Avaleht

Koraan ütleb enda kohta, et see on tõde, juhatus, head uudised, hoiatus (et ärge teenige midagi muud peale Jumala!), elutarkus Jumalalt, Kõikvõimsalt, Kõige Halastavamalt, see õpetab vastu võtma veatuid otsuseid, sisaldab Seadust ehk eluseadusi ehk elus kehtivaid põhjus-tagajärg-seoseid. Nii isiklikul pinnal kui ühiskondlikult. Selles on esitatud kõikvõimalikud näited elu kohta, kaardistades edukad teed ja teed, mis lõppevad ebaõnnestumisega. Toodud põhjus-tagajärg-seosed ja tõed on võimalik ning soovitatav oma elus proovile panna, et veenduda nende reaalelulises kehtivuses.  
Religiooni nimega islam ei tuleks selle raamatuga võrdsustada. See, mis islamistide tõekspidamistes terve mõistusega vastuolus, tuleneb neil teistest raamatutest ja nende teiste raamatute “valguses” Koraani tõlgendamisest, mitte Koraanist. Õige meetod Koraani tõlgendamiseks on lasta Koraanil endal väljendeid, sõnu ja kontekste avada.
Erinevaid olulisi aspekte võiks siin veel pikalt avada, aga kõik öeldu ja ka kõik vajalik, mis ütlemata jäi, on kirjas selles raamatus. Detailselt.
Sõna “koraan” on tõlgitav sõna ja tähendab: midagi, mida ette loetakse.

Koraan.ee lehel olev tõlge on kõigile tasuta kasutamiseks.
Mitte ühtegi osa koraan.ee lehel esitatud tõlkest ei ole lubatud mitte ühelgi kujul müüa, välja arvatud tsitaadid ajakirjanduses. Tõlke osasid võib vabalt kasutada kui on viidatud allikale.

www.koraan.ee 2016-2024