40

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
40:1 HM.
40:2 Seaduse järkjärguline alla saatmine Jumalalt: Võimsalt, Kõiketeadjalt,
40:3 üleastumiste andestajalt ning kahetsuse aktsepteerijalt, kättemaksus karmilt, külluse omanikult. Pole jumalust peale Tema. Tema juurde on teekonna lõpp.
40:4 Jumala tunnustähtede üle vaidlevad vaid hoiatuse suhtes ükskõiksed, seega ärgu sind petku nende minemised ning tulemised maa peal.
40:5 Enne neid salgasid Noa inimesed ning osapooled pärast neid. Ja iga kogukond soovis oma sõnumitooja kinni võtta. Ja nad vaidlesid tühisuses, et seeläbi tõde kummutada, seega Ma võtsin nad. Nii et kuidas oli Mu kättemaks?
40:6 Ja seega sinu isanda sõna muutus siduvaks hoiatuse suhtes ükskõiksete vastu: nad on tule kaaslased.
40:7 Need, kes kannavad trooni ning need, kes selle ümber, ülistavad kiidulauluga oma isandat, usuvad Temasse ja küsivad andestust neile, kes hoiatust kuulda võtavad: “Meie isand, Sa ümbritsed kõiki asju halastuse ning teadmistega: andesta neile, kes kahetsevad ning Sinu teed järgivad ja kaitse neid põrgu karistuse eest.”
40:8 “Meie isand, ja pane nad sisenema alalise eluaseme aedadesse, mis neile lubanud oled, samuti sellised nende isadest, kaasadest ning järglastest, kes õigust teevad.
Sa oled Võimas, Elutark.”
40:9 “Ja kaitse neid kurjuse eest. Ja tema, keda kaitsed kurjuse eest sel päeval: temale oled halastanud.”
Ja see on hiiglaslik saavutus.
40:10 Hoiatuse suhtes ükskõiksetele hüütakse: “Jumala jälestus teie suhtes on suurem kui teiepoolne iseeneste jälestamine, sest teid kutsuti usule, aga te eitasite”.
40:11 Nad ütlevad: “Meie isand, kaks korda oled andnud meile surma ning kaks korda oled andnud meile elu ja me oleme üles tunnistanud oma üleastumised, seega kas on mõni väljapääs sellelt teelt?”
40:12 See on sellepärast, et siis kui hüüti üksnes Jumalat, te eitasite, aga juhul kui Talle kompanjone omistati, te uskusite. Seega, kohtumõistmine on Jumalale, Kõige Kõrgemale, Suurele.
40:13 Tema see on, kes näitab teile oma tunnustähti ning saadab teile taevast alla varustamist.
Aga kuulda võtavad vaid need, kes kahetsedes pöörduvad.
40:14 Nii et hüüdke Jumalat, olles siirad Temale doktriinis, vaatamata sellele, et need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, sellele vastu on.
40:15 Tasemetes Tõstja, Trooni Omanik, Ta saadab Vaimu koos oma korraldusega kelle peale soovib oma sulastest, et hoiatada Kogunemispäeva eest.
40:16 Päev, mil nad esile tulevad: mitte miski neist pole Jumala eest varjatud. Kellele kuulub ülemvõim sel päeval? See kuulub Jumalale: Ühele, Ülimale.
40:17 Sel päeval autasustatake igat hinge selle eest, mis ta välja teenis. Pole ebaõiglust sel päeval. Jumal on kiire arvestamises.
40:18 Ja hoiata neid läheneva päeva eest, mil südamed kurkusid lämmatavad. Patustajatel pole mitte ühtegi lähedast sõpra ega eestkostjat, kellele kuuletuda!
40:19 Ta teab salakavalaid pilke ning seda, mis rinnus varjul.
40:20 Ja Jumal otsustab tões. Ja need, keda nad hüüavad Tema kõrval, ei otsusta mitte midagi.
Jumal: Ta on Kõikekuulev, Kõikenägev.
40:21 Kas pole nad rännanud maa peal ega ole näinud, milline oli nende lõpp, kes enne neid? Nad olid olnud tugevamad kui nemad jõu poolest ning olid avaldanud maale suuremat mõju. Seejärel Jumal võttis nad nende üleastumiste tõttu. Ja neil polnud Jumala vastu mitte ühtegi kaitsjat.
40:22 Seda sellepärast, et nende sõnumitoojad olid toonud neile selged asitõendid, aga nad eitasid, seega Jumal võttis nad. Ta on tugev, karm kättemaksus.

40:23 Ja Me saatsime Moosese koos Meie tunnustähtede ning selge volitusega
40:24 Fir´awni, Haamaani ning Qarooni juurde.
Nad ütlesid: “Valetav maag!”
40:25 Ja siis kui ta tõi neile tõe Meie kohalolust, ütlesid nad: “Tapke nende pojad, kes koos temaga hoiatust kuulda võtavad ning jätke ellu nende naised”.
Aga nende plaanid, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, on alati vigased.
40:26 Ja Fir´awn ütles: “Jätke Mooses minule tapmiseks. Ja las ta hüüab oma isandat. Ma kardan, et ta muudab teie doktriini või põhjustab korruptsiooni maa peal”.
40:27 Ja Mooses ütles: “Ma otsin varjupaika enda isandas ning sinu isandas iga ülbiku eest, kes ei usu Arvete Tasumise Päeva”.
40:28 Ja üks usklik mees Fir´awni inimestest, kes oma usku varjanud oli, ütles: “Kas tapaksid mehe lihtsalt sellepärast, et ta ütleb: ´Minu isand on Jumal´ ja on toonud sulle selged asitõendid sinu isandalt? Juhul kui ta on valetaja, siis tema vale on tema peal. Aga juhul kui ta on tõetruu, langeb sinu peale osa sellest, mida ta sulle lubamas on. Jumal ei juhata teda, kes liialdaja, valede rääkija.”
40:29 “Oo, mu inimesed, teile on ülemvõim täna, domineerite maa peal, aga kes aitaks meid Jumala raevu vastu, juhul kui see meie peale tuleb?!”
Fir´awn ütles: “Ma vaid näitan teile seda, mida mõtlen ja ma vaid juhatan teid juurdlemise teele”.
40:30 Ja tema, kes hoiatust kuulda võttis, ütles: “Oo, mu inimesed, ma kardan teile osapoolte päeva näidet,”
40:31 “nagu Noa, ´Aadi või Thamudi juhtum, või nende, kes pärast neid! Ja Jumal ei soovi ebaõiglust sulastele.”
40:32 Ja: “Oo, mu inimesed, ma kardan teile Kogunemispäeva,”
40:33 “päeva, mil pöörate oma seljad ning põgenete, omamata Jumala vastu ainsatki kaitsjat!”
Ja kelle Jumal eksiteele saadab: temale pole juhatajat.
40:34 “Ja Joosep oli toonud teile selged asitõendid enne seda, aga te ei lõpetanud kahtlemist selle suhtes, mis ta tõi. Kuni kui ta oli ära surnud, te ütlesite: ´Jumal ei tõsta üles mitte ühtegi sõnumitoojat pärast teda´.”
Sedasi saadab Jumal eksiteele tema, kes liialdaja, põhjuseta kahtleja.
40:35 Need, kes vaidlevad Jumala tunnustähtede üle ilma ühegi volituseta, mis neile tulnud oleks: see on suur jälkus Jumala silmis ning nende silmis, kes hoiatust kuulda võtavad. Sedasi pitseerib Jumal iga ülbe türanni südame.
40:36 Ja Fir´awn ütles: “Oo, Haamaan, ehita mulle torn, et võiksin ulatuda põhjusteni,”
40:37 “taevaste põhjusteni, nii et võiksin vaadata Moosese Jumalat! Kuigi ma arvan, et ta on valetaja.”
Ja seega Fir´awni kurjad tööd olid talle ilustatud ning ta oli õigelt teelt kõrvale juhitud. Ja Fir´awni plaan ei toonud muud kui hukatust.
40:38 Ja tema, kes hoiatust kuulda võttis, ütles: “Oo, mu inimesed, järgnege mulle, ma juhatan teid juurdlemise teele!”
40:39 “Oo, mu inimesed, selle maailma elu on vaid üks nauding, samas kui pärastine elu – see on püsiv eluase!”
40:40 “Kes iganes teeb midagi kurja, ei ole autasustatud muu kui samaväärsega. Ja kes iganes töötab õigluses – kas mees või naine – ja on usklik: sellised sisenevad aeda, kus neile antakse varustamine ilma arvestuseta.”
40:41 Ja: “Oo, mu inimesed, miks on nii, et mina kutsun teid lunastusse, samas kui teie kutsute mind tulle?!”
40:42 “Teie kutsute mind eitama Jumalat ning omistama Talle kompanjone, mille kohta mul teadmisi pole ja mina kutsun teid Võimsa, Andestaja juurde.”
40:43 “Väljaspool kahtlust, te vaid kutsute mind selle juurde, mille poole pole hüüdmist ei selles maailmas ega pärastises elus. Ja meie lõplik naasemine on Jumala juurde. Ja liialdajad on tule kaaslased.”
40:44 “Ja teile meenub, mida ma teile ütlen. Ja ma pühendan oma olukorra Jumalale. Jumal näeb sulaseid.”
40:45 Nii et Jumal kaitses teda kurjuse eest, mida nad skeemitasid, samas kui Fir´awni inimesi ümbritses kuri karistus:
40:46 tuli. Nad on sellele paljastatud hommikul ning õhtul.
Ja päeval, mil Tund saabub: “Põhjusta Fir´awni inimesed sisenema kõige karmimasse karistusse”.
40:47 Ja siis kui nad tules vaidlevad, ütlevad need, kes olid põlatud, neile, kes olid ülbed: “Me olime teie järgijad, kas saate meilt ära võtta osa tulest?”
40:48 Need, kes olid ülbed, ütlevad: “Me oleme selles kõik koos. Jumal on otsustanud sulaste vahel”.
40:49 Ja need, kes tules, ütlevad põrgu valvuritele: “Hüüdke oma isandat, et kergendada meie jaoks karistuse päeva”.
40:50 Nad ütlevad: “Kas teie sõnumitoojad ei tulnud teie juurde koos selgete asitõenditega?”
Nad ütlevad: “Tõepoolest”.
Nad ütlevad: “Siis hüüdke.”
Aga nende hüüdmine, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, on vaid eksituses.
40:51 Me aitame oma sõnumitoojaid ning neid, kes hoiatust kuulda võtavad selle maailma elus ning päeval, mil tunnistajad seisavad,
40:52 päeval, mil patustajate õigustused neile abiks ei ole ja nad neetud on ja neil kuri eluase on.
40:53 Ja Me andsime Moosesele juhatuse ning põhjustasime Iisraeli lapsed pärima seaduse – 
40:54 juhatuse ning meeldetuletusena neile, kel intuitsioon.

40:55 Nii et ole kannatlik, Jumala lubadus on tõde. Ja küsi andestust oma üleastumisele ja ülista oma isanda kiituseks öösel ning hommikul.
40:56 Need, kes vaidlevad Jumala tunnustähtede üle ilma ühegi volituseta, mis neile tulnud oleks: nende rinnus on vaid suursugusus, milleni nad mitte kunagi ei küündi.
Seega, otsi varjupaika Jumalas. Ta on Kõikekuulev, Kõikenägev.
40:57 Taevaste ning maa loomine on suursugusem kui inimkonna loomine, aga enamus inimesi ei tea.
40:58 Ja ei ole võrdsed pime ning nägija või need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad ja kurjategijad. Vähe võtate te kuulda.
40:59 Tund on tulemas. Pole kahtlust selles, aga enamus inimesi ei usu.

40:60 Ja teie isand ütles: “Hüüdke Mind – Ma vastan teile. Need, kes liiga ülbed Minu teenistuseks, sisenevad põrgusse, alandatuna”.
40:61 Jumal see on, kes tegi teie jaoks öö, et võiksite selles puhata ja päeva andmaks nägemise. Jumal on heldekäeline inimkonna suunas, aga enamik inimesi ei ole tänulikud.
40:62 See on Jumal, teie isand, kõikide asjade looja, pole jumalust peale Tema. Nii et kuidas siis olete te eksitusse viidud?
40:63 Seega on eksitusse viidud need, kes Jumala tunnustähti eitavad.
40:64 Jumal see on, kes tegi teie jaoks maa fikseeritud elupaigana ning taeva struktuurina ja kujundas teid ning täiustas teie kujud ja varustab teid headest asjadest. See on Jumal – teie isand. Nii et õnnistatud olgu Jumal, kogu inimkonna isand!
40:65 Ta on Elav. Pole jumalust peale Tema. Nii et hüüa Teda, olles siiras Temale doktriinis. Kiitus Jumalale, kogu inimkonna isandale.

40:66 Ütle: “Mind on keelatud teenida seda, mille poole teie Jumala kõrval hüüate, sest minuni on tulnud selged asitõendid minu isandalt. Ja mind on kästud alistuda kogu inimkonna isandale”.
40:67 Tema see on, kes lõi teid tolmust, seejärel tilgast vedelikust, seejärel embrüost, seejärel toob teid esile lapsena, seejärel laseb teil jõuda teie täisikka, seejärel laseb teil saada vanaks (ja teie seas on tema, kes põhjustatud surema varem) ja laseb teil jõuda ettemääratud tähtajani, ja et võiksite juurelda.
40:68 Tema see on, kes annab elu ning annab surma. Ja siis kui Ta määrab mõne asja, Ta vaid ütleb sellele: “Ole!”, ja see on!
40:69 Kas pole sa kaalutlenud neid, kes Jumala tunnustähtede üle vaidlevad, kuidas on nad kõrvale juhitud?
40:70 Need, kes keelduvad tunnistamast seadust ning seda, millega saatsime oma sõnumitoojad: nad saavad teada,
40:71 siis kui ahelad nende kaeltel ja kettidega lohistatuna
40:72 keevas vedelikus. Seejärel põletatakse neid tules.
40:73 Seejärel üteldakse neile: “Kus on see, millele te kompanjonlust omistasite”
40:74 “Jumala kõrval?”
Nad ütlevad: “Nad on meid maha jätnud. Tõde on: me ei hüüdnud varem mitte millegi poole”.
Sedasi saadab Jumal eksitusse need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
40:75 “See on sellepärast, et juubeldasite maa peal ilma põhjuseta ning sellepärast, et olite ennasttäis.”
40:76 “Sisenege põrgu väravaist, elunedes selles igavesti.”
Ja kuri on ülbete eluase.
40:77 Ja ole kannatlik, Jumala lubadus on tõde. Ja kas Me laseme sul näha mõnda sellest, mida neile lubame või võtame su, see on Meie juurde, kuhu nad tagasi tuuakse.
40:78 Ja Me oleme saatnud sõnumitoojaid enne sind, nende seas need, kellest oleme sulle jutustanud ning nende seas need, kellest Me ei ole sulle jutustanud. Ja see ei ole mitte ühelegi sõnumitoojale, et tuua tunnustäht, välja arvatud läbi Jumala loa.
Siis kui saabub Jumala korraldus: see otsustatakse tões. Ja kaotavad seeläbi need, kes tühisust toodavad.
40:79 Jumal see on, kes tegi teie jaoks kariloomad, et võiksite ratsutada mõnega neist, ja neist mõndasid te sööte.
40:80 Ja teile on neis hüved. Ja et võiksite ulatuda nende abil oma rinnus oleva ihani. Ja nende peal ning laevade peal teid kantakse.
40:81 Ja Ta näitab teile oma tunnustähti, nii et milliseid Jumala tunnustähti te eitate?
40:82 Kas pole nad rännanud maa peal ega ole näinud, milline oli nende lõpp, kes enne neid? Nad olid olnud rohkearvulisemad kui nemad ja tugevamad jõus ning mõju avaldamises maale: neile ei tulnud abiks see, mida nad teenimas olid.
40:83 Siis kui nende sõnumitoojad neile selged asitõendid tõid, juubeldasid nad selle üle, mis neil teadmistest olemas oli, aga neid ümbritses see, mida nad nöökisid.
40:84 Ja siis kui nad Meie võimsust nägid, ütlesid nad: “Me usume Jumalasse üksi ning eitame seda, millele kompanjonlust omistasime!”
40:85 Aga nende usk ei tulnud neile kasuks, siis kui nad Meie võimsust nägid – Jumala meetod, mis oli olnud varem seoses Tema sulastega – ja seeläbi need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgasid, olid totaalselt kaotuses.