14

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
14:1 ALR.
Üks määrus, mille Me sulle alla saatsime, et tooksid inimkonna esile pimedustest valgusesse, läbi nende isanda loa, teele Võimsalt, Kiiduväärselt.
14:2 Jumal see on, kellele kuulub kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal.
Ja ebaõnnestumine läbi karmi karistuse neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad,
14:3 neile, kes armastavad selle maailma elu üle pärastise elu ja hülgavad Jumala tee ning selle vildakaks teha püüavad. Sellised on ülimas eksituses.
14:4 Ja Me saatsime sõnumitooja vaid tema inimeste keeles, et ta võiks neile selgeks teha.
Jumal saadab eksiteele, kelle soovib ning juhatab, keda soovib. Ja Ta on Võimas, Elutark.

14:5 Ja Me saatsime Moosese koos Meie tunnustähtedega: “Too oma inimesed esile pimedustest valgusesse ning meenuta neile Jumala päevi”.
Selles on tunnustähed igaühele, kes kannatlik, tänulik.
14:6 Ja siis kui Mooses oma inimestele ütles: “Meenutage Jumala armu endi peal siis kui Ta päästis teid Fir´awni inimestest. Nad olid vaevamas teid kurja karistusega, ja nad tapsid teie pojad ning jätsid ellu teie naised. Ja selles oli hiiglaslik test teie isandalt”.
14:7 “Ja siis kui teie isand teadustas: ´Juhul kui olete tänulikud – Ma suurendan teid. Aga juhul kui eitate – Minu karistus on karm´.”
14:8 Ja Mooses ütles: “Juhul kui eitate – teie ning kõik, kes maa peal – siis teadke, et Jumal on vaba vajadusest, kiiduväärne”.

14:9 Kas teieni pole jõudnud uudised neist, kes enne teid: Noa inimesed ja ´Aad ja Thamud ning need, kes pärast neid, keda mitte keegi ei tea, välja arvatud Jumal?
Nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos selgete asitõenditega, aga nad tõid tagasi endi käed oma suudele ning ütlesid: “Me eitame seda, millega teid saadetud on. Ja me oleme skeptilises kahtluses selle suhtes, millesse meid kutsute”.
14:10 Nende sõnumitoojad ütlesid: “Kas saab olla kahtlusi Jumala suhtes? Taevaste ning maa algataja! Ta kutsub teid, et andestada teile teie üleastumisi ja viivitada teid määratud tähtajani”.
Nad ütlesid: “Te pole muud kui surelikud nagu meie, te soovite meid ära pöörata sellelt, mida meie isad teenisid. Nii et tooge meile selge volitus”.
14:11 Nende sõnumitoojad ütlesid neile: “Me oleme tõepoolest vaid surelikud nagu teie, aga Jumal asetab oma armu kelle peale soovib oma sulastest. Ja see ei ole meile, et tuua teile volitus, välja arvatud läbi Jumala loa. Ja Jumalasse las usklikud panevad oma usalduse”.
14:12 “Ja miks ei peaks me panema oma usaldust Jumalasse, samas kui Ta on meid juhatanud meie teedel? Ja me oleme kannatlikud selles, milles te meid takistate. Ja Jumalasse las panevad oma usalduse need, kes panevad oma usalduse tões.”
14:13 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlesid oma sõnumitoojaile: “Me ajame teid välja meie maalt või te naasete meie usutunnistuse juurde!”
See oli siis, mil nende isand neile inspireeris: “Me hävitame patustajad”
14:14 “ning põhjustame teid elunema sel maal pärast neid.”
See on temale, kes kardab Mu positsiooni ning kardab Mu hoiatusi.
14:15 Ja nad otsisid võitu, aga iga kangekaelne türann ebaõnnestus.
14:16 Tema kannul põrgu. Ja talle antakse juua roiskunud veest.
14:17 Ta kugistab seda juua, aga seda ei saa neelata. Ja talle tuleb surm igast küljest, aga ta ei sure. Ja tema kannul karm karistus.
14:18 Üks näide nendest, kes eitavad oma isandat: nende tööd on nagu tuhk raevukas tuules tormisel päeval. Neil puudub kontroll selle üle, mida nad on välja teeninud millestki. Selline on ülim eksitus.
14:19 Kas pole sa kaalutlenud, et Jumal lõi taevad ning maa tões?
Juhul kui Ta soovib, Ta eemaldab teid ning toob uue loomingu.
14:20 Ja see ei ole keeruline Jumalale.

14:21 Ja nad ilmuvad Jumala ette, kõik koos. Ja need, kes olid põlatud, ütlevad neile, kes ülbed olid: “Me olime teie järgijad, kas saate meile milleski abiks olla Jumala karistuse vastu?”
Nad ütlevad: “Oleks Jumal meid juhatanud, me oleksime teid juhatanud. See on meile sama, kas me ahastame või oleme kannatlikud, meile pole varjupaika”.
14:22 Ja siis kui olukord lõpetatud, ütleb kurat: “Jumal lubas teile tõese lubaduse. Ja mina lubasin teile, aga ma petsin teid. Ja mul oli volitus teie vastu vaid teid kutsuda, aga te vastasite mulle. Nii et ärge süüdistage mind, aga süüdistage iseendid. Mina ei saa teid aidata ega saa teie mind aidata. Ma eitan, et te minule kompanjonlust omistasite varem. Patustajad: neile on valus karistus”.
14:23 Ja need, kes hoiatust kuulda võtsid ning õiglaseid tegusid tegid, pannakse sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, elunedes neis igavesti, läbi oma isanda loa. Nende tervitus selles: “Rahu!”

14:24 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal tõi esile ühe näite?
Hea sõna on nagu hea puu: selle juur kindel ja selle oksad taevas,
14:25 andes oma vilju kogu aeg, läbi oma isanda loa.
Ja Jumal esitab näiteid inimkonnale, et nad võiksid kuulda võtta.
14:26 Ja näide halvast sõnast on nagu halb puu: juurtega maast välja tõmmatud, sel pole mitte mingit stabiilsust.
14:27 Jumal tugevdab kindla sõnaga neid, kes hoiatust kuulda võtavad selle maailma elus ning pärastises elus.
Ja patustajad saadab Jumal eksiteele.
Ja Jumal teeb, nagu soovib.

14:28 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kes vahetasid Jumala armu eitamise vastu ning tõid oma inimesed alla hukatuse teele?
14:29 Põrgu on see, kus nad põlevad. Ja kuri on lõplik elukoht.
14:30 Ja nad teevad võrdseid Jumalale, et nad võiksid hüljata Tema tee.
Ütle: “Nautige endid: teie teekonna lõpp on tuli”.
14:31 Ütle Mu sulastele, kes hoiatust kuulda võtavad, et nad täidaksid kohustust ja kulutaksid salaja ning avalikult sellest, mida neile võimaldanud oleme, enne kui tuleb päev, milles pole ei kauplemist ega sõprust.

14:32 Jumal on Üks, kes lõi taevad ning maa ja saatis alla taevast vee, seejärel tõi esile sellest mõned viljad varustamisena teile. Ja tegi teenistusvalmiks teile laevad, et sõita merel, läbi Tema korralduse. Ja tegi teenistusvalmiks teile jõed.
14:33 Ja tegi teenistusvalmiks teile päikese ning kuu, mõlemad lakkamatutena. Ja tegi teenistusvalmiks teile öö ning päeva.
14:34 Ja Ta annab teile kõigest, mida Temalt küsite. Ja juhul kui peaksite loendama Jumala õnnistusi, te poleks võimelised neid kokku arvutama.
Inimolend on patustaja, lipitseja.

14:35 Ja siis kui Abraham ütles: “Minu isand, tee see turvaliseks maaks ja hoia mind ning mu poegi eemal loodud asjade teenimisest”.
14:36 “Minu isand, nad on eksitanud paljud inimestest.
Aga kes iganes mind järgib: tema on minust.
Ja kes iganes mulle ei kuuletu: Sa oled andestav, kõige halastavam.”
14:37 “Meie isand, ma olen sisse seadnud osa oma järeltulijaist viljatusse orgu Sinu puutumatu maja lähedale, Meie Isand, et nad täidaksid kohustust. Pane inimeste südamed nende poole kalduma ning varusta neid mõndade viljadega, et nad võiksid tänulikud olla.”
14:38 “Meie isand, Sina tead, mida me varjame ning mida avaldame.”
Ja pole varjul Jumala eest mitte ükski asi maal ega taevas.
14:39 “Ülistus Jumalale, kes on andnud mulle vanas eas Ismaeli ja Iisaku. Minu isand on palve kuulja.”
14:40 “Minu isand, tee mind üheks, kes täidab kohustust, ja minu järeltulijaist. Meie isand, ja aktsepteeri mu palve.”
14:41 “Meie isand, andesta mulle, minu vanemaile ning usklikele päeval, mil arvestamine aset leiab.”

14:42 Ja ära arva, et Jumal on teadmatuses sellest, mida patustajad teevad. Ta vaid on andmas neile ajapikendust päevani, mil silmad vaatamas,
14:43 tormates edasi püstipäi, nende pilk mitte naasemas nende suunas. Ja nende südamed tühjad.
14:44 Ja hoiata inimkonda päevast, mil neile tuleb karistus, siis kui ütlevad need, kes valet teevad: “Meie isand, viivita meid lühikeseks ajaks, me vastame Su kutsele ning järgime sõnumitoojaid!”
Kas te ei vandunud varem, et teile pole lõppu?
14:45 Ja te elasite nende elamutes, kes olid eksitanud endi hinged ning see oli teile selgeks tehtud, mis Me nendega teinud olime. Ja Me olime esitanud teile näited.
14:46 Ja nad olid skeemitanud oma skeemi, aga nende skeem on Jumala ees. Ja isegi juhul kui nende skeemitamine oleks, et kaotada sellest mäed:
14:47 ära arva, et Jumal põrub enda lubaduses oma sõnumitoojaile.
Jumal on võimas, võimeline kätte maksma.
14:48 Päeval, mil vahetatakse maa teise maa vastu, nagu ka taevad, ja nad tulevad esile Jumala, ühe, ülima ette,
14:49 ja sa näed kurjategijaid sel päeval kokku seotuna ahelais,
14:50 nende riided pigist ning tuli nende nägusid katmas,
14:51 et Jumal võiks autasustada igat hinge selle eest, mida see välja teenis. Jumal on vilgas arvestamises.
14:52 See on selge info edastamine inimkonnale.
Ja et nad võiksid olla hoiatatud seeläbi.
Ja et nad võiksid teada, et Ta on vaid üks Jumal.
Ja et võiksid kuulda võtta need, kel intuitsioon.