7

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
7:1 ALMS’
7:2 Üks määrus, alla saadetud sinule – nii et ärgu olgu su rinnus mitte ühtegi hingevalu sellest – et hoiataksid seeläbi; ja meeldetuletus usklikele.
7:3 Järgige seda, mis alla saadetud teile teie isandalt ja ärge järgige Tema kõrval mitte ühtegi liitlast. Vähe te võtate kuulda!
7:4 Ja kui palju linnu Me hävitanud oleme! Ja Meie võimsus tuli nende peale kas öösel või siis kui nad puhkasid keskpäeval.
7:5 Ja nende ainuke hüüe – siis kui Meie võimsus nende peale tuli – oli, et nad ütlesid: “Me olime patustajad!”
7:6 Seejärel Me küsitleme neid, kellele saatsime, ja küsitleme saadikuid.
7:7 Ja Me taasesitame neile koos teadmistega. Ja Me polnud eemal.
7:8 Ja kaalukausiks sel päeval on tõde. Nii et kelle kaal raske, siis sellised edukad
7:9 ja kelle kaal kerge, siis sellised need, kes kaotavad endi hinged, sest nad olid Meie tunnustähtede suhtes ülekohtused.
7:10 Ja Me seadsime sisse teid maa peale ning tegime teile selles elatusallikad. Vähe olete te tänulikud!

7:11 Ja Me lõime teid, seejärel andsime teile kuju, seejärel ütlesime inglitele: “Alistuge Aadamale!”, nii et nad alistusid, välja arvatud Iblis. Tema ei olnud nendest, kes alistus.
7:12 Ta ütles: “Mis takistas sind alistumast siis kui sind käskisin?”
Ta ütles: “Ma olen parem kui tema, Sa lõid minu tulest, aga tema lõid Sa savist!”
7:13 Ta ütles: “Mine alla sellest, see pole sulle siin ülbe olemiseks. Lahku, oled nendest, kes toodud madalale!”
7:14 Ta ütles: “Anna mulle tähtajapikendust kuni päevani, mil nad üles tõstetakse.”
7:15 Ta ütles: “Oled nendest, kellele antud tähtajapikendust”.
7:16 Ta ütles: “Seetõttu, et oled saatnud mu eksitusse, ma varitsen neid Sinu sirgel teel”.
7:17 “Seejärel ma tulen nende peale nende käte vahelt, nende tagant, neist paremalt ning neist vasakult. Ja Sa ei leia enamust neist tänulikena.”
7:18 Ta ütles: “Mine välja siit põlatu ning pagendatuna. Kes iganes neist sind järgib – Ma täidan põrgu teie kõigiga!”

7:19 Ja: „Oo, Aadam, elunege – sina ja su abikaasa – aias ning sööge millest iganes soovite, aga ärge lähenege sellele puule, muidu olete patustajaist!”
7:20 Aga kurat sosistas neile, et teha nähtavaks neile see, mis varjatud nende eest nende privaatkehaosadest.
Ja ta ütles: “Teie isand ei keelanud teid sellest puust, väljaarvatud et teist saavad inglid või need, kes elavad igavesti.”
7:21 Ja ta vandus neile: “Ma olen teile siiras nõuandja”.
7:22 Nii et ta juhatas neid läbi pettuse.
Siis kui nad puust maitsesid, muutusid neile nende privaatkehaosad nähtavaks ja nad hakkasid tõmbama endi peale aia lehti.
Ja nende isand hüüdis neid: “Kas Ma ei keelanud teid sellest puust ja kas Ma ei ütelnud teile, et kurat on teile selge vaenlane?”
7:23 Nad ütlesid: “Meie isand, me oleme eksitanud endi hinged ja juhul kui Sa meile ei andesta ega halasta, olema kaotajad!”
7:24 Ta ütles: “Minge alla, vaenlased üksteisele! Ja teile on maa peal elupaik ning kaubad mõneks ajaks”.
7:25 Ta ütles: “Selle peal te elate ja selle peal surete, ja sellest tuuakse teid esile”.

7:26 Oo, Aadama lapsed, Me oleme teile alla saatnud rõivad, et varjata teie privaatkehaosad, ja kaunistusena! Aga rõivad kaalutletud kartusest – see on parim.
See on Jumala tunnustähtedest, et nad võiksid kuulda võtta.
7:27 Oo, Aadama lapsed, ärge laske kuradil teha teid subjektiks eitamise testile, nagu ta teie vanemad aiast eemaldas, võttes neilt ära nende rõivad, et ta võiks teha neile nähtavaks nende privaatkehaosad!
Ta näeb teid, tema ja tema hõim, sealt kust teie ei näe neid.
Me tegime kuradid liitlasteks neile, kes ei usu.
7:28 Ja siis kui nad teevad seksuaalset ebamoraalsust, ütlevad nad: “Me leidsime sellelt oma isad” ja: “Jumal nõuab seda meilt”.
Ütle: “Jumal ei nõua seksuaalset ebamoraalsust! Kas omistate Jumalale seda, mida te ei tea?”
7:29 Ütle: “Minu isand nõuab õiglust. Ja et olete püstipäi igas ülistuskohas ning hüüate Teda siirana Temale doktriinis”.
Nagu Ta teid algatas, nii tulete te tagasi.
7:30 Mõnda Ta juhatab ja mõned on eksiteele viimise ära teeninud.
Nad võtavad kuradeid liitlastena Jumala asemele ning arvavad, et nad on õigesti juhatatud!
7:31 Oo, Aadama lapsed, võtke oma kaunistused igas ülistuskohas ja sööge ning jooge, aga ärge liialdage! Jumal ei armasta liialdajaid.
7:32 Ütle: “Kes on teinud ebaseaduslikuks kaunistused Jumalalt, mis Ta on esile toonud oma sulastele ning head asjad varustamisest?”
Ütle: “Need on neile, kes selle maailma elus hoiatust kuulda võtavad, eksklusiivselt Ülestõusmispäeval”.

Sedasi Me kategoriseerime ning seletame detailideni lahti tunnustähed inimestele, kes teavad.
7:33 Ütle: “Minu isand on teinud ebaseaduslikuks vaid:
– seksuaalsed ebamoraalsused: mis avalik sellest ja mis varjatud,
– ja väärteod,
– ja alusetu sektantliku fanatismi,
– ja et omistate kompanjonlust koos Jumalaga sellele, mille kohta Ta pole volitust alla saatnud,
– ja et ütlete Jumala kohta seda, mida te ei tea”.
7:34 Ja igale kogukonnale on tähtaeg. Siis kui nende aeg kätte jõuab, ei viivita ega enneta nad seda tundigi.

7:35 Oo, Aadama lapsed, juhul kui teie juurde tulevad sõnumitoojad teie endi seast, jutustades teile Minu tunnustähti, siis kes iganes on kaalutletud kartuses ning õigust teevad: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema,
7:36 aga need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning nende suunas ülbed on: sellised on kaaslased tulele! Nad elunevad selles igavesti.

7:37 Ja kes on ebaõiglasem kui tema, kes fabritseerib vale Jumala kohta ning keeldub tunnistamast Tema tunnustähti! Sellised: neile langeb osaks nende osa seadusest. Siis kui Meie sõnumitoojad nende juurde tulevad, nad võtavad nad ning ütlevad: “Kus on see, mida peale Jumala hüüdsite?”
Nad ütlevad: “Nad on meid maha jätnud!”
Ja nad tunnistavad iseendi vastu, et nad olid need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgasid.
7:38 Ta ütleb: “Sisenege tulle koos inimeste ning džinnide kogukondadega, mis olid tulnud ja läinud enne teid!”
Millal iganes mõni kogukond siseneb, see neab oma eelkäijat, kuni nad kõik üksteisele järgnenud on. Seejärel ütleb neist viimane neist esimese kohta: “Meie isand, nemad viisid meid eksitusse, seega anna neile kahekordne tule karistus!”
Ta vastab: “Igaühele on kahekordne, aga te ei tea”.
7:39 Ja neist esimene ütleb neist viimasele: “Te polnud paremad kui meie, seega maitske karistust selle eest, mida välja teenisite!”
7:40 Need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning nende suunas ülbed on: taeva väravad ei ole neile avatud. Ja nad ei sisene aeda, samuti nagu ei saa keerdus nöör nöelasilma läbida.
Ja sedasi Me tasume kurjategijaile.
7:41 Nende puhkepaik on põrgu. Ja üle nende on katted.
Ja sedasi Me tasume patustajaile.
7:42 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusi teevad (Me ei koorma hinge rohkemaga kui see kanda suudab): sellised on aia kaaslased. Nad elunevad selles igavesti.
7:43 Ja Me eemaldame nende südameist kogu vihkamise. Seal voolavad jõed nende all.
Ja nad ütlevad: “Kiitus Jumalale, kes meid selleni juhatanud on”.
Ja: “Me poleks olnud õigesti juhatatud, poleks Jumal meid juhatanud, meie isanda sõnumitoojad tõid tõe”.
Ja nende poole pöördutakse: “See on aed, mille pärijaiks olete tehtud oma tegude tõttu”.
7:44 Ja aia kaaslased hüüavad tule kaaslastele: “Me oleme leidnud, mida meie isand meile lubas, tõe olevat, kas olete leidnud, mida teie isand teile lubas, tõe olevat?”
Nad ütlevad: “Tõepoolest!”
Seejärel hüüab hüüdja nende vahel: “Jumala needus on patustajate peal,”
7:45 “nende peal, kes hülgasid Jumala tee ning otsisid võimalusi selle kõveraks tegemiseks ja pärastise elu eitajad olid.”
7:46 Ja nende vahel on barjäär.
Ja kõrgendatud platvormidel on inimesed, kes üksteist ära tunnevad nende eraldusmärkide kaudu.
Ja nad hüüavad aia kaaslastele: “Rahu olgu teie peal!”
Nad ei ole veel sisenenud sellesse, aga nad ihaldavad seda.
7:47 Ja siis kui nende silmad tule kaaslaste poole pööratakse, ütlevad nad: “Meie isand, ära pane meid kokku patustavate inimestega!”
7:48 Ja kõrgendatud platvormide kaaslased hüüavad inimestele, keda nad nende eraldusmärkide kaudu ära tunnevad, nad ütlevad: “Teile ei tulnud kasuks teie kokkukuhjamine ning milles te uhked olite.”
7:49 Kas need on nemad, kelle kohta te vandusite, et Jumal ei ulatu nendeni oma halastusega?
Sisenege aeda! Teil pole vaja karta ega pea te kahetsema.
7:50 Ja tule kaaslased hüüavad aia kaaslastele: “Valage meile natuke vett või midagi sellest, mida Jumal teile võimaldab!”
Nad ütlevad: “Jumal on teinud need ebaseaduslikuks neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgasid,”
7:51 “neile, kes oma doktriini mängu ning kõrvalejuhtimisena võtsid ja keda selle maailma elu eksitas.”
Seega, täna Me unustame nad, nagu nemad selle oma päeva kohtumise unustasid ning nagu nad Meie tunnustähti eitasid.
7:52 Ja Me oleme toonud neile määruse, mille tunnustähed on kategoriseeritud ning detailideni lahti seletatud vastavalt teadmistele – juhatus ning halastus inimestele, kes usuvad.
7:53 Kas nad on ootamas muud kui selle täitumist?
Päeval, mil see täitub, ütlevad need, kes selle eelnevalt unustanud olid: “Meie isanda sõnumitoojad olid toonud tõe. Kas meil on mõni lepitaja, kes võiks meile lepitada? Või kas meid saadetaks tagasi, et võiksime teha teisiti kui see, mida tegime?”
Nad on kaotanud endi hinged. Ja see, mida nad fabritseerinud olid, on nad maha jätnud.

7:54 Teie isand on Jumal, kes lõi taevad ning maa kuue päevaga, seejärel võttis oma koha troonil. Tema katab öö, päev kiirustamas selle järel alalõpmata. Ja päike, kuu ning tähed: teenistusvalmid läbi Tema korralduse. Tõde on: Temale kuulub loomine ning juhtimine.
Õnnistatud olgu Jumal, kogu inimkonna isand!
7:55 Hüüa oma isandat alandlikult ning salajas.
(Ta ei armasta üleastujaid,
7:56 seega ära tee korruptsiooni maal pärast selle õigeks seadmist.)
Ja hüüa Teda kartuses ning lootuses.
Jumala halastus on heategijaile lähedal.
7:57 Ja Tema see on, kes saadab tuuled rõõmusõnumitena oma halastavate käte vahele. Seni kui need kuhjavad kokku rasked pilved, juhime Me need surnud maa kohale, seejärel saadame alla sellest vee, seejärel toome esile sellest igat sorti viljadest. Sedasi toome Me esile surnud, et võiksite kuulda võtta!
7:58 Ja hea maa, selle taimestik tuleb esile läbi selle isanda loa. Ja mis on halb, ei tule esile muidu kui raskustega. Sedasi Me seletame lahti tunnustähed inimestele, kes tänulikud.

7:59 Ja Me saatsime Noa tema inimeste juurde, ta ütles: “Oo, mu inimesed, teenige Jumalat, teil pole jumalust peale Tema! Ma kardan teile hiiglasliku päeva karistust!”
7:60 Lugupeetavad tema inimestest ütlesid: “Me näeme sind ilmselges eksituses”.
7:61 Ta ütles: “Oo, mu inimesed, minus pole eksitust, aga ma olen sõnumitooja kogu inimkonna isandalt!”
7:62 “Ma edastan teile oma isanda sõnumid ning annan teile siirast nõu, ja tean Jumalalt seda, mida teie ei tea”.
7:63 “Kas imestate, et teile on tulnud meeldetuletus teie isandalt läbi mehe teie endi seast, et teid hoiatada, ja et peaksite olema kaalutletud kartuses, ja et võiksite saavutada halastuse?”
7:64 Aga nad salgasid ta. Nii et Me päästsime tema ning need, kes koos temaga laevas ja uputasime need, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti. Nad olid ühed pimedad inimesed.

7:65 Ja ´Aad-ile nende vend Hud.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed, teenige Jumalat, teil pole jumalust peale Tema! Kas te ei oleks kaalutletud kartuses!”
7:66 Lugupeetavad, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed tema inimestest, ütlesid: “Me näeme sind rumaluses.” Ja: “Me peame sind valetajaks”.
7:67 Ta ütles: “Oo, mu inimesed, minus pole rumalust, aga ma olen sõnumitooja kogu inimkonna isandalt!”
7:68 “Ma edastan teile oma isanda sõnumid ja olen teile siiras nõuandja, üks kes usaldusväärne.”
7:69 “Kas imestate, et teile on tulnud meeldetuletus teie isandalt läbi mehe teie endi seast, et ta võiks teid hoiatada? Ja meenutage mil Ta tegi teid järeltulijaiks pärast Noa inimesi ning suurendas teid loomingu ulatuses. Nii et meenutage Jumala soosinguid, et võiksite olla edukad.”
7:70 Nad ütlesid: “Kas oled tulnud meie juurde, et peaksime teenima Jumalat – Teda üksi – ning jätma maha selle, mida meie isad teenisid? Siis too meie peale see, mida meile lubanud oled, juhul kui peaksid olema nendest, kes tõtt räägivad!”
7:71 Ta ütles: “Teie peale on tulnud teie isandalt riknemine ning raev. Kas vaidlete minuga nimede suhtes, mida olete nimetanud, teie ja teie isad? Jumal pole nende suhtes alla saatnud mitte ühtegi volitust. Siis oodake, ma olen nendest, kes ootamas.”
7:72 Ja Me päästsime tema ning need, kes koos temaga, läbi halastuse Meilt ja lõikasime läbi nende juure, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti. Ja nad polnud usklikud.

7:73 Ja Thamudile nende vend Saleh.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed, teenige Jumalat, teil pole jumalust peale Tema! Teile on tulnud selged asitõendid teie isandalt. See on Jumala kaamel teile tunnustähena. Nii et jätke ta Jumala maa peale sööma ning ärge puudutage teda kurjusega, muidu võtab teid valus karistus”.
7:74 “Ja meenutage, kuidas Ta teid pärast ´Aadi järeltulijaiks tegi ning teid maa peal sisse seadis, te ehitate selle tasandikest paleesid ning uuristate mägesid majadeks. Nii et meenutage Jumala soosinguid ning ärge tehke kurja maa peal korruptsiooni tehes.”
7:75 Lugupeetavad, kes tema inimestest ülbed olid, ütlesid neile, keda nad nõrkadeks pidasid, sellistele, kes nende seas uskusid: “Kuidas te teate, et Saleh on saadik tema isandalt?”
Nad ütlesid: “Me usume sellesse, millega ta saadetud on”.
7:76 Need, kes olid ülbed, ütlesid: “Meie eitame seda, millesse teie usute!”
7:77 Ja nad tapsid jõhkralt selle kaameli ning põlgasid ära oma isanda korralduse. Ja nad ütlesid: “Oo, Saleh, too meile, mida lubad meile, juhul kui peaksid olema saadikutest!”
7:78 (Ja maavärin võttis nad. Ja hommik leidis nad maas lamamas nende eluasemetes.)
7:79 Seejärel ta pööras neist ära ning ütles: “Oo, mu inimesed, ma olen edastanud teile sõnumi oma isandalt ning olen olnud siiras nõuandja teile, aga teile ei meeldi siirad nõuandjad!”

7:80 Ja Lot, siis kui tema oma inimestele ütles: “Kas sooritate seksuaalset ebamoraalsust, millist mitte keegi kogu inimkonnast varem teinud pole?”
7:81 “Te lähenete ihaga meestele naiste asemel! Tõde on: te olete inimesed, kes liialdavad.”
7:82 Tema inimeste ainuke vastus oli, et nad ütlesid: “Ajage nad välja meie linnast! Nad on inimesed, kes end puhtana hoiavad.”
7:83 Ja Me päästsime tema ning tema perekonna, välja arvatud tema naise – tema oli nendest, kes maha jäi.
7:84 Ja Me lasime nende peale ühe vihma sadada. Nii et näe, milline oli karistus kurjategijaile.

7:85 Ja Madyanile nende vend Shu’ayb.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed, teenige Jumalat, teil pole jumalust peale Tema! Teile on tulnud selged asitõendid teie isandalt. Nii et andke täis kaal ning mõõt ja ärge hoidke inimestelt tagasi, mis neile kuulub ja ärge tehke korruptsiooni maa peal pärast selle õigeks seadmist. See on teile parem, juhul kui peaksite usklikud olema.”
7:86 “Ja ärge olge ootel iga tee peal, ähvardades ning ära pöörates Jumala teelt teda, kes sellesse uskunud on, otsides sellest kõrvalekaldeid.
Ja meenutage mil teid oli vähe, kuidas Ta teid mitmekordistas!
Ja vaadake, milline oli lõplik tulemus korruptsiooni töölistele.”
7:87 “Ja juhul kui osad teie seast usuvad sellesse, millega mind saadetud on ning osad ei usu: olge kannatlikud, kuni Jumal meie vahel kohut mõistab. Ja Ta on parim kohtumõistjaist.”
7:88 Ja lugupeetavad, kes olid ülbed tema inimestest, ütlesid: “Me ajame su, oo Shu’ayb, ja need, kes koos sinuga hoiatust kuulda võtavad, välja meie linnast, juhul kui te meie usutunnistuse juurde ei naase!”
Ta ütles: “Kas hakkaksite meid sundima?”
7:89 “Me fabritseeriksime vale Jumala kohta, juhul kui naaseksime teie usutunnistuse juurde pärast seda kui Jumal meid sellest päästnud on. See ei ole meile, et selle juurde tagasi minna, välja arvatud juhul kui Jumal meie isand peaks soovima. Meie isand ümbritseb kõiki asju teadmistega. Jumalasse oleme me pannud oma usalduse.”
“Meie isand, otsusta meie ning meie inimeste vahel tões, ja Sina oled parim nendest, kes otsustavad.”
7:90 Ja lugupeetavad, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed tema inimestest, ütlesid: “Juhul kui järgite Shu’aybi, siis olete kaotajad”.
7:91 Seejärel võttis neid maavärin ning hommik leidis nad lebamas maas nende eluasemeis.
7:92 Need, kes Shu’aybi eitasid: justkui nad poleks seal elanud.
Need, kes Shu’aybi eitasid: need olid nemad, kes kaotajad.
7:93 Seejärel ta pööras neist ära ning ütles: “Oo, mu inimesed, ma olen teile edastanud oma isanda sõnumid ning olen olnud siiras nõuandja teile! Siis kuidas saaksin ma kaasa tunda inimestele, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad?”

7:94 Ja Me saatsime mõnda linna prohveti vaid selleks, et võtta selle inimesed kannatuste ning ebaõnnega, et nad alandlikud oleksid.
7:95 Seejärel Me asendasime halva heaga kuni nad hooletuks muutusid ning ütlesid: ”Meie isad olid puudutatud mõlema – nii raskuste kui õitsenguga”.
Ja Me võtsime nad mitte teadvel olevatena, siis kui nad ei märganud.
7:96 Ja oleksid linnade inimesed uskunud ning kaalutletud kartuses olnud, Me oleksime avanud neile õnnistused taevastest ning maalt. Aga nad salgasid, seega Me võtsime nad selle eest, mida nad välja teenisid.
7:97 Siis kas linnade inimesed tundsid end turvaliselt Meie võimsuse eest, mis tulemas neile öösel, mil nad magavad?
7:98 Või kas linnade inimesed tundsid end turvaliselt Meie võimsuse eest, mis tulemas neile päevavalguses, mil nad mängivad?
7:99 Siis kas tundsid nad end turvaliselt Jumala plaani suhtes?
Aga mitte ükski ei tunne end turvaliselt Jumala plaani suhtes, välja arvatud kaotavad inimesed.
7:100 Kas see ei juhata neid, kes pärivad maa pärast oma inimesi, et juhul kui Me sooviksime, Me võiksime neid vaevata nende üleastumiste tõttu?
Ja Me katame kinni nende südamed, seega nad ei kuule.

7:101 Need olid linnad, milledest mõne uudiseid Me sulle jutustame.
Ja nende sõnumitoojad olid tulnud nende juurde selgete asitõenditega, aga nad ei olnud uskumas sellesse, mida nad juba varem eitanud olid. Sedasi katab Jumal kinni nende südamed, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
7:102 Ja Me ei leidnud enamust neist nende tõotuste kõrguselt, aga Me leidsime enamuse neist hoolimatult reetlikena.

7:103 Seejärel tõstsime Me üles pärast neid Moosese koos Meie tunnustähtedega Fir´awni ning tema lugupeetavate juurde. Aga nad olid nendega ebaõiglased.
Nii et näe, milline oli lõplik tulemus korruptsiooni töölistele.
7:104 Ja Mooses ütles: “Oo, Fir´awn, ma olen sõnumitooja kogu inimkonna isandalt!”
7:105 “Mind on kohustatud, et ma ei ütleks Jumala kohta muud kui tõde. Ma olen tulnud teie juurde selge tunnustähega teie isandalt, nii et saada Iisraeli lapsed koos minuga.”
7:106 Ta ütles: “Juhul kui oled tulnud koos tunnustähega, siis too see, juhul kui peaksid olema nendest, kes tõtt räägivad.”
7:107 Ja ta heitis oma kepi ning see avaldus maona.
7:108 Ja ta tõmbas välja oma käe ning see oli puhas-valge selle nägijaile.
7:109 Lugupeetavad Fir´awni inimestest ütlesid: “See on õpetatud maag,”
7:110 “ta soovib teid teie maalt välja ajada! Seega milline on teie korraldus?”
7:111 Nad ütlesid: “Viivita teda ning tema venda ja saada kogujad linnadesse,”
7:112 “et tuua sinu juurde kõik õpetatud maagid.”
7:113 Ja maagid tulid Fir´awni juurde, nad ütlesid: “Meile peaks olema autasu, juhul kui meie võidukad oleme”.
7:114 Ta ütles: “Jah, ja teist saavad mu lähikondlased”.
7:115 Nad ütlesid: “Oo, Mooses, kas sina esitad või esitame meie?!”
7:116 Ta ütles: “Esitage”.
Nii et siis kui nad esitasid, nad nõidusid inimeste silmad ning sisendasid nendesse hirmu ja lavastasid hiiglasliku maagia.
7:117 Ja Me inspireerisime Moosest: “Heida oma kepp!”
Ja seejärel see neelas alla selle, mida nad võltsisid.
7:118 Ja tõde sai seatud ning nende tehtu sai tühisuseks.
7:119 Seepeale olid nad löödud ning pööratud, madalale toodud.
7:120 Ja maagid langesid maha alistunult.
7:121 Nad ütlesid: “Me usume kogu inimkonna isandasse,”
7:122 “Moosese ning Aaroni isandasse.”
7:123 Fir´awn ütles: “Kas usute Temasse enne kui mina teile loa annan? See on skeem, mille te linnas skeemitanud olete, et võiksite selle inimesed välja ajada. Aga te saate teada:”
7:124 “ma lõikan maha teie käed ning jalad vastaskülgedelt. Seejärel panen teid kõiki tulba peale surema!”
7:125 Nad ütlesid: “Meid tuuakse tagasi meie isanda juurde”.
7:126 Ja: “Sa paned meile pahaks vaid seda, et uskusime oma isanda tunnustähti siis kui need meie juurde tulid”.
“Meie isand, vala välja kannatlikkus meie peale ning võta meid alistunutena.”
7:127 Ja lugupeetavad Fir´awni inimestest ütlesid: “Kas jätad Moosese ning tema inimesed maale korruptsiooni tegema ja lased neil hüljata sinu ning su jumalad?”
Ta ütles: “Me tapame nende pojad ning jätame ellu nende naised. Ja tõepoolest, me oleme nende ikestajad”.
7:128 Ja Mooses ütles oma inimestele: “Otsige abi Jumalalt ning olge kannatlikud. Maa kuulub Jumalale, Ta annab selle pärandiks kellele soovib oma sulastest. Ja lõpp on nende päralt, kes kaalutletud kartuses”.
7:129 Nad ütlesid: “Meid takistati enne seda kui sa meie juurde tulid ja peale seda kui sa meie juurde tulid.”
Ta ütles: “See võib olla, et teie isand hävitab teie vaenlase ning teeb teid järglasteks maa peal, et Ta võiks näha, kuidas teie töötate”.
7:130 Ja Me vaevasime Fir´awni inimesi põua ning viljade puudusega, et nad võiksid kuulda võtta.
7:131 Ja siis kui midagi head neile tuli, ütlesid nad: “See on meie”.
Ja siis kui midagi halba neile osaks langes, nägid nad halba ennet Mooseses ning nendes, kes koos temaga. Tõde on: nende halb enne oli vaid koos Jumalaga, aga enamus neist ei teadnud.
7:132 Ja nad ütlesid: “Mis iganes tunnustähe sa tood, millega meid nõiduda, me ei hakka sinusse uskuma”.
7:133 Nii et Me saatsime nende peale üleujutuse, rohutirtsud, täid, konnad ja vere. Tunnustähed, mis kategoriseeritud ning detailideni lahti seletatud. Aga nad olid uhked. Ja nad olid ühed kurja tegevad inimesed.
7:134 Ja siis kui nuhtlused nende peale tulid, ütlesid nad: “Oo, Mooses, hüüa meie jaoks oma isandat, sest Tal on sinuga kokkulepe! Juhul kui eemaldad meie pealt nuhtlused, me usume sind ning saadame Iisraeli lapsed koos sinuga”.
7:135 Aga siis kui Me eemaldasime nende pealt nuhtlused – kuni tulevase ajani – siis nad murdsid oma lubadust.
7:136 Seega, Me maksime neile kätte ja uputasime nad merre. Sest nad keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti ning olid nende suhtes hoolimatud.
7:137 Ja Me lasime inimestel, kes olid põlatud, pärida maast ida ning sellest lääne, mida Me õnnistanud olime. Ja sinu isanda parim sõna sai täidetud Iisraeli lastele, sest nad olid kannatlikud. Ja Me hävitasime selle, mida Fir´awn ning tema inimesed tegid ning mida nad ehitasid.
7:138 Ja Me lasime Iisraeli lastel mere ületada. Seejärel nad jõudsid inimesteni, kes olid pühendunud valmistatud asjadele, mis neil olid.
Nad ütlesid: “Oo, Mooses, tee meile jumal, nagu neil on jumalad!”
Ta ütles: “Te olete ühed ignorantsed inimesed!”
7:139 Sellised: hukatusele määratud selle tõttu, milles nad on. Ja tühisus on see, mida nad tegid.
7:140 Ta ütles: “Kas peaksin otsima teile jumalust muu kui Jumala, samas kui Ta on teid eelistanud üle kogu inimkonna?”
7:141 Ja siis kui Me päästsime teid Fir´awni inimeste käest, nad olid teid vaevamas kurja karistusega, tappes teie pojad ning jättes ellu teie naised. Ja selles oli hiiglaslik test teie isandalt.
7:142 Ja Me määrasime Moosesele kolmkümmend ööd ning täiendasime neid kümnega. Ja ta viis lõpuni oma isanda määratud aja nelikümmend ööd.
Ja Mooses ütles oma vennale Aaronile: “Ole mu järglane minu inimestele ja tee õigust ning ära järgi korruptsiooni tööliste teed”.
7:143 Ja siis kui Mooses Meie määratud ajale tuli ning tema isand temaga kõneles, ütles ta: “Minu isand, näita end mulle, et võiksin Sind vaadata”.
Ta ütles: “Sa ei näe Mind, aga vaata mäge, juhul kui see peaks oma kohale jääma, siis näed Mind”.
Ja siis kui tema isand end mäele paljastas, põhjustas Ta selle kokku varisema ning Mooses langes välgust tabatuna maha.
Ja siis kui ta toibus, ütles ta: “Ülistus olgu Sulle! Ma pööran Su poole patukahetsuses ja olen esimene usklikest”.
7:144 Ta ütles: “Oo, Mooses, ma olen valinud su üle inimkonna oma sõnumite ning oma kõnega! Hoia kinni sellest, mis Ma sulle annan ja ole tänulikest”.
7:145 Ja Me kirjutasime talle tahvlitele manitsuse kõiksuguste asjade kohta ning selgituse kõige kohta.
“Hoia neid tugevasti ning käsi oma inimestel võtta sellest parim.”
(“Ma näitan sulle hoolimatult reetlike teed:”
7:146 “Ma pööran ära oma tunnustähtedest need, kes ülbed maa peal ilma põhjuseta. Ja juhul kui nad näevad igat tunnustähte: ei usu sellesse. Ja juhul kui nad näevad veatu otsustamise teed: ei võta seda kui teed ning juhul kui näevad vigast teed: võtavad seda kui teed.”
See on sellepärast, et nad keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning on nende suhtes hoolimatud.
7:147 Ja need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning pärastise elu kohtumist: nende tööd on tühisus.
Kas neid ei tasutata muu kui sellega, mida nad tegid?)
7:148 Ja Moosese inimesed – samal ajal kui ta ära oli – tegid oma ehetest vasika kuju, mis tõi madalat häält kuuldavale. Kas nad ei kaalutlenud, et see ei rääkinud nendega ega juhatanud neid teele? Nad võtsid selle ning olid patustajad.
7:149 Ja siis kui nende käed olid toodud madalale ning nad nägid, et nad olid eksiteele läinud, ütlesid nad: “Juhul kui meie isand meile ei halasta ega andesta, oleme kaotajaist!”
7:150 Ja siis kui Mooses oma inimeste juurde naases – vihase ning kurvana – ütles ta: “Kurjus on see, mida pärast mu lahkumist teinud olete. Kas soovite kiirendada oma isanda korraldust?”
Ja ta heitis tahvlid maha ning haaras kinni oma vennast teda peadpidi enda poole tõmmates.
Ta ütles: “Minu ema poeg, inimesed põlastasid mind ning peaaegu tapsid mu, nii et ära pane vaenlasi mu ebaõnne üle rõõmu tundma ega ära pane mind kokku patustavate inimestega”.
7:151 Ta ütles: “Oo, minu isand, halasta minu ning minu venna peale ja võta meid vastu enda halastusse! Ja Sina oled kõige halastavam nendest, kes halastavad.
7:152 Need, kes olid võtnud vasika, nendeni jõuab raev nende isandalt ning alandus selle maailma elus. Ja sedasi Me tasume võltsijaile.
7:153 Aga need, kes teevad kurja, seejärel kahetsevad pärast seda ja usuvad: teie isand on pärast seda andestav, kõige halastavam.
7:154 Ja siis kui viha Moosesest taandus, ta võttis tahvlid. Ja nende sissekannetes oli juhatus ning halastus neile, kes oma isanda suhtes kartlikud.
7:155 Ja Mooses valis oma inimestest seitsekümmend meest Meie kokkulepitud ajale. Seejärel, siis kui maavärin nad võttis, ütles ta: “Oo, mu isand, juhul kui Sa soovinuks, Sa hävitanuks nad varem, ja minu! Kas hävitaksid meid selle eest, mida tegid rumalad meie seas? See on vaid Sinu eitamise test. Sa lased minna eksiteele seeläbi, kellel soovid ning juhatad, keda soovid. Sina oled meie liitlane, nii et andesta meile ning halasta meie peale. Ja Sina oled parim nendest, kes andestavad”.
7:156 “Ja määra meile head selles maailmas ning pärastises elus, me oleme Sinu poole pööranud.”
Ta ütles: “Minu karistus, Ma vaevan sellega keda soovin. Aga Minu halastus ümbritseb kõiki asju. Ma määran selle neile, kes kaalutletud kartuses ning puhastuvad ja neile, kes usuvad Meie tunnustähtedesse”.
7:157 Need, kes järgivad sõnumitoojat – seaduse suhtes harimata prohvetit, kellest nad leiavad endile kirjutatud olevat Tooras ning Gospelis – nõudmas neilt seda, mis kohane ning keelamas neile pahelisust ja tegemas neile seaduslikuks häid asju ning tegemas neile ebaseaduslikuks halba ja leevendamas neid nende koormast ning köidikuist, mis neil olid – need, kes temasse usuvad, teda toetavad, teda aitavad ja järgivad valgust, mis alla saadetud koos temaga: sellised on edukad.

7:158 Ütle: “Oo, inimkond, ma olen sõnumitooja Jumalalt teile kõigile, ühelt, kellel taevaste ning maa ülemvõim! Pole jumalust peale Tema. Tema annab elu ning Tema annab surma”.
Nii et uskuge Jumalasse ja Tema sõnumitoojasse, seaduse suhtes harimata prohvetisse, kes usub Jumalasse ning Tema sõnadesse. Ja järgige teda, et võiksite olla õigesti juhatatud.

7:159 Ja Moosese inimeste seas on kogukond, mis juhatab tões ning teeb seeläbi õiglust.
7:160 Ja Me jagasime nad kaheteistkümneks suguharuks kui kogukonnaks. Ja Me inspireerisime Moosest siis kui tema inimesed temalt vett küsisid: “Löö oma kepiga seda kivi!” Ja sellest purskas välja kaksteist allikat. Iga suguharu teadis oma joomise kohta. Ja Me panime pilve neid varjutama ning saatsime neile alla mann ning salwa: “Sööge headest asjadest, mida Me teile võimaldame”.
Ja nad ei eksitanud Meid, aga need olid nende endi hinged, mida nad eksitasid.
7:161 Ja siis kui neile üteldi: “Elage selles linnas ning sööge sellest vabalt mida soovite ja ütelge: ´Meie koorem on eemaldatud´ ning sisenege väravast alistunult, Me andestame teile teie vead, Me suurendame heategijaile”.
7:162 Seejärel need, kes nende seas valet tegid, muutsid ütluse millekski muuks kui neile üteldu. Nii et Me saatsime neile nuhtluse taevast vastavalt sellele, millises üleastumises nad olid.
7:163 Ja küsi neilt linna kohta, mis oli mere ääres, siis kui nad Sabatist üle astusid, siis kui nende kalad tulid neile nende Sabati päeval veepinnale ning päeval, mis polnud Sabat, ei tulnud nad nende juurde! Sedasi Me testisime neid, sest nad olid hoolimatult reetlikud.
7:164 Ja siis kui kogukond nende seast ütles: “Miks te manitsete inimesi, kelle Jumal ära hävitab või valusa karistusega karistab?”
Nad ütlesid: “Õigustusena teie isanda ees, ja et nad võiksid kaalutletud kartuses olla”.
7:165 Ja siis kui nad unustasid selle, mis neile meelde oli tuletatud, päästsime Me need, kes kurjust keelasid ning võtsime armetu karistusega need, kes valet tegid, sest nad olid hoolimatult reetlikud.
7:166 Ja siis kui nad jätkasid sellega, mille suhtes neid keelatud oli, ütlesime Me neile: “Olge põlastusväärsed ahvid!”
7:167 Ja siis kui sinu isand teadustas, et tõstab nende vastu kuni Ülestõusmispäevani teda, kes neid kurja karistusega vaevab.
Teie isand on kiire karistamises.  Ja Ta on andestav, kõige halastavam.
7:168 Ja Me jagasime nad maa peal kogukondadeks. Nende seas sirgeseljalised ning nende seas muud kui see. Ja Me testisime neid hea ning halvaga, et nad võiksid naaseda.

7:169 Seejärel järgnesid pärast neid järeltulijad, kes pärisid seaduse, võttes selle üürikese elu kaubad. Ja nad ütesid: “See andestatakse meile”.
Ja juhul kui neile tulevad sellele sarnased kaubad, nad võtavad need. Kas neilt pole võetud kokkulepe seadusega, et nad ei omista Jumalale muud kui tõde ning et nad õpivad seda, mis selles? Ja pärastise elu eluase on parem neile, kes kaalutletud kartuses. Nii et kas te ei juurdleks!
7:170 Ja need, kes seadusest tugevalt kinni hoiavad ning kohustust täidavad: Me ei raiska nende autasu, kes õigust teevad.

7:171 Ja siis kui Me tõstsime mäe nende kohale, see oli just nagu kuppel ning nad arvasid, et see kukub nende peale: “Hoidke tugevalt kinni sellest, mis Me teile anname ning mäletage, mis selles, et võiksite olla kaalutletud kartuses”.
7:172 Ja siis kui sinu isand tõi esile Aadama lastest nende selgadelt nende järeltulijad ning tegi nad tunnistajaiks üle iseendi: “Kas Ma ei ole teie isand?”
Nad ütlesid: “Tõepoolest, me tunnistame”.
Et te ei ütleks Ülestõusmispäeval: “Me olime sellest teadmatuses”.
7:173 Või et ütlete: “Need olid vaid meie isad, kes omistasid kompanjonlust enne seda ja meie olime järeltulijad pärast neid. Kas hävitaksid meid selle eest, mida tühisuse järgijad tegid?”
7:174 Ja seetõttu Me kategoriseerime ning seletame detailideni lahti tunnustähed, et nad võiksid naaseda.

7:175 Ja loe neile ette uudis temast, kellele Me andsime oma tunnustähed, aga ta eraldas end neist, seega kurat järgnes talle ja ta muutus üheks nendest, kes läks eksitusse.
7:176 Ja oleksime Me soovinud, Me võinuks ta tõsta nende läbi, aga ta klammerdus maa külge ning järgnes oma tühisele ihale. Tema näide on nagu näide koerast: juhul kui sa ta enda poole võidad, ta hingeldab; ja juhul kui sa ta jätad, ta hingeldab. Selline on näide inimestest, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti.
Aga jutusta neile jutustusi, et nad võiksid peegeldada.
7:177 Kurjad näitena on inimesed, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti. Ja nad on eksitanud endi hinged.
7:178 Keda Jumal juhatab: tema on õigesti juhatatud.
Ja keda Jumal eksitusse saadab: sellised on kaotajad.
7:179 Ja Me oleme külvanud põrgule paljud džinnidest ning inimestest. Neil on südamed, millega nad ei mõista ja neil on silmad, millega nad ei näe ja neil on kõrvad, millega nad ei kuule. Sellised on nagu kariloomad, ei, nad on isegi kaugemal eksituses. Sellised on hoolimatud.
7:180 Ja Jumalale kuuluvad kõige kaunimad nimed, nii et hüüa Teda läbi nende. Ja jäta need, kes Tema nimede suhtes kõrvale kalduvad. Neid autasustatakse selle eest, mida nad teevad.
7:181 Ja nendest, keda Me loonud oleme, on kogukond, kes juhatab koos tõega. Ja seeläbi on nad õiglased.
7:182 Aga need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: Me tegeleme nendega läbi mooduste, millest nad ei tea,
7:183 samal ajal, mil Ma neid julgustan. Minu plaanimine on kindel.
7:184 Kas nad ei ole peegeldanud?
Nende kaaslases ei ole hullumeelsust, ta on vaid selge hoiataja.
7:185 Kas nad ei ole kaalutlenud taevaste ning maa ülemvõimu ja mis asju Jumal loonud on; ja et see võib olla, et nende tähtaeg on lähedale jõudmas?
Ja millisesse jutustusse peale selle nad uskuma hakkavad?
7:186 Kelle iganes laseb Jumal eksiteele minna: talle pole juhendajat. Ja Ta jätab nad uitama pimedatena nende ülemäärasusse.
7:187 Nad küsivad sinult Tunni kohta: “Millal see saabub?”
Ütle: “Teadmine sellest on ainult koos minu isandaga. Mitte keegi ei saa paljastada selle aega peale Tema. See on kaalult raske taevastes ning maal. See ei tule teile muidu kui ootamatult”.
Nad küsivad sinult, just nagu sina oleksid sellest kaasteadev!
Ütle: “Teadmine sellest on ainult koos Jumalaga.”
Aga enamus inimesi ei tea.
7:188 Ütle: “Mul pole võimsust, et teha iseendale kasu ega kahju, välja arvatud, mida Jumal soovib. Ja juhul kui ma teaksin nähtamatut, mul oleks küllus jõukuses ning kurjus poleks mind puudutanud. Ma pole muud kui üks hoiataja ning rõõmusõnumite kandja inimestele, kes usuvad”.
7:189 Tema see on, kes lõi teid ühest ainsast hingest ning tegi sellest talle kaaslase, et ta võiks seeläbi julgustatud olla. Seejärel, siis kui ta ta katab, kannab ta kerget koormat ega märka seda. Ja siis kui see raskeks muutub, hüüavad nad mõlemad Jumalat nende isandat: “Juhul kui annad meile õiglase: me oleme tänulikest”.
7:190 Aga siis kui Ta annab neile õiglase, määravad nad Talle kompanjone selles, mida Ta neile andis. Aga Jumal on ülistatud üle selle, millele nad (duaalne) kompanjonlust omistavad.
7:191 Kas nad (mitmus) omistavad kompanjonlust sellele, mis ei loo midagi, aga ise on loodu!
7:192 Ja nad pole võimelised neid aitama ega saa nad iseennast aidata.
7:193 Ja juhul kui kutsute neid juhatusele, nad ei järgne teile. See on teile sama, kas kutsute neid või olete lihtsalt vait.
7:194 Need, keda te hüüate Jumala kõrval, on sulased nagu teie. Nii et hüüdke neid ning las nad vastavad teile, juhul kui peaksite olema tõetruud.
7:195 Kas neil on jalad, millega kõndida? Või kas neil on käed, millega hoida? Või kas neil on silmad, millega näha? Või kas neil on kõrvad, millega kuulda?
Ütle: “Hüüdke oma kompanjone, seejärel skeemitage mu vastu ning ärge andke mulle hingetõmbeaega!”
7:196 “Minu kaitsja on Jumal, Tema kes saatis alla seaduse. Ja Ta kaitseb õiglaseid”.
7:197 “Ja need, keda te hüüate Tema kõrval: nad on võimetud teid aitama ega saa nad iseennastki aidata.”
7:198 Ja juhul kui kutsute neid juhatusele, nad ei kuule.
Ja sa näed neid sind vaatamas, aga nad ei näe.
7:199 Ole andestav ja nõua seda, mis teadaolevalt hea ning õige ja pööra ära ignorantidest.

7:200 Ja juhul kui sind provotseerib provokatsioon kurjusele kuradilt: otsi kaitset Jumalas. Ta on kõikekuulev, kõiketeadev.
7:201 Need, kes kaalutletud kartuses: siis kui neid puudutab kuri mõte kuradilt, nad mäletavad, seejärel on nad võimelised nägema.
7:202 Ja siis kui nende vennad neid eksimisele tõukavad, nad ei lakka.

7:203 Ja siis kui sa ei too neile tunnustähte, ütlevad nad: “Miks ei mõtle sa mõnda välja!”
Ütle: “Ma vaid järgin seda, mis inspireeritud mulle minu isandalt. See on abivahend intuitsiooniks teie isandalt ja juhatus ning halastus inimestele, kes usuvad”.
7:204 Ja siis kui Koraani ette loetakse: võtke seda kuulda ning kuulake tähelepanelikult, et võiksite saavutada halastuse.
7:205 Ja meenuta oma isandat enda hinges alandlikkuses ning kartuses ja ilma avalikkuseta kõnes hommikuti ning õhtuti. Ja ära ole hooletuist.
7:206 Need, kes sinu isanda kohalolus, ei ole liiga uhked Tema teenistuseks ja ülistavad Teda ning alistuvad Temale.