74

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
74:1 Oo, sina – üks, kes kaetud,
74:2 tõuse ning hoiata
74:3 ja oma isandat ülista
74:4 ja oma riided puhasta
75:5 ja roojasusest hoidu
74:6 ja ära tee teenet selleks, et saada juurde
74:7 ja oma isandale ole kannatlik!

74:8 Siis kui puhutakse trompetit,
74:9 see päev saab olema üks keeruline päev.
74:10 Neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgasid – mitte kerge.
74:11 Jäta Mind üksi koos temaga, kelle Ma loonud olen.
74:12 Ja Ma andsin talle varandust pikendatult,
74:13 ja lapsed kohalolevaina,
74:14 ja tegin ladusaks tema jaoks kerguse.
74:15 Seejärel loodab ta, et lisaksin juurde.
74:16 Ei, tõepoolest! Ta on olnud Meie tunnustähtede suhtes kangekaelne.
74:17 Peagi Ma koorman teda järsu tõusmisega.
74:18 Ta kaalutles ning otsustas.
74:19 Olgu ta neetud selle eest, kuidas ta otsustas!
74:20 Seejärel, olgu ta neetud selle eest, kuidas ta otsustas!
74:21 Seejärel vaatas.
74:22 Seejärel kortsutas kulmu ning vaatas altkulmu.
74:23 Seejärel pööras ära ning oli ülbe.
74:24 Ja ütles: “See on vaid põlvest põlve edasiantav maagia,”
74:25 “see on vaid sureliku kõne.”
74:26 Peagi Ma põletan teda saqar-is.
74:27 Ja mis annaks sulle edasi, mis on saqar?
74:28 See ei säästa ega jäta.
74:29 See teeb nähtavaks surelikule inimesele.
74:30 Selle peal on üheksateist.
74:31 Ja Me tegime tule kaaslased vaid kui inglid. Ja Me tegime nende päevade arvu vaid eitamise testina hoiatuse suhtes ükskõiksetele, et: võiksid kindlad olla need, kellele oli antud seadus,
ja võiksid usus kasvada need, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja ei kahtleks need, kellele oli antud seadus ning usklikud.
Ja et võiksid ütelda need, kelle südameis haigus ning need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad: “Mida Jumal selle näitega silmas peab?”
Sedasi saadab Jumal eksitusse, keda soovib ning juhatab, keda soovib.
Ja mitte keegi ei tea sinu isanda vägesid, väljaarvatud Tema ise.
Ja see on vaid meeldetuletus surelikule inimesele.
74:32 Ei, tõepoolest! Kuu nimel!
74:33 Ja öö nimel, siis kui see tagasi tõmbub!
74:34 Ja hommiku nimel, siis kui see helendab!
74:35 See on üks suurimaist
74:36 hoiatustest inimestele.
74:37 Kes iganes soovib teie seast edeneda või maha jääda.
74:38 Iga hing selle suhtes, mida ta välja teenib, panditud,
74:39 välja arvatud parema käe kaaslased,
74:40 aedades, vahetamas küsimusi
74:41 kurjategijate kohta:
74:42 “Mis tõi teid saqar´i?”
74:43 Nad ütlevad: “Me polnud nendest, kes kohustust täitsid”
74:44 “ega toitnud me puuduse käes kannatajat.”
74:45 “Ja me naljatasime koos nendega, kes naljatavad”
74:46 “ning keeldusime tunnistamast Kohtumõistmispäeva,”
74:47 “kuni veendumus meieni tuli.”
74:48 Ja neil pole kasu eestkostjate eestkostest.
74:49 Siis mis neid vaevab, et nad meeldetuletusest ära pööravad?
74:50 Nagu nad oleksid ehmunud eeslid
74:51 lõvi eest jooksmas?
74:52 Tõde on: igaüks neist ihaldab, et talle eraldi käsikiri antaks.
74:53 Ei, tõepoolest! Tõde on: nad ei karda pärastist elu.
74:54 Ei, tõepoolest! See on meeldetuletus.
74:55 Kes iganes soovib, jääb seda mäletama.
74:56 Ja nad ei jää seda mäletama, välja arvatud, et Jumal soovib.
Ta on kaalutletud kartuse vääriline. Ja vääriline andestamaks.