110

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
110:1 Siis kui saabub abi Jumalalt ning võit
110:2 ja sa näed inimesi sisenemas Jumala doktriini rahvamassidena:
110:3 siis ülista oma isanda kiituseks ja otsi Ta andestust. Ta on andestav.