66

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
66:1 Oo, prohvet, miks teed ebaseaduslikuks selle, mille Jumal sulle seaduslikuks teinud on?  Soovid olla meeltmööda oma abikaasadele?
Ja Jumal on andestav, kõige halastavam.
66:2 Tõepoolest, Jumal on andnud teile määruse teie vannete tühistamiseks. Ja Jumal on teie kaitsja. Ja Ta on Kõiketeadev, Elutark.
66:3 Ja siis kui prohvet usaldas ühe jutustuse ühele oma abikaasadest, siis kui ta (n) seda levitas ning Jumal selle talle (m) avaldas. Ta (m) tegi teatavaks osa sellest ja jättis osa vahele. Ja siis kui ta (m) teda (n) sellest informeeris, ütles ta (n) : “Kes sulle seda ütles?”
Ta (m) ütles: “Mind informeeris Kõiketeadev, Ekspert”.
66:4 Juhul kui te kaks kahetsete Jumalale, siis on teie südamed kaldunud. Aga juhul kui üksteist tema (m) vastu toetate, siis Jumal on tema (m) kaitsja, samuti Gabriel ning õiglased usklikud. Ja inglid on peale selle abilised.
66:5 See võib olla, et tema isand – juhul kui ta teist lahutab – annab talle asemele abikaasad, kes paremad kui teie: alistunud, uskuvad, pühendunult kohusetundlikud, pattukahetsevad, teenivad, teekonnal, varasemalt abielus või neitsid.
66:6 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, kaitske end ning oma perekondi tule eest, mille kütuseks on inimesed ning kivid! Üle selle on karmid ja võimsad inglid, mitte vastandumas Jumalale selles, milles Ta neid käsib, aga tegemas seda, mida neid kästud on.
66:7 Oo, teie, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ärge otsige endile vabandusi sel päeval! Teid tasustatakse vaid selle eest, mida tegite.
66:8 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, pöörake Jumala poole siiras kahetsuses, see võib olla, et teie isand eemaldab teist teie kurjuse ning paneb teid sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed! Sel päeval Jumal ei häbista prohvetit ega neid, kes koos temaga hoiatust kuulda võtsid. Nende valgus saab liikuma nende käte vahel ja nende paremas käes. Nad ütlevad: “Meie isand, täiusta meile meie valgust ning määra meile andestus! Tõepoolest, Sa oled võimeline kõikideks asjadeks”.
66:9 Oo, prohvet, pinguta ateistide ning kõhklejate vastu ja ole nendega karm! Ja nende elukoht on põrgu. Ja kuri on teekonna lõpp.
66:10 Jumal esitab ühe näite hoiatuse suhtes ükskõikseist: Noa abikaasa ning Loti abikaasa. Nad olid Meie kahe õiglase sulase all, ometi nad mõlemad (n) reetsid nad (m). Ja nad (m) ei tule neile (n) kasuks mitte milleski Jumala vastu.
Ja üteldakse: “Sisenege tulle koos nendega, kes sisenevad”.
66:11 Ja Jumal esitab ühe näite hoiatust kuulda võtnuist: Fir´awni abikaasa, siis kui ta ütles: “Minu isand, ehita mulle eluase Sinu lähedale aeda ja päästa mind Fir´awnist ning tema töödest ja päästa mind patustavatest inimestest”.
66:12 Ja Maarja, Imrani tütar, kes hoidis oma vooruslikkust: Me puhusime tema sisse Meie Vaimust ja ta kinnitas oma isanda sõnad ning Tema seadused ja oli kohusetundlikult pühendunuist.