29

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
29:1 ALM.
29:2 Kas inimesed arvavad, et nad jäetakse ütlema: “Me usume”, ilma et nad tehtaks subjektiks eitamise testile?
29:3 Ja Me tegime subjektiks eitamise testile need, kes enne neid. Jumal selgitab välja, kes tõetruud ning selgitab välja, kes valetajad.
29:4 Või kas need, kes kurja teevad, arvavad, et nad saavad Meid edestada? Paheline on see, kuidas nad hindavad!
29:5 Kes iganes ootab Jumalaga kohtumist: Jumala tähtaeg on tulemas. Ja Ta on Kõikekuulev, Kõiketeadev.
29:6 Ja kes iganes pingutab: ta pingutab vaid iseendale. Jumal on vaba vajadusest kogu inimkonna järele.
29:7 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Me eemaldame neist nende kurjuse ning autasustame neid parima eest, mida nad tegid.
29:8 Ja Me tegime inimesele kohustuslikuks headuse oma vanemate suhtes. Aga juhul kui nad pingutavad, et panna sind omistama kompanjonlust koos Minuga sellele, mille kohta sul teadmisi pole, siis ära kuuletu neile. Minu juurde on teie naasemine ja Ma informeerin teid sellest, mida tegite.
29:9 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Me paneme nad sisenema õiglaste seas.
29:10 Ja inimestest on tema, kes ütleb: “Me usume Jumalasse”, aga siis kui teda Jumala pärast takistatakse, võtab ta inimeste eitamise testi Jumala karistusena.
Aga juhul kui tuleb abi sinu isandalt, ütleb ta: “Me oleme koos teiega!”
Kas Jumal ei tea kõige paremini seda, mis kogu inimkonna rinnus?
29:11 Ja Jumal selgitab välja, kes hoiatust kuulda võtavad ning selgitab välja, kes kõhklejad.
29:12 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad neile, kes hoiatust kuulda võtavad: “Järgige meie teed ning me kanname teie vead”.
Aga nad ei kanna mitte midagi nende vigadest. Nad on valetajad.
29:13 Ja nad hakkavad kandma nende endi koormaid ning koormaid peale nende endi koormate. Ja nende käest küsitakse Ülestõusmispäeval selle kohta, mida nad fabritseerinud olid.

29:14 Ja Me saatsime Noa tema inimestele: ta viibis nende seas viiskümmend aastat vähem kui tuhat aastat. Ja üleujutus võttis nad siis kui nad patustajad olid.
29:15 Ja Me päästsime tema ning need, kes koos temaga laevas ning tegime selle tunnustäheks kogu inimkonnale.

29:16 Ja Abraham, siis kui tema oma inimestele ütles: “Teenige Jumalat ning olge Tema suhtes kaalutletud kartuses! See on teile parim, kui te vaid teaksite”.
29:17 “Te vaid teenite Jumala kõrval ebajumalaid ja loote valskust. Need, keda te Jumala kõrval teenite, ei oma teie jaoks mitte mingit varustamist. Nii et otsige oma varustamist Jumalalt ning teenige Teda. Ja olge tänulikud Temale, Tema juurde on teie naasemine.”
29:18 “Aga juhul kui salgate: kogukonnad on salanud enne teid.”
Ja sõnumitooja peal on vaid selge info edastamine.
29:19 Kas pole nad kaalutlenud, kuidas Jumal algatab loomingu, seejärel kordab seda? See on lihtne Jumalale.
29:20 Ütle: “Rännake maa peal, et näha, kuidas Ta loomingu algatas”. Seejärel toob Jumal olemasolusse hilisema loomingu.
Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
29:21 Ta karistab, keda soovib ning halastab, kellele soovib. Ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.
29:22 Ja te ei saa põgeneda maa peal ega taevas. Ja teil pole Jumala kõrval ei liitlast ega abilist.
29:23 Ja need, kes eitavad Jumala tunnustähti ning Temaga kohtumist: sellised on meeleheitel Minu halastuse järele, ja neile on valus karistus.
29:24 Seejärel oli tema inimeste vastus vaid, et nad ütlesid: “Tapke ta või põletage ta!” Aga Jumal päästis ta tulest.
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
29:25 Ja ta ütles: “Te olete valinud ebajumalad Jumala asemele vaid, et säilitada omavahel sõprust selle maailma elus. Seejärel, Ülestõusmispäeval te salgate üksteist ning neate üksteist. Ja teie elukoht tuli. Ja teile pole abilisi”.
29:26 (Ja Lot uskus teda. Ja ta ütles: “Ma lähen maapakku oma isanda juurde. Ta on Võimas, Elutark.”)
29:27 Ja Me andsime talle Iisaku ning Jaakobi ja asetasime tema järglaste hulka prohvetipõlve ning seaduse ja andsime talle tema autasu selles maailmas. Ja pärastises elus on ta õiglastest.
29:28 (Ja Lot, siis kui tema oma inimestele ütles: “Te sooritate seksuaalset ebamoraalsust, millist mitte keegi kogu inimkonnast varem teinud pole!”
29:29 “Te lähenete meestele ning katkestate tee ja sooritate pahelisust oma kogunemistel.”
Seejärel tema inimeste vastus oli vaid, et nad ütlesid: “Too meile Jumala karistus, juhul kui peaksid olema tõetruudest!”
29:30 Ta ütles: “Minu isand, aita mind inimeste vastu, kes korruptsiooni teevad”.)
29:31 Ja siis kui Meie sõnumitoojad Abrahamile rõõmusõnumeid tõid, nad ütlesid: “Me hävitame selle linna inimesed, selle inimesed on patustajad”.
29:32 Ta ütles: “Aga selles on Lot!”
Nad ütlesid: “Me teame kõige paremini, kes selles on. Me päästame tema ning ta perekonna, välja arvatud tema naise – ta on nendest, kes maha jääb”.
29:33 Ja siis kui Meie sõnumitoojad Loti juurde tulid, oli ta nende pärast ahastuses ning tundis end võimetuna, et neid kaitsta.
Ja nad ütlesid: “Ära karda ega kurvasta. Me päästame sinu ning sinu perekonna, välja arvatud su naise – ta on nendest, kes maha jääb”.
29:34 “Me saadame selle linna inimeste peale nuhtluse taevast, sest nad on hoolimatult reetlikud.”
29:35 Ja sellest oleme Me jätnud tunnustähe selgete asitõenditega inimestele, kes juurdlevad.

29:36 Ja Madyanile nende vend Shu´ayb, ta ütles: “Oo, mu inimesed, teenige Jumalat ning oodake viimset päeva ja ärge sooritage kurjust maa peal korruptsiooni tehes!”
29:37 Aga nad eitasid teda, seejärel võttis neid maavärin ja hommik leidis nad elutuina nende eluasemeis.
29:38 Ja ´Aad ning Thamud. Ja teile on see selge nende eluasemeist. Ja kurat ilustas neile nende tööd ning juhtis nad teelt kõrvale, kuigi neid tunnetamisega varustatud oli.
29:39 Ja Qaron, Fir´awn ning Haman. Ja Mooses tuli nende juurde koos selgete asitõenditega, aga nad olid ülbed maa peal. Ja nad ei edestanud.
29:40 Ja igaühe Me võtsime tema üleastumises. Nii et nendest oli tema, kelle peale Me saatsime orkaani ja nendest oli tema, kelle võttis plahvatus ja nendest oli tema, kelle Me põhjustasime maa alla neelama ja nendest oli tema, kelle Me uputasime. Ja Jumal ei teinud neile ülekohut, aga need olid nemad, kes endi hingedele ülekohut tegid.
29:41 Näide nendest, kes Jumala kõrvale liitlasi võtavad, on nagu näide ämblikust, kes maja teeb. Ja kõige nõrgem majadest on ämbliku maja, kui nad vaid teadnuks.
29:42 Jumal teab, et see, mida nad Tema kõrval hüüdmas on, on eimiski. Ta on Võimas, Elutark.
29:43 Ja need näited Me esitame inimkonnale. Aga ükski ei mõista neid, välja arvatud need, kel teadmised.

29:44 Jumal lõi taevad ning maa tões. Selles on tunnustäht usklikele.
29:45 Loe ette, mida sulle seadusest inspireeritud on ning täida kohustust. Kohustus hoiab seksuaalse ebamoraalsuse ning pahelisuse eest. Aga Jumala meenutamine on suurem.
Ja Jumal teab, mida te teete.
29:46 Ja ärge vaielge seadusetundjatega, välja arvatud läbi selle, mis parem, välja arvatud nendega, kes valet teevad nende seas.
Ja ütelge: “Me usume sellesse, mis alla saadetud meile ning mis alla saadetud teile. Ja meie Jumal ning teie Jumal on üks. Ja Temale me alistume”.
29:47 Ja seega Me saatsime alla sulle seaduse. Nii et need, kellele Me olime andnud seaduse, usuvad sellesse. Ja nende seas on mõned, kes usuvad sellesse. Ja keegi ei eita Meie tunnustähti, välja arvatud need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
29:48 Ja sa ei lugenud enne seda mitte ühtegi määrust. Ja sa ei kirjutanud seda oma parema käega. Sellisel juhul oleks tühisuse järgijail põhjus kahtlemiseks.
29:49 Tõde on: need on selged tunnustähed nende rinnus, kellele on antud teadmised. Ja Meie tunnustähti eitavad vaid patustajad.
29:50 Ja nad ütlevad: “Oh, et vaid tunnustäht olnuks tema peale alla saadetud tema isandalt!”
Ütle: “Tunnustähed on vaid koos Jumalaga ning mina olen vaid selge hoiataja”.
29:51 Kas see ei ole neile piisav, et Me oleme saatnud alla sulle seaduse, mida neile ette loetakse? Selles on halastus ning meeldetuletus inimestele, kes usuvad.
29:52 Ütle: “Piisav on Jumal minu ning teie vahel tunnistajana. Ta teab, mis taevastes ning maa peal”. 
Ja need, kes usuvad tühisust ning eitavad Jumalat: sellised on kaotajad.
29:53 Ja nad küsivad sinult, et kiirendada karistust. Ja juhul kui poleks ettemääratud tähtaega, oleks karistus neile juba tulnud. Ja see tuleb neile ootamatult, siis kui nad ei taju.
29:54 Nad küsivad sinult, et kiirendada karistust. Aga põrgu ümbritseb neid, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad,
29:55 päeval, mil karistus katab neid nende kohalt ning nende jalge alt ja Ta ütleb: “Maitske seda, mida tegite!”

29:56 Oo, Mu sulased, kes te hoiatust kuulda võtate, Mu maa on ruumikas, nii et teenige üksnes Mind!
29:57 Iga hing maitseb surma. Seejärel tuuakse teid tagasi Meie juurde.
29:58 Ja need, kes hoiatust kuulda võtsid ning õiglaseid tegusid tegid: Me seame nad sisse kõrgetel kohtadel aias, mille all voolavad jõed, elunedes selles igavesti. Suurepärane on nende autasu, kes seda teevad,
29:59 nende, kes kannatlikud ning oma isandasse enda usalduse panevad.
29:60 Ja kui palju on seal olendeid, kes ei kanna endi varusid. Jumal varustab nii neile kui teile.
Ja Ta on Kõikekuulev, Kõiketeadev.
29:61 Ja juhul kui sa neilt küsid: “Kes lõi taevad ning maa ja tegi teenistusvalmiks päikese ning kuu?”, ütlevad nad: “Jumal”.
Seega kuidas on nad siis kõrvale kaldunud?
29:62 Jumal laiendab varustamist, kellele soovib oma sulastest, ja kitsendab talle.
Jumal teab kõiki asju.
29:63 Ja juhul kui sa neilt küsid: “Kes põhjustab vee tulema alla taevast ning annab sellega elu maale pärast selle surma?”, ütlevad nad: “Jumal”.
Ütle: “Kiitus Jumalale!”
Tõde on: enamus neist ei juurdle.
29:64 Ja selle maailma elu on vaid mäng ning lõbustused. Ja pärastise elu eluase – see on Elu, kui nad vaid teadnuks.
29:65 Siis kui nad mõne laeva pardale astuvad, hüüavad nad Jumalat, olles siirad Temale doktriinis. Aga niipea kui Ta nad maale päästab, omistavad nad kompanjone,
29:66 et nad võiksid eitada seda, mida neile andnud oleme ning et nad võiksid võtta oma naudingu. Aga nad saavad varsti teada.
29:67 Kas pole nad kaalutlenud, et Me tegime turvalise varjupaiga, samas kui inimesi minema pühitakse kõikjal nende ümber? Kas nad siis usuvad tühisusse ning eitavad Jumala armu?
29:68 Ja kes on ebaõiglasem temast, kes fabritseerib vale Jumala kohta ning keeldub tunnistamast tõde siis kui see tema juurde tuleb? Kas pole siis põrgus kodu neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad?
29:69 Ja need, kes Meie jaoks pingutavad: Me juhatame nad Meie teedele. Ja Jumal on koos heategijatega.