46

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
46:1 HM.
46:2 Seaduse järkjärguline alla saatmine Jumalalt, Võimsalt, Elutargalt.
46:3 Me ei loonud taevaid ning maad ja kõike, mis nende vahel muidu kui tões ning ette määratud ajaks. Aga hoiatuse suhtes ükskõiksed on ära pööramas sellest, millega neid hoiatatakse.
46:4 Ütle: “Olete te kaalutlenud, mida te hüüate Jumala asemel? Näidake mulle, mida on nad loonud maast! Või kas on neil kaasosalus taevastes? Tooge mulle mõni määrus varasemast või mingigi jälg teadmistest, juhul kui peaksite olema tõetruud”.
46:5 Ja kes on kaugemal eksituses kui need, kes hüüavad Jumala asemel neid, kes ei vasta nende hüüetele kuni Ülestõusmispäevani ning nende hüüetest teadmatuses on!
46:6 Ja siis kui inimkond kokku kogutakse, on nad vaenlased neile ning nende teenistuse eitajad.
46:7 Ja siis kui Meie selgeid tunnustähti neile ette loetakse, ütlevad hoiatuse suhtes ükskõiksed tõe kohta, siis kui see nendeni on jõudnud: “See on ilmselge maagia!”
46:8 Või kas nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud”?
Ütle: “Juhul kui olen selle välja mõtelnud, siis te ei saa mind Jumala vastu vähimatki kaitsta. Ta teab kõige paremini, mida te sellega seoses ütlete. Temast piisab tunnistajana minu ning teie vahele. Ja Ta on Andestav, Kõige Halastavam”.
46:9 Ütle: “Minus pole mitte midagi uuenduslikku sõnumitoojate seas ja ma ei tea, mis tehakse minu või teiega. Ma vaid järgin seda, mida mulle on inspireeritud ja ma pole muud kui vaid selge hoiataja”.
46:10 Ütle: “Olete te kaalutlenud: juhul kui see on Jumalalt ning te ei usu sellesse? Ja tunnistaja Iisraeli lastest tunnistab selle sarnasust. Ja tema uskus, samas kui teie olete ülbed”.
Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
46:11 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad nende kohta, kes hoiatust kuulda võtavad: “Olnuks see hea, nad poleks selleni jõudnud enne meid”.
Ja siis kui nad pole võimelised sellest juhatust saama, ütlevad nad: “See on üks iidne vale!”
46:12 Ja varasemast Moosese seadus: juhatus ning halastus. Ja see on kinnitav määrus – araabia keeles – et hoiatada neid, kes valet tegemas ja rõõmusõnumid heategijaile.
46:13 Need, kes ütlevad: “Meie isand on Jumal”, seejärel on õiglased: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
46:14 Sellised on aia kaaslased, elunedes selles igavesti autasuna selle eest, mida nad tegid.
46:15 Ja Me nõuame inimestelt head käitumist oma vanemate suunas. Tema ema kandis teda raskustega ning tõi ta esile raskustega. Ja tema kandmine ning võõrutamine on kolmkümmend kuud.
Siis kui ta on jõudnud täisikka ning on saanud neljakümne aastaseks, ütleb ta: “Minu isand, anna mulle võimekus olla tänulik armu eest, millega mind ning mu vanemaid soosinud oled ja töötada õigluses Sinule meelepäraselt. Ja tee õigust läbi minu mu järglaste seas. Ma pööran Sinu poole pattukahetsevana ning olen nendest, kes alistunud”.
46:16 Sellised on need, kellelt aktsepteerime parima sellest, mida nad tegid ning jätame tähele panemata nende kurjuse. Aia kaaslaste seas. Lubadus tõest, mis neile lubati.
46:17 Ja tema, kes ütleb oma vanemaile: “Ptüi teile mõlemale! Kas lubate mulle, et mind tuuakse esile? Ja põlvkonnad enne mind on juba lahkunud.”
Samal ajal kui nad mõlemad Jumala abi otsivad: “Sa ebaõnnestud! Usu! Jumala lubadus on tõde”.
Seejärel ta ütleb: “See pole muu kui iidsed legendid!”
46:18 Sellised on need, kelle suhtes muutub siduvaks sõna, mis antud varem lahkunud kogukondadele džinnidest ning inimestest. Nad on kaotajad.
46:19 Ja kõigile on tasemed selle eest, mida nad tegid. Ja et Ta võiks täielikult tasuda neile nende tegude eest. Ja neile ei tehta ülekohut.
46:20 Ja päeval, mil paljastatakse hoiatuse suhtes ükskõiksed tulele: “Te jätsite maha endi head asjad selle maailma elus ning otsisite naudingut selles, seega täna teid autasustatakse alandamise karistusega kuna olite uhked maa peal ilma põhjuseta ning kuna olite hoolimatult reetlikud”.

46:21 Ja meenuta ´Aadi venda, siis kui ta hoiatas oma inimesi tuulest tekkivate liivaluidete eest – ja hoiatajaid oli tulnud ning läinud enne teda ja pärast teda – “Ärge teenige mitte kedagi peale Jumala, kardan teile hiiglasliku päeva karistust!”
46:22 Nad ütlesid: “Kas oled tulnud meie juurde, et eksitada meid ära meie jumalaist? Siis too meile see, mida meile lubamas oled, juhul kui peaksid olema nendest, kes tõtt räägivad!”
46:23 Ta ütles: “Teadmine on vaid koos Jumalaga ja mina olen teile edastamas seda, millega mind on saadetud, aga näen, et olete ignorantsed inimesed”.
46:24 Siis kui nad nägid seda massiivse pilvena endi orgudele lähenemas, ütlesid nad: “See on massiivne pilv, mis meile vihma toob!”
Ei: see on see, mida kiirendada palusite: elajalik tuul, milles valus karistus,
46:25 hävitamas kõik asjad läbi oma isanda korralduse. Seejärel polnud neist näha mitte midagi peale nende elamute. Sedasi autasustame Me kurja tegevaid inimesi.
46:26 Ja Me olime nad sisse seadnud selles, milles Me pole sisse seadnud teid ja olime andnud neile kuulmise, nägemise ning südamed. Aga neile polnud kasuks tulemas ei nende kuulmine, nende nägemine ega nende südamed mitte milleski, siis kui nad Jumala tunnustähti salgasid. Ja neid ümbritses see, mida nad nöökisid.
46:27 Ja Me oleme hävitanud selle, mis ümbritses teid linnadest ja olime lahti seletanud tunnustähed, et nad võiksid naaseda.
46:28 Oh, et neid vaid oleksid aidanud need, keda nad olid võtnud Jumala asemel jumalusteks kui vahendina lähenemiseks!
Ei: nad hülgasid nad.
Ja selline oli nende vale ning see, mida nad fabritseerimas olid.

46:29 Ja siis kui Me juhatasime sinu juurde seltskonna džinne Koraani kuulama, ja siis kui nad selle kohalolus olid, ütlesid nad: “Kuulake tähelepanelikult!” Ja siis kui see lõpetatud oli, naasesid nad oma inimeste juurde hoiatama,
46:30 nad ütlesid: “Oo, meie inimesed, me saime kuulda määrust, mis alla saadetud pärast Moosest, kinnitamas seda, mis selle käte vahel, juhatamas tõe juurde ning sirgele teele!”
46:31 “Oo, meie inimesed, vastake Jumala juurde kutsujale ning uskuge Temasse! Ta andestab teile teie üleastumised ning kaitseb teid valusa karistuse eest.”
46:32 Ja kes iganes ei vasta Jumala juurde kutsujale: ta ei saa põgeneda maa peal ja talle pole Tema kõrval liitlasi. Sellised on ilmses eksituses.
46:33 Kas pole nad kaalutlenud, et Jumal – Tema kes lõi taevad ning maa ega väsinud nende loomisest – on võimeline andma elu surnutele?
Jah, tõepoolest, Ta on kõige üle Kõikvõimas.
46:34 Ja päeval, mil paljastatakse hoiatuse suhtes ükskõiksed tulele: “Kas see pole siis tõde?”, ütlevad nad: “Jah, tõepoolest, meie isanda nimel!”
Ta ütleb: “Siis maitske karistust selle eest, et eitasite!”
46:35 Nii et ole kannatlik – nii nagu oli kannatlikkust neil, kel tugev tahtejõud sõnumitoojaist – ning ära otsi neile kiirendamist. Päeval, mil nad näevad seda, mida neile lubati: nagu nad poleks viibinud kauem kui tunni päevast.
Info edastamine!
Ja kas hävitatakse kedagi peale hoolimatult reetlike inimeste?