige paremini, mis teie hingedes. Peaksid sa olema õiglane: Ta on andestav neile, kes pööravad meeltparandades.
17:26 Ja anna sugulasele tema vääriline, ja puuduse käes kannatajale, ja teelisele. Aga ära pilla ekstravagantselt.
17:27 Pillajad on kuradite vennad. Ja kurat on oma isandale lipitseja.
17:28 Aga juhul kui sa neist ära pöörad, otsides halastust oma isandalt, mida sa eeldad, siis räägi nendega leebete sõnadega.
17:29 Ja ära tee oma kätt aheldatuks oma kaela külge ega ära ava seda täieliku avamisega, nii et muutud meeleheitlikuks, paljaks.
17:30 Sinu isand laiendab ning kitsendab varustamist kellele soovib. Ta on oma sulaste suhtes kõigest teadvel, kõikenägev.
17:31 Ja ära tapa oma lapsi kartes laostumist. Me varustame neile ning teile. Nende tapmine on suur viga.
17:32 Ja ära lähene ebaseaduslikule seksuaalvahekorrale. See on seksuaalne ebamoraalsus ning kuri tee.
17:33 Ja ära tapa hinge, mille Jumal on teinud ebaseaduslikuks, välja arvatud õigusemõistmisel.
Ja kes iganes on ebaõiglaselt tapetud, Me oleme andnud volituse tema liitlasele, aga ärgu ta liialdagu tapmises, ta on toetatud.
17:34 Ja ära lähene isatu omandile – välja arvatud koos sellega, mis on parem – kuni ta täisikka jõuab.
Ja täida tõotus, tõotus toob suure vastutuse.
17:35 Ja anna täis mõõt siis kui mõõdad ning kaalu kaaluga, mis tasakaalus. See on hea ja parim lõpptulemusena.
17:36 Ja ära järgi seda, mille kohta sul pole teadmist, sest kuulmise, nägemise ning südame – kõigi nende eest oled sa vastutav.
17:37 Ja ära kõnni maa peal upsakalt. Sa ei saa maad lõhestada ega saa sa ulatuda mägedeni kõrguses.
17:38 Kõik see, selle kurjus on vastik sinu isanda silmis.
17:39 See on sellest, mida sinu isand on sulle inspireerinud elutarkusest.

Ja ära tee koos Jumalaga teist jumalust, et sind ei heidetaks põrgusse hukkamõistetu, pagendatuna.
17:40 On teie isand siis eelistanud teid poegadega ning võtnud inglitest naisterahvad? Te olete hiiglaslikku ütlemist ütlemas!
17:41 Ja Me oleme lahti seletanud selles Koraanis, et nad kuulda võtaksid, aga see suurendab neid vaid vastumeelsuses.
17:42 Ütle: “Juhul kui oleksid jumalused koos Temaga, nagu nad ütlevad, siis nad oleksid otsinud teed trooni isanda vastu”.
17:43 Ülistus olgu Talle! Ja Ta on kõrgelt üle selle, mida nad ütlevad, tohutu kõrgusega!
17:44 Seitse taevast ja maa ning kes iganes nendes: ülistavad Teda. Ja pole mitte ühtegi asja, välja arvatud, et ülistab Tema kiituseks. Aga teie ei mõista nende ülistust.
Ta on kaastundlik, andestav.
17:45 Ja siis kui sa Koraani ette loed, Me asetame nähtamatu barjääri sinu ning nende vahele, kes pärastisse ellu ei usu.
17:46 Ja Me asetame nende südamete peale katted, et nad sellest aru ei saaks ning kurtuse nende kõrvadesse. Ja siis kui sa mainid oma isandat Koraanis üksinda: nad pööravad oma seljad vastumeelsuses.
17:47 Me teame kõige paremini, mida nad tähele panevad siis kui nad sind kuulavad, ja siis kui nad kohtuvad salajastel vestlustel, siis kui patustajad ütlevad: “Te järgite vaid meest, kes nõiutud!”
17:48 Vaata, kuidas nad sulle näiteid esitavad ning eksiteele lähevad ega suuda leida teed:
17:49 Ja nad ütlevad: “Siis kui oleme kondid ning tolm, kas meid tõstetakse üles uude loomingusse?”
17:50 Ütle: “Isegi kui peaksite olema kivid või raud”
17:51 “või mõni loodud asi millestki, mis suurepärane teie rinnus.”
Ja nad ütlevad: “Kes meid tagasi toob?”
Ütle: “Tema, kes tegi teid esimesel korral”.
Seejärel nad raputavad oma päid su peale ning ütlevad: “Millal see juhtub?”
Ütle: “See võib olla, et see on lähedal.”
17:52 “Päeval, mil Ta teid hüüab ning te vastate Teda ülistades. Ja te mõtlete, et viibisite vaid viivu”.
17:53 Ja ütle Mu sulastele, et nad ütleksid seda, mis parim. Kurat provotseerib kurjusele nende vahel. Kurat on inimolendile avalik vaenlane.
17:54 Teie isand teab teid kõige paremini. Juhul kui Ta soovib, Ta halastab teile või juhul kui Ta soovib, Ta karistab teid.
Ja Me ei ole saatnud sind valvuriks nende üle.
17:55 Ja sinu isand teab kõige paremini kõiki, kes taevastes ning maal.
Ja Me eelistasime mõndasid prohveteid üle teiste. Ja Me andsime Taavetile Psalmid.
17:56 Ütle: “Hüüdke neid, keda te Tema kõrval väitnud olete: neil pole võimu, et eemaldada või muuta teie kannatusi”.
17:57 “Need, keda te hüüate: nemad ise on otsimas lähimat teed oma isandani, lootes Tema halastusele ning kartes Tema karistust”.
Teie isanda karistust tuleks karta!
17:58 Ja pole linnadest, välja arvatud Me hävitame selle enne Ülestõusmispäeva või karistame seda karmi karistusega. See on kirjutatud seadusesse.
17:59 Ja Meid hoidis tagasi tunnustähti saatmast vaid see, et vana aja inimesed keeldusid neid tunnistamast. Ja Me andsime Thamudile ettenägemisvõimega emase kaameli, aga nad tegid talle ülekohut. Ja Me saadame tunnustähti vaid selleks, et teha nad kartlikuks.
17:60 Ja siis kui Me ütlesime sulle: “Sinu isand ümbritseb inimkonda”.
Ja Me ei teinud nägemust, mida sulle näitasime, välja arvatud eitamise testina inimkonnale, samuti puu, mis Koraanis neetud. Ja Me hoiatame neid, aga see ei suurenda neid muus kui suures ülemäärasuses.

17:61 Ja siis kui Me ütlesime inglitele: “Alistuge Aadamale”, nad alistusid, välja arvatud Iblis. Ta ütles: “Kas peaksin alistuma sellele, kelle Sa lõid savist!”
17:62 Ta ütles: “Näed Sa seda, keda Sa üle minu austanud oled? Juhul kui annad mulle ajapikendust kuni Ülestõusmispäevani, ma omastan tema järglased, välja arvatud mõned”.
17:63 Ta ütles: “Lahku! Ja kes iganes neist sulle järgneb: põrgu on teie autasu. Autasu, mis igati välja teenitud”.
17:64 “Ja ahvatle keda sa neist saad oma häälega. Ja kogu kokku kõik oma jõud ning mehed nende vastu. Ja ole nende kaasosaline nende rikkuses ning lastes. Ja luba neile”.
Aga kurat lubab neile vaid pettust.
17:65 “Minu sulased: nende vastu pole sul mitte mingit volitust.”
Ja sinu isandast piisab kaitsjana.

17:66 Teie isand on Tema, kes sõidutab teie jaoks laevu merel, et võiksite otsida Tema heldekäelisusest. Ta on halastav teie suunas.
17:67 Ja siis kui puudutavad teid kannatused merel, kadunud on kõik need, keda hüüate, välja arvatud Tema ainukesena. Seejärel, siis kui Ta päästab teid maale, te pöörate ära. Ja inimene on lipitseja.
17:68 Kas tunnete turvalisust, et Ta ei pane tükikest maad teid alla neelama või ei saada teie vastu keeristormi? Siis te ei leiaks endile mitte ühtegi kaitsjat.
17:69 Või kas tunnete turvalisust, et Ta ei too teid tagasi selle juurde teisel korral, saates teie vastu tormituule ning uputades teid teie eitamise tõttu? Siis te ei leiaks endile Meie vastu mitte ühtegi poolehoidjat.
17:70 Me oleme austanud Aadama Lapsi. Ja Me kandsime neid maal ning merel ja varustasime neid heade asjadega ning eelistasime neid suursuguse eelistamisega üle paljude nendest, keda loonud oleme.
17:71 Päeval, mil Me hüüame kõiki inimesi koos nende liidriga: kellele iganes antakse tema määrus tema paremasse kätte: sellised loevad oma määrust. Ja neile ei tehta vähimatki ülekohut.
17:72 Ja kes iganes on pime siin, on pime pärastises elus ning teelt kaugemal eksituses.

17:73 Ja nad meelitaksid sind eemale sellest, mida Me inspireerisime sulle, et fabritseeriksid Meie kohta muud kui see. Ja siis nad võtaksid sind sõbrana.
17:74 Ja poleks see olnud, et Me olime teinud su püsivaks, sa oleksid natuke nende poole kaldunud.
17:75 Seejärel oleksime Me pannud sind maitsema kahekordset elus ning kahekordset surmas. Seejärel poleks sa leidnud endale Meie vastu mitte ühtegi abilist.
17:76 Ja nad ajaksid sind maalt välja, et sind sellelt ära pöörata. Aga seejärel ei jääks nad pärast sind kauemaks kui viivuks.
17:77 Nende toimimisviis, keda olime saatnud enne sind Meie sõnumitoojaist. Ja sa ei leia Meie toimimisviisis vähimatki muudatust.
17:78 Täida kohustust päikese ühtesulamisel kuni öö pimenemiseni ning Koraan koidikul. Koraanile koidikul ollakse tunnistajaks.
17:79 Ja osa ööst, püsi ärkvel selles, lisandusena sulle. See võib olla, et sinu isand tõstab su kiiduväärsele positsioonile.
17:80 Ja ütle: “Minu isand, põhjusta mind sisenema õigest sissepääsust ning lahkuma õigest väljapääsust. Ja määra mulle abistav volitus Sinult”.
17:81 Ja ütle: “Tõde on tulnud ning tühisus on hääbunud!”
Tühisus on määratud hääbuma.

17:82 Ja Me saadame alla selles Koraanis selle, mis tervenemine ning halastus usklikele. Aga see ei suurenda patustajaid muus kui vaid kaotuses.
17:83 Ja siis kui Me inimest õnnistame, ta pöörab ära ning jääb eemalviibivaks oma küljel. Ja siis kui kurjus teda puudutab, ta on ilma lootuseta.
17:84 Ütle: “Igaüks teeb nagu näeb sobivat. Ja teie isand teab kõige paremini teda, kes teele juhatatud”.
17:85 Ja nad küsivad sinult vaimu kohta. Ütle: “Vaim on minu isanda korraldusest. Ja teile ei ole antud teadmistest, välja arvatud väga vähe”.
17:86 Ja juhul kui Me soovime, Me võtame ära selle, mis Me sulle inspireerisime. Seejärel sa ei leiaks endale seoses sellega Meie vastu mitte ühtegi kaitsjat.
17:87 Vaid läbi halastuse sinu isandalt. Tema heldus sinule on suur.
17:88 Ütle: “Juhul kui koguneksid kokku inimkond ning džinnid, et tuua sarnane sellele Koraanile, nad ei suudaks tuua selle sarnast, isegi kui nad üksteist assisteeriks”.
17:89 Ja Me oleme lahti seletanud inimkonnale selles Koraanis kõikidest näidetest. Aga enamus inimkonnast keelduvad, välja arvatud eitamisest.
17:90 Ja nad ütlevad: “Me ei hakka sind uskuma seni, kuni paned allika maa seest esile purskama meie jaoks.”
17:91 “Või et sul on palmipuude ning viinamarjade aed ja paned jõed sellest esile purskama esile purskamisega.”
17:92 “Või et paned kukkuma taeva – nagu sa väitnud oled – meie peale tükkidena. Või et tood Jumala ning inglid meie ette käenduseks.”
17:93 “Või et sul on luksuslik maja. Või et tõused taevasse. Ja me ei hakka uskuma sinu tõusmist kuni tood alla meile määruse, mida lugeda saame.”
Ütle: “Ülistus olgu minu isandale! Olen ma midagi muud kui surelik sõnumitooja!”
17:94 Ja mis hoidis tagasi inimesi uskumast, siis kui neile tuli juhatus, välja arvatud, et nad ütlesid: “Kas Jumal on tõstnud üles sureliku sõnumitoojaks?”
17:95 Ütle: “Juhul kui maal oleksid inglid turvalisuses ringi jalutamas, Me oleksime alla saatnud neile taevast ingli sõnumitoojaks”.
17:96 Ütle: “Jumalast piisab tunnistajana minu ning teie vahel. Ta on oma sulaste suhtes kõigest teadvel, kõikenägev”.
17:97 Ja tema, keda Jumal juhatab: tema on õigesti juhatatud. Ja tema, kelle Ta eksitusse saadab: neile ei leia sa mitte ühtegi liitlast peale Tema.
Ja Me kogume nad Ülestõusmispäeval nende nägude peal: pimedad, tummad ning kurdid. Nende eluase põrgu. Millal iganes see vaibub, Me suurendame neile põrgutuld.
17:98 See on nende autasu, sest nad salgasid Meie tunnustähti ning ütlesid: “Siis kui oleme luud ja tolm, kas meid tõstetakse üles uue loominguna?”
17:99 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Jumal, kes on loonud taevad ning maa, on võimeline looma nende sarnase; ja on seadnud neile tähtaja, milles pole kahtlust? Aga patustajad keelduvad kõigest peale eitamise.

17:100 Ütle: “Juhul kui te valdaksite mu isanda halastuse varakambreid, siis te hoiaksite neid tagasi hirmust kulutamise ees”.
Ja inimolend on ihne.

17:101 Ja Me andsime Moosesele üheksa selget tunnustähte, nii et küsi Iisraeli laste käest.
Siis kui ta tuli nende juurde ning Fir´awn ütles talle: “Ma pean sind üheks, kes nõiutud, oo, Mooses!”
17:102 Ta ütles: “Sa oled mõistnud, et neid saadab alla vaid taevaste ning maa isand, vahendina intuitsiooniks. Ja ma pean sind üheks, kes hukatusele määratud, oo, Fir´awn!”
17:103 Ja ta soovis nad maalt välja ajada. Seega Me uputasime tema ning kõik need, kes koos temaga.
17:104 Ja Me ütlesime Iisraeli lastele pärast seda: “Elunege sel maal. Seejärel, siis kui saabub lubadus pärastisest elust, Me toome teid segatud rahvamassina”.

17:105 Ja tões oleme Me selle alla saatnud ning tões on see alla tulnud. Ja Me saatsime selle vaid rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana
17:106 ja jaotatud Koraanina, et loeksid seda ette inimestele etappide kaupa. Ja Me saatsime selle alla järkjärgulise allasaatmisena.
17:107 Ütle: “Uskuge sellesse või ärge uskuge.”
Need, kellele olid antud teadmised enne seda: siis kui seda neile loetakse, nad langevad maha lõugadele alistunult.
17:108 Ja nad ütlevad: “Ülistus olgu meie isandale! Meie isanda lubadus on täidetud!”
17:109 Ja nad langevad maha lõugadele nuttes. Ja see suurendab neid alandlikkuses.
17:110 Ütle: “Hüüdke Jumalat või hüüdke Kõikvõimsat! Läbi mille iganes te hüüate: Temale on kõige kaunimad nimed”.
Ja ära ole valjuhäälne oma kohustust täites ega vaikne selles, aga järgi teed seal vahel.
17:111 Ja ütle: “Kiitus Jumalale – ühele, kes pole võtnud poega ega ole Tal kaasosalist ülemvõimul ega ole Tal liitlast tingituna nõrkusest”.
Ja ülista Teda ülistamisega.