79

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
79:1 Nende nimel, kes võtavad välja läbi uppumise,
79:2 ja nende nimel, kes toovad esile esiletoomisega,
79:3 ja nende nimel, kes ujuvad ujumisega,
79:4 ja nende nimel, kes eespoolsetest kõige eespoolsemad,
79:5 ja nende nimel, kes olukordi korraldavad!
79:6 Täieliku kokkutõmbumise päeval
79:7 järgneb sellele veel üks kokkutõmbumine.
79:8 Südamed sel päeval: pekslemas,
79:9 nende silmad alandlikud,
79:10 nad ütlevad: “Kas meid tõesti viiakse tagasi meie eelmisesse olekusse?”
79:11 “isegi siis kui oleme lagunenud luud?”
79:12 Nad ütlevad: “See oleks siis üks naasemine kaotuses”.
79:13 Ja on vaid üks hüüe,
79:14 ja vaata, nad on ärkvel!

79:15 Kas sinuni on jõudnud jutustus Moosesest,
79:16 siis kui tema isand kahekordselt pühitsetud orus teda hüüdis?
79:17 “Mine Fir´awni juurde, ta on üle astunud.”
79:18 “Seega ütle: ´Kas sa ei puhastaks end?´”
79:19 “´Ja ma juhatan su sinu isandani, nii et muutuksid kartlikuks.´”
79:20 Seejärel ta näitas talle suurt tunnustähte.
79:21 Aga ta eitas ning vastandus,
79:22 seejärel pööras oma selja kiirustades
79:23 ja kutsus kokku ning hüüdis,
79:24 üteldes: “Mina olen teie kõige kõrgem isand!”
79:25 Seega Jumal võttis ta näitlikuks karistamiseks hilisemas ning varasemas.
79:26 Selles on õppetund temale, kes kartlik.

79:27 Kas olete teie keerulisem looming või on taevas? Ta ehitas selle,
79:28 Ta tõstis selle katuse ning kujundas seda
79:29 ja tegi pimeda selle öö ning tõi esile selle päevavalguse.
79:30 Ja pärast seda Ta laotas laiali maa
79:31 ja tõi sellest esile selle vee ning selle karjamaa
79:32 ning mäed, Ta seadis need kindlalt,
79:33 varustamisena teile ning teie kariloomadele.

79:34 Ja siis kui saabub suurim häving,
79:35 päeval, mil meenub inimesele see, mille nimel ta pingutas
79:36 ja paljastatakse põrgu kõigile, kes näevad.
79:37 Siis mis puutub temasse, kes üle astus
79:38 ning eelistas selle maailma elu:
79:39 põrgu tema eluase.
79:40 Ja mis puutub temasse, kes kartis oma isanda positsiooni ning hoidis tagasi enda hinge tühistest ihadest:
79:41 aed tema eluase.
79:42 Nad küsivad sinult Tunni kohta: “Millal on selle saabumine?”
79:43 Sinul puudub selle kohta teadmine.
79:44 Sinu isandale kuulub selle lõplikkus.
79:45 Sina oled pelgalt hoiatamaks neid, kes seda kardavad.
79:46 Justkui nad, päeval, mil nad seda näevad, polnud jäänud kauemaks kui üheks õhtuks või hommikuks sellest.