65

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
65:1 Oo, prohvet, siis kui te naistest lahutate, siis lahutage neist ooteaja täitumisel, ja pidage ooteaja üle arvestust! Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, oma isandast! Ärge ajage neid välja nende majapidamistest ega ärgu nad lahkugu, välja arvatud, et nad panevad toime ilmselge seksuaalse ebamoraalsuse. Ja need on Jumala piirjooned. Ja kes iganes Jumala piirjoontest üle astub, on eksitanud oma hinge. Sa ei tea, võibolla Jumal tekitab sellest hiljem mingi olukorra.
65:2 Siis kui nad on jõudnud oma tähtajani, siis jääge nendega kokku vastavuses sellega, mis kohane või laske neil minna vastavuses sellega, mis kohane ja kutsuge tunnistajaks kaks õiglast meest endi seast. Ja andke tunnistaja ütlus Jumalale.
See on manitsus temale, kes usub Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumalast, Ta teeb talle lahenduse
65:3 ning võimaldab talle sealt, kust ta ei oodanud. Ja kes iganes paneb oma usalduse Jumalasse: Temast piisab talle. Jumal viib täide enda korraldused. Jumal on seadnud mõõdu kõikidele asjadele.
65:4 Ja sellistele teie naistest, kes on jõudnud menopausini – juhul kui kahtlete – siis nende ooteaeg on kolm kuud, samuti nendel, kes ei menstrueeri. Ja need, kes kandmas: nende ooteaeg on kuni nad oma koorma maha panevad. Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumalast, Ta teeb talle tema olukorra kergena.
65:5 See on Jumala korraldus, mille Ta teile alla saatis. Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumalast, Ta eemaldab temast tema kurjuse ning teeb talle suurepärase autasu.
65:6 Las nad elavad samal moel, kuidas teie oma võimaluste kohaselt elate. Ja ärge neid kahjustage, et neid kannatama panna. Ja juhul kui nad on kandmas: kulutage nende peale kuni nad oma koorma maha panevad. Seejärel, juhul kui nad teie jaoks imetavad: andke neile nende autasu. Ja pidage omavahel nõu vastavuses sellega, mis kohane. Aga juhul kui teie vahel on erimeelsus: mõni muu naine võib imetada mehe jaoks.
65:7 Las tema, kel küllus, kulutab oma küllusest. Ja tema, kelle varustamine on piiratud, las tema kulutab sellest, mida Jumal temale andnud on. Jumal ei koorma mitte ühtegi hinge rohkemaga kui Ta talle andnud on. Pärast raskusi toob Jumal kerguse.

65:8 Ja kui paljud linnadest olid ära põlanud oma isanda ning Tema sõnumitoojate korraldused! Seejärel Me nõudsime neilt rangelt aruandlust ja karistasime neid kohutava karistusega!
65:9 Seega need maitsesid oma olukordade kurje tagajärgi. Ja nende olukordade lõplik tagajärg oli kaotus.
65:10 Jumal valmistas neile ette karmi karistuse. Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast, oo, teie, kel intuitsioon, kes te hoiatust kuulda võtate!
Jumal on teile alla saatnud ühe meeldetuletuse,
65:11 sõnumitooja ette lugema teile ilmseid Jumala tunnustähti, et Ta võiks tuua esile pimedustest valgusesse need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Ja kes iganes usub Jumalasse ning töötab õiglaselt: Ta paneb ta sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, elunedes neis igavesti. Jumal on teinud heaks talle varustamise.
65:12 Jumal, Tema, kes lõi seitse taevast ning sama arvu maid, korraldus nende vahel alla laskumas, et võiksite teada, et Jumala võim on üle kõikide asjade ja et Jumal ümbritseb kõiki asju teadmistega.