31

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
31:1 ALM.
31:2 Need on elutarga seaduse tunnustähed,
31:3 juhatuse ning halastusena heategijaile,
31:4 neile, kes täidavad kohustust, puhastuvad ja pärastise elu suhtes kindlad on:
31:5 sellised on oma isanda juhatusel. Ja sellised on edukad.
31:6 Ja inimestest on tema, kes soetab eksitava jutustuse, et ta võiks olla juhitud eemale Jumala teelt ilma teadmisteta ning selle naeruväärseks teha. Sellistel saab olema alandav karistus.
31:7 Ja siis kui Meie tunnustähti talle ette loetakse, pöörab ta ülbelt ära, nagu ta poleks neid kuulnud, nagu oleks kurtus tema kõrvades. Nii et teavita teda valusast karistusest.
31:8 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neile on õndsuse aiad,
31:9 elunedes neis igavesti.
Jumala lubadus on tõde. Ja Ta on Võimas, Elutark.
31:10 Ta lõi taevad ilma sammasteta, mida te näha võiksite. Ja Ta heitis maa peale kindlalt püsivad mäed, nii et see ei kõiguks koos teiega. Ja Ta saatis selle peale laiali kõiksugustest elukatest. Ja Me saatsime alla vee taevast ning põhjustasime seal kasvama kõiksugustest suursugustest liikidest.
31:11 Selline on Jumala looming, nii et näidake mulle, mida on loonud need, kes peale Tema?
Tõde on: patustajad on ilmselges eksituses.

31:12 Ja Me andsime Luqmanile elutarkuse: ole tänulik Jumalale.
Ja kes iganes on tänulik: ta on vaid tänulik enda hinge hüvanguks.
Ja kes iganes eitab: Jumal on vaba vajadusest, kiiduväärne.
31:13 Ja siis kui Luqman rääkis oma pojaga ning manitses teda: “Oo, mu kallis poeg, ära omista kompajone Jumalale! Kompanjonide omistamine on hiiglaslik ebaõiglus”.
31:14 Ja Me kirjutasime ette inimolendile tema vanematega seoses (tema ema kandis teda nõrkuses nõrkuse peal ning tema võõrutamine on kaks aastat), et: “Ole tänulik Minule ja oma vanematele. Minu juurde on teekonna lõpp.”
31:15 “Aga juhul kui nad pingutavad sinu vastu, et panna sind omistama kompanjonlust sellele, mille kohta sul teadmisi pole, siis ära kuuletu neile. Aga ole nendega selles maailmas vastavuses sellega, mis kohane. Ja järgi tema teed, kes on Minu poole pööranud. Seejärel on Minu juurde teie kõigi naasemine. Ja Ma räägin teile, mida te tegite.”
31:16 “Oo, minu kallis poeg, juhul kui see on sinepiseemne raskus ja see on kivis või taevastes või maas, Jumal toob selle esile!
Jumal on vaevuhoomatav, kõigest teadvel.”
31:17 “Oo, minu kallis poeg, täida kohustust ja nõua seda, mis kohane ning keela pahelisust ja ole kannatlik selle suhtes, mis sulle osaks langeb! See on olukordi otsustav.”
31:18 “Ja ära pööra oma põske põlgusega inimeste poole ning ära kõnni maa peal upsakalt. Jumal ei armasta mitte ühtegi egoisti ega hooplejat.”
31:19 “Ja ole tagasihoidlik oma kõndimises ning madalda oma hääl. Kõige jälestusväärsem häältest on eesli hääl.”

31:20 Kas pole te kaalutlenud, et Jumal on teinud teenistusvalmiks teile kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal ja on andnud teile ülevoolavalt oma soosingu – väliselt ning sisemiselt? Ometi on inimestest tema, kes vaidleb Jumala üle ilma teadmiste või juhatuse või valgustava määruseta.
31:21 Ja siis kui neile üteldakse: “Järgige seda, mida Jumal alla saatis!”, ütlevad nad: “Ei, me järgime seda, millelt leidsime oma isad”.
Isegi siis kui kurat neid põrgutule karistusse kutsub?
31:22 Ja kes iganes alistab oma näo Jumalale olles heategija, on haaranud tugevaimast haardest. Ja Jumalale on olukordade lõpptulemus.
31:23 Ja kes iganes eitab: ära lase tema eitamisel end kurvastada. Meie juurde on nende naasemine, seejärel Me informeerime neid sellest, mida nad tegid. Jumal on täielikult teadvel sellest, mis rinnus.
31:24 Me laseme neil natuke nautida, seejärel juhime nad karmi karistusse.
31:25 Ja juhul kui küsid neilt: “Kes lõi taevad ning maa?”, ütlevad nad: “Jumal”. Ütle: “Kiitus Jumalale!”
Tõde on: enamus neist ei tea.
31:26 Jumalale on kõik, mis taevastes ning maal.
Jumal: Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
31:27 Ja juhul kui kõik puud maa peal oleksid sulepead ning ookean koos veel seitsme ookeaniga, et seda toetada: Jumala sõnad ei lõppeks otsa.
Jumal on võimas, elutark.
31:28 Teie loomine ning teie ülestõusmine ei ole muud kui justkui ühe ainsa hinge oma. 
Jumal on kõikekuulev, kõikenägev.
31:29 Kas pole sa kaalutlenud, et Jumal paneb öö sisenema päeva ning paneb päeva sisenema öösse (ja tegi teenistusvalmiks päikese ning kuu, kumbki liikumas määratud tähtajani) ja et Jumal on teadvel sellest, mida te teete?
31:30 Sest Jumal: Tema on Tõde. Ja sest et see, mida nad hüüavad peale Tema, on tühisus. Ja sest et Jumal: Ta on Ülistatud, Suurepärane.
31:31 Kas pole sa kaalutlenud, kuidas laevad sõidavad merel läbi Jumala armu, et Ta võiks näidata teile mõndasid oma tunnustähtedest?
Selles on tunnustähed igaühele, kes kannatlik, tänulik.
31:32 Ja siis kui neid katab üks laine nagu taevalaotus: nad hüüavad Jumalat, siirad Temale doktriinis. Seejärel, siis kui Ta päästab nad maa peale, siis mõned neist on leiged. Ja Meie tunnustähti salgab vaid iga petlik lipitseja.
31:33 Oo, inimkond, olge kaalutletud kartuses oma isandast ning kartke päeva, mil isa ei saa abiks olla oma lapsele ega saa laps oma isale abiks olla mitte milleski!
Jumala lubadus on tõde. Nii et ära lase sellel maisel elul end eksiteele viia ning ära lase Petjal end petta Jumala suhtes.
31:34 Jumal, koos Temaga on teadmine Tunnist, Tema saadab alla vihma ning teab, mis üskades. Ja mitte ükski hing ei tea, mida ta homme välja teenib. Ja mitte ükski hing ei tea, millisel maal ta sureb.
Jumal on kõiketeadev, kõigest teadvel.