26

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
26:1 T´SM
26:2 Need on selge seaduse tunnustähed.
26:3 Sa ehk võitled oma hingega, et nad ei hakka usklikeks?
26:4 Juhul kui Me soovime, Me võime saata alla neile taevast tunnustähe, nii et nende kaelad nõtkuksid selle ees alandlikkusest.
26:5 Aga neile ei tule mitte ühtegi uut meeldetuletust Kõikvõimsalt, välja arvatud, et nad on selle suhtes vastu häälestatud.
26:6 Seega nad on eitanud, seejärel tulevad neile uudised sellest, mida nad nöökisid.
26:7 Kas pole nad kaalutlenud maad: kui palju oleme Me põhjustanud selles kasvama kõikvõimalikest suursugustest liikidest?
26:8 Selles on tunnustäht. Aga enamus neist ei ole usklikud.
26:9 Ja sinu isand: Ta on Võimas, Kõige Halastavam.

26:10 Ja siis kui sinu isand Moosest hüüdis: “Mine patustavate inimeste juurde,”
26:11 “Fir´awni inimeste juurde. Kas nad ei oleks kaalutletud kartuses!”
26:12 Ta ütles: “Minu isand, ma kardan, et nad eitavad mind”
26:13 “ja mu rind muutub kitsendatuks ja mu keel ei ole võimeline jätkama. Nii et saada Aaroni järele.”
26:14 “Ja neil on üks üleastumine minu vastu, seega ma kardan, et nad tapavad mu.”
26:15 Ta ütles: “Tõepoolest mitte! Minge koos Meie tunnustähtedega. Me oleme koos teiega, kuulamas”.
26:16 “Nii et minge Fir´awni juurde ning ütelge: ´Me oleme üks sõnumitooja kogu inimkonna isandalt.´”
26:17 “´Saada Iisraeli lapsed koos meiega!´”
26:18 Ta ütles: “Kas me ei kasvatanud sind üles meie seas lapsena, ja sa viibisid meiega aastaid oma elust”
26:19 “ja tegid oma teo, mille tegid ning olid nendest, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.”
26:20 Ta ütles: “Ma tegin seda siis kui olin nendest, kes eksituses”.
26:21 “Ja ma jooksin ära teie juurest siis kui teid kartsin. Seejärel andis mu isand mulle otsustusvõime ning määras mu saadikute hulka.”
26:22 “Ja see teene, milles sa mind süüdistad – ise oled orjastanud Iisraeli lapsed!”
26:23 Fir´awn ütles: “Ja mis on kogu inimkonna isand?”
26:24 Ta ütles: “Isand taevastele ning maale ja sellele, mis nende vahel, juhul kui peaksite olema kindlad”.
26:25 Ta ütles neile, kes tema ümber: “Kas te ei kuule!”
26:26 Ta ütles: “… Teie isand ning teie esiisade isand …”
26:27 Ta ütles: “Teie sõnumitooja, kes teile saadeti, on kurjast vaimust vaevatud!”
26:28 Ta ütles: “… isand idale ning läänele ja sellele, mis nende vahel, juhul kui juurdlete.”
26:29 Ta ütles: “Juhul kui võtad jumalaks muu kui minu, panen su vangide sekka”.
26:30 Ta ütles: “Isegi juhul kui toon sulle tõestuse?”
26:31 Ta ütles: “Siis too see, juhul kui peaksid olema tõetruudest!”
26:32 Ja ta heitis oma kepi, misjärel see oli ilmselge madu.
26:33 Ja ta tõmbas välja oma käe ning see oli valge vaatajaile.
26:34 Ta ütles lugupeetavaile enda ümber: “See on õpetatud maag!”
26:35 “Ta tahab pöörata teid välja teie maalt läbi oma maagia. Nii et mis te otsustate?”
26:36 Nad ütlesid: “Viivita teda ning tema venda ja tõsta linnades üles kogujad,”
26:37 “kes toovad sulle iga õpetatud maagi.”
26:38 Ja maagid koguti kokku määratud ajaks kokkulepitud päeval.
26:39 Ja inimestele üteldi: “Kas teie samuti kogunete,”
26:40 “nii et võiksime järgida maage, juhul kui nemad peaksid võidukad olema?”
26:41 Ja siis kui maagid tulid, ütlesid nad Fir´awnile: “Kas meile on autasu, juhul kui peaksime olema võidukad?”
26:42 Ta ütles: “Jah, ja olete siis nendest, kes tuuakse lähedale”.
26:43 Mooses ütles neile: “Esitage, mis te esitate”.
26:44 Ja nad heitsid maha oma köied ning kepid ja ütlesid: “Fir´awni vägevuse nimel, me oleme võidukad!”
26:45 Ja Mooses heitis maha oma kepi, misjärel see neelas alla selle, mida nad võltsisid.
26:46 Seejärel maagid langesid maha alistunuilt.
26:47 Nad ütlesid: “Me usume kogu inimkonna isandasse,”
26:48 “Moosese ja Aaroni isandasse.”
26:49 Ta ütles: “Te usute teda enne kui mina teile loa annan? Ta on kindlasti teie pealik, kes teile maagiat õpetas, nii et te saate teada. Ma lõikan maha teie käed ning jalad vastaskülgedelt ja panen teid kõiki tulba peale surema!”
26:50 Nad ütlesid: “Ei ole muret. Me läheme tagasi oma isanda juurde”.
26:51 “Me loodame, et meie isand andestab meile meie vead kuna olime esimesed usklikest.”
26:52 Ja Me inspireerisime Moosest: “Rända läbi öö koos Mu sulastega, tõepoolest, teid hakatakse jälitama”.
26:53 Ja Fir´awn saatis linnadesse kogujad:
26:54 “Nad on vaid väike punt.”’
26:55 “Ja nad on meid raevu ajanud.”
26:56 “Ja me oleme ettevaatlik vägi.”
26:57 Seejärel Me tõstsime nad välja aedadest ning allikatest
26:58 ja varandustest ning auväärsest positsioonist.
26:59 Seega!
Ja Me põhjustasime Iisraeli lapsed need pärima.
26:60 Ja nad jälitasid neid hommikuvalguse ajal.
26:61 Ja siis kui kaks väge üksteist nägid, ütlesid Moosese kaaslased: “Meid on kätte saadud!”
26:62 Ta ütles: “Kindlasti mitte! Minu isand on koos minuga, Ta juhatab mind”.
26:63 Ja Me inspireerisime Moosest: “Löö merd oma kepiga”.
Ja see lõhenes kaheks, kumbki külg nagu hiiglaslik taevani ulatuv mägi.
26:64 Ja Me tõime teised selle lähedale.
26:65 Ja Me päästsime Moosese ning kõik need, kes koos temaga.
26:66 Seejärel Me uputasime teised.
26:67 Selles on tunnustäht, aga enamik neist ei ole usklikud.
26:68 Ja sinu isand: Ta on Võimas, Kõige Halastavam.

26:69 Ja loe neile ette uudised Abrahamist.
26:70 Siis kui ta oma isale ning oma inimestele ütles: “Mida te teenite?”
26:71 Nad ütlesid: “Me teenime valmistatud asju ning oleme neile pühendunud”.
26:72 Ta ütles: “Kas kuulevad nad teid siis kui hüüate?”
26:73 “Või kas toovad nad teile kasu või kahjustavad teid?”
26:74 Nad ütlesid: “Ei, aga me leidsime oma isad sedasi tegemas”.
26:75 Ta ütles: “Olete te kaalutlenud, mida te olete olnud teenimas,”
26:76 “teie ja teie esiisad?”
26:77 “Aga need on vaenlased mulle, välja arvatud kogu inimkonna isand,”
26:78 “kes mind loonud on, ja Tema juhatab mind,”
26:79 “ja kes mind toidab ning joodab.”
26:80 “Ja siis kui olen haige: Tema ravib mind.”
26:81 “Ja kes annab mulle surma, seejärel annab mulle elu.”
26:82 “Ja kes – ma loodan – andestab mulle mu vead Kohtumõistmispäeval.”
26:83 “Minu isand, anna mulle otsustusvõime ning ühenda mind õiglastega.”
26:84 “Ja võimalda mulle auväärne mainimine hilsemate seas.”
26:85 “Ja tee minust üks õndsuse aia pärijaist.”
26:86 “Ja andesta mu isale, ta on nendest, kes eksituses.”
26:87 “Ja ära häbista mind päeval, mil nad tõstetakse,”
26:88 “päeval, mil varandus ning pojad abiks ei ole,”
26:89 “välja arvatud temale, kes Jumalale veatu südame toob.”
26:90 Ja aed tuuakse lähedale neile, kes kaalutletud kartuses.
26:91 Ja põrgu tuuakse esile eksiteele viiduile.
26:92 Ja neile üteldakse: “Kus on see, mida te teenisite”
26:93 “Jumala kõrval? Kas nad saavad teid aidata või iseennast aidata?”
26:94 Ja nad heidetakse sellesse: nemad ning eksiteele viidud
26:95 ning Iblis´i sõdurid, kõik koos.
26:96 Nad ütlevad vaieldes seal:
26:97 “Jumala nimel, me olime ilmses eksituses,”
26:98 “siis kui võrdsustasime teid kogu inimkonna isandaga!”
26:99 “Ja meid ei eksitanud mitte keegi muu kui kurjategijad.”
26:100 “Ja meil pole mitte ühtegi eestkostjat”
26:101 “ega mitte ühtegi lähedast sõpra.”
26:102 “Ja oleksime me naasemas, me oleksime usklikest.”
26:103 Selles on tunnustäht, aga enamus neist ei ole usklikud.
26:104 Ja sinu isand: Ta on Võimas, Kõige Halastavam.

26:105 Noa inimesed eitasid saadikuid.
26:106 Siis kui nende vend Noa neile ütles: “Kas te ei oleks kaalutletud kartuses?”
26:107 “Ma olen teile usaldusväärne sõnumitooja,”
26:108 “nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuuletuge mulle!”
26:109 “Ja ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest. Minu autasu on vaid kogu inimkonna isanda peal.”
26:110 “Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuuletuge mulle!”
26:111 Nad ütlesid: “Kas peaksime sind uskuma, samas kui sind järgivad kõige armetumad?”
26:112 Ta ütles: “Ja mis teadmisi on minul sellest, mida nad varem tegid?”
26:113 “Nende arvestus on vaid minu isanda peal, juhul kui suudaksite mõista.”
26:114 “Ja ma ei ole üks, kes usklikke tagasi tõrjuks,”
26:115 “olen vaid selge hoiataja.”
26:116 Nad ütlesid: “Juhul kui sa ei lakka, oo, Noa, oled nendest, kes kividega surnuks visatakse!”
26:117 Ta ütles: “Minu Isand, mu inimesed eitasid mind!”
26:118 “Nii et otsusta minu ning nende vahel otsustavalt ja päästa mind ning need, kes koos minuga usklikest.”
26:119 Nii et Me päästsime tema ning need, kes koos temaga lastitud laeval.
26:120 Seejärel Me uputasime ülejäänud.
26:121 Selles on tunnustäht, aga enamus neist ei ole usklikud.
26:122 Ja teie isand: Ta on Võimas, Kõige Halastavam.

26:123 ´Aad eitas saadikuid.
26:124 Siis kui nende vend Hud neile ütles: “Kas te ei oleks kaalutletud kartuses?”
26:125 “Ma olen teile usaldusväärne sõnumitooja,”
26:126 “nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuuletuge mulle!”
26:127 “Ja ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest, minu autasu on vaid kogu inimkonna isanda peal.”
26:128 “Kas ehitate tunnustähe iga kõrge koha peale endi lõbustamiseks!”
26:129 “Ja võtate endile kindlused, et võiksite elada igavesti?”
26:130 “Ja siis kui ründate, ründate jõhkrusega?”
26:131 “Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuuletuge mulle!”
26:132 “Ja olge kaalutletud kartuses Temast, kes toetas teid sellega, mida te teate:”
26:133 “Ta toetas teid kariloomade ning poegadega,”
26:134 “ja aedade ning allikatega.”
26:135 “Ma kardan teile hiiglasliku päeva karistust.”
26:136 Nad ütlesid: “See on meile üks ja sama, kas sa noomid või pole neist, kes noomib”.
26:137 “See on vaid varasemate inimeste traditsioon.”
26:138 “Ja meid ei karistata.”
26:139 Nii et nad eitasid teda, seejärel Me hävitasime nad.
Selles on tunnustäht, aga enamus neist pole usklikud.
26:140 Ja sinu isand: Ta on Võimas, Kõige Halastavam.

26:141 Thamud eitas saadikuid.
26:142 Siis kui nende vend Saleh neile ütles: “Kas te ei oleks kaalutletud kartuses?”
26:143 “Ma olen teile usaldusväärne sõnumitooja,”
26:144 “nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuuletuge mulle!”
26:145 “Ja ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest, minu autasu on vaid kogu inimkonna isanda peal.”
26:146 “Kas teid jäetakse turvaliselt sellesse, mis siin on:”
26:147 “keset aedu ning allikaid,”
26:148 “ja rohelist põllusaaki ning vilju täis topitud datlipalme,”
26:149 “ja suure meisterlikkusega mägedest välja uuristatud kodusid?”
26:150 “Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuuletuge mulle!”
26:151 “Ja ärge kuuletuge liialdajate korraldusele,”
26:152 “nende, kes maa peal korruptsiooni levitavad ega tee õigust.”
26:153 Nad ütlesid: “Sa oled vaid üks, kellele on kärbseid pähe aetud!”
26:154 “Sa oled vaid surelik nagu meie. Nii et too tunnustäht, juhul kui peaksid olema tõetruudest.”
26:155 Ta ütles: “See on emane kaamel. Temale on jook ning teile on jook määratud päeval”.
26:156 “Ja ärge puudutage teda kurjusega, muidu võtab teid hiiglasliku päeva karistus!”
26:157 Aga nad veristasid ta jõhkral moel, seejärel muutusid kahetsevaiks.
26:158 Ja karistus võttis nad.
Selles on tunnustäht, aga enamus neist ei ole usklikud.
26:159 Ja sinu isand: Ta on Võimas, Kõige Halastavam.

26:160 Loti inimesed eitasid saadikuid.
26:161 Siis kui nende vend Lot neile ütles: “Kas te ei oleks kaalutletud kartuses?”
26:162 “Ma olen teile usaldusväärne sõnumitooja,”
26:163 “nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuuletuge mulle!”
26:164 “Ja ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest, minu autasu on vaid kogu inimkonna isanda peal.”
26:165 “Kas lähenete kogu inimkonnast meestele”
26:166 “ja jätate selle, mida teie isand on loonud teile teie naistest?
Tõde on: te olete ühed üleastuvad inimesed!”
26:167 Nad ütlesid: “Juhul kui sa ei lakka, oo, Lot, oled nendest, kes välja aetakse.”
26:168 Ta ütles: “Ma olen nendest, kes jälestavad teie tegusid!”
26:169 “Minu isand, päästa mind ja mu pere sellest, mida nad teevad!”
26:170 Nii et Me päästsime tema ning kogu ta pere,
26:171 välja arvatud ühe vana naise nendest, kes maha jäi.
26:172 Seejärel Me hävitasime teised.
26:173 Ja Me lasime nende peale vihma sadada. Ja kuri on nende vihm, keda on hoiatatud.
26:174 Selles on tunnustäht, aga enamus neist pole usklikud.
26:175 Ja sinu isand: Ta on Võimas, Kõige Halastavam.

26:176 Ja metsa kaaslased eitasid saadikuid.
26:177 Siis kui Shu´ayb neile ütles: “Kas te ei oleks kaalutletud kartuses?”
26:178 “Ma olen teile usaldusväärne sõnumitooja,”
26:179 “nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuuletuge mulle!”
26:180 “Ja ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest, minu autasu on vaid kogu inimkonna isanda peal.”
26:181 “Andke täis mõõt ning ärge olge nendest, kes kaotust põhjustavad.”
26:182 “Ja kaaluge kaaluga, mis õige.”
26:183 “Ja ärge võtke inimestelt ära nende asju. Ja ärge sooritage kurjust maa peal korruptsiooni tehes.”
26:184 “Ja olge kaalutletud kartuses Temast, kes on loonud teid ning suure seltskonna varasemaid inimesi.”
26:185 Nad ütlesid: “Sa oled vaid üks, kellele on kärbseid pähe aetud”.
26:186 Ja: “Sa oled vaid surelik nagu meie”.
Ja: “Me peame sind üheks valetajaist.”
26:187 “Nii et lase taeva tükkidel meie peale kukkuda, juhul kui peaksid olema tõetruudest!”
26:188 Ta ütles: “Minu isand teab kõige paremini, mida te teete”.
26:189 Ja nad eitasid teda, seejärel võttis neid katva pimeduse päeva karistus. Tõepoolest, see oli hiiglasliku päeva karistus.
26:190 Selles on tunnustäht, aga enamus neist pole usklikud.
26:191 Ja teie isand on Võimas, Kõige Halastavam.

26:192 Ja see on üks järkjärguline alla saatmine kogu inimkonna isandalt,
26:193 alla toodud läbi usaldusväärse vaimu
26:194 sinu südame peale, et oleksid hoiatajaist.
26:195 Selges araabia keeles.
26:196 Ja see on varasemate inimeste üleskirjutistes.
26:197 Kas pole see neile tunnustäheks, et Iisraeli laste õpetlased teavad seda?
26:198 Ja oleks Me selle alla saatnud mõnele võõramaalasele
26:199 ning tema oleks seda neile ette lugenud: nad poleks sellesse uskumas.
26:200 Sedasi oleme Me sisestanud selle kurjategijate südameisse:
26:201 nad ei hakka sellesse uskuma enne kui nad valusat karistust näevad.
26:202 Ja see tuleb nende peale ootamatult, siis kui nad ei taju.
26:203 Ja nad ütlevad: “Kas meile antaks tähtaja pikendust?”
26:204 Kas polnud see siis Meie karistus, mida nad varem kiirendada soovisid?
26:205 Oled sa kaalutlenud: juhul kui Me anname neile luksuse aastateks,
26:206 seejärel tuleb neile see, mida neile lubati,
26:207 kuidas saaks neile abiks olla see, mida nad nautisid?
26:208 Ja Me ei hävitanud mitte ühtegi linna ilma, et sel olid hoiatajad,
26:209 meeldetuletuseks. Ja Meie ei olnud patustajad.
26:210 Ja kuradid ei toonud seda alla.
26:211 Ja see ei ole neile kohane ega ole nad selleks võimelised.
26:212 Nad on blokeeritud kuulamast.
26:213 Ja ära hüüa koos Jumalaga teise jumaluse poole, et sa ei oleks nendest, keda karistatakse.
26:214 Ja hoiata oma lähisugulasi.
26:215 Ja alanda oma tiib neile, kes sind järgivad usklikest.
26:216 Aga juhul kui nad sulle vastanduvad, siis ütle: “Ma olen süütu sellest, mida teie teete”.
26:217 Ja pane oma usaldus Võimsasse, Kõige Halastavamasse,
26:218 Temasse, kes näeb sind siis kui tõused,
26:219 ja sinu tulemisi ning minemisi nende seas, kes alistunud.
26:220 Ta on Kõikekuulev, Kõiketeadev.
26:221 Kas peaksin teid informeerima, kelle peale kuradid laskuvad?
26:222 Nad laskuvad iga petliku petise peale.
26:223 Nad annavad kõrva, aga enamus neist on valetajad.
26:224 Ja poeedid: neid järgivad eksitatud.
26:225 Kas pole sa kaalutlenud, kuidas nad igas orus uitavad,
26:226 ja et nad ütlevad seda, mida nad ei tee?
26:227 Välja arvatud need, kes hoiatust kuulda võtavad, õiglaseid tegusid teevad ning Jumalat palju meenutavad ja aitavad iseend pärast seda kui nende vastu patustati.
Ja need, kes teevad valet, saavad teada, millisesse naasmiskohta nad naasevad.