21

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
21:1 Arvete tasumine tõmbub inimestele lähemale, aga nad on hoolimatuses, vastu häälestatud.
21:2 Neile ei tule nende Isanda meeldetuletusest mitte midagi uut, välja arvatud, et nad kuulavad seda samal ajal kui nad mängivad.
21:3 Nende südamed hajameelsed.
Ja need, kes valet teevad, varjavad oma privaatseid vestlusi: “On see muu kui surelik nagu teie? Kas aktsepteerite selle maagia, samas kui olete võimelised nägema?”
21:4 Ütle: “Minu Isand teab, mida taevas ning maal räägitakse. Ja Ta on Kõikekuulev, Kõiketeadev”.
21:5 Nad ütlevad: “Ent: kaootiline segu unenägudest.”
“Ent: ta on selle välja mõtelnud.”
“Ent: ta on poeet.”
“Nii et las toob meile tunnustähe, sarnase sellistele, mida saadeti varasemalt”.
21:6 Enne neid ei uskunud mitte ükski linnadest, millised Me hävitasime. Kas nemad siis usuksid?
21:7 Ja Me ei saatnud enne sind, välja arvatud mehi, keda inspireerisime. Seega küsi meeldetuletuse inimestelt, juhul kui sa ei tea.
21:8 Ja Me ei andnud neile kehasid, mis süüa ei vajanud ega olnud nad surematud.
21:9 Seejärel Me täitsime neile lubaduse ja päästsime nemad ning keda soovisime ja hävitasime liialdajad.
21:10 Me oleme saatnud alla teile määruse, selles on teie meeldetuletus. Kas te siis ei juurdleks!
21:11 Ja kui palju üleastuvaid linnu Me murdsime ning tõime olemasolusse pärast neid teised inimesed!
21:12 Ja siis kui nad tajusid Meie võimsust, siis nad põgenesid selle eest.
21:13 “Ärge põgenege! Aga tulge tagasi selle juurde, kus teile oli antud küllus ja teie elamud, et teid saaks küsitleda.”
21:14 Nad ütlesid: “Oh häda meile, me olime üleastujad!”
21:15 Ja see – nende hüüe – ei lakanud, kuni Me tegime nad ära koristatuteks, vaikivateks.

21:16 Ja Me ei loonud taevast, maad ning seda, mis nende vahel meelelahutuseks.
21:17 Juhul kui Me tahtnuks olla lõbustatud, Me võinuks seda olla Meie kohalolus, juhul kui see on see, mida Me tahtnuks.
21:18 Ent: Me heidame tõe tühisuse vastu ja see annab sellele vastandväärtuse, seejärel, vaata, see taganeb.
Ja teile häving selle tõttu, mida kirjeldate!
21:19 Ja Tema oma on, kes iganes taevastes ning maal. Ja need, kes Tema kohalolus, pole liiga uhked, et Teda teenida, ega saa nad kurnatud.
21:20 Nad ülistavad ööl ning päeval ilma väsimata.

21:21 Või kas nad võtavad jumalusi maa pealt, kes suudavad surnuist ellu äratada?
21:22 Juhul kui oleks kummaski neis jumalusi peale Jumala, need oleksid rikutud.
Nii et ülistus Jumalale, trooni isandale üle selle, mida nad kirjeldavad!
21:23 Teda ei küsitleta Tema tegemistes, aga neid küsitletakse.
21:24 Või kas nad on võtnud jumalusi Tema kõrvale?
Ütle: “Tooge oma asitõendid! See on meeldetuletus neist, kes koos minuga ning meeldetuletus neist, kes enne mind”.
Ent: enamus neist ei tea tõde. Seega nad on vastu häälestatud.
21:25 Ja Me ei saatnud enne sind mitte ühtegi sõnumitoojat ilma inspireerimata teda: “Pole jumalusi peale Minu, nii et teeni Mind”.
21:26 Ja nad ütlevad: “Kõikvõimas on võtnud poja”.
Olgu Ta ülistatud!
Ent: austatud sulased.
21:27 Nad ei räägi enne Teda ning tegutsevad läbi Tema korralduse.
21:28 Tema teab, mis nende käte vahel ning mis neile järgnemas ja nad ei tee eestkostet, välja arvatud tema eest, kellele Ta selle heaks on kiitnud, ja nad on hirmust Tema ees aukartuses.
21:29 Ja kes iganes neist ütleb: “Ma olen jumal Tema kõrval”: selle eest Me autasustame teda põrguga. Nõnda tasume Me üleastujaile.

21:30 Kas hoiatuse suhtes ükskõiksed pole kaalutlenud, et taevad ning maa olid ühtne tervik, seejärel Me eraldasime nad? Ja tegime veest kõik elavad asjad. Kas nad siis ei usuks!
21:31 Ja Me tegime maa peale kindlalt püsivad mäed, et see koos nendega ei kõiguks, ja asetasime mägede vahele laiad orud kui rajad, et nad võiksid olla õigesti juhatatud,
21:32 ja tegime taeva kaitstud katusena.
Aga nad on vastu häälestatud selle tunnustähtede suhtes,
21:33 samas kui Tema see on, kes lõi öö ning päeva ja päikese ning kuu. Igaüks ringkäigul ujumas.
21.34 Ja Me ei määranud surematust mitte ühelegi surelikule enne sind. Nii et kui sina sured, on siis nemad surematud?
21:35 Iga hing maitseb surma.
Ja Me paneme teid proovile kurja ning heaga kui eitamise testidega.
Ja Meie juurde tuuakse teid tagasi.
21:36 Ja siis kui hoiatuse suhtes ükskõiksed sind näevad, nad võtavad su vaid pilkamiseks: “On see tema, kes teie jumalaid meenutab?”
Ja nad eitavad Kõikvõimsa meeldetuletust!
21:37 Inimene on loodud kiirustavaks. Ma näitan teile oma tunnustähti, nii et ärge küsige Mult kiirustamist.
21:38 Ja nad ütlevad: “Millal see lubadus saabub, juhul kui peaksid olema tõetruu?”
21:39 Juhul kui hoiatuse suhtes ükskõiksed vaid teaksid aega, mil nad pole võimelised tõrjuma tuld endi nägudelt ega endi selgadelt…
Ja neid ei aidata!
21:40 Ent: see tuleb nende peale ootamatult ning jätab nad sõnatuks. Ja nad pole võimelised seda tagasi tõrjuma ega anta neile hingetõmbeaega.
21:41 Ja pilgati sõnumitoojaid enne sind, seejärel ümbritses nende pilkajaid see, millega nad pilkasid.
21:42 Ütle: “Kes saab teid kaitsta läbi öö ning päeva Kõikvõimsa eest?”
Ent: nad on vastu häälestatud oma isanda meeldetuletuse suhtes.
21:43 Või kas neil on jumalad, kes saavad neid kaitsta Meie eest? Nad pole võimelised iseennastki aitama ega ole nad Meie eest kaitstud.
21:44 Ent: Me andsime neile ning nende isadele naudingu, kuni elu neile liiga pikana näis.
Kas pole nad siis kaalutlenud, kuidas Me toome maa, kahandades seda selle äärtest? Saavad nemad siis olla võitjad?
21:45 Ütle: “Ma vaid hoiatan teid läbi inspiratsiooni”.
Aga kurdid ei kuule hüüet siis kui neid hoiatamas ollakse.
21:46 Ja juhul kui neid puudutab kerge puhang sinu isanda karistusest, ütlevad nad: “Oh häda meile, me olime patustajad!”
21:47 Ja Me seame üles õigluse kaalud Ülestõusmispäevaks, seega mitte ühelegi hingele ei tehta ülekohut mitte milleski. Ja olgu see või sinepiseemne raskus – Me toome selle. Ja piisavad oleme Me arvestajatena.

21:48 Ja Me andsime Moosesele ning Aaronile kriteeriumi ning valguse ja meeldetuletuse neile, kes kaalutletud kartuses,
21:49 neile, kes kardavad oma isandat nähtamatuses ning Tunni suhtes kartlikud.

21:50 Ja see on õnnistatud meeldetuletus, mille Me alla saatsime. Kas te siis ei tunne seda ära?

21:51 Ja Me andsime Abrahamile tema veatu otsustusvõime enne seda. Ja Me olime temast teadlikud.
21:52 Siis kui ta ütles oma isale ning oma inimestele: “Mis on need kujutised, millele te pühendute?”
21:53 Nad ütlesid: “Me leidsime oma isad neid teenimas”.
21:54 Ta ütles: “Teie ja teie isad olete ilmselges eksituses”.
21:55 Nad ütlesid: “Oled sa tulnud koos tõega või oled end lõbustamas?”
21:56 Ta ütles: “Ent: teie isand on taevaste ning maa isand – Tema, kes need tegi. Ja ma olen nendest, kes sellele tunnistajaks”.
21:57 “Ja Jumala nimel, ma vean teie loodud kujutisi ninapidi pärast seda kui seljad pöörate ning lahkute.”
21:58 Ja ta tegi nad tükkideks, välja arvatud nende pealiku, et nad saaksid selle poole pöörduda.
21:59 Nad ütlesid: “Kes tegi seda meie jumalatele on patustajatest!”
21:60 Nad ütlesid: “Me kuulsime üht noorukit neid mainimas, teda hüütakse Abraham”.
21:61 Nad ütlesid: “Siis tooge ta inimeste silme ette, et nad võiksid olla tunnistajaks”.
21:62 Nad ütlesid: “Kas sina tegid seda meie jumalatele, oo, Abraham?”
21:63 Ta ütles: “Ent: see, nende pealik tegi seda. Nii et küsige neilt, juhul kui nad räägivad.”
21:64 Ja nad naasesid endi juurde ning ütlesid: “Te ise olete patustajad!”
21:65 Seejärel nad kogusid end: “Sa ju tead, et nad ei räägi!”
21:66 Ta ütles: “Siis teenite te Jumala kõrval seda, mis ei saa teile kasuks olla ega teid kahjustada mitte milleski?”
21:67 “Ptüi, teile ja kõigele, mida teenite peale Jumala! Kas te siis ei juurdleks!”
21:68 Nad ütlesid: “Põletage ta ning aidake oma jumalaid, juhul kui midagi teha kavatsete”.
21:69 Me ütlesime: “Oo, tuli, ole jahe ning turvaline Abrahamile!”
21:70 Ja nad ihaldasid tema vastu plaanida, aga Me tegime nemad nendeks, kes suurimas kaotuses.
21:71 Ja Me päästsime tema ning Loti maale, mille oleme õnnistanud kogu inimkonnale
21:72 ja andsime talle Iisaku ning täiendusena Jaakobi. Ja mõlemad Me tegime õiglaseks.
21:73 Ja Me tegime neist liidrid, kes juhatamas läbi Meie korralduse ja inspireerisime neid heategude tegemises, kohustuse täitmises ning puhastumises. Ja nad teenisid Meid.
21:74 Ja Lot, Me andsime talle otsustusvõime ning teadmised ja päästsime ta linnast, mis alatuid tegusid tegi. Nad olid ühed kurjad inimesed, hoolimatult reetlikud.
21:75 Ja Me panime ta sisenema Meie halastusse. Ta oli õiglastest.

21:76 Ja Noa: siis kui ta hüüdis enne seda: seega Me vastasime talle ja päästsime tema ning ta perekonna hiiglaslikust katsumusest
21:77 ja aitasime teda inimeste vastu, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti. Nad olid ühed kurjad inimesed, seega Me uputasime nad kõik.

21:78 Ja Taavet ning Saalomon:  siis kui nad võtsid vastu otsuse põllusaagi suhtes, siis kui inimeste lambad olid sinna sööma läinud.
Ja Me olime tunnistajad nende otsustamisele.
21:79 Ja Me andsime Saalomonile selle kohta mõistmise.
Ja kummalegi andsime Me otsustusvõime ning teadmised.
Ja Me tegime teenistusvalmiks koos Taavetiga mäed ülistama, samuti linnud. Ja Meie olime selle tegijad.
21:80 Ja Me õpetasime talle rõivaste tegemist teie jaoks, et teid teie võimsuse eest kaitsta. Seejärel, olete te tänulikud?
21:81 Ja Saalomonile tuule märatsema, jooksmas läbi tema korralduse maa poole, mida Me õnnistanud olime. Ja Me teadsime kõike.
21:82 Ja kuraditest: need, kes talle sukeldusid ning muid töid peale selle tegid. Ja Me olime valvurid nende üle.

21:83 Ja Job: siis kui ta oma isandale hüüdis: “Mind on puudutanud ebaõnn. Ja Sina oled kõige halastavam nendest, kes halastust üles näitavad!”
21:84 Seejärel Me vastasime talle ning eemaldasime selle, mis tema peal ebaõnnest. Ja Me andsime talle tema perekonna ning nende sarnased koos nendega, halastusena Meie kohalolust ning meeldetuletusena neile, kes teenivad.

21:85 Ja Ismael, Enok ning tema, kes oli andnud tõotuse: kõik nad olid kannatlikest.
21:86 Ja Me panime nad sisenema Meie halastusse.
Nemad on õiglastest.

21:87 Ja tema, kes kalale kuulus: siis kui ta vihasena lahkus ning eeldas, et Meil pole mitte mingit võimu tema üle. Seejärel ta kisendas pimedustes: “Pole jumalat peale Sinu, ülistus olgu Sulle, ma olen olnud patustajatest!”
21:88 Nii et Me vastasime talle ning päästsime ta kannatustest. Ja sedasi Me päästame usklikud.

21:89 Ja Zachariah: siis kui ta oma isandat hüüdis: “Mu isand, ära jäta mind üksi! Ja Sina oled parim pärijaist”.
21:90 Seejärel Me vastasime talle ning andsime talle Johni ja tegime korda ta naise tema jaoks.

Kõik nad võistlesid heategudes ja hüüdsid Meie poole lootuses ning hirmus. Ja nad olid Meile kuulekad.

21:91 Ja üks, kes oma vooruslikkust kaitses: Me puhusime temasse enda Vaimust ja tegime temast ning ta pojast tunnustähe kogu inimkonnale.

21:92 See – teie kogukond – on üks kogukond ja Mina olen teie isand, seega teenige Mind!
21:93 Aga nad jagunesid omavahel endi olukorras.
Kõik on naasemas Meie juurde.
21:94 Nii et kes iganes teeb õiglaseid töid ja on usklik: tema jõupingutusi ei lükata tagasi. Ja Me oleme selle salvestajad.
21:95 Ja keeld on linna peal, mille Me hävitanud oleme: nad ei naase.
21:96 Siis kui Ya´juj ja Ma´juj  on lahti lastud ning nad igast kõrgendatud kohast kiirustades tulevad,
21:97 ja lubadus tõest ligemale tõmbub, siis vaata, on jõllitamas hoiatuse suhtes ükskõiksete silmad: “Oh häda meile, oleme selle suhtes hoolimatuses olnud. Tõde on: me olime patustajad!”
21:98 Teie ja see, mida teenite Jumala kõrval, olete küttepuud põrgule! Te saabute sellesse.
21:99 Oleksid need olnud jumalad, nad poleks sellesse saabunud!
Aga kõik on selles elunemas igavesti.
21:100 Neile on selles oigamine. Ja nad ei kuule selles.
21:101 Need, kellele oli esile läinud Meilt parim: nemad on sellest kaugel.
21:102 Nad ei kuule vähimatki heli sellest. Ja nad on selles, mida ihaldavad nende hinged, elunemas igavesti.
21:103 Neid ei kurvasta suurim terror.
Ja neid võtavad vastu inglid: “See on teie päev, mida teile lubati”.
21:104 Päeval, mil Me taevad kokku rullime – nagu seaduste kirjarulli kokkurullimine – nii nagu Me algatasime esimese loomingu, nii Me kordame seda. Üks lubadus Meie peal: Me oleme seda tegemas!
21:105 Ja Me määrasime Psalmides: “Pärast meeldetuletust pärivad maa Mu õiglased sulased”.
21:106 Selles on info edastamine inimestele, kes teenivad.
21:107 Ja Me saatsime su vaid halastusena kogu inimkonnale.
21:108 Ütle: “Mind on inspireeritud, et teie jumalus on vaid üks Jumal. Nii et kas oleksite alistunud/muslim?”
21:109 Ja juhul kui nad ära pööravad, siis ütle: “Ma olen hoiatanud teid kõiki ühtemoodi. Ja ma ei tea, kas see, mida teile lubatakse, on lähedal või kaugel.”
21:110 “Ta teab avalikku kõnest ning teab, mida varjate.”
21:111 “Ja mina ei tea, kas see on teile eitamise test või nauding mõneks ajaks.”
21:112 Ütle: “Minu isand, mõista kohut tões”.
Ja: “Meie isand on Kõikvõimas – Tema, kelle abi otsitakse selle vastu, mida kirjeldate”.