77

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
77:1 Järjestikku saadetud saadikute nimel,
77:2 tormilised märatsemas
77:3 ja hajutajad hajutamas
77:4 ja eraldajad eraldamas
77:5 ja meeldetuletuse kohaletoimetajad:
77:6 õigeks seadmas ning hoiatamas.
77:7 See, mida teile lubamas ollakse, see leiab aset.
77:8 Siis kui tähed on minema pühitud
77:9 ja siis kui taevas on lõhki rebitud
77:10 ja siis kui mäed on purustatud
77:11 ja siis kui sõnumitoojad ettemääratud ajal kokku kogutakse.
77:12 Milliseks päevaks oli see edasi lükatud?
77:13 Otsuse Päevaks.
77:14 Ja mis annaks sulle edasi, mis on Otsuse Päev?
77:15 Ebaõnnestumine sel päeval tunnistamast keeldujaile!
77:16 Kas Me ei hävitanud varasemaid inimesi?
77:17 Seejärel panime neile järgnema need, kes tulid hiljem.
77:18 Sedasi teeme Me kurjategijatega.
77:19 Ebaõnnestumine sel päeval tunnistamast keeldujaile!
77:20 Kas Me ei loonud teid põlastusväärsest vedelikust
77:21 ja ei asetanud seda kaitstud elukohta
77:22 kuni ettemääratud ajani?
77:23 Nii et Me määrasime kindlaks.
Millised suurepärased kindlaksmäärajad!
77:24 Ebaõnnestumine sel päeval tunnistamast keeldujaile!
77:25 Kas Me ei teinud maad konteineriks
77:26 elavaile ning surnuile
77:27 ja ei teinud sellesse püsivaid mägesid ega andnud teile juua värsket vett?
77:28 Ebaõnnestumine sel päeval tunnistamast keeldujaile!
77:29 Minge selle juurde, mida keeldusite tunnistamast!
77:30 Minge kolme harulise varju juurde,
77:31 ei varju andev ega abiks leegi vastu!
77:32 See pillub sädemeid kui palke,
77:33 justkui hiiglaslikke leegitsevaid köisi.
77:34 Ebaõnnestumine sel päeval tunnistamast keeldujaile!
77:35 Sel päeval nad ei räägi
77:36 ega anta neile luba, et esile tuua vabandusi.
77:37 Ebaõnnestumine sel päeval tunnistamast keeldujaile!
77:38 See on Otsuse Päev.
Me kogume teid kokku, samuti varasemad inimesed.
77:39 Nii et juhul kui teil on plaan, plaanige Mu vastu!
77:40 Ebaõnnestumine sel päeval tunnistamast keeldujaile!
77:41 Need, kes olid kaalutletud kartuses, on varjude, allikate
77:42 ja selliste viljade keskel, mida nad ihaldavad.
77:43 “Sööge ning jooge kergusega selle eest, mida varem tegite!”
77:44 Sedasi autasustame Me heategijaid.
77:45 Ebaõnnestumine sel päeval tunnistamast keeldujaile!
77:46 “Sööge ning nautige end mõnda aega, te olete kurjategijad.”
77:47 Ebaõnnestumine sel päeval tunnistamast keeldujaile!
77:48 Ja siis kui neile üteldakse “Olge alandlikud!”, nad ei ole alandlikud.
77:49 Ebaõnnestumine sel päeval tunnistamast keeldujaile!
77:50 Nii et millisesse jutustusse – peale selle – nad usuvad?