6

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Armulisema nimel.
6:1 Kiitus ja tänu Jumalale, Ühele, kes lõi taevad ning maa ja tegi pimedused ning valguse. Seejärel hoiatuse suhtes ükskõiksed omistavad võrdseid oma isandale!
6:2 Tema see on, kes lõi teid savist, seejärel määras ooteaja – aja, mis teada vaid Temale. Seejärel te kahtlete!
6:3 Ja Ta on Jumal taevastes ning maal. Ta teab teie seesmist ning välimist. Ja Ta teab, mida te välja teenite.
6:4 Ja neile ei tule mitte ühtegi tunnustähte nende isanda tunnustähtedest, millest nad ära ei pööra!
6:5 Seega nad keelduvad tunnistamast tõde, siis kui see nende juurde tuleb. Aga varsti tulevad neile uudised sellest, mida nad nöögivad.
6:6 Kas pole nad kaalutlenud, kui palju põlvkondi oleme Me hävitanud enne neid? Me seadsime nad maa peal sisse nii, nagu Me pole teid sisse seadnud, ja saatsime taeva neile rikkalike vihmadega ning panime jõed nende all voolama, seejärel Me hävitasime nad nende üleastumiste tõttu ning tõime olemasolusse pärast neid uue põlvkonna.
6:7 Ja saatnuks Me alla sulle määruse pärgamendil, nii et nad võiksid seda oma endi kätega puudutada, siis hoiatuse suhtes ükskõiksed ütelnuks: “See on vaid ilmselge maagia!”
6:8 Ja nad ütelnuks: “Oh, et vaid ingel olnuks talle alla saadetud!” Aga juhul kui Me saatnuks alla ingli, olukord olnuks lõpetatud, siis neile poleks enam hingetõmbeaega antud.
6:9 Ja teinuks Me ta ingli, Me teinuks ta kui inimese ja katnuks nad sellega, millega neid kaetakse.
6:10 Ja sõnumitoojaid on nöögitud enne sind, seejärel ümbritses naeruvääristajaid see, mida nad nöökisid.
6:11 Ütle: “Rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus tunnistamast keeldujaile!”
6:12 Ütle: “Kellele kuulub see, mis taevastes ning maal?”
Ütle: “Jumalale. Ta on määranud enda peale armu. Ta toob teid kõiki kokku Ülestõusmispäevale, mille suhtes pole kahtlust.”
Need, kes on kaotanud endi hinged: nemad ei usu.
6:13 Ja Temale kuulub see, mis puhkab öös ning päevas.
Ja Ta on Kõikekuulev, Kõiketeadev.
6:14 Ütle: “Kas peaksin võtma liitlaseks muu kui Jumala – taevaste ning maa algataja, ja kes toidab, aga pole toidetud?”
Ütle: “Mind on kästud olla esimene alistunuist ja mitte olla ebajumalakummardajaist”.
6:15 Ütle: “Ma kardan, juhul kui peaksin vastanduma oma isandale, hiiglasliku päeva karistust!”
6:16 Kes sellest kõrvale pööratakse sel päeval: temale on Ta armu andnud. Ja see on selge saavutus.
6:17 Ja juhul kui Jumal puudutab sind kannatusega, siis pole selle eemaldajat peale Tema. Ja juhul kui puudutab sind heaga, siis Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
6:18 Ja Ta on Allutaja üle oma sulaste. Ja Ta on Elutark, Ekspert.
6:19 Ütle: “Mis asi on suurim tunnistusena?”
Ütle: “Jumal on tunnistaja minu ja teie vahel, et see Koraan on antud mulle inspiratsioonina, et võiksin hoiatada sellega teid ning neid, kelleni see ulatub. Kas olete tõesti tunnistamas, et on teisi jumalusi koos Jumalaga?”
Ütle: “Mina ei tunnista!”
Ütle: “Ta on vaid üks Jumal ja mina olen süütu sellest, millele teie kompanjonlust omistate.”
6.20 Need, kellele Me olime seaduse andnud, tunnevad selle ära, just nagu nad oma poegi ära tunnevad. Need, kes kaotavad endi hinged: nemad ei usu.
6:21 Ja kes on ebaõiglasem temast, kes mõtleb välja vale Jumala kohta ning keeldub tunnistamast Tema tunnustähti! Patustajad ei ole edukad.
6:22 Ja päeval, mil Me nad kõik kokku kogume, ütleme Me neile, kes kompanjone omistasid: “Kus on teie kompanjonid, keda väitsite?”
6:23 Siis on nende eitamise testiks vaid ütelda: “Jumala, meie isanda nimel, me polnud ebajumalakummardajad!”
6:24 Vaata, kuidas nad iseendi vastu valetama hakkavad. Ja eemaldatud neist on see, mille nad leiutanud olid.
6:25 Ja neist on mõned, kes sind kuulavad. Aga Me oleme asetanud nende südamete peale katted, et nad seda ei mõistaks ning nende kõrvadesse kurtuse. Ja isegi, kui nad näevad kõiki tunnustähti, nad ei usu neisse. Siis kui nad sinu juurde tulevad, nad vaidlevad sulle vastu. Hoiatuse suhtes ükskõiksed ütlevad: “See on vaid varasemate inimeste legendid.”
6:26 Ja nad keelavad seda teistele ning hoiavad endid sellest eemal – aga nad vaid hävitavad iseennast, ent nad ei märka.
6:27 Ja juhul kui sa näeksid, mil nad on seatud tule ette, siis nad ütlevad: “Oleks, et meid tagasi saadetaks, me ei keelduks tunnistamast oma isanda tunnustähti, vaid oleksime usklikest!”
6:28 Tõde on: neile avaldub siis see, mida nad varem varjasid.
Ja juhul kui nad tagasi saadetaks, nad naaseksid selle juurde, mis neile keelatud on. Ja nad on valetajad.
6:29 Ja nad ütlevad: “On vaid meie elu selles maailmas ning meid ei tõsteta üles.”
6:30 Aga juhul, kui sa näeksid, mil nad on seatud nende isanda ette, Ta ütleb: “Kas pole see siis tõde?”,  ütlevad nad: “Tõepoolest, meie isanda nimel.”
Ta ütleb: “Siis maitske karistust oma eitamise eest”.
6:31 Need on kaotanud, kes keelduvad tunnistamast Jumalaga kohtumist. Siis kui Tund neile ootamatult tulnud on, ütlevad nad: “Oh meie kahetsust, et me selle tähelepanuta jätsime!”
Ja nad kannavad oma koormaid endi selgadel.
Tõde on: kurjus on see, mida nad kannavad.
6:32 Ja selle maailma elu on vaid mäng ning kõrvalejuhtimine. Ja pärastise elu eluase on parem neile, kes kaalutletud kartuses. Kas te siis ei juurdleks?
6:33 Me teame, et see, mida nad ütlevad, kurvastab sind. Ja nad ei salga sind, aga patustajad salgavad Jumala tunnustähti.
6:34 Ja sõnumitoojaid eitati enne sind, aga nad olid kannatlikud selles, milles neid eitati. Ja neid kahjustati, kuni Meie abi neile tuli. Ja pole Jumala sõnade muutjat. Ja sulle on tulnud uudistest sõnumitoojate kohta.
6:35 Ja juhul kui nende vastumeelsus sulle raske on: juhul kui oled võimeline leidma tunneli maasse või trepi taevasse, siis too neile tunnustäht! Ja oleks Jumal soovinud, Ta kogunuks nad juhatusele kokku, nii et ära ole ignorantidest.
6:36 Vastavad vaid need, kes kuulevad.
Ja surnud: Jumal tõstab nad, seejärel saadetakse nad tagasi Tema juurde.
6:37 Ja nad ütlevad: “Oh, et vaid tunnustäht olnuks talle alla saadetud tema isandalt!”
Ütle: “Jumal on võimeline tunnustähe alla saatma”.
Aga enamus neist ei teaks.
6:38 Ja pole mitte ühtegi elukat maa peal ega lindu oma tiibadel lendamas, välja arvatud kogukonnad nagu teie – Me pole mitte midagi seaduses tähelepanuta jätnud – seejärel kogutakse nad nende isanda juurde.
6:39 Ja need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti, on kurdid ning tummad pimedustes. Kelle Jumal soovib, Ta jätab eksiteele, ja kelle Ta soovib, Ta asetab sirgele teele.
6:40 Ütle: “Olete te kaalutlenud, juhul kui Jumala karistus teile tuleb või Tund teile tuleb, siis on see muu kui Jumal, keda te hüüaksite, juhul kui peaksite olema tõetruud?”
6:41 Tõde on: see on Tema, keda te hüüaksite. Ja Ta kõrvaldaks selle, mille pärast te Teda hüüate, juhul kui Ta peaks soovima, ja te unustaksite selle, millele te kompanjonlust omistate.
6:42 Ja Me saatsime kogukondadele enne sind, seejärel võtsime neid ebaõnne ning raskustega, nii et nad võiksid alandlikuks muutuda.
6:43 Oh, et siis kui Meie karistus neile tuli, oleksid nad vaid alandlikuks muutunud! Aga nende südamed kõvastusid ja kurat ilustas neile selle, mida nad tegemas olid.
6:44 Nii et siis, kui nad olid unustanud selle, mis neile meelde oli tuletatud, avasime Me neile kõikide võimaluste väravad. Ja siis, kui nad juubeldasid selles, mis neile antud oli, võtsime Me nad mitte teadvel olevatena! Ja seejärel olid nad keeletud.
6:45 Ja valet tegevate inimeste juur sai läbi lõigatud.
Ja kiitus ning tänu Jumalale, kogu inimkonna isandale!
6:46 Ütle: “Olete te kaalutlenud, juhul kui Jumal võtaks ära teie kuulmise ning nägemise ja kataks kinni teie südamed, kes on see jumalus peale Jumala, kes need teile taastaks?”
Vaata, kuidas Me neile tunnustähed lahti seletame, kuid ikkagi nad pööravad ära.
6:47 Ütle: “Olete te kaalutlenud, juhul kui Jumala karistus tuleks teile avalikult ja koos hoiatusega, kas saaks keegi hävitatud peale patustavate inimeste?”
6:48 Ja Me saadame sõnumitoojaid vaid rõõmusõnumite kandjate ning hoiatajatena. Seejärel, kes iganes usuvad ning õigust teevad, neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
6:49 Ja need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: neid puudutab karistus, sest nad olid hoolimatult reetlikud.
6:50 Ütle: “Ma ei ütle teile: ´Ma oman Jumala aardeid´ ega: ´Ma tean nähtamatut´. Ega ütle ma teile: ´Ma olen ingel´. Ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on
Ütle: “Kas pime ning nägija on võrdsed? Kas te siis ei võtaks mõttepausi!”
6:51 Ja hoiata seeläbi neid, kes kardavad, et nad nende isanda juurde kokku kogutakse (neil pole mitte ühtegi liitlast ega vahemeest Tema asemel), et nad võiksid olla kaalutletud kartuses.
6:52 Ja ära tõrju tagasi neid, kes hüüavad oma isandat koidikul ning hämarikul Tema nägu otsides. (Sina ei ole vastutav nende arvestuse eest ega ole nemad vastutavad sinu arvestuse eest.) Peaksid sa nad tagasi tõrjuma, siis oleksid patustajatest.
6:53 Ja seega, Me teeme osadele neist eitamise testi läbi teiste, et nad võiksid ütelda: “Kas nemad on Jumala poolt eelistatud meie seast?”
Kas siis Jumal ei tea tänulikke kõige paremini?
6:54 Ja siis kui sinu juurde tulevad need, kes Meie tunnustähtedesse usuvad, ütle: “Rahu olgu teie peal! Teie isand on määranud enda peale armu, et tema, kes teie seas teeb kurja ignorantsusest, seejärel pöörab kahetsedes pärast seda ning teeb õigust: siis Ta on andestav, kõige armulisem”.
6:55 Ja sedasi Me kategoriseerime ning seletame detailideni lahti tunnustähed, ja et eristuks kurjategijate tee.

6:56 Ütle: “Mind on keelatud teenimast neid, kelle poole teie Jumala asemel hüüate”.
Ütle: “Ma ei järgi teie tühiseid ihasid, muidu läheksin eksiteele ega oleks õigesti juhatatuist”.
6:57 Ütle: “Ma olen selgetel asitõenditel oma isandalt, aga teie keeldute seda tunnistamast. Minul pole seda, mille kiirendamist te otsite. Kohtumõistmine on vaid Jumalale. Tema seostab tõe. Ja Tema on parim otsustajatest”.
6:58 Ütle: “Juhul kui see oleks minuga, mille kiirendamist te otsite, olukord minu ning teie vahel olnuks lahendatud!”
Ja Jumal on Kõiketeadev patustajatest.
6:59 Ja koos Temaga on nähtamatu võtmed, mitte keegi ei tea neid peale Tema. Ja Ta teab, mis maal ning meres. Ja mitte ükski leht ei lange muidu, kui et Ta teab seda, ja pole seemet maa pimeduses ega midagi niisket ega midagi kuiva, välja arvatud, et see on selges määruses.
6:60 Ja Tema see on, kes võtab teid öösel ning teab, mida päeva jooksul välja teenite, seejärel Ta tõstab teid üles selles, et saaks täidetud ettemääratud tähtaeg. Seejärel on Tema juurde teie naasemine, seejärel Ta informeerib teid sellest, mida te tegite.
6:61 Ja Ta on Allutaja üle oma sulaste. Ja Ta saadab teie üle kaitsjad, kuniks surm teist kellegi juurde tuleb, Meie sõnumitoojad võtavad ta ja nad ei ebaõnnestu.
6:62 Seejärel saadetakse nad tagasi Jumala, nende tõelise kaitsja juurde. Tõde on: Temale on kohtumõistmine ja Ta on kiireim arvepidajaist.
6:63 Ütle: “Kes päästab teid maa ning mere pimedustest?”
Te hüüate Teda alandlikkuses ning salajas: “Juhul kui Ta päästab meid sellest, oleme tänulikest!”
6:64 Ütle: “Jumal päästab teid sellest ning kõiksugustest katsumustest, seejärel omistate te kompanjone!”
6:65 Ütle: “Ta on üks, kes võimeline saatma teie peale karistuse teie kohalt ning teie jalge alt või panema teid kuuluma vastanduvaisse sektidesse ning panema osad teist maitsema teiste vägevust”.
Vaata, kuidas Me tunnustähti lahti seletame, et nad võiksid mõista.
6:66 Ja sinu inimesed keelduvad seda tunnistamast, aga see on tõde.
Ütle: “Ma pole valvur teie üle!”
6:67 Iga aruande jaoks on koht ja te saate teada.
6:68 Ja siis, kui sa näed neid, kes naljatlevad Meie tunnustähtede üle: pööra neist ära, kuni nad naljatlevad mõnel muul teemal. Ja juhul kui kurat peaks põhjustama, et unustad, siis ära istu pärast meeldetuletust koos patustavate inimestega.
6:69 Ja nende peal, kes kaalutletud kartuses, pole mitte mingit muud kohustust nende suhtes kui vaid meelde tuletada – et nad võiksid olla kaalutletud kartuses.
6:70 Ja jäta maha need, kes võtavad oma doktriini mängu ning kõrvalejuhtimisena ja keda selle maailma elu petnud on. Ja meenuta koos sellega, et hing ei saaks tõkestatud sellest, mis ta välja on teeninud. Tal pole Jumala asemel ei liitlast ega eestkostjat. Ja isegi kui ta pakub kompensatsiooniks kõik samaväärse, seda ei aktsepteerita temalt. Sellised on need, kes tõkestatakse sellest, mida nad välja on teeninud. Neil on keev jook ning valus karistus selle tõttu, mida nad eitasid.
6:71 Ütle: “Kas peaksime hüüdma Jumala asemel pigem seda, mis ei saa meile kasuks tulla ega meid kahjustada, ja olema tagasi pööratud oma kandadel pärast seda, kui Jumal meid juhatanud on, nagu üks, keda kuradid maa peal võrgutavad, olles eksinud ning segaduses?” Tal on kaaslased teda juhatusele kutsumas: “Tule meie juurde!”
Ütle: “Jumala juhatus – see on juhatus. Ja meid on kästud, et alistuksime kogu inimkonna isandale”
6:72 “ja täidaksime kohustust ning oleksime kaalutletud kartuses Temast.”
Ja Tema see on, kelle juurde teid kokku kogutakse.
6:73 Ja Tema see on, kes lõi taevad ning maa tões.
Ja päeval, mil Ta ütleb: “Ole!”, siis see on!
Tema kõne on tõde.
Ja Temale kuulub ülemvõim päeval, mil sarve puhutakse.
Nähtamatu ning nähtava teadja.
Ja Ta on Elutark, Teadlik.

6:74 Ja siis kui Abraham ütles oma isale Azar´ile: “Kas oled võtnud valmistatud asjad jumalateks! Ma näen sind ja su inimesi selges eksituses”.
6:75 Ja seega Me näitasime Abrahamile taevaste ning maa kuningriiki, nii et ta võiks olla nendest, kes kindlad.
6:76 Ja siis kui öö teda kattis, nägi ta tähte. Ta ütles: “See on mu isand”.
Aga siis, kui see kadus, ütles ta: “Mulle ei meeldi need, mis kaovad”.
6:77 Ja siis kui ta nägi kuud esile kerkimas, ütles ta: “See on mu isand”.
Aga siis, kui see kadus, ütles ta: “Juhul kui mu isand mind ei juhata, olen inimestest, kes eksituses!”
6:78 Ja siis, kui ta nägi päikest esile kerkimas, ütles ta: “See on mu isand, see on suurem”.
Aga siis, kui see kadus, ütles ta: “Oo, mu inimesed, ma olen süütu sellest, millele teie kompanjonlust omistate!”
6:79 “Ma sean oma näo Tema poole, kes algatas taevad ning maa, kaldumas tõe poole. Ja ma ei ole ebajumalakummardajaist.”
6:80 Ja tema inimesed vaidlesid temaga.
Ta ütles: “Kas vaidlete minuga Jumala suhtes? Aga Ta on mind juhatanud. Ja ma ei karda seda, millele teie kompanjonlust omistate koos Temaga, välja arvatud juhul kui minu isand nii soovima peaks. Minu isand ümbritseb kõiki asju teadmistega. Kas te siis ei võtaks kuulda!”
6:81 “Ja kuidas saaksin ma karta seda, millele teie kompanjonlust omistate, samas kui teie ei karda, et omistate Jumalale kompanjone, mille kohta Ta teile mitte mingit volitust alla pole saatnud! Nii et millisel kahest kildkonnast on rohkem õigust turvalisusele, juhul kui teate?”
6:82 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja ei ole riietanud oma usku ebaõiglusesse: neil on turvalisus ning nad on õigesti juhatatud.
6:83 Ja selline on Meie argument. Me andsime selle Abrahamile tema inimeste vastu. Me tõstame järkudes, keda soovime.
Sinu isand on elutark, teadev.
6:84 Ja Me andsime talle Iisaku ning Jakobi. Mõlemaid Me juhatasime. Ja Noad Me juhatasime varasemalt. Ja tema järeltulijaist Taavetit, Saalomoni, Jobi, Joosepit, Moosest ning Aaronit. Ja sedasi Me autasustame heategijaid.
6:85 Ja Zachariah, John, Jeesus ning Elias. Igaüks õiglastest.
6:86 Ja Ismael, Elisha, Joona ning Lot. Ja igaüht Me eelistasime üle kogu inimkonna.
6:87 Ja nende isadest, järglastest ning vendadest. Ja Me valisime nad ning juhatasime sirgele teele.
6:88 See on Jumala juhatus, Ta juhatab sellega, keda soovib oma sulastest. Ja oleksid nad määranud kompanjone, siis see, mida nad tegid, olnuks neile tühine.
6:89 Nemad on need, kellele Me olime andnud seaduse, otsustusvõime ning prohvetipõlve.
Ja juhul kui need neid eitavad: Me oleme usaldanud need inimestele, kes neid ei eita.
6:90 Nemad on need, keda Jumal juhatas, seega järgi nende juhatust.
Ütle: “Ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest. See on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale.”

6:91 Ja nad ei väärtusta Jumalat Temale väärilise väärtustamisega, üteldes: “Jumal pole mitte ühelegi surelikule mitte kunagi mitte midagi alla saatnud”.
Ütle: “Kes saatis alla seaduse, mille tõi Mooses – valguse ning juhatusena inimestele? Te teete selle pärgamendina näitamiseks ja varjate paljut. Ja teile õpetati, mida te ei teadnud – teile ning teie isadele”.
Ütle: “Jumal on”, seejärel jäta nad mängima nende narruses.
6:92 Ja see on määrus, mille Me alla saatsime: üks, mis õnnistatud, kinnitamas seda, mis selle käte vahel. Ja et sa hoiataksid linnade ema ning neid, kes selle ümber. Ja need, kes pärastisse ellu usuvad, usuvad sellesse. Ja nad hoiavad oma kohustuse poole.
6:93 Ja kes on ebaõiglasem temast, kes leiutab vale Jumala kohta või ütleb: “Mind on inspireeritud”, samas kui teda pole inspireeritud mitte milleski, ja kes ütleb: “Ma saadan alla sarnase sellega, mis Jumal alla saatis”?
Ja juhul kui sa näeksid, kui patustajad on surmakrampides ning inglid oma käsi välja sirutamas: “Tooge esile endi hinged! Sel päeval teid autasustatakse alandava karistusega, sest ütlesite Jumala kohta muud kui tõde ning põlgasite ära Tema tunnustähed!”
6:94 “Ja te olete tulnud Meie juurde üksinda, nii nagu Me lõime teid esimesel korral. Ja te olete jätnud endi selja taha kõik, mida teile võimaldasime. Ja Me ei näe koos teiega teie eestkostjaid, keda väitsite olevat teiega kompanjonidena. Kõik on lahutatud teie vahel. Ja maha on teid jätnud see, mida väitsite”.

6:95 Jumal on seemnete ning tuumade lõhestaja. Ta toob esile elusa surnust ning on surnu esiletooja elusast. Selline on Jumal, kuidas te siis eksitatud olete?
6:96 Koidiku lõhestaja, ja Ta määras öö puhkamiseks ja päikese ning kuu arvestamiseks. Selline on Võimsa, Teadja mõõdupuu.
6:97 Ja Tema see on, kes tegi teie jaoks tähed, et võiksite olla seeläbi õigesti juhatatud maa ning mere pimedustes. Me oleme tunnustähed kategoriseerinud ning detailideni lahti seletanud inimestele, kes teavad.
6:98 Ja Tema see on, kes tõi teid olemasolusse ühest ainsast hingest, seejärel koht stabiilsuseks ning arenguks. Me oleme tunnustähed kategoriseerinud ning detailideni lahti seletanud inimestele, kes mõistavad.
6:99 Ja Tema see on, kes saadab taevast alla vee, seejärel Me toome seeläbi esile taimed kõikidest liikidest, seejärel toome sellest esile roheluse, tuues sellest esile arvukalt seemneid, ja datlipalmist, selle õietolmust, kobarad datleid rippuma haardeulatusse. Ja aiad viinamarjadest, oliividest ning granaatõuntest, sarnased ja mitte sarnased. Vaata nende vilju, mil need vilju kannavad ning küpsevad! Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
6:100 Ja nad teevad Jumala kompanjonideks džinnid, samas kui Tema need loonud on! Ja nad omistavad Talle poegi ning tütreid – ilma teadmisteta! Olgu Ta ülistatud! Ja Ta on kõrgelt üle selle, mida nad kirjeldavad!
6:101 Taevaste ning maa algataja – kuidas saab Tal olla poeg, samas kui Tal pole kaaslast!
Ja Ta lõi kõik asjad. Ja Ta on kõigest kõiketeadev.
6:102 Selline on Jumal, teie isand. Pole jumalust peale Tema – kõikide asjade looja, nii et teenige Teda! Ja Tema on hooldaja üle kõikide asjade.
6:103 Silmanägemine ei mõista Teda, aga Tema mõistab silmanägemist.
Ja Ta on Vaevuhoomatav, Kõigest Teadvel.

6:104 Teie juurde on tulnud teie isandalt see, mis annab intuitsiooni. Nii et kes iganes näeb, siis see on tema hinge hüvanguks. Ja kes iganes on pime, siis see on selle vastu. Ja mina ei ole teie hooldaja.
6:105 Ja nõnda Me seletame lahti tunnustähed, et nad võiksid ütelda: “Sa oled õppinud”, ja et võiksime selle selgeks teha inimestele, kes teavad.
6:106 Järgi seda, mida sulle on inspireeritud sinu isandalt – pole jumalust peale Tema! Ja pööra ära ebajumalakummardajaist.
6:107 Ja oleks Jumal nii soovinud, nad poleks määranud kompanjone.
Ja Me ei teinud sind nende üle hooldajaks. Ega ole sa nende kaitsja.
6:108 Ja ära solva neid, kelle poole nad Jumala asemel hüüavad, et nad ei solvaks Jumalat ilma teadmisteta.
Seega, igale kogukonnale Me ilustame nende tegemised, seejärel on nende isanda juurde nende naasemine, seejärel Ta informeerib neid sellest, mida nad tegid.
6:109 Ja nad vannuvad Jumala nimel oma tugevaimaid vandeid, et juhul kui neile tuleks tunnustäht, nad kindlasti usuksid sellesse.
Ütle: “Tunnustähed on vaid koos Jumalaga. Ja mis paneks teid taipama, et see on need, siis kui need tulevad!?”
Nad ei usu.
6:110 Seega Me pöörame ära nende südamed ning silmanägemise, sest nad ei uskunud sellesse juba esimesel korral. Ja jäta nad pimedaina uitama nende üleastumisse.
6:111 Ja juhul kui Me saatnuks alla neile inglid, ja rääkima nendega surnud, ja koguksime nende ette kõik näost näkku: nad poleks uskumas, kui just ei ole, et Jumal soovib.
Aga enamik neist on ignorandid.
6:112 Ja sedasi Me määrame igale prohvetile vaenlase – saatanad inimestest ning džinnidest – inspireerima üksteist ilustatud sõnadega läbi pettuse. Ja oleks sinu isand soovinud, nad poleks seda teinud. Nii et eira neid ning nende väljamõeldisi.
6:113 See on nii, et nende südamed, kes pärastisse ellu ei usu, võiksid selle poole kalduda ning sellega rahul olla ja et nad võiksid saavutada mida nad saavutavad.
6:114 On see muu kui Jumal, keda peaksin otsima kohut mõistma? Ja Tema see on, kes saatis alla teile seaduse, mille tunnustähed on kategoriseeritud ning detailideni lahti seletatud. Ja need, kellele Me olime andnud seaduse, teavad, et see on alla saadetud sinu isandalt tões. Nii et ära ole nendest, kes kahtlevad.
6:115 Ja sinu isanda sõnad on täiustatud tões ning õigluses. Pole mitte kedagi, et muuta Tema sõnu.
Ja Ta on Kõikekuulev, Kõiketeadev.
6:116 Ja juhul kui kuuletud enamikule neist, kes maa peal – nad juhivad su kaugele eemale Jumala teest. Nad järgivad vaid hüpoteese. Ja nad räägivad vaid valesid.
6:117 Sinu isand – Tema teab kõige paremini, kes uitamas Tema teelt.
Ja Ta on Kõiketeadev õigesti juhatatuist.
6:118 Nii et sööge sellest, mille üle Jumala nime on meenutatud, juhul kui olete Tema tunnustähtedesse uskumas.
6:119 Ja miks ei peaks te sööma sellest, mille üle Jumala nime on meenutatud, samas kui Ta on teile kategoriseerinud ning detailideni lahti seletanud, mis teile keelatud on, välja arvatud mida sunnitud olete?
Ja paljud on juhitud eksiteele läbi nende tühiste ihade, ilma teadmisteta.
Sinu isand, Ta on täielikult teadvel üleastujaist.
6:120 Ja jäta avalik väärtegudest ning privaatne neist. Neid, kes teenivad välja väärteo, autasustatakse sellega, mida nad omandanud on.
6:121 Ja ära söö sellest, üle mille Jumala nime meenutatud pole, sest see on hoolimatu reetlikkus.
Ja saatanad inspireerivad oma liitlasi teiega vaidlema. Ja juhul kui allute neile, olete ebajumalakummardajad.
6:122 Kas on üks, kes oli surnud ja kellele Me andsime elu ja kellele Me määrasime valguse, milles ta inimeste seas kõnnib, nagu üks, kes pimedustes, millest ta väljuda ei saa?!
See on nii, et neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, on nende tegemised ilustatud.

6:123 Ja sedasi määrame Me igas linnas selle suurimaile kurjategijaile, et nad selles skeemitaksid. Ja nad ei skeemita, välja arvatud endi hingede vastu, aga nad ei taju seda.
6:124 Ja siis kui neile tuleb mõni tunnustäht, ütlevad nad: “Me ei hakka uskuma seni, kuni meile antakse sarnane sellega, mis oli antud Jumala sõnumitoojatele!”
Jumal teab kõige paremini, kuhu Ta oma sõnumi asetab.
Neid, kes kurja tegid, puudutab alandus Jumalalt ja karm karistus selle tõttu, mida nad skeemitasid.
6:125 Ja keda Jumal soovib juhatada – Ta paisutab tema rinna alistumisele. Ja keda Ta soovib eksiteele juhtida – Ta teeb tema rinna kokkusurutuks ning pitsitavaks, just nagu ta oleks tõusmas taevasse. Sedasi määrab Jumal riknemise neile, kes ei usu.
6:126 Ja see on sinu isanda tee – üks mis sirge. Me oleme tunnustähed kategoriseerinud ning detailideni lahti seletanud inimestele, kes kuulda võtavad.
6:127 Neil on rahu eluase koos nende isandaga. Ja Ta on nende liitlane selle tõttu, mida nad tegid.
6:128 Ja päeval, mil Ta nad kõik kokku kogub: “Oo, džinnide assamblee, te olete võtnud paljud inimkonnast!”
Ja nende liitlased inimkonnast ütlevad: “Meie isand, me oleme üksteisele kasu toonud ja oleme jõudnud oma tähtajani, mille meile määrasid”.
Ta ütleb: “Tuli on teie eluase, elunedes selles igavesti”.
Välja arvatud, mida Jumal peaks soovima.
Sinu isand on elutark, teadev.
6:129 Ja sedasi Me teeme osa patustajatest teineteise liitlasteks selle tõttu, mida nad välja on teeninud.
6:130 “Oo, džinnide ja inimkonna assamblee, kas teie juurde ei tulnud sõnumitoojad teie endi seast jutustama teile Minu tunnustähti ning hoiatama teid kohtumise eest sellel teie päeval?!”
Nad ütlevad: “Me tunnistame iseendi vastu”.
Ja selle maailma elu eksitas nad. Ja nad tunnistavad iseendi vastu, et nad olid need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgasid.
6:131 See on sellepärast, et sinu isand ei hävitanud linnasid ebaõiglaselt ajal, mil selle inimesed mitteteadvel.
6:132 Ja kõigile on järgud selles, mida nad tegid. Ja sinu isand ei ole teadmatuses sellest, mida nad teevad.
6:133 Ja sinu isand on Vaba Vajadusest, Armu Valdaja. Juhul kui Ta soovib, Ta eemaldab teid ning määrab järgnema pärast teid, keda soovib. Just nagu Ta tõi teid olemasolusse teiste inimeste järeltulijaist.
6:134 See, mida teile lubamas ollakse, on tulemas. Ja te ei saa põgeneda.
6:135 Ütle: “Oo, mu inimesed, töötage vastavalt oma võimsusele – mina olen töötamas! Ja te saate teadma, millistele meist on parim eluase.”
Patustajad ei ole edukad.

6:136 Ja nad määravad Jumalale portsjoni sellest, mida Ta tegi viljasaagist ning kariloomadest, ja ütlevad: “See on Jumalale” – nende väitel – “ja see on meie kompanjonidele”. Nii et see, mis on nende kompanjonidele – see ei jõua Jumalale. Ja see, mis on Jumalale – see jõuab nende kompanjonidele.
Kurjus on see, kuidas nad otsustavad.
6:137 Ja sedasi ilustavad nende kompanjonid paljudele ebajumalakummardajaist oma laste tapmise, et nad võiksid tuua nad hävingusse ning neile nende doktriini segaseks teha. Ja oleks Jumal soovinud, nad poleks seda teinud. Nii et ignoreeri neid ning seda, mida nad leiutavad.
6:138 Ja nad ütlevad: “Need kariloomad ning põllusaak on tabu, mitte keegi ei söö sellest, välja arvatud kellel me lubame!”, nende väitel.
Ja kariloomad, kelle seljad on tehtud ebaseaduslikuks ning kariloomad, üle kelle nad Jumala nime ei meenuta, uuendusena Tema vastu. Ta tasub neile selle eest, mida nad leiutavad.
6:139 Ja nad ütlevad: “See, mis on selliste kariloomade kõhtudes, on üksnes meie meestele ning keelatud meie naistele. Ja juhul kui tuleb välja surnuna, siis on nad kõik selles kompanjonid”.
Ta tasub neile nende kirjelduse eest. Ta on elutark, teadev.
6:140 Nad on kaotanud – need, kes tapavad oma lapsi rumalalt ilma teadmisteta ning teevad ebaseaduslikuks seda, mida võimaldab neile Jumal, valetades Jumala kohta. Nad on läinud eksiteele ning pole õigesti juhatatud.
6:141 Ja Tema see on, kes tõi olemasolusse aiad – võretatud ning mittevõretatud – ja datlipalmid ja taimed – mitmekülgsed oma toidus – ja oliivid ja granaatõunad – sarnased ning mitte sarnased. Sööge nende viljast, siis kui need vilja kannavad, ja andke sellest vääriline saagi koristamise päeval. Ja ärge liialdage! Ta ei armasta liialdajaid.
6:142 (Ja kariloomad koorma jaoks ning naha jaoks.)
Sööge sellest, mida Jumal teile võimaldanud on, ja ärge järgnege saatana jalajälgedele – ta on teile selge vaenlane.
6:143 Kaheksa paari: lammastest kaks ning kitsedest kaks.
Ütle: “Kas Ta on keelanud kaks isast või kaks emast või mida kahe emase üsad sisaldavad? Informeerige mind koos teadmistega, juhul kui peaksite olema tõetruud!”
6:144 Ja kaamelitest kaks ning veistest kaks.
Ütle: “Kas Ta on keelanud kaks isast või kaks emast või mida kahe emase üsad sisaldavad? Või kas olite tunnistajaiks siis, kui Jumal teie peale sellise kohustuse pani?”
Siis kes on ebaõiglasem temast, kes leiutab vale Jumala kohta, et ta võiks juhtida inimesi eksitusse ilma teadmisteta! Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
6:145 Ütle: “Ma ei leia selles, mida mulle inspireeritud on, olema midagi tehtud ebaseaduslikuks sööjale süüa, välja arvatud, et see on raipeliha või jooksev veri või sealiha (sest see on jälkus) või pühendatud hoolimatu reetlikkusega muule kui Jumalale”.
Aga kes iganes on sunnitud, ilma ihaldamata või üle astumata: sinu isand on andestav, kõige armulisem.
6:146 Ja neile, kes juudiusulised, tegime Me ebaseaduslikuks kõik sõralised. Ja veistest ning lammastest tegime Me neile ebaseaduslikuks nende rasva, välja arvatud selle, mida kannavad nende seljad või sisikond või selle, mis segunenud kondiga. Sedasi Me autasustasime neid nende sektantliku fanatismi eest. Ja Me oleme tõetruud.
6:147 Ja juhul kui nad sind salgavad, siis ütle: “Teie isand on ääretu armu isand, aga Tema raev ei pöördu ära kurja tegevate inimeste pealt”.
6:148 Need, kes määravad kompanjone, ütlevad: “Oleks Jumal nii soovinud, me poleks määranud kompanjone, ega oleks seda teinud meie isad, ega oleks me mitte midagi ebaseaduslikuks teinud”.
Samamoodi salgasid need, kes enne neid, kuni nad Meie võimsust maitsesid.
Ütle: “Kas teil on mingitki teadmist, et meile esile tuua? Te järgite vaid hüpoteesi. Ja te räägite vaid valesid”.
6:149 Ütle: “Siis Jumalale kuulub lõplik argument: oleks Ta soovinud, Ta juhatanuks teid kõiki”.
6:150 Ütle: “Tooge oma tunnistajad, kes tunnistavad, et Jumal selle ebaseaduslikuks tegi”.
Seejärel, juhul kui nad tunnistavad, siis ära sina tunnista koos nendega.
Ja ära järgi nende tühiseid ihasid, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti, ega nende, kes ei usu pärastisse ellu ning omistavad võrdseid oma isandale.
6:151 Ütle: “Tulge, ma loen teile ette, mida teie isand teile keelanud on:
– et omistate kompanjonlust millelegi koos Temaga
(samal ajal vanemate suhtes hea käitumine),
– ja ärge tapke oma lapsi vaesuse pärast
(Ma varustame teile ning neile),
– ja ärge lähenege seksuaalsetele ebamoraalsustele
(ei avalikele ega varjatutele nendest),
– ja ärge tapke hinge, mille Jumal ebaseaduslikuks on teinud
(välja arvatud õigusemõistmisel).
Seda Ta teilt nõuab, nii et võiksite arutleda”.
6:152 “- Ja ärge lähenege isatute varale, välja arvatud sellega, mis parem, kuni ta jõuab oma küpsusesse.
– Ja andke täis mõõt ning kaaluge õiglaselt.
Me ei koorma hinge muu kui sellega, mida ta kanda suudab.
– Ja siis kui räägite, olge õiglased, isegi kui ta on sugulane.
– Ja tõotus Jumalale – täitke.
Seda on Ta teid käskinud, et võiksite kuulda võtta.”
6:153 “Ja see, see on minu tee – sirge – nii et järgige seda! Ja ärge järgige teisi teid, sest need lahutavad teid Tema teelt! Seda on Ta teid käskinud, et võiksite olla kaalutletud kartuses.”

6:154 Veelgi enam, Me andsime Moosesele seaduse, komplektsena temale, kes teeb head, ja selgitusena iga asja kohta ja juhatuse ning armuna, et nad võiksid uskuda enda isandaga kohtumisse.
6:155 Ja see on määrus, mille Me alla saatsime – üks, mis õnnistatud. Nii et järgige seda ning olge kaalutletud kartuses, et võiksite vastu võtta armu.
6:156 Et te ei ütleks: “Seadus oli alla saadetud vaid kahele grupile enne meid, ja me olime nende õpinguist teadmatuses…”
6:157 Või et ütlete: “Juhul kui meile olnuks seadus alla saadetud, me olnuks rohkem juhatatud kui nemad!”
Aga teile on tulnud selged asitõendid teie isandalt, samuti juhatus ning arm. Siis kes on ebaõiglasem temast, kes keeldub tunnistamast Jumala tunnustähti ning neist ära pöörab? Me autasustame Meie tunnustähtedest ära pöörajaid kurja karistusega, sest nad pöörasid ära.
6:158 Kas on nad ootamas midagi muud, kui et nende juurde tuleksid inglid või et tuleks sinu isand või et tuleksid mõned sinu isanda tunnustähtedest? Päeval, mil mõned sinu isanda tunnustähed saabuvad, ei tule hingele kasuks tema usk, juhul kui ta varem ei uskunud ega olnud läbi oma usu head välja teeninud.
Ütle: “Oodake. Meie oleme ootamas”.
6:159 Need, kes jagavad oma doktriini ning muutuvad sektideks – sa pole koos nendega mitte milleski. Nende olukord on vaid koos Jumalaga, seejärel Ta informeerib neid sellest, mida nad tegid.
6:160 Kes iganes toob heateo: tal on selle sarnane kümnekordselt. Ja kes iganes toob kurja teo: teda ei autasustata muu, kui selle sarnasega. Ja neile ei tehta ülekohut.
6:161 Ütle: “Mis puutub minusse, siis minu isand on juhatanud mu sirgele teele – sirgeseljalisele doktriinile, Abrahami usutunnistusele, kallutamas tõe poole. Ja ta polnud ebajumalakummardajaist”.
6:162 Ütle: “Minu kohustus ning minu patukahetsus ja minu elamine ning minu suremine on Jumalale – kogu inimkonna isandale”.
6:163 “Tal pole kompanjone. Ja seda on mulle kästud ning olen esimene alistunuist.”
6:164 Ütle: “On see muu kui Jumal, keda peaksin ihaldama isandaks, samas kui Ta on isand kõigele?”
Ja mitte ükski hing ei teeni välja muud kui iseendale. Ja mitte ükski koorma kandja ei kanna teise koormat. Seejärel on teie isanda juurde teie naasemine, Ta informeerib teid sellest, milles eristusite.
6:165 Ja Tema see on, kes tegi teid maa pärijaiks ning tõstis osa teist üle teiste järkudes, et teid proovile panna läbi selle, mida Ta teile andnud on. Sinu isand on kiire karistamises, ja Ta on andestav, kõige armulisem.