Avaleht

Koraan ütleb enda kohta, et see on tõde, juhatus, head uudised, hoiatus, elutarkus Jumalalt, Kõikvõimsalt, Kõige Halastavamalt, see õpetab vastu võtma veatuid otsuseid, sisaldab Seadust ehk eluseadusi, elus kehtivaid põhjus-tagajärg-seoseid. Nii isiklikul pinnal kui ühiskondlikult. Selles on esitatud kõikvõimalikud näited elu kohta, kaardistades edukad teed ja teed, mis lõppevad ebaõnnestumisega. Need teed ja tõed on võimalik ning soovitatav proovile panna ja veenduda nende tõepärasuses, eriti selliste teede paarid, kus lugeja oma ebaõnnestunud tee ära tunneb ja tupikus on. 
Võiks veel pikalt seda siin avada, aga kõik öeldu ja ka kõik vajalik, mis ütlemata jäi, on kirjas selles raamatus. Detailselt.
Sõna “koraan” on tõlgitav sõna ja tähendab: midagi, mida ette loetakse.
Järgneval lehel ehk eessõnas tõlkimist puudutavast, koos selgitusega, et religioonil nimega islam on selle raamatuga vähe pistmist. See, mis peale vaadates nende tõekspidamistes ajuvaba, tuleneb neil teistest raamatutest ja nende teiste raamatute “valguses” Koraani tõlgendamisest, mitte Koraanist.

 


Koraan.ee lehel olev tõlge on kõigile tasuta kasutamiseks.
Mitte ühtegi osa koraan.ee lehel esitatud tõlkest ei ole lubatud mitte ühelgi kujul müüa, välja arvatud tsitaadid ajakirjanduses. Tõlke osasid võib vabalt kasutada kui on viidatud allikale.

www.koraan.ee 2016-2023