58

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
58:1 Jumal on kuulnud ütlust naiselt, kes vaidleb sinuga oma abikaasa suhtes. Ja ta suunas oma kaebuse Jumalale ja Jumal kuuleb vestlust teie kahe vahel. Jumal on kõikekuulev, kõikenägev.
58:2 Need kes abistavad teie seas nende naistest: nad ei ole nende emad. Nende emad on vaid need, kes nad sünnitasid. Ja nad ütlevad seda, mis paheline ning vale.
Ja Jumal on andestav, kõige halastavam.
58:3 Ja need, kes abistavad nende naistest, seejärel lähevad tagasi selle juurde, mida nad olid ütelnud: orja vabastamine, enne kui nad üksteist puudutavad. Seda olete te manitsetud tegema.
Ja Jumal on teadvel kõigest, mida te teete.
58:4 Ja kellel iganes puuduvad vahended selleks: paast kaks kuud järjestikku enne kui nad üksteist puudutavad. Ja kes iganes pole võimeline: kuuekümne puuduse käes kannataja toitmine.
See on, et võiksite uskuda Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse. Ja need on Jumala piirjooned. Ja neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, on valus karistus.
58:5 Neid, kes Jumalale ning Tema sõnumitoojale vastu töötavad, alandatakse samamoodi nagu nende varasemaid analooge alandati.
Ja Me oleme alla saatnud selged tunnustähed. Ja neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, on alandav karistus.
58:6 Päeval, mil Jumal nad kõik koos üles tõstab, informeerib Ta neid sellest, mida nad tegid. Jumal on selle salvestanud, samas kui nemad on selle unustanud. Ja Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
58:7 Kas pole sa kaalutlenud, et Jumal teab kõike, mis taevastes ning kõike, mis maal? Pole privaatset nõupidamist kolmele muidu, kui et Tema on neile neljandaks ega viiele muidu, kui et Tema on neile kuuendaks ega vähem kui see ega rohkem, ilma et Ta on koos nendega, kus iganes nad ka ei oleks. Seejärel, Ülestõusmispäeval Ta informeerib neid kõigest, mida nad tegid.
Jumal on kõikidest asjadest täielikult teadvel.
58:8 Oled sa kaalutlenud neid, kellele privaatsed nõupidamised keelati, kuid seejärel naasesid selle juurde, mis neile keelatud oli? Ja nad peavad privaatseid nõupidamisi väärtegudest, vaenulikkusest ning allumatusest sõnumitooja suhtes. Ja siis, kui nad sinu juurde tulevad, tervitavad nad sind tervitusega, millisega Jumal sind tervitanud ei ole. Ja nad ütlevad iseendis: “Oh, et Jumal vaid karistaks meid selle eest, mida ütleme!”
Nende arvestus on põrgu, milles nad põlevad. Ja kuri on teekonna lõpp.
58:9 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, siis kui peate privaatseid nõupidamisi, ärge pidage privaatseid nõupidamisi väärtegudest, vaenulikkusest ega allumatusest sõnumitooja suhtes, aga pidage privaatseid nõupidamisi õiglusest ning kaalutletud kartusest! Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, kelle juurde teid kokku kogutakse.
58:10 Privaatsed nõupidamised on vaid kuradist, et ta võiks kurvastada neid, kes hoiatust kuulda võtavad. Aga ta ei saa neid vähimatki kahjustada, välja arvatud Jumala loal. Ja Jumalasse las usklikud panevad oma usalduse.

58:11 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, siis kui teile kogunemistel üteldakse, et tehke ruumi, siis tehke ruumi! Jumal teeb teile ruumi.
Ja siis kui teile üteldakse, et tõuske, siis tõuske. Jumal tõstab järkudes neid, kes teie seas hoiatust kuulda võtavad ning neid, kes teadmisi omandavad.
Ja Jumal on teadvel kõigest, mida te teete.
58:12 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, siis kui te sõnumitoojaga privaatselt nõu peate, siis saatke ette enne oma privaatset nõupidamist armuand! See on teile parem ning puhtam. Aga juhul kui te ei leia vahendeid: Jumal on andestav, kõige halastavam.
58:13 Kas kardate saata ette enne oma privaatset nõupidamist armuande? Siis kui te seda ei tee ning Jumal teie poole on pööranud, siis täitke kohustust ja puhastuge ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale.
Ja Jumal on teadvel kõigest, mida te teete.

58:14 Oled sa kaalutlenud neid, kes võtavad liitlastena inimesi, kelle peale Jumal vihane on? Nad ei ole teist ega neist. Ja nad vannuvad valesid. Ja nad teavad.
58:15 Jumal on neile ette valmistanud karmi karistuse. Kurjus on see, mida nad teevad.
58:16 Nad võtavad oma vanded kattevarjuks, et hüljata Jumala tee.
Sellest tulenevalt: neile on alandav karistus.
58:17 Ei ole abiks neile nende vara ega nende lapsed Jumala vastu mitte milleski. Sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
58:18 Päeval, mil Jumal nad kõik üles tõstab, siis vannuvad nad Temale samamoodi nagu nad teile vannuvad. Ja nad arvavad, et nad seisavad millelgi.
Tõde on: see on nemad, kes valetajad.
58:19 Kurat on nad üle võtnud ning pannud nad unustama Jumala meenutamise. Sellised on kuradi seltskond.
Tõde on: kuradi seltskond – nemad on kaotajad.
58:20 Need, kes Jumalale ning Tema sõnumitoojale vastu töötavad, sellistest saavad kõige armetumad.
58:21 Jumal on määranud: “Ma olen võidukas, Mina ja Mu sõnumitoojad”.
Jumal on võimas, suursugune.
58:22 Sa ei leia mitte ühtegi inimest, kes Jumalasse ning Viimsesse Päeva usub, armastamas neid, kes Jumala ning Tema sõnumitooja vastu töötavad. Isegi kui need on nende vanemad või nende lapsed või nende õed-vennad või nende sugulased.
Sellised: Ta on määranud usu nende südameisse ning on tugevdanud neid Vaimuga endalt ja paneb nad sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, elunedes neis igavesti. Jumal on nendega rahul ja nemad on Temaga rahul. Sellised on Jumala seltskond.
Tõde on: Jumala seltskond – nemad on edukad.