18

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
18:1 Kiitus Jumalale, Temale, kes saatis alla oma sulasele seaduse.
(Ja ei ole pannud sellesse kõrvalekaldumist.)
18:2 Otsene, hoiatamaks karmi karistuse eest Tema ligiolus ja andmaks rõõmusõnumeid usklikele, neile kes teevad õiglaseid tegusid, et neile on suurepärane autasu,
18:3 nad jäävad sellesse igaveseks.
18:4 Ja hoiatamaks neid, kes ütlevad: “Jumal on võtnud poja”.
18:5 Neil pole selle kohta mitte mingit teadmist, samuti nende isadel. Tohutu on sõna, mis nende suudest väljub. Nad räägivad vaid valet.
18:6 Seejärel sa võibolla ehk hävitad oma hinge nende jalajälgedes kurvastades, juhul kui nad ei usu sellesse jutustusse?
18:7 Me tegime selle, mis maa peal, kaunistuseks sellele, et võiksime nad proovile panna, milline neist on parim tegudes.
18:8 Ja Me teeme selle, mis on selle peal, viljatuks maapinnaks.

18:9 Või kas arvad, et koopa kaaslased ning vastav kirjutis olid imelood Meie tunnustähtedest:
18:10 (siis kui noored koopas pelgupaiga võtsid ning ütlesid: “Meie isand, anna meile halastus Sinult endalt ning aita meid välja meie olukorrast tunnustähega!”
18:11 Seejärel Me katsime kinni nende kõrvad koopas paljudeks aastateks.
18:12 Seejärel tõstsime nad üles, et võiksime teada, milline kahest grupist arvutab paremini, et kauaks nad ajaliselt jäänud olid.)
18:13 Me jutustame sulle nende juhtumi tões. Nad olid noored, kes uskusid oma isandasse ja Me suurendasime neid juhatuses.
18:14 Ja Me tugevdasime nende südamed siis kui nad vastu seisid ning ütlesid: “Meie isand on taevaste ning maa isand. Me ei hüüa peale Tema mitte ühegi jumaluse poole, sest siis ütleksime hoolimatu vale”.
18:15 “Need, meie inimesed on tõstnud jumalusteks teised peale Tema. Oh, oleksid nad vaid selle kohta selge volituse toonud!”
Ja kes on ebaõiglasem temast, kes fabritseerib vale Jumala kohta!
18:16 “Ja siis kui tõmbute eemale neist ning sellest, mida nad peale Jumala teenivad: otsige varjupaika koopas, teie isand laotab teile laiali oma halastusest ning varustab teid teie olukorras kõigega, mida vajate.”
18:17 (Ja sa näeksid päikest: siis kui see ilmub, see kaldub eemale nende koopast paremale. Ja siis kui see lahkub, see möödub neist vasakult. Ja nad on selle eest suletud alas.
See on Jumala tunnustähtedest. Keda Jumal juhatab: tema on õigesti juhatatud. Ja kelle Ta eksitusse saadab: temale ei leia sa mitte ühtegi juhatavat liitlast.
18:18 Ja sa arvaksid, et nad on ärkvel, samas kui nad magavad. Ja Me põhjustame neid pöörama paremale ning vasakule. Ja nende koer oli oma kahte käppa lävepakule välja sirutamas. Uurinuks sa neid lähemalt, sa pööranuks neist ära joostes ning olnuks nende suhtes kabuhirmus.)
18:19 Ja seega Me tõstsime nad üles, et nad võiksid üksteist endi seas küsitleda. Kõneleja nende seast ütles: “Kui kauaks te jäite?”
Nad ütlesid: “Me jäime päevaks või osaks päevast”.
Nad ütlesid: “Teie isand teab kõige paremini, kauaks te jäite. Ja saatke üks endi seast linna koos selle teie rahaga ja las ta vaatab, milline toit seal puhtaim on ja las ta toob teile sealt toiduvaru ja las ta olla ettevaatlik ja ärge laske mitte kellelgi teist teadvel olla!”
18:20 “Juhul kui nad teist teada saavad – nad viskavad teid kividega surnuks või pööravad teid tagasi oma usutunnistusele. Ja siis ei oleks te edukad mitte kunagi.”
18:21 “Ja seega Ta tegi meid nendega tuttavaks, et nad võiksid teada, et Jumala lubadus on tõde ning et tund – selle suhtes pole kahtlust.”
Siis kui nad olid üksteisega oma olukorra üle vaielnud, siis nad ütlesid: “Püstitage nende auks monument!”
Nende isand teab nendesse puutuvalt kõige paremini. Need, kes nende olukorra suhtes peale jäid, ütlesid: “Me ehitame nende auks ülistuskoha”.
18:22 Nad ütlevad: “Kolm, neljas neist nende koer!” ja nad ütlevad: “Viis, kuues neist nende koer!”, oletades nähtamatu kohta. Ja nad ütlevad: “Seitse, kaheksas neist nende koer”.
Ütle: “Minu isand teab kõige paremini nende arvukust. Mitte keegi ei tea neid, välja arvatud mõned”.
Nii et ära vaidle nende suhtes, välja arvatud ilmse argumendiga. Ja ära küsi nende kohta arvamust neist mitte kelleltki.
18:23 Ja ära ütle mitte millegi kohta: “Ma teen seda homme”.
18:24 Välja arvatud: “…juhul kui Jumal soovib”.
Ja meenuta oma isandat siis kui unustad ning ütle: “See võib olla, et mu isand juhatab mu veatus otsustamises lähemale kui see”.
18:25 Ja nad olid jäänud oma koopasse kolmesajaks aastaks, ja lisaks üheksa.
18:26 Ütle: “Jumal teab kõige paremini, kauaks nad jäänud olid.”
Temale on taevaste ning maa nähtamatu: kuidas Ta seda näeb ning kuidas Ta kuuleb! Neil pole Tema kõrval mitte ühtegi liitlast ja Ta ei omista kompanjonlust oma otsustes mitte kellelegi.

18:27 Ja loe ette, mida on inspireeritud sulle sinu isanda seadusest.
Mitte keegi ei saa muuta Tema sõnu ja mitte kunagi ei leia sa peale Tema mõnda pelgupaika.
18:28 Ja ole kannatlik oma hinges koos nendega, kes hüüavad oma isandat hommikul ning õhtul Tema nägu ihaldades. Ja ära lase oma silmadega neist üle, ihaldades selle maailma elu kaunistusi.
Ja ära kuuletu temale, kelle südame Me oleme teinud hoolimatuks Meie meeldetuletuse suhtes, kes järgib oma tühist iha ning kelle olukord ülemäärasuses on.
18:29 Ja ütle: “Tõde on teie isandalt. Nii et kes iganes soovib, uskugu ja kes iganes soovib, eitagu”.
Me oleme patustajatele ette valmistanud tule, selle seinad neid ümbritsemas. Ja juhul kui nad otsivad leevendust, antakse neile leevendust veest, mis nagu keev vask, põletamas nägusid.
Kuri jook ning kuri padi.
18:30 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad: Me ei lase kaotsi minna tegude autasu temale, kes teeb head.
18:31 Neile on aiad alalise eluasemega, millede all voolavad jõed. Nad on seal kaunistatud kullast käevõrudega ja kannavad rõivaid rohelisest peenest siidist ning raskest brokaadist, lamades seal tõstetud diivanitel.
Suurepärane autasu ning kaunis padi.

18:32 Ja esita neile üks näide: kaks meest. Me tegime ühele neist kaks viinamarjaaeda ning ümbritsesime mõlemad datlipalmidega ja asetasime nende vahele viljapõllu.
18:33 Mõlemad aiad tootsid oma vilju ning mitte miski neist polnud riknenud. Ja Me põhjustasime voolama nende vahele jõe.
18:34 Ja tal olid viljad. Nii et ta ütles oma kaaslasele temaga vesteldes: “Ma olen sinust varanduselt suurem ning inimeste seas mõjuvõimsam”.
18:35 Ja ta läks oma aeda, olles eksitanud oma hinge, üteldes: “Ma ei arva, et see kunagi kaob”.
18:36 “Ja ma ei arva, et Tund tuleb. Ja juhul kui mind toodakse tagasi mu isanda juurde: ma leian endale kindlasti isegi veelgi paremaid asju.”
18:37 Tema kaaslane ütles talle temaga vesteldes: “Kas eitad Teda, kes lõi sind tolmust, seejärel piisast vedelikust, seejärel kujundas su inimeseks?”
18:38 “Aga mis puutub minusse: Ta on Jumal, minu isand, ja ma ei omista oma isandale mitte ühtegi kompanjoni.”
18:39 “Ja, oh, et siis kui olid minemas oma aeda, oleksid sa vaid ütelnud: ´See, mida Jumal on soovinud´. Pole tugevust muud kui Jumalas. Juhul kui näed mind endast vähemana jõukuses ning lastes:”
18:40 “see võib olla, et minu isand annab mulle parema kui sinu aed ning saadab selle peale saatuselöögi taevast, nii et see muutub libedaks pinnaseks”
18:41 “või selle vesi läheb sügavale maa alla, nii et sa pole võimeline seda leidma.”
18:42 Ja selle viljad said ümbritsetud. Ja ta hakkas oma peopesi üles ning alla pöörama kõige järele, mida ta seal kulutanud oli. Aga see oli laastatud. Ja ta ütles: “Oleks, et ma poleks pidanud mitte kedagi oma isanda kompanjoniks!”
18:43 Ja tal polnud mitte ühtegi gruppi teda aitamas peale Jumala. Ja ta ei saanud aidata iseennast.
18:44 Seejärel, kaitsmine on Jumalale, Tõele! Ta on parim autasus ning parim lõplikus tulemuses.

18:45 Ja esita neile võrdlus elust maal: nagu vesi, mida Me taevast alla saadame. Seejärel seguneb sellega maa taimestik. Seejärel muutub kuivadeks varteks, mida tuul laiali pillutab.
Ja Jumal on kõikvõimas üle kõige.
18:46 Jõukus ning lapsed on selle maailma elu kaunistused. Aga lakkamatud õiglased teod on paremad sinu isanda silmis autasuna ning paremad lootusena.

18:47 Ja päeval, mil Me mäed liikuma paneme ning sa maad tasandatud tasandikuna näed, ja Me nad kokku kogume, nii et neist mitte keegi maha ei jää,
18:48 ja nad sinu isanda ette seatakse, liigitatuna: “Te olete Meie juurde tulnud nii nagu Me lõime teid esimesel korral. Ometi te väitsite, et Me ei teinud teile kokkulepitud kohtumist!”
18:49 Ja seadus tuuakse esile. Ja sa näed kurjategijaid kartlikena sellest, mis selles ja nad ütlevad: “Me ebaõnnestume! Mis seadus see on, see ei jäta välja ei väikest ega suurt, vaid on kõik arvesse võtnud!”
Ja nad leiavad esitletuna kõik, mida nad teinud olid.
Ja sinu isand ei tee ülekohut mitte kellelegi.

18:50 Ja siis kui Me ütlesime inglitele: “Alistuge Aadamale”, nii et nad alistusid, välja arvatud Iblis, ta oli džinnidest, nii et ta oli hoolimatult reetlik oma isanda korralduse suhtes.
Kas võtate teda ning tema järelkasvu liitlastena Minu asemel? Aga nad on teile vaenlased. Kuri vahetus patustajaile!
18:51 Ma ei teinud neid tunnistajaiks taevaste ning maa loomisele ega nende enda loomisele. Ja Ma ei ole üks, kes võtab eksiteele viijaid toetajaina.
18:52 Ja päev, mil Ta ütleb: “Hüüdke Mu kompanjone, kelle kohta väitnud olete”. Seejärel nad hüüavad neid, aga nad ei vasta neile. Ja Me teeme nende vahele hävingu koha.
18:53 Ja kurjategijad näevad tuld ning mõistavad, et nad on sellesse langemas ning ei leia sellest mitte ühtegi põgenemist.

18:54 Ja Me oleme selles Koraanis inimestele lahti seletanud kõiksugustest näidetest. Aga inimolend on eelkõige vaidlushimuline.
18:55 Ja mis takistab inimesi uskumast, siis kui juhatus nendeni tuleb ning küsimast andestust oma isandalt?
Kas nad ootavad, et nende juurde tuleks see, mis juhtus varasemate inimestega või et karistus neile näost näkku tuleks?
18:56 Ja Me saadame sõnumitoojaid vaid rõõmusõnumite kandjate ning hoiatajatena. Aga hoiatuse suhtes ükskõiksed vaidlevad tühisuses, et seeläbi tõde kummutada ja võtavad nöökimiseks Mu tunnustähed ning selle, mille suhtes neid hoiatamas ollakse.
18:57 Ja kes on ebaõiglasem temast, kellele tema isanda tunnustähti meelde tuletatakse, aga kes neist ära pöörab ning unustab selle, mida tema käed talle ette on saatnud?
Me asetame nende südamete peale katted, et nad seda ei mõistaks, ja nende kõrvadesse kurtuse. Ja juhul kui kutsud neid juhatusele, nad ei saa olema juhatatud.
18:58 Aga sinu isand on Kõige-Andestavam, Halastuse Valdaja.
Oleks Ta neid noomimas selle eest, mida nad pälvinud on, Ta kiirendaks neile karistust. Tõde on: neile on üks kokkulepitud kohtumine. Nad ei leia selle kõrval mitte ühtegi pelgupaika.

18:59 Ja need linnad: Me hävitasime need siis kui nad valet tegid. Ja Me seadsime nende purustamisele ettemääratud aja.

18:60 Ja siis kui Mooses oli ütelnud oma noorele mehele: “Ma ei peatu enne kuni jõuan kahe mere kokkupuutekohani, isegi kui see terve igaviku aega võtab”.
18:61 Seejärel, siis kui nad jõudsid nende kokkupuutekohta, unustasid nad oma kala ning see leidis oma tee vooluse kaudu tagasi merre.
18:62 Ja siis kui nad olid edasi läinud, ütles ta oma noorele mehele: “Too meile meie lõuna. Me oleme kohanud palju vaeva meie sellel teekonnal”.
18:63 Ta ütles: “Kas nägid, siis kui kivi juures puhkasime? Siis ma unustasin meie kala. Ja mind ei pannud seda unustama muu kui saatan seda meenutamast. Ja see leidis oma tee tagasi merre imepäraselt.”
18:64 Ta ütles: “See on see, mida me otsinud oleme!”
Nii et nad pöörasid tagasi, järgnedes endi jalajälgedele.
18:65 Ja nad leidsid ühe sulase Meie sulastest, kellele Me olime andnud halastuse Meilt ning olime õpetanud teadmisi Meilt.
18:66 Mooses ütles talle: “Kas võin sulle järgneda, et õpetaksid mulle mõnda sellest, mida sinule on õpetatud veatust otsustamisest?”
18:67 Ta ütles: “Sa ei ole võimeline minuga kannatlik olema”.
18:68 “Ja kuidas saaksidki sa olla kannatlik sellega, mida sa pole kogemusega ümbritsenud?”
18:69 Ta ütles: “Sa leiad mu – juhul kui Jumal peaks soovima – kannatlikuna. Ja ma ei ole sulle allumatu mitte üheski olukorras”.
18:70 Ta ütles: “Juhul kui peaksid mulle järgnema, siis ära küsi minult mitte ühegi asja kohta enne, kuni selgitan sulle meeldetuletuse sellest”.
18:71 Nii et nad (duaalne) asusid teele. Siis kui nad ühe paadi pardale astusid, tegi ta sellesse augu.
Ta ütles: “Kas tegid sellesse augu, et uputada selle inimesed? Sa oled teinud midagi kohutavat!”
18:72 Ta ütles: “Kas ma ei ütelnud sulle, et sa ei suuda minuga kannatlik olla?”
18:73 Ta ütles: “Ära noomi mind selle eest, mida unustasin ega koorma mind mu olukorras raskustega”.
18:74 Nii et nad asusid teele. Siis kui nad kohtasid üht poissi, ta tappis ta.
Ta ütles: “Kas oled tapnud süütu hinge muu kui hinge eest? Sa oled teinud midagi ebamoraalset!”
18:75 Ta ütles: “Kas ma ei ütelnud sulle, et sa ei suuda minuga kannatlik olla?”
18:76 Ta ütles: “Juhul kui küsin sinult millegi kohta pärast seda, siis ära hoia mind enda seltskonnas. Sul on siis põhjus minu üle”.
18:77 Nii et nad asusid teele. Siis kui nad jõudsid ühe linna inimesteni, küsisid nad selle elanikelt toitu, aga need keeldusid neid võõrustamast. Seejärel nad leidsid selles ühe seina, mis kokkuvarisemise äärel, seega ta seadis selle otseks.
Ta ütles: “Oleksid sa soovinud, sa võinuks selle eest tasu küsida”.
18:78 Ta ütles: “See on sinu ja minu lahkuminek. Ma informeerin sind nende asjade tõlgendustest, millega sa kannatlik ei suutnud olla”.
18:79 “Mis puutub paati: see kuulus vaestele inimestele, kes töötavad merel ja ma soovisin selle rikkuda, sest tulemas oli kuningas, kes iga paadi jõuga võtab.”
18:80 “Ja mis puutub poissi: tema vanemad olid usklikud ning me kartsime, et ta rõhub neid ülemäärasuse ning eitamisega.”
18:81 “Ja me võtsime nõuks, et nende isand annaks neile vahetuseks parema kui tema puhtuses ning lähema halastuses.”
18:82 “Ja mis puutub seina: see kuulus kahele isatule poisile selles linnas ning seal oli selle all varandus neile. Ja nende isa oli õiglane. Ja sinu isand soovis, et nad jõuaksid täisikka ning tooksid välja oma varanduse halastusena sinu isandalt.
Ja ma ei teinud seda enda korralduse läbi.
See on tõlgendus sellest, millega sa ei suutnud kannatlik olla.”

18:83 Ja nad küsivad sinult Dhul-Qarnain´i kohta.
Ütle: “Ma loen ette teile meeldetuletuse tema kohta:”
18:84 Me seadsime ta maa peal sisse ning andsime talle vahendid kõigeks.
18:85 Seejärel ta järgnes vahendeile.
18:86 Siis kui ta oli jõudnud päikese lahkumiseni ning leidis selle lahkumas tumedas allikas ja leidis lähedusest inimesed, Me ütlesime: “Oo, Dhul-Qarnain, embkumb kas karista neid või tee neile head!”
18:87 Ta ütles: “Mis puutub temasse, kes teeb valet: me karistame teda”.
Seejärel tuuakse ta tagasi tema isanda juurde, kes karistab teda põlastusväärse karistusega.
18:88 “Ja mis puutub temasse, kes usub ning töötab õigluses: temale on autasu headuses. Ja me räägime talle meie korraldusest kergusega.”
18:89 Seejärel ta järgnes vahendeile.
18:90 Siis kui ta oli jõudnud päikese ilmumiseni ning leidis selle ilmumas inimeste kohale, kellele Me polnud määranud mitte ühtegi katet peale selle.
18:91 Seega!
(Ja Me oleme ümbritsenud teadmistega selle, mis koos sellega.)
18:92 Seejärel ta järgnes vahendeile.
18:93 Siis kui ta oli jõudnud kahe barjääri vahele ning leidis nende kõrval inimesed, kes vaevu kõnet mõistsid,
18:94 nad ütlesid: “Oo, Dhul-Qarnain, Ya´juj ja Ma´juj teevad korruptsiooni maa peal! Nii et kas võime määrata sulle väärilise tasu, tingimusel, et teed meie ning nende vahele barjääri?”
18:95 Ta ütles: “See, millesse minu isand mind sisse on seadnud, on parem. Aga aidake mind jõuga, ma teen teie ning nende vahele tammi”.
18:96 “Andke mulle rauamaaki.”
Siis kui ta oli kahe avause vahel tasandanud, ta ütles: “Puhuge!”
Siis kui ta oli teinud tule, ta ütles: “Andke mulle sulavaske, et sinna valada”.
18:97 Seejärel nad ei saanud sellest üle ronida ega saanud nad sellest läbi kaevata.
18:98 Ta ütles: “See on halastus minu isandalt. Aga siis kui minu isanda lubadus aset leiab, Ta teeb selle tolmuks. Ja minu isanda lubadus on tõde”.

18:99 Ja Me jätame nad sel päeval, et lainetada üksteise peal.
Ja siis kui sarve puhutakse, siis Me kogume nad kokku kokkutulekuna.
18:100 Ja Me näitame põrgut neile, kes end juhatatuiks väitses juhatuse ära põlgasid,
18:101 neile, kelle silmad olid katte all Mind meenutamast ning kes olid võimetud kuulma.
18:102 Kas need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, mõtlesid, et nad võisid võtta Minu sulaseid liitlastena Minu asemele? Me oleme ette valmistanud põrgu tervituskingitusena neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
18:103 Ütle: “Kas peaksime teid informeerima suurimatest kaotajatest tegudes?”
18:104 “Need, kelle pingutused on eksituses selles maises elus, samal ajal kui nad arvavad, et häid töid teevad!”
18:105 Sellised on need, kes eitavad oma isanda tunnustähti ning Temaga kohtumist. Nende tööd on tühisus ning Me ei omista neile Ülestõusmispäeval mitte mingit kaalu.
18:106 See on nende autasu – põrgu – sest nad eitasid ja nöökisid Meie tunnustähti ning Me sõnumitoojaid.
18:107 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, neile on paradiisiaiad tervituskingitusena,
18:108 elunedes neis igavesti. Nad ei soovi, et nende elukohta muudetaks.
18:109 Ütle: “Juhul kui meri oleks tint minu isanda sõnadele: meri saaks tühjaks enne minu isanda sõnade otsa lõppemist”.
Isegi juhul kui Me tooksime selle sarnase lisaks.
18:110 Ütle: “Ma olen vaid surelik nagu teie. Mulle on inspireeritud, et teie jumalus on vaid Jumal, üks/ainuke. Ja kes iganes ootab oma isandaga kohtumist, las teeb õiglast tööd ning ärgu omistagu oma isanda teenistusel kompanjonlust mitte kellelegi”.