39

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
39:1 Seaduse järkjärguline alla saatmine Jumalalt, Võimsalt, Elutargalt.
39:2 Me oleme alla saatnud sulle seaduse tões: teeni Jumalat, olles siiras Temale doktriinis.
39:3 Kahtlemata, Jumalale on siiras doktriin.
Ja need, kes võtavad Tema kõrvale liitlasi: “Me vaid teenime neid, et nad meid Jumala lähedusse tooksid”.
Jumal mõistab nende vahel kohut selle suhtes, milles nad eristuvad.
Jumal ei juhata teda, kes valetaja, lipitseja.
39:4 Juhul kui Jumal soovinuks võtta poega, Ta võinuks valida sellest, mida Ta loob, mida iganes soovib. Olgu Ta ülistatud!
Ta on Jumal: Üks, Kõikvõimas!
39:5 Ta lõi taevad ning maa tões. Tema mähib öö päeva ning mähib päeva öösse ja tegi teenistusvalmiks päikese ning kuu, kumbki kulgemas ettemääratud tähtajani.
Kas pole Ta Võimas, Armuandev?
39:6 Ta lõi teid ühest ainsast hingest, seejärel tegi sellest sellele elukaaslase ja saatis alla teile kariloomadest kaheksa paari. Ta loob teid teie emade üskades, loomine pärast loomist, kolmes pimeduses. Selline on Jumal, teie isand, Temale kuulub ülemvõim. Pole jumalust peale Tema. Siis kuidas olete te kõrvale juhitud?
39:7 Juhul kui eitate: Jumal on vaba vajadusest teie järele. Ja Talle ei ole meeltmööda Tema sulaste eitamine. Ja juhul kui peaksite olema tänulikud: Ta on seeläbi rahulolev teiega.
Ja mitte ükski koorma kandja ei kanna teise koormat.
Seejärel on teie isanda juurde teie naasemine, Ta informeerib teid kõigest, mida tegite. Ta teab, mis rinnus.
39:8 Ja siis kui inimest kannatused puudutavad, ta hüüab oma isandat, pöörates Tema poole. Seejärel, siis kui Ta tema peale oma armu asetab, ta unustab selle, mille pärast ta Teda varem hüüdis ning teeb võrdseid Jumalale, et ta võiks olla juhatatud ära Tema teelt.
Ütle: “Naudi oma eitamist lühikest aega. Sa oled tule kaaslastest”.
39:9 Või kas tema, kes pühendunult kohusetundlik öötundidel – alistumas ning tõusmas, kartmas pärastist elu ning lootmas oma isanda halastusele … ?
Ütle: “On nad võrdsed: need kes teavad ning need, kes ei tea?”
Kuulda võtavad vaid need, kel intuitsioon.
39:10 Ütle: “Oo, sulased, kes te hoiatust kuulda võtate, olge kaalutletud kartuses oma isandast!”
Neile, kes teevad head selles maailmas, on hea.
Ja Jumala maa on ruumikas.
Kannatlikele vaid tasutakse nende autasu ilma arvestuseta.
39:11 Ütle: “Mind on kästud teenida Jumalat, olles siiras Temale doktriinis”.
39:12 “Ja mind on kästud olla esimene alistunuist.”
39:13 Ütle: “Ma kardan – juhul kui peaksin mitte kuuletuma oma isandale – hiiglasliku päeva karistust”.
39:14 Ütle: “Jumalat ma teenin, siiras Temale oma doktriinis”.
39:15 “Nii et teenige teie Tema kõrval, mida soovite.”
Ütle: “Kaotajad on need, kes kaotavad oma hinged ja oma perekonnad Ülestõusmispäeval. Kas pole see selge kaotus?”
39:16 Neil saab olema tulest baldahhiin nende kohal ning nende all baldahhiin. Läbi selle paneb Jumal oma sulased hirmu tundma.
“Oo, Mu sulased, olge kaalutletud kartuses Minust!”
39:17 Ja neile, kes väldivad ebajumalate teenimist ning kahetsedes Jumala poole pööravad: neile on rõõmusõnumid.
Nii et edasta rõõmusõnumid Mu sulastele,
39:18 neile, kes kuulevad sõna ja järgivad sellest parimat. Sellised on need, keda Jumal juhatab. Ja sellised on need, kel intuitsioon.
39:19 Mis puutub nenisse, kelle suhtes sõna karistusest siduvaks muutub: saad sa päästa neid, kes tules?
39:20 Aga need, kes kaalutletud kartuses oma isandast, neile on eluasemed, mis ehitatud eluasemete peale, millede all jõed voolamas. Jumala lubadus. Jumal ei murra kokkulepitud kohtumist.
39:21 Kas pole sa kaalutlenud, kuidas Jumal saadab alla vee taevast ja paneb selle voolama allikatena maa sees? Seejärel toob sellega esile viljasaagi erinevates värvitoonides, seejärel see närbub ja sa näed seda kollaseks muutumas, seejärel teeb selle aganateks.
Selles on meeldetuletus neile, kel intuitsioon.
39:22 On siis tema, kelle rinna on Jumal laiendanud alistumisele, nii et ta on valguses oma isandalt…?
Ja ebaõnnestuvad need, kelle südamed kõvastunud Jumala meeldetuletusele! Sellised on ilmselges eksituses.
39:23 Jumal saatis alla parima jutustuse – paare kõrvutava määruse, millest judisevad nende nahad, kes kartuses oma isandast. Seejärel nende nahad ning nende südamed leebuvad Jumala meenutamisele. See on Jumala juhatus, Ta juhatab sellega, keda soovib.
Ja kelle Jumal eksiteele saadab: temale pole mitte ühtegi teejuhti.
39:24 On siis tema, kelle nägu kaalutletud kartuses Ülestõusmispäeva kurjast karistusest…?
Ja patustajaile üteldakse: “Maitske seda, mida välja teenisite!”
39:25 Salgasid need, kes enne neid. Ja karistus tuli nende peale sealt, kust nad ei osanud oodata.
39:26 Ja Jumal pani nad maitsema seisundi halvenemist selle maailma elus. Aga pärastise elu karistus on kaugelt suurem, kui nad vaid teaksid!
39:27 Ja Me oleme esitanud inimkonnale selles Koraanis kõiksugustest näidetest, et nad võiksid kuulda võtta.
39:28 Araabiakeelne Koraan – ilma ühegi kõrvalekaldumiseta – et nad võiksid olla kaalutletud kartuses.
39:29 Jumal esitab ühe näite: mees, kes kuulub tülitsevatele kompanjonidele ja mees, kes alistumises ühele mehele. On nad võrdsed näitena? Kiitus Jumalale!
Tõde on: enamus neist ei tea.
39:30 Sina sured ning nemad surevad,
39:31 seejärel, Ülestõusmispäeval vaidlete te oma isanda ees.
39:32 Siis kes on ebaõiglasem temast, kes omistab vale Jumalale ning keeldub tunnistamast tõde siis kui see temani jõuab? Kas pole siis põrgus kodu neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad?
39:33 Ja kes iganes toob tõe ning kinnitab selle: sellised on need, kes kaalutletud kartuses.
39:34 Neile on see, mida nad soovivad koos nende isandaga. See on autasu heategijaile,
39:35 et Jumal võiks eemaldada neist halvima sellest, mida nad tegid ja autasustada neid nende autasuga parima eest, mida nad tegid.
39:36 Kas siis Jumal ei ole piisav Tema sulastele?
Ja nad hirmutavad sind teistega peale Tema!
Ja kelle Jumal eksiteele saadab: temale pole mitte ühtegi teejuhti.
39:37 Ja keda Jumal juhatab: pole mitte kedagi, kes teda eksiteele viiks.
Kas siis Jumal ei ole võimas, võimeline tasuma?
39:38 Ja juhul kui küsid neilt: “Kes lõi taevad ning maa?”, ütlevad nad: “Jumal”.
Ütle: “Olete te kaalutlenud, mille poole te hüüate peale Jumala? Juhul kui Jumal sooviks mulle mõnda kannatust, kas nemad saavad eemaldada Tema kannatused? Või juhul kui Ta sooviks mulle mõnda halastust, kas nemad saavad tagasi hoida Tema halastust?”
Ütle: “Jumalast piisab mulle. Temasse panevad oma usalduse need, kes usaldavad tões.”
39:39 Ütle: “Oo, mu inimesed, töötage vastavalt oma võimsusele, mina olen töötamas! Seejärel saate teada,”
39:40 “kellele tuleb karistus, mis teda alandab ja kelle peale langeb alaline karistus.”

39:41 Me saatsime alla sulle seaduse inimkonna jaoks tões. Nii et kes iganes on õigesti juhatatud: see on tema enda hinge hüvanguks, ja kes iganes eksituses: ta vaid on eksituses selle vastu.
Ja sina ei ole nende üle valvur.
39:42 Jumal võtab hinged nende surma ajal ja need, mis pole ära surnud, nende magamise ajal. Seejärel Ta hoiab need, kellele on surma määranud ja saadab alla ülejäänud kuni määratud tähtajani.
Selles on tunnustähed inimestele, kes peegeldavad.
39:43 Või kas nad võtavad eestkostjaid Jumala kõrvale?
Ütle: “Isegi kui neil pole võimu mitte millegi üle?”
Kas nad ei juurdleks!
39:44 Ütle: “Jumalale on kogu eestkoste. Tema oma on taevaste ning maa ülemvõim. Seejärel, Tema juurde tuuakse teid tagasi.”
39:45 Ja siis kui mainitakse Jumalat üksi: täidetud vastumeelsusega on nende südamed, kes ei usu pärastisse ellu. Aga siis kui mainitakse Tema kõrval teisi: siis nad rõõmustavad!
39:46 Ütle: “Oo, Jumal, taevaste ning maa algataja, nähtamatu ning nähtava teadja! Sina mõistad kohut oma sulaste vahel selles, milles nad eristuvad”.
39:47 Ja juhul kui need, kes valet teevad, omaksid kõike, mis maa peal ning sellega võrdväärse koos sellega, nad püüaksid selle endi eest lunarahaks maksta kurja karistuse eest Ülestõusmispäeval, mil neile avaldub Jumalalt see, mida nad ei arvanud.
39:48 Ja neile avaldub kurjus, mille nad välja on teeninud. Ja neid ümbritseb see, mida nad varem nöökisid.
39:49 Ja siis kui puudutavad inimest kannatused, ta hüüab Meie poole.
Seejärel, siis kui asetame tema peale armu Meilt, ütleb ta: “See on antud mulle vastavalt teadmistele!”
Tõde on: see on eitamise test, aga enamus neist ei tea.
39:50 Need, kes enne neid, olid ütelnud sama asja. Aga neile ei tulnud kasuks see, mida nad olid välja teeninud.
39:51 Seega nende peale langes kurjus, mille nad olid välja teeninud.
Ja need, kes teevad valet nendest siin, nende peale langeb kurjus, mille nemad välja teenivad. Ja nad ei saa põgeneda.
39:52 Kas nad ei tea, et Jumal laiendab ning kitsendab varustamist kellele soovib? Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
39:53 Ütle: “Oo, Mu sulased, kes teete üleliigset endi hingede vastu! Ärge heitke meelt Jumala halastuse suhtes, Jumal andestab kõik üleastumised. Ta on Andestav, Kõige Halastavam”.
39:54 Ja pöörake kahetsedes oma isanda poole ning alistuge Talle enne kui teile karistus tuleb, seejärel teid ei aidata.
39:55 Ja järgige parimat sellest, mis teile alla saadetud teie isandalt, enne kui teile tuleb karistus ootamatult, mil te ei märka.
39:56 Et hing ei ütleks: “Kuidas ma kahetsen, et olin hooletu selles, mis Jumala vääriline ja et olin nendest, kes pilkasid!”
39:57 Või ta ütleks: “Oleks Jumal mind juhatanud, olnuksin nendest, kes kaalutletud kartuses”.
39:58 Või ta ütleks siis kui näeb karistust: “Juhul kui mul vaid teine võimalus oleks, ma oleksin heategijaist”.
39:59 Tõepoolest, Minu tunnustähed tulid sinu juurde, seejärel sa keeldusid neid tunnistamast ning olid uhke ja olid nendest, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgasid.
39:60 Ja Ülestõusmispäeval näed sa neid, kes Jumala kohta valetasid: nende näod mustad. Kas pole siis uhkete kodu põrgus?
39:61 Ja Jumal päästab need, kes kaalutletud kartuses, nende turvalisse asukohta. Neid ei puuduta kurjus ega pea nad kahetsema.
39:62 Jumal on kõikide asjade looja. Ja Ta on hooldaja üle kõikide asjade.
39:63 Tema omad on taevaste ning maa võtmed.
Ja need, kes eitavad Jumala tunnustähti: sellised on kaotajad.
39:64 Ütle: “On see muu kui Jumal, mida käsite mul teenida, oo, ignorandid?”
39:65 Ja sulle on inspireeritud, samuti neile, kes enne sind: “Juhul kui omistad kompanjone: sinu teod muutuvad tühisuseks ning oled kaotajaist.”
39:66 Ei: Jumalat peaksid sa teenima. Ja ole tänulikest.
39:67 Ja nad ei hinnanud Jumalat Temale väärilise hindamisega, samas kui Ülestõusmispäeval on kogu maa Tema rusika sees ning taevad rullitakse kokku Tema paremasse kätte!
Ülistus olgu Talle!
Ja Ta on kõrgelt üle selle, millele nad kompanjonlust omistavad!
39:68 Ja puhutakse sarve: seejärel langevad välgust tabatuna maha, kes iganes taevastes ja kes iganes maa peal, välja arvatud, keda Jumal soovib.
Seejärel puhutakse seda uuesti: seejärel on nad seismas, pealt vaatamas.
39:69 Ja maa särab oma isanda valguses ning seadus tuuakse esile ja tuuakse prohvetid ning tunnistajad ja see lahendatakse nende vahel tões ning neile ei tehta ülekohut.
39:70 Ja igat hinge autasustatakse täielikult selle eest, mida ta tegi.
Ja Ta teab kõige paremini, mida nad teinud olid.
39:71 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed juhitakse põrgusse rahvamassidena. Siis kui nad selle juurde jõuavad, avatakse selle väravad ning selle valvurid ütlevad neile: “Kas teie juurde ei tulnud sõnumitoojad teie endi seast, lugedes teile ette teie isanda tunnustähti ning hoiatades teid selle teie päeva kohtumise eest?”
Nad ütlevad: “Tõepoolest”.
Aga sõna karistusest on siduv nende peal, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgasid.
39:72 Üteldakse: “Sisenege põrgu väravaist, elunedes selles igavesti.”
Kuri on uhkete eluase.
39:73 Ja need, kes kaalutletud kartuses oma isandast juhitakse aia poole rahvamassidena. Siis kui nad selle juurde on tulnud ning selle väravad avatakse, ütlevad selle valvurid neile: “Rahu olgu teie peal! Olete hästi teinud, nii et sisenege, elunedes igavesti”.
39:74 Ja nad ütlevad: “Kiitus Jumalale, kes on täitnud oma lubaduse meile ning on pannud meid pärima maa! Me võime end aias sisse seada, kuhu iganes soovime.”
Ja suurepärane on nende autasu, kes tegutsevad.
39:75 Ja sa näed ingleid ümbritsemas trooni, ülistamas oma isanda kiituseks.
Ja see otsustatakse nende vahel tões.
Ja üteldakse: “Kogu kiitus Jumalale, kogu inimkonna isandale!”