19

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
19:1 KH’YA’S’
19:2 Meeldetuletus sinu isanda halastusest Tema sulasele Zachariah´le.
19:3 Siis kui ta hüüdis oma isandat salajase hüüdega,
19:4 ta ütles: “Minu isand, nõrgaks on muutunud kondid minu sees ning minu pea on leekides valgetest juustest. Ja ma pole olnud õnnetu oma hüüdes Sulle, mu isand”.
19:5 “Aga ma kardan oma järeltulijaid pärast mind ja mu naine on viljatu. Nii et anna mulle Sinult endalt üks liitlane,”
19:6 “et pärida minult ning pärida Jaakobi järeltulijailt. Ja tee ta (m), mu isand, silmailu pakkuvaks.”
19:7 “Oo, Zachariah, Me toome sulle rõõmusõnumeid pojast, kel nimeks Yahya! Me pole teinud temanimelist varem.”
19:8 Ta ütles: “Minu isand, kuidas võin ma saada poja, samas kui minu naine on viljatu ja ma olen jõudnud väga vanasse ikka?!”
19:9 Ta ütles: “Sedasi ütles sinu isand: ´See on lihtne Minu jaoks. Ja Ma lõin su varem, siis kui sa ei olnud mitte midagi´”.
19:10 Ta ütles: “Minu isand, tee mulle tunnustäht!”
Ta ütles: “Sinu tunnustäht on, et sa ei räägi inimestega kolm ööd, olles samas kahjustamata”.
19:11 Ja ta läks ülistuskohast välja oma inimeste juurde ning inspireeris neid, et ülistada hommikul ja õhtul.
19:12 “Oo, Yahya, hoia tugevalt kinni seadusest.”
Ja Me andsime talle otsustusvõime lapsena,
19:13 ja helluse Meilt ning puhtuse. Ja ta oli kaalutletud kartuses,
19:14 ning kohusetundlik oma vanemaile. Ja ta ei olnud türann, trotslik.
19:15 Ja rahu olgu tema peal päeval, mil ta sündis, päeval, mil ta sureb ning päeval, mil ta üles tõstetakse elavaks!

19:16 Ja meenuta seaduses Maarjat – siis kui ta oma inimestest tagasi tõmbus, kohta, mis idas,
19:17 ning end nendest eraldas. Ja Me saatsime tema juurde Meie Vaimu. Ja see näis talle veatu surelikuna.
19:18 Ta ütles: “Ma otsin varjupaika Kõikvõimsas sinu eest, juhul kui peaksid olema kaalutletud kartuses”.
19:19 Ta ütles: “Olen kõigest sõnumitooja sinu isandalt, et võiksin anda sulle puhta poja”.
19:20 Ta ütles: “Kuidas saab mulle olla poeg kui mitte ükski surelik pole mind puudutanud ega ole ma olnud voorusetu?”
19:21 Ta ütles: “Sedasi ütles sinu isand: ‘See on lihtne Minu jaoks.’
Ja et võiksime teha ta tunnustäheks inimkonnale. Ja halastusena Meilt. Ja see on olukord, mis juba määratud.”
19:22 Nii et ta kandis teda. Ja ta tõmbus tagasi temaga kaugesse kohta.
19:23 Ja krambid viisid ta datlipalmi tüve juurde. Ta ütles: “Oleks, et ma oleksin surnud enne seda ning saanud täiesti unustatuks!”
19:24 Seejärel hüüti teda tema alt: “Ära kurvasta, sinu isand on teinud sinu alla veevooluse”.
19:25 “Ja raputa datlipalmi tüve, see kukutab sinu peale värskeid datleid, küpseid.”
19:26 “Söö ning joo ja las sinu silmad rõõmustagu. Ja juhul kui näed mõnd surelikku, ütle: ´Ma olen tõotanud Kõikvõimsale paastu ning ei räägi sel päeval mitte ühegi inimesega´”.
19:27 Ja ta tõi ta oma inimeste juurde, kandes teda.
Nad ütlesid: “Oo, Maarja, sa oled teinud midagi täiesti ootamatut!”
19:28 “Oo, Aaroni õde, sinu isa polnud kuri mees ja su ema polnud voorusetu!”
19:29 Seejärel ta osutas tema peale.
Nad ütlesid: “Kuidas saame me rääkida ühega, kes on laps hällis?”
19:30 Ta (meessoost) ütles: “Ma olen Jumala sulane, Ta andis mulle seaduse ning tegi mu prohvetiks”
19:31 “ja teinud mu õnnistatuks, kus iganes ma olen, ja nõuab minult kohustuse täitmist ning puhtust seni kuni elan,”
19:32 “ja sõnakuulelikuks minu emale, ja ei ole teinud mind armetuks türanniks.”
19:33 “Ja rahu olgu minu peal päeval, mil sündisin ja päeval, mil suren ja päeval, mil mind elusana tõstetakse!”
19:34 Selline oli Jeesus, Maarja poeg. Tõene avaldus seoses sellega, milles nad kahtlevad.
19:35 See ei ole Jumalale, et võtta poeg, olgu Ta ülistatud! Siis kui Ta määrab mõne asja, Ta vaid ütleb sellele: “Ole!”, ja see on.
19:36 Ja Jumal on minu isand ning teie isand. Seega teenige Teda! See on sirge tee.
19:37 Ja osapooled nende seas läksid eriarvamusele. Aga hiiglasliku päeva kogunemisel ebaõnnestuvad need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed.
19:38 Kuidas nad kuulevad ning kuidas nad näevad päeval, mil nad Meie juurde tulevad!
Aga patustajad on sel päeval selges eksituses.
19:39 Ja hoiata neid Kahetsuse Päeva eest, mil olukord lõpetatakse!
Aga nad on hoolimatuses ning nad ei usu.
19:40 Meie pärime maa ning kõik, kes sellel. Ja Meie juurde tuuakse nad tagasi.

19:41 Ja meenuta seaduses Abrahami, ta oli tõe mees, prohvet.
19:42 Siis kui ta ütles oma isale: “Oo, mu isa, miks teenid seda, mis ei kuule ega näe ega saa sulle abiks olla mitte milleski?!”
19:43 “Oo, mu isa, mulle on tulnud teadmised, mis ei ole tulnud sinule, nii et järgi mind, ma juhatan su tasasele teele!”
19:44 “Oo, mu isa, ära teeni kuradit. Kurat on Kõikvõimsale trotslik!”
19:45 “Oo, mu isa, ma kardan, et sind puudutab karistus Kõikvõimsalt ja sinust saab liitlane kuradile.”
19:46 Ta ütles: “Kas oled hüljanud mu jumalad, oo, Abraham?
Juhul kui sa seda ei lõpeta, viskan su kividega surnuks.”
Ja: “Hoia minust eemale mõnda aega!”
19:47 Ta ütles: “Rahu olgu sinu peal! Ma küsin sulle andestust oma isandalt. Ta on armuline mulle”.
19:48 “Ja ma tõmbun tagasi teist ning sellest, mida te hüüate lisaks Jumalale. Ja ma hüüan oma isandat, see võib olla, et ma ei ole oma hüüdes oma isandale õnnetu.”
19:49 Nii et siis kui ta oli tagasi tõmbunud neist ja sellest, mida nad olid teenimas lisaks Jumalale, andsime Me talle Iisaku ning Jaakobi.
Ja kummastki Me tegime prohveti.
19:50 Ja Me andsime neile (duaalne) Meie halastusest. Ja Me tegime neile (duaalne) aususest ülistatud keele.

19:51 Ja meenuta seaduses Moosest: ta oli puhtsüdamlik ja oli sõnumitooja ning prohvet.
19:52 Ja Me hüüdsime teda mäe paremalt küljelt ning tõime ta lähedale privaatsele nõupidamisele.
19:53 Ja andsime talle Meie halastusest tema venna Aaroni, prohveti.

19:54 Ja meenuta seaduses Ismaeli, ta oli oma lubaduses tõene. Ja ta oli sõnumitooja ning prohvet.
19:55 Ta nõudis oma inimestelt kohustuse täitmist ning puhastumist ja oli meelepärane oma isanda silmis.

19:56 Ja meenuta seaduses Enokit, ta oli tõe mees, prohvet.
19:57 Ja Me tõstsime ta kõrgele positsioonile.

19:58 Sellised on need, keda Jumal soosis prohveteist, Aadama järglastest, ja nendest, keda Me kandsime koos Noaga, ja Abrahami ning Iisraeli järglastest, ja nendest, keda Me juhatasime ning valisime.
Siis kui neile Kõikvõimsa tunnustähti ette loeti, langesid nad maha alistununa ning pisarais.

19:59 Aga pärast neid tulid põlvkonnad, kes jätsid kohustuse unarusse ning järgisid himusid. Nad kohtuvad pettusega,
19:60 välja arvatud tema, kes kahetseb, usub ning töötab õigluses: sellised sisenevad aeda (ja neile ei tehta vähimatki ebaõiglust),
19:61 alalise eluaseme aedadesse, millised Kõikvõimas on lubanud oma sulastele nähtamatusse. Tema lubadus täitub.
19:62 Nad ei kuule selles tühist kõne, ainult rahu.
Ja neile on nende varustamine selles hommikul ning õhtul.
19:63 See on aed, mille Me põhjustame pärima need Meie sulastest, kes kaalutletud kartuses.
19:64 Ja Me ei tule alla muidu kui vaid läbi sinu isanda korralduse. Temale on see, mis meie käte vahel ja see, mis meile järgneb ja see, mis nende vahel. Ja sinu isand ei ole unustav.
19:65 Isand taevastele ning maale ja sellele, mis nende vahel. Nii et teeni Teda ning ole kannatlik Tema teenistuses. Kas sa tead kedagi, keda nimetatakse nagu Teda?
19:66 Ja inimolend ütleb: “Siis kui olen surnud, kas mind tuuakse esile elusana?”
19:67 Kas inimolend ei mäleta, et Me lõime ta enne – samal ajal kui ta polnud mitte midagi?
19:68 Seejärel – sinu isanda nimel! – kogume Me kokku nemad ning kuradid, seejärel Me asetame nad ümber põrgu painutatud põlvele.
19:69 Seejärel tõmbame Me välja igast sektist need neist, kes Kõikvõimsa vastu kõige põlglikumad.
19:70 Seejärel teame Me kõige paremini neid, kes väärt, et seal sees põleda.
19:71 Ja pole mitte kedagi teie seast, kes sinna ei tuleks. See on sinu isandal otsustatud otsus.
19:72 Seejärel Me päästame need, kes kaalutletud kartuses ning jätame patustajad sellesse painutatud põlvele.
19:73 Ja siis kui Meie selgeid tunnustähti neile ette loeti, ütlesid need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed neile, kes hoiatust kuulda võtsid: “Milline meie kahest grupist on parem positsioonilt ning parem koostöös?”
19:74 Ja kui palju olime Me hävitanud enne neid põlvkondadest, kes olid olnud paremad omandis ning väljanägemises!
19:75 Ütle: “Kes iganes on eksituses: Kõikvõimas juhib teda edasi”.
Kuni nad näevad seda, mida neile lubati – embkumb, kas karistust või Tundi – seejärel saavad nad teadma, kes on kehvemad positsioonis ning nõrgemad võimsuses.
19:76 Ja Jumal suurendab juhatuses neid, kes järgivad õiget juhatust.
Ja õiglased teod, mis püsima jäävad, on sinu isanda silmis paremad autasuna ning paremad sellena, millele tugineda.
19:77 Oled sa siis kaalutlenud teda, kes salgab Meie tunnustähed ning ütleb: “Mulle antakse jõukust ning lapsi!”
19:78 On ta läbistanud nähtamatu või võtnud tõotuse Kõikvõimsalt?
19:79 Ei, tõepoolest! Me salvestame, mida ta ütleb ning laiendame talle karistuse ulatust.
19:80 Ja Me saame temalt pärandusena kõik, mida ta ütleb. Ja ta tuleb Meie juurde täiesti üksinda.
19:81 Ja nad võtavad Jumala kõrvale jumalaid, et neil võiks olla suursugusus läbi nende.
19:82 Ei, tõepoolest! Need salgavad nende teenistuse ning on oponendid nende vastu.
19:83 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Me saadame saatanad nende peale, kes end juhatatuiks väidavad ja juhatuse ära põlgavad, neid ergutusega edasi ergutama?
19:84 Nii et ära kiirenda nende vastu. Me oleme nende päevi loendamas.
19:85 Päeval, mil Me kogume need, kes kaalutletud kartuses Kõikvõimsa juurde austatud külalistena
19:86 ja ajame kurjategijad põrgusse kui saabumiskohta,
19:87 neil ei saa olema võimu eestkosteks, välja arvatud temal, kes teinud kokkuleppe Kõikvõimsaga.
19:88 Ja nad ütlevad: “Kõikvõimas on võtnud poja.”
19:89 Te olete esile toonud kohutava asja:
19:90 taevad on sellest peaaegu lõhki rebenemas, maa tükkideks eraldumas ning mäed maha langedes kokku varisemas,
19:91 et te oma hüüetes Kõikvõimsale poega omistate!
19:92 Ja mis vajadus on Kõikvõimsal poja võtmiseks?
19:93 Pole mitte kedagi taevastes ega maal, välja arvatud, et tuleb Kõikvõimsa juurde sulasena.
19:94 Ta on nad loendanud ning neid numbritega nummerdanud.
19:95 Ja igaüks neist tuleb Tema juurde Ülestõusmispäeval üksinda.
19:96 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Kõikvõimas määrab neile armastuse.
19:97 Ja Meie vaid teeme selle lihtsaks sinu keeles, et annaksid sellega rõõmusõnumeid neile, kes kaalutletud kartuses ning hoiataksid sellega riiakaid inimesi.
19:98 Ja kui palju oleme Me hävitanud enne neid põlvkondadest!
Kas sa tajud neist kedagi või kuuled neist mõnd häält?