60

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
60:1 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge võtke Minu vaenlasi ja enda vaenlasi liitlastena, laiendades nende suunas armastust, samas kui nad eitavad seda, mis tulnud teile tõest, ajades välja sõnumitoojat ning teid ennast lihtsalt sellepärast, et usute Jumalasse, oma isandasse. Juhul kui tulete esile, et püüelda Minu põhjusel ja et otsida Minu naudingut, siis kuidas saate te neid salaja armastada? Ja Ma olen täielikult teadvel kõigest, mida te varjate ning mida avaldate. Ja kes iganes teeb seda teie seast: ta on tasaselt teelt ära eksinud.
60:2 Juhul kui nad teie üle ülemvõimu saavutaksid, nad kohtleksid teid vaenlastena ja sirutaksid välja endi käed ning keeled teie vastu kurjusega ja ihaldaksid, et eitaksite.
60:3 Teile ei tule kasuks teie sugulased ega teie lapsed. Ülestõusmispäeval mõistab Ta kohut teie vahel. Ja Jumal on kõikenägev selle suhtes, mida te teete.
60:4 Teile on seatud hea eeskuju Abrahamis ning nendes, kes koos temaga, siis kui nad oma inimestele ütlesid: “Me distantseerime end teist ning kõigest, mida Jumala kõrval teenite, me salgame teid ja meie ning teie vahele on tõusnud vaenulikkus ning vihkamine alatiseks, kuni hakkate uskuma üksnes Jumalasse”.
(Välja arvatud Abrahami ütlus oma isale: “Ma küsin sulle andestust, kuigi minus pole mitte mingit jõudu, et sind Jumala eest kaitsta”.)
“Meie isand, Sinusse paneme me oma usalduse ja Sinu poole pöörame me patukahetsuses ja Sinu juurde on teekonna lõpp.”
60:5 “Meie isand, ära tee meid eitamise testiks hoiatuse suhtes ükskõiksetele ja andesta meile, meie isand. Sa oled Suursugune, Elutark.”
60:6 Teile on nendes hea eeskuju – temale, kes lootusrikas Jumala ning Viimse Päeva suhtes. Ja kes iganes pöörab ära: Jumal – Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
60:7 See võib olla, et Jumal asetab armastuse teie ning nende vahele nendest, kellega teil vihavaen on. Ja Jumal on võimeline. Ja Jumal on andestav, kõige halastavam.
60:8 Jumal ei keela teid nendest, kes ei võitle teiega doktriini pärast ja ei aja teid välja teie kodudest – et oleksite nendega õiglased ning erapooletud! Jumal armastab erapooletuid.
60:9 Jumal vaid keelab teid nendest, kes võitlevad teiega doktriini pärast ja teid teie kodudest välja ajavad ning on abilised teie välja ajamisel – et te ei võtaks neid liitlastena! Ja kes iganes võtavad neid liitlastena: sellised on patustajad.
60:10 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, siis kui usklikud naisterahvad põgenikena teie juurde tulevad: uurige neid! Jumal teab nende usku kõige paremini. Seega, juhul kui olete kindlaks teinud, et nad on usklikud, siis ärge tagastage neid ateistidele. Sellised naisterahvad ei ole neile seaduslikud ning nemad ei ole seaduslikud sellistele naisterahvastele. Ja andke neile (meessoost mitmus), mida nad kulutanud olid. Ja te ei tee valesti, juhul kui nendega abiellute, siis kui olete andnud neile nende kaasavara. Ja ärge hoidke abielusidemeid eitavate naistega, aga küsige tagasi, mida olete kulutanud ning las nemad küsivad tagasi, mida nemad on kulutanud. Selline on Jumala kohtumõistmine. Ta mõistab kohut teie vahel.
Ja Jumal on kõiketeadev, elutark.
60:11 Ja juhul kui mõni teie abikaasadest (naistest) libiseb teilt ära ateistidele ning tuleb teie kord: andke neile, kelle abikaasad on üle läinud, sarnane sellele, mida nad olid kulutanud. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, kellesse te usute.
60:12 Oo, prohvet, siis kui sinu juurde tulevad usklikud naisterahvad, vandudes sulle ustavust, et nad ei omista kompanjonlust koos Jumalaga mitte millelegi ega varasta ega pane toime ebaseaduslikku seksuaalvahekorda ega tapa oma lapsi ega too laimujuttu, mille nad on fabritseerinud oma käte ning jalge vahel ega ole sulle allumatud selles, mis kohane, siis aktsepteeri nende ustavuse vandumine ja palu Jumalal neile andestada!
Jumal on andestav, kõige halastavam.
60:13 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge võtke liitlastena inimesi, kelle peal on Jumala raev! Tõepoolest, nad on pärastise elu suhtes alla andnud, justnagu ateistid on alla andnud haudade kaaslaste suhtes.