24

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
24:1 Peatükk, mille Me alla saatsime ning kohustuslikuks tegime ja milles saatsime alla selged tunnustähed, et võiksite kuulda võtta.
24:2 Naine, kes süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras ning mees, kes süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras: piitsutage neist kumbagi saja piitsahoobiga. Ja ärge laske end tagasi hoida haletsusel nende vastu seoses Jumala doktriiniga, juhul kui peaksite uskuma Jumalasse ning Viimsesse Päeva. Ja las grupp usklikke olla tunnistajaiks nende karistamisele.
24:3 Mees, kes süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras, ei abiellu muidu kui naisega, kes süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras või ebajumalakummardajaga.
Ja naine, kes süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras, ei abiellu muidu kui mehega, kes süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras või ebajumalakummardajaga.
Ja see on ebaseaduslik usklikele.
24:4 Ja need, kes süüdistavad vooruslikke naisi, seejärel ei too nelja tunnistajat: piitsutage neid kaheksakümne piitsahoobiga ning ärge aktsepteerige neilt tunnistust mitte kunagi.
Ja sellised on hoolimatult reetlikud.
24:5 Välja arvatud need, kes kahetsevad ning pärast seda õigust teevad. Siis on Jumal andestav, kõige armulisem.
24:6 Ja need, kes süüdistavad oma naisi, aga neil pole tunnistajaid peale iseendi, siis tunnistus ühelt neist olgu neli tunnistust Jumala nimel, et ta räägib tõtt.
24:7 Ja viies, et Jumala needus olgu tema peal, juhul kui ta peaks olema valetajaist.
24:8 Ja see tõrjub tagasi karistuse naiselt, et ta tunnistab Jumala nimel neli korda, et mees on valetaja.
24:9 Ja viies, et Jumala raev olgu naise peal, juhul kui mees peaks olema tõetruudest.
24:10 Ja juhul kui poleks Jumala heldekäelisust ning Tema halastust teile, ja et Jumal on leebuv, elutark…
24:11 Need, kes tulid laimuga, on grupp teie seast. Ärge mõtelge, et see teile halb on, ei, see on teile hea. Igale inimesele nende seast on see, mida ta teenib väärtegudest. Ja kes nende seast on vastutav suurima osa eest sellest, temale on hiiglaslik karistus.
24:12 Oh, et siis kui usklikud mehed ning usklikud naised seda kuulsid, oleksid nad vaid mõtelnud head iseendist ning ütelnud: “See on ilmselge laim!”
24:13 Oh, et oleksid nad vaid selle kohta neli tunnistajat toonud! Siis kui nad tunnistajaid ei too, on nad Jumala silmis valetajad.
24:14 Ja juhul kui poleks olnud Jumala heldekäelisust teie peal ja Tema halastust selles maailmas ning pärastises elus, oleksite olnud vaevatud hiiglasliku karistusega selle eest, mis sellega seoses esile tõite,
24:15 siis kui võtsite selle vastu oma keeltega ning ütlesite oma suudega seda, mille kohta teil teadmist polnud ja arvasite selle vähetähtsaks, samas kui Jumala silmis oli see hiiglaslik.
24:16 Oh, et siis, kui te seda kuulsite, oleksite vaid ütelnud: “See ei ole meile, et sellest rääkida. Ülistus olgu Sulle! See on hiiglaslik laim.”
24:17 Jumal manitseb teid, et te mitte kunagi mitte midagi selle sarnast ei kordaks, juhul kui peaksite olema usklikud.
24:18 Ja Jumal teeb teile selgeks tunnustähed.
Ja Jumal on kõiketeadev, elutark.
24:19 Need, kellele meeldib, et seksuaalne ebamoraalsus leviks nende seas, kes hoiatust kuulda võtavad: neile on valus karistus selles maailmas ning pärastises elus.
Ja Jumal teab. Ja teie ei tea.
24:20 Ja juhul kui poleks Jumala heldekäelisust ning Tema halastust teie peal, ja et Jumal on helde, kõige armulisem…
24:21 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge järgnege kuradi jalajälgedele! Ja kes iganes järgneb kuradi jalajälgedele: ta nõuab seksuaalset ebamoraalsust ning pahelisust.
Ja juhul kui poleks olnud Jumala heldekäelisust teie peal ning Tema armu, mitte ükski teist poleks mitte kunagi puhtaks saanud. Aga Jumal suurendab puhtuses, keda soovib.
Ja Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
24:22 Ja ärgu need teie seas, kes heldekäelisust ning küllust omavad, keeldugu andmast sugulastele, vaestele ning Jumala põhjusel maapakku läinuile. Ja las nad annavad armu ning jätavad tähele panemata. Kas teile ei meeldiks, et Jumal teile andestaks?
Ja Jumal on andestav, kõige armulisem.
24:23 Need, kes süüdistavad vooruslikke järelemõtlematuid usklikke naisi, on neetud selles maailmas ning pärastises elus, ja neile on hiiglaslik karistus.
24:24 Päeval, mil nende keeled, nende käed ning nende jalad nende vastu tunnistavad selle tõttu, mida nad tegid:
24:25 sel päeval tasub Jumal neile täielikult nende elatud doktriinile vastavalt. Ja nad saavad teadma, et Jumal, Ta on Puhas Tõde.
24:26 Halvad naised on halbadele meestele ning halvad mehed on halbadele naistele.
Ja head naised on headele meestele ning head mehed on headele naistele. Sellised on süütuks kuulutatud sellest, mida nad ütlesid ja neile on armuandmine ning suursugune varustamine.
24:27 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge sisenege mitte ühtegi elamusse, peale endi elamute, kuni olete küsinud luba ning sealseid inimesi tervitanud! See on parim teile, nii et võiksite kuulda võtta.
24:28 Ja juhul kui te ei leia selles mitte kedagi: ärge sisenege kuni teile on antud luba.
Ja juhul kui teile üteldakse: “Minge tagasi”, siis minge tagasi, see on puhtam teile.
Ja Jumal teab, mida te teete.
24:29 Te ei tee valesti sisenedes asustamata elamuisse, milles on varustust teile.
Ja Jumal teab, mida te avaldate ning mida varjate.
24:30 Ütle usklikele meestele, et nad ohjeldaksid osa oma pilgust ning hoiaksid oma vooruslikkust. See on puhtam neile.
Jumal on kõiketeadev sellest, mida nad teevad.
24:31 Ja ütle usklikele naistele, et nad ohjeldaksid osa oma pilgust ning hoiaksid oma vooruslikkust. Ja et nad ei näitaks oma ilu, välja arvatud, mis sellest ilmne on. Ja et nad tõmbaks oma katted üle oma dekoltee.
Ja ärgu avaldagu oma ilu, välja arvatud oma abikaasadele või oma isadele või oma abikaasade isadele või oma poegadele või oma abikaasade poegadele või oma vendadele või oma vendade poegadele või oma õdede poegadele või oma naistele või neile, keda nende paremad käed omavad või kaaskonnale, kes mehelike tungideta või lastele, kes pole veel teadvel naiste privaatsetest kehaosadest. Ja ärgu nad löögu oma jalaga moel, mis paljastab seda, mida nad oma ilust varjatuna hoiavad.
Ja pöörake Jumala poole, teie kõik, oo, usklikud, et võiksite olla edukad!
24:32 Ja lubage abielluda nõuetele vastavatel ning õiglastel teie mees- ja naissulastest. Juhul kui nad peaksid olema vaesed: Jumal rikastab neid oma heldekäelisusest.
Ja Jumal ümbritseb, teab.
24:33 Ja las hoiduvad need, kes ei leia abielu, kuni Jumal neid rikastab oma heldekäelisusest.
Ja need, kes otsivad seadust nende seast, keda teie paremad käed omavad: tehke nendega leping, juhul kui teate neis head. Ja andke neile rikkusest, mida Jumal teile andnud on.
Ja ärge sundige oma tüdrukuid hooraelule, juhul kui nad vooruslikkust ihaldavad, otsides selle maailma elu naudinguid. Ja kes iganes sunnib neid, siis pärast nende sundimist on Jumal andestav, kõige halastavam.

24:34 Ja Me oleme alla saatnud teile ilmselged tunnustähed ja näite nendest, kes olid tulnud ning läinud enne teid ja manitsuse neile, kes kaalutletud kartuses.
24:35 Jumal on taevaste ning maa valgus. Näide Tema valgusest on nagu seinasüvend, milles valgusallikas. Valgusallikas klaasi sees. Klaas nagu särav täht, mis süüdatud õnnistatud oliivipuust, mis ei ole ei idast ega läänest. Selle õli peaaegu valgustav, kuigi tuli ei ole seda puudutanud. Valgus valguse peal!
Jumal juhatab enda valgusesse kelle soovib.
Ja Jumal esitab näiteid inimkonnale.
Ja Jumal teab kõiki asju.
24:36 Majades, milles Jumal on lubanud, et Tema nimi olgu ülistatud ning meenutatud, Temale kuulub ülistus neis hommikuti ning õhtuti.
24:37 Mehed, keda ei kaubandus ega müük juhi kõrvale Jumala meenutamisest, kohustuse täitmisest ja puhastumisest, kardavad päeva, mil südamed ning silmad ringi jooksevad,
24:38 et Jumal võiks autasustada neid parima eest, mida nad tegid ning suurendada neid oma heldekäelisusest. Ja Jumal varustab kellele soovib ilma arvestuseta.
24:39 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed: nende tegemised on nagu miraaž kõrbes: janune arvab, et see on vesi, kuni siis kui ta selleni jõuab, leiab selle mitte millegina, aga leiab Jumala koos sellega, kes tasub talle tema arve täielikult.
Ja Jumal on vilgas arvestuses.
24:40 Või nagu pimedused sügavas ookeanis: seal katab teda laine, mille kohal on laine, mille kohal on pilv – pimedused üksteise kohal. Siis kui ta toob välja oma enda käe, ta vaevu näeb seda. Ja tema, kellele Jumal ei ole teinud valgust, temale pole mitte ühtegi valgust.
24:41 Kas pole sa kaalutlenud, et Jumal, Teda ülistavad kõik, kes taevastes ning maal, ja linnud laiali sirutamas? Igaüks neist teab oma kohustust ning oma ülistust. Ja Jumal teab, mida nad teevad.
24:42 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim. Ja Jumala juurde on teekonna lõpp.
24:43 Kas pole sa kaalutlenud, et Jumal juhib pilvi, seejärel toob nad kokku, seejärel teeb nad kuhjaks ja sa näed vihma esile tulemas nende seest, ja saadab alla taevast, selles olevatest rahemägedest ning lööb sellega, keda soovib ja juhib selle kõrvale, kellelt soovib. Selle välgu eredus peaaegu võtab ära nägemise.
24:44 Jumal roteerib ööd ning päeva. Selles on õppetund neile, kel silmad, millega näha.
24:45 Ja Jumal lõi iga olendi veest. Ja nende seas on, mis liigub oma kõhul ja nende seas on, mis liigub kahel jalal ja nende seas on, mis liigub neljal. Jumal loob, mida soovib. Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
24:46 Me oleme alla saatnud selged tunnustähed. Ja Jumal juhatab sirgele teele, kelle soovib.
24:47 Ja nad ütlevad: “Me usume Jumalasse ning sõnumitoojasse ja me kuuletume”. Seejärel osa neist pöörab ära pärast seda. Ja sellised ei ole usklikud.
24:48 Ja siis kui neid Jumala ning Tema sõnumitooja juurde kutsutakse, et ta nende vahel kohut mõistaks, siis on mõned neist vastu häälestatud.
24:49 Aga juhul kui tõde on nende, tulevad nad tema juurde kiires kuulekuses!
24:50 Kas nende südameis on haigus? Või kas nad kõhklevad või kardavad, et Jumal ning Tema sõnumitooja oleksid nende suhtes ebaõiglased?
Tõde on: sellised on patustajad.
24:51 Usklike ütlus – siis kui neid Jumala ning Tema sõnumitooja juurde kutsutakse, et nende vahel kohut mõistetaks – on vaid, et nad ütlevad: “Me kuuleme ning kuuletume”. Ja sellised on edukad.
24:52 Ja kes iganes kuuletub Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja kardab Jumalat ning on Tema suhtes kaalutletud kartuses: sellised on võidukad.
24:53 Ja nad vannuvad Jumala nimel oma tugevaimaid vandeid, et juhul kui sa neid käsiksid, nad läheksid esile.
Ütle: “Ärge vanduge – kuulekus on teada. Jumal on teadlik sellest, mida te teete”.
24:54 Ütle: “Kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale”.
Ja juhul kui ära pöörate, siis tema peal on vaid see, mis temale kanda antud ning teie peal on see, mis teile kanda antud.
Ja juhul kui talle kuuletute, olete õigesti juhatatud.
Ja sõnumitooja peal on vaid selge info edastamine.
24:55 Ja Jumal on lubanud neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Ta teeb nad järeltulijaiks maa peal, nii nagu Ta tegi järeltulijaiks need, kes enne neid. Ja Ta seab sisse nende jaoks nende doktriini, mille Ta neile heaks on kiitnud ning annab neile vahetuseks turvalisuse pärast hirmu. Nemad teenivad Mind, nad ei omista koos Minuga kompanjonlust mitte millelegi.
Ja kes iganes eitavad pärast seda: sellised on hoolimatult reetlikud.
24:56 Ja täitke kohustust, puhastuge ning kuuletuge sõnumitoojale, et võiksite saavutada halastuse.
24:57 Ärge mõtelge, et hoiatuse suhtes ükskõiksed saavad põgeneda maa peal. Ja nende eluase on tuli. Ja kuri on teekonna lõpp!
24:58 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, las küsivad teilt luba need, keda teie paremad käed omavad ning need, kes pole jõudnud murdeikka teie seas kolme aja suhtes:
– enne koidiku kohustust,
– ja siis kui panete kõrvale oma riided keskpäeva kuumuses,
– ja pärast õhtust kohustust!
Kolm aega privaatsuseks teile. Teie ning nende peal pole süüd peale seda, et liiguvad ringi teist mõned teiste seas.
Sedasi selgitab Jumal teile tunnustähti.
Ja Jumal on kõiketeadev, elutark.
24:59 Ja siis kui lapsed teie seas murdeikka jõuavad, siis las nad küsivad luba nii, nagu küsisid need, kes enne neid.
Sedasi selgitab Jumal teile oma tunnustähti.
Ja Jumal on kõiketeadev, elutark.
24:60 Ja need naistest, kes lapse saamise east väljas, kes ei ihalda abielu: nad ei tee valesti, et panevad kõrvale oma riided, näitamata ilu. Aga et nad hoiduvad, on parim neile.
Ja Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
24:61 Ei ole pimeda peal ühtegi süüd ega lombaka peal ühtegi süüd ega haige peal ühtegi süüd ega teie endi peal, et sööte endi elamutes või oma isade elamutes või oma emade elamutes või oma vendade elamutes või oma õdede elamutes või oma isade vendade elamutes või oma isade õdede elamutes või oma emade vendade elamutes või oma emade õdede elamutes või mille võtit te omate või sõprade. Te ei tee valesti süües koos või üksinda.
Ja siis kui sisenete elamuisse: tervitage üksteist tervitusega Jumalalt, mis õnnistatud ning hea.
Sedasi teeb Jumal selgeks teile tunnustähed, et võiksite mõista.
24:62 Usklikud on vaid need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse. Ja siis kui nad on koos temaga ühises olukorras, ei lahku nad enne, kui on temalt luba küsinud.
Need, kes sinult luba küsivad: sellised on need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse. Siis kui nad küsivad su luba, et osaleda mõnes oma olukorras: anna luba, kellele neist soovid ja küsi Jumala andestust neile.
Jumal on andestav, kõige halastavam.
24:63 Ärge tehke sõnumitooja hüüdmist endi seas samasuguseks nagu teie omavahelised hüüdmised.
Jumal teab neid, kes teie seas salaja minema lipsavad.
Ja las olla ettevaatlikud need, kes Tema korraldusele vastanduvad, et nende peale ei langeks eitamise test või valus karistus.
24:64 Tõde on: Jumalale kuulub kõik, mis taevastes ning maal.
Ta teab, mille peal te olete.
Ja päeval, mil nad Tema juurde tagasi tuuakse, siis Ta informeerib neid sellest, mida nad tegid.
Ja Jumal teab kõiki asju.