16

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
16:1 Jumala korraldus saabub, nii et ära otsi selle kiirendamist.
Ülistus olgu Talle!
Ja Ta on kõrgelt üle selle, millele nad kompanjonlust omistavad!
16:2 Ta saadab alla inglid koos Vaimuga, läbi oma korralduse, kelle peale soovib oma sulastest: “Hoiata, et pole jumalust peale Minu, seega olge Minu suhtes kaalutletud kartuses”.
16:3 Ta lõi taevad ja maa tões.
Ta on kõrgelt üle selle, millele nad kompanjonlust omistavad.
16:4 Ta lõi inimolendi vedeliku tilgast, seejärel, vaata, ta on avalik vastuvaidleja.
16:5 Ja Ta lõi kariloomad. Teile on nendes soojus ning hüved, ja nendest te sööte,
16:6 ja teile on nendes ilu siis kui te nad koju puhkama toote ning siis kui te nad välja karjamaale viite,
16:7 ja nad kannavad teie koormaid maadele, kuhu te poleks olnud võimelised ulatuma, välja arvatud suure pingutusega.
Teie isand on kõige heldem, kõige halastavam.
16:8 Ja hobused, muulad ning eeslid, et võiksite nendega ratsutada, ja kaunistuseks. Ja Ta loob, mida te ei tea.
16:9 Ja Jumalal lasub teekonna kujundus. Ja osad neist kalduvad kõrvale. Ja oleks Ta soovinud, Ta juhatanuks teid kõiki.
16:10 Tema see on, kes saadab alla vee taevast. Teile on sellest jook ning sellest on põõsastikud, milles te oma karju karjatate.
16:11 Ta põhjustab kasvama teile seeläbi viljasaaki, oliive, palmipuid, viinamarju ja kõiksuguseid vilju. Selles on tunnustäht inimestele, kes peegeldavad.
16:12 Ja Ta tegi teie jaoks teenistusvalmiks öö ning päeva. Ja päike, kuu ning tähed on tehtud teenistusvalmiks läbi Tema korralduse. Selles on tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.
16:13 Ja mida Ta istutas teie jaoks maa peale mitmesugustes värvides. Selles on tunnustäht inimestele, kes kuulda võtavad.
16:14 Ja Tema see on, kes tegi teenistusvalmiks mere, et võiksite süüa sellest õrna liha, ja sellest välja tuua pärleid, mida kannate, ja te näete laevu seda kündmas, ja et võiksite otsida Tema heldekäelisusest, ja et võiksite olla tänulikud.
16:15 Ja Ta heitis maale kindlalt püsivad mäed, et see koos teiega ei kõiguks, ja jõed ning teed, et võiksite olla õigesti juhatatud,
16:16 ja maamärgid.
Ja läbi tähe on nad õigesti juhatatud.
16:17 On siis Tema, kes loob, samasugune kui tema, kes ei loo?
Kas te siis ei võtaks kuulda!
16:18 Ja juhul kui loendaksite Jumala õnnistusi, te pole võimelised neid kokku arvestama.
Jumal on andestav, kõige halastavam.
16:19 Ja Jumal teab, mida te salajas hoiate ning mida avaldate.
16:20 Ja need, kelle poole nad hüüavad Jumala kõrval, ei loo mitte ühtegi asja, aga nad ise on loodud,
16:21 surnud, mitte elamas. Ja nad pole teadvel nende üles tõstmisest.
16:22 Teie Jumal on üks Jumal. Ja need, kes ei usu pärastist elu, nende südamed ei tunne ära ning nad on ülbed.
16:23 Väljaspool kahtlust, Jumal teab, mida nad salajas hoiavad ning mida nad avaldavad. Ta ei armasta ülbeid.
16:24 Ja siis kui neile üteldakse: “Mis on see, mille teie isand alla saatis?”,
ütlevad nad: “Varasemate inimeste legendid”,
16:25 et nad võiksid kanda enda koormad täies mahus Ülestõusmispäeval, ja osa nende koormaist, keda nad ilma teadmisteta eksiteele viisid. Tõde on: kurjus on see, mida nad kannavad.
16:26 Skeemitasid need, kes enne neid. Seejärel tuli Jumal nende elamutesse vundamendist, seega katus langes nende peale nende kohalt ja karistus tuli nende peale sealt, kust nad ei tajunud.
16:27 Seejärel, Ülestõusmispäeval Ta alandab neid ning ütleb: “Kus on Minu kompanjonid, kelle tõttu te vastandumas olite?”
Need, kes omavad teadmisi, ütlevad: “Täna on alandus ning kurjus nende peal, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgasid”.
16:28 Need, keda inglid võtavad ajal, mil nad oma hingi eksitavad. Siis nad pakuvad alistumist: “Me ei olnud mitte midagi kurja tegemas!”
“Tõepoolest, Jumal on kõiketeadev sellest, mida te tegite,”
16:29 “sisenege põrgu väravatest, elunedes selles igavesti.”
Kuri on ülbete eluase.
16:30 Ja üteldakse neile, kes olid kaalutletud kartuses: “Mida teie isand alla saatis?”
Nad ütlevad: “Kogu headuse”.
Neile, kes teevad head selles maailmas, on selles hea. Ja pärastise elu kodu on parem. Ja suurepärane on nende kodu, kes kaalutletud kartuses:
16:31 alalise eluaseme aiad, kuhu nad sisenevad, millede all voolavad jõed. Neile on seal mida iganes nad soovivad. Sedasi autasustab Jumal neid, kes kaalutletud kartuses.
16:32 Need, keda inglid võtavad sisemise puhtuse seisundis, nad ütlevad: “Rahu olgu teie peal! Sisenege aeda selle eest, mida tegite”.
16:33 Kas nad on ootamas, et inglid nende juurde tuleksid või korraldus sinu isandalt neile tuleks? Sedasi tegid need, kes enne neid. Ja Jumal ei eksitanud neid, aga nad ise eksitasid endi hinged.
16:34 Nii et nende peale langes kurjus, mida nad tegid, ja neid ümbritses see, mida nad nöökisid.
16:35 Ja need, kes omistasid kompanjone, ütlesid: “Oleks Jumal soovinud, me poleks teeninud peale Tema mitte midagi muud – ei meie ega meie isad – ega oleks me keelanud mitte midagi vastupidiselt Temale”.
Sedasi tegid need, kes enne neid.
Siis kas on sõnumitoojate peal muud kui selge info edastamine?
16:36 Ja Me oleme üles tõstnud igasse kogukonda sõnumitooja: “Teenige Jumalat ning vältige ebajumalaid”.
Seejärel oli nende seas tema, keda Jumal juhatas ning nende seas oli tema, kelle suhtes eksitus siduvaks muutus. Nii et rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus tunnistamast keeldujaile.
16:37 Kuigi sa ihaldad neile juhatust: Jumal ei hakka juhatama teda, kellel Ta laseb eksitusse minna. Ja neile pole mitte ühtegi abilist.
16:38 Ja nad vannuvad Jumala nimel oma tugevaimaid vandeid, et Jumal ei tõsta üles teda, kes sureb. Tõepoolest, see on lubadus, mis Tema peal siduv (aga enamus inimesi ei tea),
16:39 et Ta võiks teha neile selgeks selle, milles nad eristusid, ja et need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, võiksid teada, et nad olid valetajad.
16:40 Meie ütlus millelegi, siis kui Me seda kavatseme, on, et Me vaid ütleme sellele: “Ole!”, ja see on.
16:41 Ja need, kes lähevad maapakku Jumala põhjusel pärast seda kui neile oli ülekohut tehtud, Me seame nad kenasti sisse selles maailmas (ja pärastise elu autasu on suurem, kui nad vaid teaksid!),
16:42 need, kes on kannatlikud ning enda isandasse oma usalduse panevad.
16:43 Ja Me ei saatnud enne sind, välja arvatud mehi, keda Me inspireerisime (ja küsi meeldetuletuse inimestelt, juhul kui sa ei tea)
16:44 koos selgete asitõendite ning üleskirjutistega.
Ja Me saatsime sulle alla meeldetuletuse, et sa teeksid inimkonnale arusaadavaks, mis on neile alla saadetud, ja et nad võiksid peegeldada.
16:45 Kas siis tunnevad turvalisust need, kes kurjust skeemitavad, et Jumal ei pane maad neid alla neelama, või et karistus ei tule neile sealt, kust nad ei taju,
16:46 või et Ta ei võta neid nende minemise või tulemise pealt, ja neile pole põgenemist,
16:47 või et Ta ei võta neid läbi aeglase allakäigu?
Ja teie isand on kõige heldem, kõige halastavam.
16:48 Kas pole nad kaalutlenud, mida on Jumal loonud asjadest, pöörates nende varjusid paremale ning vasakule, alistunult Jumalale, olles alandlikkuses.
16:49 Ja Jumalale alistub kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal olendeist, samuti inglid. Ja nad ei ole ülbed.
16:50 Nad kardavad oma isandat endi kohal ning teevad, mida neil kästakse.
16:51 Ja Jumal ütles: “Ärge võtke kahte jumalat.”
Ta on vaid üks Jumal.
“Ja üksnes Minust olge kartuses!”
16:52 Ja Tema oma on kõik, mis taevastes ning maal, ja Tema oma on doktriin, alati.
Seejärel, on see muu kui Jumal, millest te kaalutletud kartuses olete?
16:53 Ja mis iganes teil on armust: see on Jumalalt.
Siis kui kannatus teid puudutab: Tema poole te palvetate siiralt.
16:54 Seejärel, siis kui Ta eemaldab teist selle kannatuse, vaata, osad teist omistavad kompanjone oma isandale,
16:55 et nad võiksid eitada seda, mida Me neile andnud oleme. Nii et nautige end: te saate teada.
16:56 Ja nad määravad sellele, mille kohta neil teadmisi pole, osa sellest, mida Me neile võimaldanud oleme. Jumala nimel, teilt hakatakse küsima selle kohta, mida te fabritseerinud olete!
16:57 Ja nad määravad Jumalale tütreid – olgu Ta ülistatud! Ja neile on see, mida nemad ihaldavad?
16:58 Ja siis kui üks neist saab rõõmusõnumeid tütrest: ta nägu tõmbub mustaks ning ta hoiab tagasi kurvastust.
16:59 Ta peidab end inimeste eest tingituna rõõmusõnumite kurjusest, et kas jätta ta põlgusega või matta ta liiva sisse. Tõde on: kuri on see, kuidas nad hindavad!
16:60 Nendest, kes pärastisse ellu ei usu, on halvim näide. Ja Jumalast on kõige kõrgem näide. Ja Ta on võimas, elutark.
16:61 Ja oleks Jumal inimesi vastutusele võtmas nende ebaõigluse eest: Ta ei jätaks selle peale ainsatki olendit. Aga Ta viivitab neid määratud tähtajani. Seejärel, siis kui nende tähtaeg saabub, ei saa nad seda viivitada mitte ühtegi tundi ega saa nad seda ennetada.
16:62 Ja nad määravad Jumalale selle, mis neile endile ei meeldi. Ja nende keeled kirjeldavad valet, et neile on parim. Väljaspool kahtlust, neile on tuli ning nad unustatakse.
16:63 Jumala nimel, Me saatsime sõnumitoojaid kogukondadele enne sind. Aga kurat ilustas neile nende tegemised. Ja ta on nende liitlane sel päeval. Ja neil on valus karistus.
16:64 Ja Me saatsime alla seaduse sinu peale vaid selleks, et sa teeksid neile selgeks selle, milles nad lahkarvamusel on, ja juhatuse ning halastusena inimestele, kes usuvad.
16:65 Ja Jumal saatis alla vee taevast ning andis elu seeläbi maale pärast selle surma. Selles on tunnustäht inimestele, kes kuulevad.
16:66 Ja teile on kariloomades õppetund: Me anname teile juua sellest, mis nende kõhtudes seeditud toidu ning vere vahel – puhas piim, maitsev joojaile.
16:67 Ja palmipuude ning viinamarjade viljadest te teete tugevat jooki ning tervislikku tagavara. Selles on tunnustäht inimestele, kes juurdlevad.
16:68 Ja sinu isand inspireeris mesilast: “Tee eluasemed mägedest, puudest ning sellest, mida nemad ehitavad,”
16:69 “seejärel söö igat liiki viljast ja järgi oma isanda kerget teed”.
Nende kõhust tuleb välja vedelik – erinevates toonides – milles tervenemine inimestele. Selles on tunnustäht inimestele, kes peegeldavad.
16:70 Ja Jumal lõi teid, seejärel Ta võtab teid. Ja teie seas on tema, kes naaseb jõuetu eani, nii et ta ei tea – peale oma teadmiste – mitte midagi.
Jumal on kõiketeadev, kõikvõimas.
16:71 Ja Jumal on eelistanud mõnda teist üle teiste varustamises. Aga need, keda on eelistatud, ei anna üle oma varustamist neile, keda nende paremad käed omavad, et nad võiksid selles võrdsed olla. On see siis Jumala arm, mida nad eitavad?
16:72 Ja Jumal on teinud teile naised teie endi seast. Ja on teinud teile teie naistest lapsed ning lapselapsed. Ja on teid varustanud headest asjadest. On see siis tühisus, millesse nad usuvad ning Jumala arm, mida nad eitavad?
16:73 Ja nad teenivad muud peale Jumala, mis ei oma nende jaoks mitte mingit varustamist ei taevastest ega maalt, ega ole neil selleks  võimekust.
16:74 Nii et ärge esitage näiteid Jumalale. Jumal teab ja teie ei tea.
16:75 Jumal esitab ühe näite: ori keda omatakse, kel pole võimu mitte millegi üle, ja tema, keda oleme varustanud hea varustamisega Meilt, nii et ta kulutab sellest salaja ning avalikult. On nad võrdsed? Kiitus Jumalale! Tõde on, enamus neist ei tea.
16:76 Ja Jumal esitab ühe näite: kaks meest: üks neist tumm, kel pole võimu mitte millegi üle, samas koormaks oma heategijale. Kuhu iganes ta teda suunab, ta ei tule mitte millegi heaga. On ta võrdne ühega, kes nõuab õiglust ning on sirgel teel?
16:77 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa nähtamatu. Ja olukord Tunniga on vaid nagu silmapilgutus, või on lähemal. Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
16:78 Ja Jumal tõi teid esile teie emade kõhtudest mitte midagi teadvatena ja tegi teile kuulmise, nägemise ning südamed, et võiksite olla tänulikud.
16:79 Kas nad pole kaalutlenud linde, kes tehtud teenistusvalmiks taeva atmosfääris? Seal hoiab neid vaid Jumal. Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
16:80 Ja Jumal tegi teile teie elamutest elukoha. Ja tegi teile kariloomade nahkadest telgid, millised te leiate olevat kerged päeval, mil rändate ning päeval, mil ajutiselt peatute; ja nende villast, nende karusnahast ning nende karvadest sisustuse ning kaubad kuni ajani.
16:81 Ja Jumal tegi teile varjulised kohad sellest, mida Ta loonud on.
Ja tegi teile mägedest pelgupaigad. Ja tegi teile rõivad, et kaitsta teid kuumuse eest ning rõivad, et kaitsta teid teie võimsuse eest. Sedasi Ta täiustab oma armu teie suunas, et võiksite alistuda.
16:82 Ja juhul kui nad ära pööravad: aga sinu peal on vaid selge info edastamine.
16:83 Nad tunnevad Jumala armu ära, seejärel nad eitavad seda. Ja enamik neist on need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
16:84 Ja päeval, mil Me tõstame üles igast kogukonnast tunnistaja, ei anta luba neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid. Ega lasta neil teha parandusi.
16:85 Ja siis kui need, kes valet tegid, karistust näevad: seda ei kergendata neile ega anta neile hingetõmbeaega.
16:86 Ja siis kui need, kes kompanjone omistasid, oma kompanjone näevad, ütlevad nad: “Meie isand, need on meie kompanjonid, kelle poole me Sinu asemel hüüdsime”.
Aga nad tagastavad neile vastuse: “Te olete valetajad!”
16:87 Ja nad pakuvad Jumalale alistumist sel päeval. Ja see, mille nad fabritseerinud olid, jätab nad maha.
16:88 Need, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed ning hülgasid Jumala tee: Me suurendame neid karistuses üle karistuse, sest nad levitasid korruptsiooni.
16:89 Ja päev, mil Me tõstame igast kogukonnast tunnistaja nende vastu nende endi seast. Ja Me toome sinu tunnistajana nende vastu. Ja Me saatsime alla sinu peale seaduse selgitusena kõikide asjade kohta. Ja juhatuse, halastuse ning rõõmusõnumitena alistunuile.

16:90 Jumal käsib õiglust, head käitumist ning andmist sugulastele. Ja keelab seksuaalset ebamoraalsust, pahelisust ning sektantlikku fanatismi. Ta manitseb teid, et võiksite kuulda võtta.
16:91 Ja täitke tõotus Jumalale siis kui tõotate. Ja ärge murdke oma vandeid pärast nende kinnitamist, siis kui olete teinud Jumala endi üle käendajaks. Jumal teab, mida te teete.
16:92 Ja ärge olge nagu naine, kes harutab oma kudumi lahti lõngaks pärast seda kui ta on selle tugevaks teinud, võttes oma vanded vahendiks pettusele teie vahel, kuna üks kogukond on suuremaarvulisem kui teine kogukond.
Jumal vaid testib teid seeläbi.
Ja Ta teeb teile selgeks Ülestõusmispäeval selle, milles te lahkarvamusel olite.
16:93 Ja oleks Jumal soovinud, Ta oleks teinud teid üheks kogukonnaks.
Aga Ta saadab eksitusse, keda soovib ning juhatab, keda soovib.
Ja teilt hakatakse küsima selle kohta, mida te tegite.
16:94 Ja ärge võtke oma vandeid vahendina pettuseks teie vahel, nii et jalg libastub pärast seda kui see on olnud kindel. Ja te maitsete kurjust Jumala tee hülgamise eest. Ja teile on hiiglaslik karistus.
16:95 Ja ärge vahetage tõotust Jumalale odava hinna vastu. Mis koos Jumalaga, on teile parem, juhul kui te vaid teaksite!
16:96 Mis koos teiega, sellel on lõpp. Ja mis koos Jumalaga, see jääb.
Ja Me tasume kannatlikele nende autasu vastavalt parimale sellest, mida nad tegid.
16:97 Kes iganes töötab õigluses – kas mees või naine – ja on usklik: sellised paneme Me elama head elu. Ja Me autasustame neid vastavuses parimaga sellest, mida nad tegid.
16:98 Ja siis kui sa Koraani ette loed: otsi varjupaika Jumalas väljaheidetud kuradi eest.
16:99 Tal pole volitust nende vastu, kes hoiatust kuulda võtavad ning enda isandasse oma usalduse panevad.
16:100 Tema volitus on vaid nende vastu, kes teda liitlasena võtavad ning nende vastu, kes Talle kompanjone omistavad.
16:101 Ja siis kui Me vahetame tunnustähe välja teise tunnustähe vastu – ja Jumal teab kõige paremini, mida Ta järkjärgult alla saadab – ütlevad nad: “Sa oled vaid fabritseerimas!”
Tõde on: enamus neist ei tea.
16:102 Ütle: “Püha Vaim tõi selle alla sinu isandalt tões, et see võiks tugevdada neid, kes hoiatust kuulda võtavad, ja juhatuse ning rõõmusõnumitena alistunuile”.
16:103 Ja Me oleme teadvel, et nad ütlevad: “Surelik õpetab teda”.
Selle keel, kellele nad viitavad, on välismaine, aga see on puhas araabia keel.
16:104 Need, kes ei usu Jumala tunnustähtedesse: Jumal ei juhata neid ning neile on valus karistus.
16:105 Nad vaid fabritseerivad valet, need kes ei usu Jumala tunnustähtedesse. Ja sellised on valetajad.
16:106 Kes iganes eitab Jumalat pärast oma usku, välja arvatud tema, keda sunnitakse, kuid kelle süda leiab tuge usus, ja kes iganes avab oma rinna eitamisele: nende peal on raev Jumalalt ning neile on hiiglaslik karistus,
16:107 sest nad valisid selle maailma elu üle pärastise elu ja sest et Jumal ei juhata inimesi, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
16:108 Sellised on need, kelle südamed, kuulmise ning nägemise on Jumal kinni katnud. Ja sellised on mitteteadvel.
16:109 Väljaspool kahtlust, pärastises elus on nad kaotajad.
16:110 Seejärel sinu isand – neile, kes läksid maapakku pärast seda kui nad tehti subjektiks eitamise testile, seejärel pingutasid ning olid kannatlikud – sinu isand on pärast seda andestav, kõige halastavam.
16:111 Päev, mil iga hing tuleb iseenda eest väitlema ning igale hingele tasutakse täies ulatuses selle eest, mida ta tegi. Ja neile ei tehta ebaõiglust.
16:112 Ja Jumal esitab ühe näite: linn, mis turvaline, heaolus, selle varustamine tulemas sellele külluslikult igast küljest. Aga see eitas Jumala soosingut, seega Jumal pani selle maitsma riietust näljast ning hirmust selle tõttu, mida nad sepitsesid.
16:113 Ja sõnumitooja nende endi seast oli neile tulnud, aga nad eitasid teda, seejärel karistus võttis nad ajal, mil nad patustajad olid.
16:114 Nii et sööge Jumala varustamisest – heast ning seaduslikust, ja olge tänulikud Jumala armu eest, juhul kui see peaks olema Tema, keda teenite.
16:115 Ta on vaid teinud teile ebaseaduslikuks raipeliha, vere ning sealiha, ja selle, mis pühendatud muule kui Jumalale. Aga kes iganes on sunnitud, ei ihaldades ega üleastudes: Jumal on andestav, kõige halastavam.
16:116 Ja ärge ütelge, nagu teie keeled vääralt kirjeldavad: “See on seaduslik ning see on keelatud”, et fabritseerida valet Jumala kohta. Need, kes Jumala kohta valet fabritseerivad, ei edene.
16:117 Lühike nauding ning neil on valus karistus.
16:118 Ja neile, kes juudiusulised, tegime Me ebaseaduslikuks selle, mida Me sulle varem jutustasime. Ja Meie ei eksitanud neid, aga nemad ise eksitasid endi hinged.
16:119 Seejärel on sinu isand neile, kes tegid kurja ignorantsusest, seejärel kahetsesid pärast seda ning tegid õigust: sinu isand on pärast seda andestav, kõige halastavam.
16:120 Abraham oli eeskuju, pühendunult kohusetundlik Jumalale, kaldumas tõe poole. Ja ta ei olnud ebajumalakummardajaist.
16:121 Üks, kes tänulik oma soosingute eest. Ta valis ta ning juhatas ta sirgele teele.
16:122 Ja Me andsime talle head selles maailmas. Ja pärastises elus on ta õiglastest.
16:123 Seejärel Me inspireerime sind: “Järgi Abrahami usutunnistust, kaldumas tõe poole. Ja ta ei olnud ebajumalakummardajaist”.
16:124 Sabat oli määratud vaid neile, kes selle suhtes lahkarvamusele läksid. Ja sinu isand mõistab nende vahel kohut Ülestõusmispäeval seoses sellega, milles nad lahkarvamusel olid.
16:125 Kutsu oma isanda teele elutarkuse ning sündsa manitsusega.
Ja vaidle nendega selles, mis parim. Sinu isand, Tema teab kõige paremini, kes Tema teelt ära on eksinud. Ja Ta teab kõige paremini õigesti juhatatuid.
16:126 Ja juhul kui te kätte maksate: makske kätte sarnasega sellele, millega teid oli vaevatud. Aga juhul kui peaksite olema kannatlikud, see on parem kannatlikele.
16:127 Ja ole kannatlik. Ja sinu kannatlikkus on vaid läbi Jumala. Ja ära kurvasta nende pärast. Ja ära ole masenduses sellest, mida nad skeemitavad.
16:128 Jumal on koos nendega, kes kaalutletud kartuses ning nendega, kes heategijad.