53

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
53:1 Tähe nimel, mil see loojub!
53:2 Teie kaaslane pole eksinud ega eksitatud,
53:3 ega räägi ta tingituna tühisest ihast.
53:4 See on vaid inspireeritud inspiratsioon.
53:5 Teda õpetas üks, kes jõu poolest võimas,
53:6 üks, kes veatu. Ta võttis oma koha,
53:7 samal ajal kui ta kõrgeimal horisondil oli.
53:8 Seejärel ta tõmbus lähemale, liikudes alla.
53:9 Ta oli kahe kummarduse pikkuse kaugusel või lähemal.
53:10 Seejärel ta inspireeris Tema sulasele, mida ta inspireeris.
53:11 Süda ei valetanud selle kohta, mida see nägi.
53:12 Kas vaidlete seejärel temaga selle üle, mida ta nägi?
53:13 Ja ta nägi teda teises ajastus,
53:14 Lote puu lähedal kaugeimas punktis.
53:15 Selle lähedal elunemise aed.
53:16 Siis kui Lote puud kattis see, mis katab.
53:17 Nägemine ei hälbinud ega astunud üle.
53:18 Ta nägi oma isanda suurepäraste tunnustähtede hulgast.

53:19 Olete te kaalutlenud Al-laat´i ning Al-`Uzzah´t
53:20 ja Manat, seda kolmandat – seda muud?
53:21 On teile isased ning Talle emased?
53:22 See, siis, on üks ebaõiglane jaotus!
53:23 Need on vaid nimed, mida nimetate – teie ning teie esiisad – milliste kohta Jumal mitte ühtegi volitust alla saatnud pole.
Nad järgivad vaid oletusi ning seda, mida nende hinged ihaldavad.
Aga neile on tulnud juhatus nende isandalt!
53:24 Või kas inimene on saamas, mida soovib?
53:25 Aga Jumalale on hilisem ning varasem.
53:26 Ja kui palju on ingleid taevastes! Nende eestkoste ei tule kasuks mitte milleski, välja arvatud pärast seda, kui Jumal loa annab, kellele soovib, ja rahul on.
53:27 Need, kes ei usu pärastisse ellu, nimetavad ingleid naiste nimedega.
53:28 Aga neil pole selle kohta mitte mingit teadmist. Nad ei järgi muud kui vaid oletusi. Aga oletustest ei piisa tõe vastu.
53:29 Nii et pööra ära temast, kes Meie meeldetuletusest ära pöörab ega ole ihaldanud muud kui selle maailma elu.
53:30 See on nende teadmiste ulatus. Sinu isand teab kõige paremini teda, kes Tema teelt kõrvale kaldumas ja teab kõige paremini teda, kes õigesti juhatatud.
53:31 Ja Jumalale on kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal, et Ta võiks autasustada neid, kes kurja teevad, sellega, mida nad teevad, ja autasustada heaga neid, kes head teevad,
53:32 neid, kes hoiduvad suurtest väärtegudest ning seksuaalsetest ebamoraalsustest, välja arvatud kerged vead. Sinu isand on küllusliku halastusega. Ta on olnud teist täielikult teadvel alates ajast, mil Ta teid maa seest olemasolusse tõi ja mil oma emade kõhtudes peidus olite. Seetõttu ärge omistage oma hingedele puhtust. Ta on täielikult teadvel neist, kes kaalutletud kartuses.

53:33 Oled sa kaalutlenud teda, kes ära pööras
53:34 ja andis väga vähe ning oli ihne?
53:35 Kas on tal teadmised nähtamatu kohta, nii et ta näeb?
53:36 Või kas pole ta informeeritud sellest, mis Moosese käsikirjades,
53:37 ja Abrahami, kes kohustused täielikult täitis:
53:38 et mitte ükski koorma kandja ei kanna teise koormaid,
53:39 ja et inimesele pole muud kui see, mille poole ta püüdleb,
53:40 ja et ta püüdlused on varsti näha,
53:41 seejärel autasustatakse teda täieliku autasuga,
53:42 ja et sinu isanda juurde on lõplik siht,
53:43 ja et Tema paneb naerma ning paneb nutma,
53:44 ja et Tema annab surma ning annab elu,
53:45 ja et Tema lõi kaks paarilist – isase ning emase –
53:46 vedeliku tilgast, siis kui see väljutati,
53:47 ja et Tema teha on teine loomine,
53:48 ja et Tema teeb vabaks vajadusest ning rikastab,
53:49 ja et Tema on Siiriuse isand,
53:50 ja et Tema hävitas ´Aad´i, varaseima,
53:51 ja Thamudist ei jätnud Ta mitte ühtegi,
53:52 ja Noa inimesed enne seda – nad olid kaugemal patustamises ning kaugemal üleastumises,
53:53 ja kukutatud linnad Ta hävitas,
53:54 ja kattis nad sellega, millega kattis.
53:55 Nii et milliste oma isanda õnnistuste üle sa vaidled?
53:56 See on hoiatus varasematest hoiatustest.
53:57 Lähedale tõmbumine on tõmbunud lähedale.
53:58 Pole mitte kedagi Jumala asemel, et seda eemaldada.
53:59 Seejärel, selle jutustuse üle te imestate,
53:60 ja naerate ega nuta,
53:61 samas kui olete hoolimatult ennasttäis?
53:62 Aga alistuge Jumalale ning teenige!