36

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
36:1 YS.
36:2 Elutarga Koraani nimel!
36:3 Sa oled saadikuist,
36:4 sirgel teel.
36:5 Järkjärguline allasaatmine Võimsalt, Kõige Halastavamalt,
36:6 et hoiataksid inimesi, kelle isasid ei ole hoiatatud, seega nad on hooletud.
36:7 Siduvaks on muutunud sõna neist enamiku suhtes, sest nad ei usu.
36:8 Me asetame ahelad nende kaelte ümber ja need on kuni lõugadeni, nii et neil on pead sunnitult kõrgel.
36:9 Ja Me asetame barjääri nende ette ning barjääri nende taha ja katame nad nii, et nad ei näe.
36:10 Ja see on neile sama, kas sa hoiatad neid või ei hoiata, nad ei usu.
36:11 Sa saad vaid hoiatada teda, kes järgib meeldetuletust ning kardab Kõikvõimsat nähtamatuses. Temale anna rõõmusõnumid andestusest ning heldest autasust.
36:12 Me anname elu surnutele ja oleme salvestanud, mida nad endale ette on saatnud ning nende käidud rajad. Ja kõik asjad oleme Me loendanud ühes selges mudelit-esitavas raamatus.

36:13 Ja esita neile üks näide: linna inimesed, siis kui saadikud nende juurde tulid.
36:14 Siis kui saatsime neile kaks, aga nad salgasid nad mõlemad, seega Me toetasime neid kolmandaga ja nad ütlesid: “Me oleme saadikud teile”.
36:15 Nad ütlesid: “Te olete vaid surelikud nagu meie!” ja “Kõikvõimas pole mitte midagi alla saatnud, te vaid valetate”.
36:16 Nad ütlesid: “Meie isand teab, et oleme teile saadikud.”
36:17 ja: “Meie peal on vaid selge info edastamine.”
36:18 Nad ütlesid: “Me näeme teis halba ennet. Juhul kui te ei lõpeta, viskame teid kividega surnuks.” Ja: “Teid puudutab üks valus karistus meilt!”
36:19 Nad ütlesid: “Teie halb enne on teie endiga. Kas see on sellepärast, et teile meelde tuletatakse? Tõde on: olete inimesed, kes teevad liigset”.
36:20 Ja üks mees tuli joostes linna kaugeimast osast. Ta ütles: “Oo, mu inimesed, järgige saadikuid!”
36:21 “Järgige neid, kes ei küsi teie käest mitte ühtegi autasu ning on õigesti juhatatud!”
36:22 “Ja miks ei peaks ma teenima Teda, kes mind tegi ning kelle juurde teid tagasi viiakse?”
36:23 “Kas peaksin võtma Tema kõrvale jumalusi? Juhul kui Kõikvõimas võtab nõuks mulle kahju teha: nende eestkoste ei saa mulle vähimatki kasuks tulla ega saa nad mind päästa.”
36:24 “Siis oleksin selges eksituses.”
36:25 “Ma usun teie isandasse, nii et kuulake mind!”
36:26 See oli üteldud: “Sisene aeda”.
Ta ütles: “Oh, kuidas ma soovin, et minu inimesed teaksid,”
36:27 “kuidas mu isand mulle armu on andnud ning mu austatute sekka on asetanud.”
36:28 Ja Me ei saatnud alla tema inimeste peale pärast teda mitte ühtegi jõudu taevast – ega olnud Me alla saatmas –
36:29 see polnud muud kui vaid üks ainuke plahvatus, seejärel, vaata, nad olid hävitatud.
36:30 Oh, seda kurbust sulaste peal! 
Neile ei tulnud mitte ühtegi sõnumitoojat, ilma et nad teda nöökinuks.
36:31 Kas nad ei kaalutlenud, kui palju olime Me hävitanud enne neid põlvkondadest? Nad ei ole nende juurde tagasi tulemas.
36:32 Ja igaüks kogutakse kokku Meie ette koos teistega.

36:33 Ja tunnustäheks neile on surnud maa, Me anname sellele elu ning toome sellest esile teravilja, seejärel nad söövad sellest.
36:34 Ja Me tegime sellesse datlipalmide ning viinamarjapuude aiad ja põhjustasime allikad neist esile purskama,
36:35 et nad võiksid süüa nende viljadest. Ja nende käed ei teinud seda. Kas nad siis ei oleks tänulikud!
36:36 Ülistus olgu Temale, kes lõi kõik paarid sellest, mida maa toodab ja neist endist ja sellest, mida nad ei tea!

36:37 Ja tunnustäheks neile on öö, Me eemaldame sellest päeva, seejärel, vaata, nad on pimeduses.
36:38 Ja päike on kulgemas tähtajani, mis sellele määratud.
Selline on Võimsa, Kõiketeadja määramine.
36:39 Ja kuu: Me määrasime sellele faasid, kuni see naaseb nagu vana datlipalmi vars.
36:40 Päike: sellele pole ette nähtud jõuda kuuni ega saa öö edestada päeva. Ja igaüks neist ujumas oma ringkäigul.

36:41 Ja tunnustäheks neile on, et Me kandsime nende järglasi lastitud laeval
36:42 ja tegime neile selle sarnased sõitmiseks.
36:43 Ja juhul kui Me soovime, Me uputame nad. Seejärel pole neile appihüüdmist ega saa nad päästetud,
36:44 välja arvatud läbi halastuse Meilt ning naudinguna mõneks ajaks.
36:45 Ja siis kui neile üteldakse: “Olge kaalutletud kartuses sellest, mis teie käte vahel ning sellest, mis teile järgnemas, et võiksite saavutada halastuse!” …

36:46 Ja neile ei tule tunnustähte nende isanda tunnustähtedest, millest nad ära ei pööra.
36:47 Ja siis kui neile üteldakse: “Kulutage sellest, millega Jumal teid varustanud on”, ütlevad hoiatuse suhtes ükskõiksed neile, kes hoiatust kuulda võtavad: “Kas peaksime toitma neid, keda – oleks Jumal soovinud – Tema ise võinuks toita? Te olete selges eksituses!”
36:48 Ja nad ütlevad: “Millal on see lubadus täitumas, juhul kui peaksite olema tõetruud?”
36:49 Nad on ootamas vaid üht ainsat plahvatust, mis võtab neid samal ajal kui nad vaidlemas on:
36:50 nad ei saa olema võimelised isegi testamenti jätma ega oma inimeste juurde naasema.
36:51 Ja puhutakse sarve, ja vaata: nad kiirustavad haudadest oma isanda juurde,
36:52 üteldes: “Oh, meie ebaõnnestumist! Kes on meid üles tõstnud meie puhkepaigust? See on see, mida Kõikvõimas lubanud oli. Ja saadikud olid rääkinud tõtt!”
36:53 See on vaid üks plahvatus, seejärel, vaata, nad kõik on Meie ette kokku kogutud.
36:54 Seega sel päeval ei tehta mitte ühelegi hingele vähimatki ülekohut ja teid ei autasustata muu kui sellega, mida iganes te tegite.
36:55 Aia kaaslased on sel päeval lustlikult hõivatud.
36:56 Nemad ning nende naised varjus, lamamas tõstetud diivaneil.
36:57 Neile on seal viljad ja neile on mida iganes nad küsivad.
36:58 “Rahu!” – ütlus halastavalt isandalt.
36:59 “Ja olge eraldi sel päeval, oo, teie, kurjategijad!”
36:60 “Kas ei nõudnud Ma teilt, oo, Aadama lapsed, et te ei teeniks saatanat: ta on teile avalik vaenlane,”
36:61 “aga et teeniksite Mind: see on sirge tee.”
36:62 “Ja ta on eksitanud teid tohutul hulgal. Kas te siis ei juurelnud?”
36:63 “See on põrgu, mida teile lubati.”
36:64 “Põlege selles sel päeval selle tõttu, et eitasite.”
36:65 Sel päeval me pitseerime nende suud ning Meiega räägivad nende käed ja nende jalad tunnistavad kõigest, mida nad välja on teeninud.
36:66 Ja oleksime Me soovinud, Me oleksime teinud pimedaks nende silmad. Seega nad teeksid võidu õige tee suunas, aga kuidas nad näeksid?
36:67 Ja oleksime Me soovinud, Me oleksime transformeerinud nad nende kohtadele. Siis nad poleks olnud võimelised liikuma ei edasi ega tagasi.
36:68 Ja kellele Me pika elu anname, Me pöörame tagasi tema arengu. Kas te siis ei juurdleks!
36:69 Ja Me pole õpetanud talle luulet ega ole see talle tarvilik. See on vaid meeldetuletus ning selge ette lugemine,
36:70 hoiatamaks teda, kes elamas ja et sõna muutuks siduvaks nende suhtes, kes end juhatatuiks väidates juhatuse ära põlgavad.
36:71 Kas pole nad kaalutlenud, et Me lõime neile sellest, mida Meie käed on valmistanud mäletsevad kariloomad? Seejärel on nemad nende peremehed.
36:72 Ja Meie taltsutasime nad neile, nii et mõnega neist nad sõidavad ning mõnda neist nad söövad.
36:73 Ja neil on neis hüved ning joogid. Kas poleks nad siis tänulikud?
36:74 Ja nad võtavad Jumala kõrvale jumalusi, et abi saada!
36:75 Nad pole võimelised neid aitama, aga nad on nende jaoks jõud, mis kokku kogutakse.
36:76 Nii et ära lase nende kõnel end kurvastada. Tõesti, Me teame, mida nad varjavad ning mida teatavaks teevad.
36:77 Kas inimolend ei ole kaalutlenud, et Me lõime ta tilgast vedelikust? Seejärel, vaata, ta on avalik vastuvaidleja!
36:78 Ja ta esitab Meile ühe näite, aga unustab iseenese loomise. Ta ütleb: “Kes annab elu nendele luudele, siis kui need lagunenud on?”
36:79 Ütle: “Tema annab nendele elu, kes tõi nad olemasolusse esimesel korral. Ja Ta on täielikult teadvel kogu loomingust”.
36:80 Üks, kes määras teie jaoks tule rohelisest puust, seejärel te läidate sellest.
36:81 Kas ei ole Tema, kes lõi taevad ning maa, võimeline looma nende sarnast? Jah, tõepoolest, ja Ta on Looja, Kõiketeadev.
36:82 Tema korraldus on vaid – siis kui Ta mõnda asja kavatseb – et Ta ütleb sellele: “Ole!” Ja see on.
36:83 Nii et ülistatud olgu Tema, kelle käes on kõikide asjade ülemvõim ning kelle juurde teid tagasi tuuakse!