70

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
70:1 Üks, kes küsib, küsis tulevase karistuse kohta.
70:2 Neilt, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, pole mitte kedagi seda kõrvale pööramas
70:3 Jumalalt, tõusmise vahendite omanikult.
70:4 Inglid ja Vaim tõusevad Tema juurde päeva kestel, mille mõõt on võrdne viiekümne tuhande aastaga,
70:5 nii et ole kannatlik magusa kannatlikkusega.
70:6 Nad hindavad seda kaugel eemal olevana,
70:7 aga Meie hindame seda lähedal olevana.
70:8 Päev, mil taevas muutub justkui sulavaseks
70:9 ning mäed justkui villaks
70:10 ja mitte ükski lähedane sõber ei küsi lähedase sõbra kohta.
70:11 Neile antakse neid näha. Kurjategija sooviks, et ta võiks maksta lunarahaks selle päeva karistuse vastu oma lapsed
70:12 ja oma abikaasa ja oma venna,
70:13 ja oma sugulased, kes talle peavarju andsid
70:14 ja kelle iganes, kes maa peal, kõik koos, et tema võiks olla päästetud!
70:15 Ei, tõepoolest! See on põrgu tuli,
70:16 eemaldamas nahkasid,
70:17 hüüdmas teda, kes selja pööras ning lahkus
70:18 ja kogus ning kokku kahmitses.
70:19 Inimolend oli loodud kibelevaks.
70:20 Siis kui kurjus teda puudutab: vaevatud.
70:21 Ja siis kui headus teda puudutab: ihne.
70:22 Välja arvatud kohustuse täitjad,
70:23 need, kes oma kohustuse täitmises püsivad,
70:24 ja need, kelle rikkusest on vääriline osa määratud
70:25 ühele, kes küsib ning tõkestatule,
70:26 ja need, kes konstateerivad Kõhtumõistmispäeva,
70:27 ja need, kes oma isanda karistuse suhtes kartlikud
70:28 (nende isanda karistus pole selline, mille suhtes oleks turvalisust),
70:29 ja need, kes oma vooruslikkuse hoidjad
70:30 (välja arvatud koos oma abikaasadega või nendega, keda nende parem käsi omab: selles ei ole hukkamõistu,
70:31 aga kes iganes otsivad üle selle: sellised on üleastujad),
70:32 ja need, kes kuulekad oma vannetes ning tõotuses,
70:33 ja need, kes sirgeseljalised oma tunnistuses,
70:34 ja need, kes hoiavad oma kohustuse poole.
70:35 Sellised on aedades, austatud.
70:36 Siis mis vaevab hoiatuse suhtes ükskõikseid, et nad sind põrnitsevad
70:37 paremalt ning vasakult lähikondsete gruppidena?
70:38 Kas igaüks neist loodab, et ta pannakse sisenema õndsuse aeda?
70:39 Ei, tõepoolest! Me lõime nad sellest, mida nad teavad.
70:40 Nii et Ma vannun idade ja läänte isanda nimel, et Me oleme võimelised
70:41 asendama nad parematega kui nemad. Ja Meid pole võimalik edestada.
70:42 Seega jäta nad naljatlema ning mängima kuni nad kohtavad oma päeva, mida neile lubamas ollakse,
70:43 päeva, mil nad tulevad esile haudadest, kiirustades, justkui trügides iidoli poole.
70:44 Nende silmad alandlikud, häbi neid katmas.
See on päev, mida neile lubati.