27

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
27:1 T´S.
Need on Koraani ja selge määruse tunnustähed.
27:2 Teejuht ja rõõmusõnumid usklikele,
27:3 neile, kes täidavad kohustust, puhastuvad ning pärastise elu suhtes kindlad.
27:4 Need, kes ei usu pärastisse ellu, Me oleme teinud nende tööd neile meeldivad näima, seega nad uitavad pimedaina.
27:5 Sellised on need, kellele on kuri karistus ja pärastises elus on nad need, kes suurimas kaotuses.
27:6 Ja sa võtsid vastu Koraani ühe kohalolust, kes elutark, kõiketeadev.

27:7 Siis kui Mooses oma inimestele ütles: “Ma märkasin tuld, ma toon teile sealt teadmisi või toon teile põleva tuki, et saaksite end soojendada”.
27:8 Seejärel, siis kui ta selle juurde jõudis, teda hüüti: “Õnnis on Tema, kes tules ning tema, kes selle ümber. Ja ülistus Jumalale, kogu inimkonna isandale!”
27:9 “Oo, Mooses, see olen Mina, Jumal, Kõikvõimas, Elutark!”
27:10 “Ja heida maha oma kepp!”
Ja siis kui ta nägi seda vibreerimas nagu see oleks madu, pööras ta ära põgenedes ega tahtnud tagasi tulla.
“Oo, Mooses, ära karda! Saadikud ei karda Minu kohalolus.”
27:11 “Ja kes iganes tegi valet, seejärel muutus heaks pärast kurjust: Ma olen andestav, kõige halastavam.”
27:12 “Ja pane oma käsi enda põue, see tuleb välja valgena ilma plekita – ühena üheksast tunnustähest Fir´awnile ning tema inimestele. Nad on ühed hoolimatult reetlikud inimesed.”
27:13 Ja siis kui Meie nägemist andvad tunnustähed nendeni jõudsid, ütlesid nad: “See on ilmselge maagia!”
27:14 Ja nad salgasid need – kuigi nende hinged neist veendumuses olid – ebaõigluses ning ülbuses.
Nii et näe, milline oli lõplik tulemus korruptsiooni töölistele.

27:15 Ja Me andsime teadmised Taavetile ning Saalomonile.
Ja nad ütlesid: “Ülistus Jumalale, kes on eelistanud meid üle paljude oma usklike sulaste”.
27:16 Ja Saalomon päris Taavetilt.
Ja ta ütles: “Oo, inimkond, meile on õpetatud lindude keelt ning meile on antud kõiksugustest asjadest! See on ilmselge soosing.”
27:17 Ja Saalomoni juurde koguti kokku tema väed džinnidest, inimestest ning lindudest. Ja nad olid rühmadesse grupeeritud.
27:18 Siis kui nad olid jõudnud sipelgate orgu, ütles emasipelgas: “Oo, sipelgad, sisenege oma elamutesse, et Saalomon ning tema väed teid laiaks ei litsuks samal ajal kui nad ei märka!”
27:19 Ja ta naeratas, lõbustatuna tema kõnest ning ütles: “Minu isand, suuna mind olema tänulik Sinu armu eest, millega Sa mind ning mu vanemaid soosinud oled ja töötama õigluses, mis Sulle heameelt valmistab. Ja pane mind sisenema – läbi oma halastuse – Sinu õiglaste sulaste seas”.
27:20 Ja ta tegi revisjoni lindude seas ning ütles: “Kuidas on nii, et ma ei näe toonekägu? Või on ta eemalolijaist?”
27:21 “Ma karistan teda karmi karistusega või tapan ta, välja arvatud kui tal just selget põhjust pole.”
27:22 Aga ta ei jäänud kauaks eemale. Seejärel ta ütles: “Ma olen saanud teada seda, mida sina ei tea. Ja ma tulen su juurde Shebast koos uudistega, mis kindlad.”
27:23 “Ma leidsin ühe naise neid valitsemas ning talle on antud kõiksugustest asjadest ja tal on hiiglaslik troon.”
27:24 “Ma leidsin tema ning tema inimesed alistumas päikesele Jumala asemel!”
(Ja kurat oli teinud nende tööd neile head näima: ta juhtis nad õigelt teelt kõrvale ning nad ei olnud õigesti juhatatud,
27:25 et nad ei alistunud Jumalale, kes toob esile varjatu taevastes ning maal ja teab seda, mida te varjate ning mida deklareerite.
27:26 Jumal – pole jumalust peale Tema, Hiiglasliku Trooni isanda.)
27:27 Ta ütles: “Me saame näha, kas oled rääkinud tõtt või oled valetajaist”.
27:28 “Mine koos selle mu määrusega ning heida see neile. Seejärel pööra neist eemale ning vaata, millega nad vastavad.”
27:29 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad, minuni on jõudnud üks suursugune määrus!”
27:30 “See on Saalomonilt. Ja see on: ´Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel!´”
27:31 “´Ärge ülendage end mu vastu, aga tulge mu juurde alistunutena (muslim).´”
27:32 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad, andke mulle nõu minu olukorras! Ma ei otsusta mitte ühtegi olukorda kuni annate tunnistuse”.
27:33 Nad ütlesid: “Me oleme tugevad ning jõult võimsad, aga korraldus on sinu: nii et vaata, mis saab olema sinu korraldus”.
27:34 Ta ütles: “Kuningad, siis kui nad linna sisenevad, nad rikuvad selle ning teevad selle kõige suursugusemad inimesed alandatuiks. Ja sedasi nad teevad.”
27:35 “Ja ma saadan neile kingituse ning vaatan, millega saadikud naasevad.”
27:36 Nii et siis kui ta Saalomoni juurde tuli, ütles ta: “Kas aitate mind varandusega? Aga see, mida Jumal mulle annab, on parem kui see, mida Ta teile annab. Tõde on: need olete teie, kes oma kingituse üle juubeldavad”.
27:37 “Mine tagasi nende juurde. Me tuleme nende juurde vägedega, mille vastu neil jõudu pole ning ajame nad sealt välja armetute ning alandatutena.”
27:38 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad, milline teist toob mulle tema (n) trooni enne kui nad alistunult minu juurde tulevad?!”
27:39 Üks üleannetu džinnidest ütles: “Ma toon selle sulle enne kui sa oma kohalt tõused. Ja ma olen selle tarbeks tugev, usaldusväärne”.
27:40 Üks, kel teadmised seadusest ütles: “Ma toon selle sulle enne kui silmi pilgutad”.
Ja siis kui ta nägi seda enda ette seatuna, ütles ta: “See on minu isanda heldekäelisusest, et mind testida, et kas olen tänulik või olen tänamatu.
Ja kes iganes tänulik: ta on vaid tänulik enda hinge jaoks.
Ja kes iganes tänamatu: minu isand on vaba vajadusest, suursugune.”
27:41 Ta ütles: “Maskeerige tema (n) troon talle (n). Saame näha, kas ta (n) on õigesti juhatatud või on nendest, keda pole õigesti juhatatud.”
27:42 Ja siis kui ta (n) tuli, üteldi: “Kas sinu troon on nagu see?”
Ta (n) ütles: “See paistab selle sarnane.”
“Ja meile oli antud teadmine enne teda (n), ja me oleme alistunud.”
27:43 Ja mida ta (n) teenib peale Jumala, juhib teda (n) kõrvale. Ta (n) on inimestest, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
27:44 Talle (n) üteldi: “Sisene paleesse.”
Ja siis kui ta (n) seda nägi, ta (n) arvas, et see on bassein ning paljastas oma jalad.
Ta ütles: “See on palee, mis sillutatud klaasiga”.
Ta (n) ütles: “Minu isand, ma olen eksitanud oma hinge ja ma alistun koos Saalomoniga Jumalale, kogu inimkonna isandale”.

27:45 Ja Me saatsime Thamudile nende venna Saleh, et teenitagu Jumalat. Seejärel, vaata, nad muutusid kaheks purelevaks grupiks.
27:46 Ta ütles: “Oo, mu inimesed, miks kiirustate kurjaga enne head?! Oh, et te vaid palunuks armu andmist Jumalalt, et võiksite saavutada halastuse”.
27:47 Nad ütlesid: “Me näeme halba ennet sinus ning nendes, kes koos sinuga”.
Ta ütles: “Teie halb enne on koos Jumalaga. Tõde on: te olete inimesed, kes tehtud subjektiks eitamise testile”.
27:48 Ja linnas oli üheksa perepead, kes olid tegemas korruptsiooni maa peal ega olnud end parandamas.
27:49 Nad ütlesid: “Vandugem üksteisele Jumala nimel, et me ründame öösel teda ning tema perekonda, seejärel ütleme tema toetajaile: ´Me polnud tunnistajaks tema perekonna hävingule, ja me räägime tõtt´”.
27:50 Ja nemad skeemitasid skeemi ning Meie skeemitasime skeemi ja nad ei märganud.
27:51 Nii et näe, milline oli nende skeemitamise lõplik tulemus: Me hävitasime nemad ning nende inimesed kõik koos.
27:52 Need: nende eluasemed on laastatud, sest nad patustasid. Selles on tunnustäht inimestele, kes teavad.
27:53 Ja Me päästsime need, kes hoiatust kuulda võtsid ning kaalutletud kartuses olid.

27:54 Ja Lot, siis kui tema oma inimestele ütles: “Kas sooritate seksuaalset ebamoraalsust samas kui teate?”
27:55 “Kas lähenete himuga meestele naiste asemel!
Tõde on: te olete ignorantsed inimesed.”
27:56 Ja tema inimeste vastus oli vaid, et nad ütlesid: “Lööge Loti perekond oma linnast välja! Nad on inimesed, kes end puhtana hoiavad.”
27:57 Ja Me päästsime tema ning tema perekonna, välja arvatud tema naise. Me määrasime ta olema nendest, kes maha jäävad.
27:58 Ja Me lasime nende peale ühe vihma sadada. Kuri on nende vihm, keda oli hoiatatud.

27:59 Ütle: “Kiitus Jumalale ja rahu Tema sulastele, kelle Ta valinud on!”
On Jumal parem või see, millele nad kompanjonlust omistavad?
27:60 Või kas Tema, kes lõi taevad ning maa ja saatis alla teie jaoks taevast vee, millega Me põhjustame naudingut täis aedade kasvamise?
See ei ole teile, et põhjustada puude kasvamist.
Oli see mõni jumalus peale Jumala?
Tõde on: nad on inimesed, kes omistavad võrdseid!
27:61 Või kas Tema, kes tegi maa fikseeritud elupaigaks ja tegi sellesse jõed ning tegi sellesse püsivad mäed ja tegi barjääri kahe mere vahele?
Oli see mõni jumalus peale Jumala?
Tõde on: enamus neist ei tea!
27:62 Või kas Tema, kes vastab kannatajale siis kui ta Teda hüüab ning eemaldab kurja ja teeb teist maa pärijad?
On see mõni jumalus peale Jumala?
Vähe te võtate kuulda!
27:63 Või kas Tema, kes juhatab teid maa ning mere pimedustes ja Tema, kes saadab tuuled rõõmusõnumitena oma halastavate käte vahele?
On see mõni jumalus peale Jumala?
Ülendatud olgu Jumal üle selle, millele nad kompanjonlust omistavad!
27:64 Või kas Tema, kes algatab loomingu, seejärel kordab seda ja Tema, kes varustab teile taevast ning maalt?
On see mõni jumalus peale Jumala?
Ütle: “Tooge oma asitõendid, juhul kui peaksite olema tõetruud!”
27:65 Ütle: “Mitte ükski taevastes ega maal ei tea nähtamatut, välja arvatud Jumal. Ja nad ei tea, millal nad üles tõstetakse.”
27:66 Tõde on: nende teadmised pärastise elu kohta on ära võetud.
Tõde on: nad kahtlevad selle suhtes.
Tõde on: nad on selle suhtes pimedad.
27:67 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ütlevad: “Siis kui meie ning meie isad oleme tolm, kas meid tuuakse välja?”
27:68 “Meile on seda lubatud – meile ning meie isadele – varemgi. Need on vaid varasemate inimeste legendid!”
27:69 Ütle: “Rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus kurjategijaile”.
27:70 Ja ära kurvasta nende pärast. Ja ära ahasta sellepärast, mida nad skeemitavad.
27:71 Ja nad ütlevad: “Millal saabub see lubadus, juhul kui peaksite olema tõetruud?”
27:72 Ütle: “See võib olla, et osa sellest, mida te kiirendaksite, on teile lähedal”.
27:73 Ja sinu isand on heldekäeline inimkonna suunas, aga enamik neist pole tänulikud.
27:74 Ja sinu isand teab, mida nende rindkered varjavad ning mida nad teatavaks teevad.
27:75 Ja pole mitte midagi peidetut taevastes ega maal, välja arvatud, et on selges määruses.
27:76 See Koraan jutustab Iisraeli lastele enamuse sellest, mille suhtes nad lahkarvamusel on
27:77 ja see on juhatus ning halastus usklikele.
27:78 Sinu isand otsustab nende vahel oma kohtumõistmises.
Ja Ta on Kõikvõimas, Kõiketeadev.
27:79 Ja pane oma usaldus Jumalasse. Sa oled selge tõe peal.
27:80 Sa ei saa panna surnuid kuulma ega saa sa panna kurte hüüdu kuulma siis kui nad oma seljad pööravad ning ära lähevad.
27:81 Ja sa ei saa juhatada pimedaid välja nende eksitusest. Sa ei saa panna kuulama, väljaarvatud teda, kes Meie tunnustähtedesse usub ning alistunud on.
27:82 Ja siis kui läheb täide sõna nende vastu, toome Me neile esile ühe olendi maa seest jutustama neile, et inimkond pole olnud veendumuses Meie tunnustähtedest.
27:83 Ja päeval, mil Me kogume igast kogukonnast grupi neid, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti, siis on nad rühmadesse grupeeritud.
27:84 Siis kui nad saabuvad, ütleb Ta: “Kas keeldusite tunnistamast Minu tunnustähti, samas kui te polnud neid teadmistega ümbritsenud? Või mis see oli, mida te tegite?”
27:85 Ja sõna läheb täide nende vastu, sest nad tegid valet, seejärel nad ei kõnele.
27:86 Kas pole nad kaalutlenud, et Me tegime öö, et nad võiksid puhata selles ning päeva nägemist andvana? Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
27:87 Ja päeval, mil sarve puhutakse ning on kabuhirmus kõik, kes taevastes ning kõik, kes maal, välja arvatud keda Jumal soovib – ja kõik tulevad Tema juurde alandunult –
27:88 ja sa näed mägesid, sa arvad, et nad on tahked, aga nad mööduvad nagu pilvede möödumine. Jumala töö, kes täiustas kõik asjad!
Ta on kõiketeadev teie tegemistest.
27:89 Kes iganes toob heateo: temale on parem kui see ja nad on kaitstud selle päeva kabuhirmu eest.
27:90 Ja kes iganes toovad kurja teo, heidetakse maha nende nägudele tules.
Olete te autasustatud muu eest kui see, mida tegite?

27:91 “Mind on vaid kästud teenida selle maa isandat, Teda, kes tegi selle puutumatuks, ja Temale kuuluvad kõik asjad. Ja mind on kästud olla alistunuist”
27:92 “ning Koraani ette lugeda.”
Ja kes iganes on õigesti juhatatud: ta on vaid õigesti juhatatud oma hinge jaoks. Ja kes iganes on ära eksinud: ütle: “Ma olen vaid hoiatajaist”.
27:93 Ja ütle: “Kiitus Jumalale!”
Ta näitab teile oma tunnustähti ning te tunnete need ära.
Ja teie isand ei ole teadmatuses teie tegemistest.