112

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
112:1 Ütle: “Ta on Jumal, üks”.
112:2 “Jumal, Igavene Mittepõhjustatud Põhjus Kõigile Olendeile.”
112:3 “Ta ei sigita ega ole Ta sigitatud”
112:4 “ega ole mitte keegi Temaga samaväärne.”