37

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
37:1 Nende nimel, kes rividesse üles rivistatud
37:2 ja nende nimel, kes kannustavad kannustamisega
37:3 ja nende nimel, kes meeldetuletust ette loevad!
37:4 Teie Jumal on üks,
37:5 isand taevastele ning maale ja sellele, mis nende vahel, ja isand päikesetõusudele.
37:6 Me kaunistasime alumise taeva tähtedega,
37:7 ja kaitseks iga mässulise kuradi vastu.
37:8 Nad ei saa pealt kuulata ülistatud lugupeetavaid, sest neid pommitataks igast küljest.
37:9 Väljaheidetud. Ja neil on alaline karistus.
37:10 Välja arvatud temal, kes krahmab osakese: läbitungiv leek järgneb talle.
37:11 Nii et küsi neilt: kas neid oli raskem luua kui teisi, keda loonud olime? Me lõime nad kleepuvast savist.
37:12 Siiski, sina imetlesid, nemad lihtsalt parastasid.
37:13 Ja siis kui neile meenutatakse, nad ei hooli.
37:14 Ja siis kui nad tunnustähte näevad, pöörduvad parastama
37:15 ja ütlevad: “See pole muu kui ilmne maagia!”
37:16 “Siis kui oleme surnud ja muutume tolmuks ning luudeks, kas meid tõstetakse üles?”
37:17 “Samuti meie esiisad?”
37:18 Ütle: “Jah. Ja teid alandatakse”.
37:19 Siis on vaid üks hüüe, ainuke, seejärel, vaata, nad näevad.
37:20 Ja nad ütlevad: “Oh meie ebaõnnestumist! See on Kohtumõistmispäev!”
37:21 See on Otsustamise Päev, mida keeldusite tunnistamast!
37:22 Koguge kokku need, kes valet tegid ning nende abikaasad ja see, mida nad teenisid
37:23 Jumala asemel, seejärel juhatage nad teele Põrgusse.
37:24 Aga peatage nad, et neid küsitleda:
37:25 “Mis teid takistab, et te ei aita üksteist?”
37:26 Tõde on: sel päeval on nad täielikus alistumises.
37:27 Ja nad tõmbuvad üksteisele lähemale, küsides üksteise kohta.
37:28 Nad ütlevad: “Teie ahvatlesite meid paremalt poolt”.
37:29 Nad vastavad: “Tõde on: te polnud usklikud”
37:30 ja: “Meil polnud mitte mingit volitust teie vastu. Tõde on: te olite inimesed, kes astusid üle kõikide piirjoonte.”
37:31 “Nii et meie isanda sõna on muutunud siduvaks meie vastu. Me oleme maitsemas.”
37:32 “Ja me eksitasime teid, me ise olime eksituses.”
37:33 Sel päeval on nad kompanjonid karistuses.
37:34 Sedasi teeme Me kurjategijatega.
37:35 Nad – siis kui neile üteldi: “Pole jumalust peale Jumala” – olid ülbed
37:36 ja ütlesid: “Kas peaksime jätma oma jumalad ühe kurjast vaimust vaevatud poeedi pärast?”
37:37 Tõde on: ta tõi tõe ning kinnitas saadikud:
37:38 te maitsete valusat karistust,
37:39 ja teile tasutakse vaid selle eest, mida tegite,
37:40 välja arvatud puhtsüdamlikud Jumala sulased,
37:41 neile on kindlaksmääratud varustamine
37:42 viljadega. Ja nad on austatud,
37:43 õndsuse aedades,
37:44 diivaneil, mis üksteise vastas.
37:45 Karikas jooksvast allikast ringi liikumas nende seas,
37:46 valge, nauding joojaile,
37:47 selles pole kahjulikkust ega ole nad sellest joobnud.
37:48 Ja koos nendega tagasihoidliku pilgu ning armsate silmadega neitsid,
37:49 justkui nad oleksid munad, mis igakülgselt valvatud.
37:50 Ja nad tõmbuvad üksteisele lähemale, küsides üksteise kohta.
37:51 Üks kõneleja nende seast ütleb: “Mul oli üks lähedane kaaslane,”
37:52 “kes ütles: ´Oled sa tõesti nendest, kes seda tõsiselt võtab,´”
37:53 “´et siis kui oleme surnud ja oleme tolmuks ning luudeks muutunud, et meilt hakatakse selgitusi nõudma?´”
37:54 Ta ütleb: “Kas te otsiksite?”
37:55 Seejärel ta vaatab ning näeb teda keset Põrgut.
37:56 Ta ütleb: “Jumala nimel, sa peaaegu rikkusid mu!”
37:57 “Ja juhul kui poleks olnud minu isanda armu, oleksin olnud nendest, kes kokku kogutakse.”
37:58 “Siis kas me ei sure”
37:59 “- välja arvatud meie varasem surm – ja meid ei karistata?”
37:60 Selline on hiiglaslik saavutus!
37:61 Selle sarnase nimel las töötavad need, kes töötavad.
37:62 On see parem tervituskingitusena või kibeduse puu?
37:63 Me tegime selle eitamise testiks patustajaile.
37:64 See on puu, mis tuleb esile Põrgu lättest.
37:65 Selle tärkavad viljad nagu kuradite pead.
37:66 Nad söövad sellest ning täidavad sellega oma kõhtusid.
37:67 Seejärel, lisaks sellele on neil jook keevast vedelikust.
37:68 Seejärel on nende naasemine Põrgusse.
37:69 Nad olid leidnud oma isad eksiteel
37:70 ja nad kiirustasid, järgides neid täpselt.
37:71 Ja enamus varasemaid inimesi oli läinud eksitusse enne neid.
37:72 Ja Me olime saatnud nende hulka hoiatajaid.
37:73 Nii et näe, milline oli lõplik tulemus neile, keda oli hoiatatud,
37:74 välja arvatud puhtsüdamlikud Jumala sulased.

37:75 Ja Noa hüüdis Meid: suurepärased olid need, kes vastasid.
37:76 Ja Me päästsime tema ning ta perekonna hiiglaslikust katsumusest
37:77 ja tegime tema järeltulijad nendeks, kes alles jäid
37:78 ja hoidsime tema ajaloo neile, kes tulid hiljem.
37:79 Rahu olgu Noa peal kogu inimkonnast!
37:80 Sedasi autasustame Me heategijaid.
37:81 Ta oli Meie usklikest sulastest.
37:82 Seejärel Me uputasime ülejäänud.

37:83 Ja tema klannist oli Abraham.
37:84 Siis kui ta tuli oma isanda juurde puhta südamega.
37:85 Siis kui ta ütles oma isale ning oma inimestele: “Mis on see, mida te teenite?”
37:86 “On see valskus – jumalad Jumala kõrval – mida ihaldate?”
37:87 “Seega millised on teie mõtted kogu inimkonna isanda suhtes?”
37:88 Seejärel ta mõtiskles mõtisklusega tähtede üle
37:89 ja ütles: “Ma olen haige!”
37:90 Seejärel nad pöörasid temast ära ning lahkusid.
37:91 Seejärel ta pööras kõrvale nende jumalate poole ning ütles: “Kas te ei sööks?”
37:92 “Mis teid vaevab, et te ei räägi?”
37:93 Ja ta pööras nende poole lüües parema käega.
37:94 Seejärel lähenesid nad talle kiirustades.
37:95 Ta ütles: “Kas teenite seda, mida ise tahute,”
37:96 “samas kui Jumal on loonud teid ja kõik, mida te valmistate?”
37:97 Nad ütlesid: “Ehitage tema jaoks konstruktsioon ning heitke ta leegitsevasse tulle”.
37:98 Ja nad tahtsid tema vastu plaani teha, aga Me tegime nemad madalaimaiks.
37:99 Ja ta ütles: “Ma lähen oma isanda juurde, Tema juhatab mind”.
37:100 “Minu isand, anna mulle üks õiglastest.”
37:101 Nii et Me andsime talle rõõmusõnumid kannatlikust poisist.
37:102 Ja siis kui ta jõudis vanusesse, et koos temaga pingutada, ütles ta: “Oo, mu kallis poeg, nägin unes, et olen sind ohverdamas! Nii et vaata, mida sina näed?”
Ta ütles: “Oo, mu isa, tee, mida sul kästakse! Sa leiad mu – juhul kui Jumal peaks soovima – kannatlikest”.
37:103 Ja siis kui nad mõlemad alistunud olid ning ta oli heitnud ta maha tema kulmu peale,
37:104 Me hüüdsime teda: “Oo, Abraham,”
37:105 “sa oled kinnitanud nägemuse!”
Sedasi Me autasustame heategijaid.
37:106 See oli üks selge test.
37:107 Ja Me lunastasime ta hiiglasliku ohverdusega
37:108 ning hoidsime tema ajaloo neile, kes tulid hiljem.
37:109 Rahu olgu Abrahami peal!
37:110 Sedasi Me autasustame heategijaid.
37:111 Ta oli Meie usklikest sulastest.
37:112 Ja Me andsime talle rõõmusõnumid Iisakust: prohvet õiglastest.
37:113 Ja Me õnnistasime teda ning Iisakut. Ja nende järeltulijaist on heategija ning tema, kes selgelt oma hinge eksitab.

37:114 Ja Me asetasime soosingu Moosese ning Aaroni peale
37:115 ja päästsime nemad (duaalne) ning nende (duaalne) inimesed hiiglaslikust katsumusest
37:116 ja aitasime neid (mitmus), nii et neist said võitjad,
37:117 ja andsime neile (duaalne) selgitava seaduse,
37:118 ja juhatasime nad (duaalne) sirgele teele
37:119 ja hoidsime nende (duaalne) ajaloo neile, kes tulid hiljem.
37:120 Rahu olgu Moosese ning Aaroni peal!
37:121 Sedasi autasustame Me heategijaid.
37:122 Nad (duaalne) olid Meie usklikest sulastest.

37:123 Ja Elias oli saadikuist.
37:124 Siis kui ta ütles oma inimestele: “Kas te ei oleks kaalutletud kartuses?”
37:125 “Kas hüüate Baali ning hülgate parima loojaist -”
37:126 “Jumala, teie isanda ja teie esiisade isanda?”
37:127 Aga nad salgasid ta, seejärel on nad need, kes kokku kogutakse,
37:128 välja arvatud puhtsüdamlikud Jumala sulased.
37:129 Ja Me hoidsime tema ajaloo neile, kes tulid hiljem.
37:130 Rahu olgu Eliase peal!
37:131 Sedasi autasustame Me heategijaid.
37:132 Ta oli meie usklikest sulastest.

37:133 Ja Lot oli saadikuist.
37:134 Siis kui Me päästsime tema ning kogu ta pere,
37:135 välja arvatud ühe vana naise nendest, kes maha jäi.
37:136 Seejärel Me hävitasime teised.
37:137 Ja te möödute neist hommikul
37:138 ning öösel. Kas te siis ei kasutaks mõistust!

37:139 Ja Jonah oli saadikuist.
37:140 Siis kui ta põgenes lastitud laevale
37:141 ning heitis kaubasaadetise ja oli nendest, kes lüüa sai.
37:142 Ja kala neelas ta alla siis kui ta laiduväärne oli.
37:143 Ja juhul kui ta poleks olnud ülistajaist,
37:144 ta oleks jäänud selle kõhtu kuni päevani, mil nad tõstetakse.
37:145 Seejärel Me heitsime ta tühjale kaldale, siis kui ta haige oli,
37:146 ja põhjustasime kõrvitsalise puu üle tema kasvama.
37:147 Ja Me saatsime ta saja tuhande või enama juurde:
37:148 nad uskusid, seega Me andsime neile naudingu mõneks ajaks.

37:149 Ja küsi neilt, kas sinu isandale on tütred ning neile pojad?
37:150 Või kas Me lõime inglid olema naissoost? Ja nemad olid sellele tunnistajaiks?
37:151 Tõde on: see on nende valedest, et nad ütlevad:
37:152 “Jumal on sigitanud.”
Ja nad on valetajad.
37:153 Valis Ta tütred üle poegade?
37:154 Mis teil viga on, kuidas te hindate?
37:155 Kas te siis ei võtaks kuulda!
37:156 Või kas teil on selge volitus?
37:157 Siis tooge esile oma määrus, juhul kui peaksite olema tõetruud!
37:158 Ja nad fabritseerisid suguluse Tema ning džinni vahele
(Aga džinn teab, et nad kokku kogutakse.
37:159 Ülistatud olgu Jumal üle selle, mida nad kirjeldavad!),
37:160 välja arvatud puhtsüdamlikud Jumala sulased.
37:161 Ja teie ning see, mida teenite:
37:162 te ei saa Temast eemale ahvatleda,
37:163 välja arvatud teda, kes määratud põlema Põrgus.
37:164 (Ja pole mitte kedagi meist, ilma et tal on määratud positsioon.
37:165 Ja need oleme meie, kes rividesse üles rivistatud
37:166 ja meie oleme ülistajad.)
37:167 Ja nad ütlesid:
37:168 “Juhul kui meil vaid oleks meeldetuletus varasematelt inimestelt:”
37:169 “me oleksime puhtsüdamlikud Jumala sulased.”
37:170 Aga nad eitasid seda. Nii et peagi nad saavad teada.
37:171 Ja Meie sõna on läinud esile Meie sulastele, saadikuile.
37:172 Nemad: nemad on need, keda aidatakse.
37:173 Ja Meie vägi: nemad on võitjad.
37:174 Nii et pööra neist ära mõneks ajaks.
37:175 Ja jälgi neid: peagi nad saavad näha.
37:176 Kas nad seejärel kiirustaksid Meie karistust?
37:177 Siis kui see laskub nende hoovi: kuri on nende hommik, keda oli hoiatatud.
37:178 Ja pööra neist ära mõneks ajaks.
37:179 Ja jälgi: nad saavad näha.
37:180 Ülistus sinu isandale – suursugususe isandale – üle selle, mida nad kirjeldavad!
37:181 Ja olgu rahu saadikute peal!
37:182 Ja kiitus Jumalale, kogu inimkonna isandale!