42

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
42:1 HM
42:2 A´SQ
42:3 Seega, inspireerimas sind ja neid, kes enne sind, on Jumal: Võimas, Elutark.
42:4 Temale kuulub kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal.
Ja Ta on Ülistatud, Hiiglaslik.
42:5 Taevad on peaaegu rebenemas üksteise kohal, aga inglid ülistavad oma isanda kiituseks ning küsivad andestust neile, kes maa peal.
Tõde on: Jumal, Ta on Andestav, Kõige Halastavam.
42:6 Ja need, kes Tema asemel muid liitlasi võtavad: Jumal on hooldaja nende üle, ja sina ei ole kaitsja nende üle.
42:7 Ja seega Me inspireerime sind läbi araabiakeelse Koraani, et hoiataksid linnade ema ning neid, kes selle ümber, ja hoiataksid kogunemispäeva eest, milles pole kahtlust. Osad saavad olema aias ning osad põrgutules.
42:8 Ja oleks Jumal soovinud, Ta teinuks nad üheks kogukonnaks, aga Jumal paneb sisenema enda halastusse kelle soovib. Ja patustajad: neile pole ei liitlast ega abilist.
42:9 Või kas nad on võtnud liitlasi Tema kõrvale? Aga Jumal – Tema on liitlane. Ja Tema annab elu surnutele ning Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
42:10 Ja milles iganes te lahkarvamusel olete, siis otsus selle üle on Jumalale. Selline on Jumal, minu isand, Temasse ma panen oma usalduse ning Tema poole ma pööran.
42:11 Algataja taevastele ning maale! Ta on teinud teile teist endist paarilised, ja kariloomadest paarilised, Ta paljundab teid seeläbi. Pole mitte midagi Tema sarnast.
Ja Ta on Kõikekuulev, Kõikenägev.
42:12 Temale on taevaste ning maa võtmed.
Ta laiendab varustamist, kellele soovib, ja kitsendab.
Ta teab kõiki asju.

42:13 Ta pani kirja teie jaoks doktriini, mida Ta Noalt nõudis ning mille Me sinule inspireerinud oleme ja mida nõudsime Abrahamilt, Mooseselt ning Jeesuselt. Hoidke ülal seda doktriini ning ärge jagunege selles! Keeruline on ebajumalakummardajate jaoks see, millele sa neid kutsumas oled. Jumal valib endale, kelle soovib ning juhatab enda juurde tema, kes pöörab kahetsedes.
42:14 (Ja nad jagunesid vaid alles pärast seda kui teadmised nendeni olid jõudnud – läbi sektantliku fanatismi endi vahel. Ja juhul kui poleks olnud sõna, mis eelnes sinu isandalt ettemääratud tähtaja kohta, see oleks nende vahel ära lahendatud. Ja need, kes olid pandud pärima seaduse pärast neid, on kahtlemas selle suhtes ärevusttekitavalt.)
42:15 Nii et selle juurde siis kutsu sina. Ja ole sirgeseljaline nagu sind kästud on. Ja ära järgi nende tühiseid ihasid.
Aga ütle: “Ma usun sellesse, mida Jumal on alla saatnud määrusest. Ja mind on kästud olla õiglane teie vahel. Jumal on meie isand ning teie isand. Meile olgu meie tööd ning teile olgu teie tööd. Meie ning teie vahel ei ole vaidlust. Jumal kogub meid kõiki kokku. Ja Tema juurde on teekonna lõpp!”
42:16 Ja need, kes vaidlevad Jumala üle pärast seda kui see vastus neile antud on, nende argumendil ei ole kaalu nende isanda juures. Ja nende peal on raev ning neil on karm karistus.
42:17 Jumal see on, kes saatis alla seaduse koos tõe ning tasakaaluga.
Ja mis saab sind panna teadma, et Tund võib olla väga lähedal?
42:18 Need, kes sellesse ei usu, otsivad selle kiirendamist. Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad, on selle suhtes kartlikud ning teavad, et see on tõde. Tõde on: need, kes Tundi vaidlustavad, on sügavas eksituses.
42:19 Jumal on vaevuhoomatav oma sulaste suhtes, Ta varustab, keda soovib. Ja Ta on Tugev, Võimas.
42:20 Kes iganes ihaldab pärastise elu lõikusaega, Me suurendame talle tema lõikust. Ja kes iganes ihaldab selle maailma lõikusaega, Me anname talle sellest, aga pärastises elus ei ole talle mitte mingit osa.
42:21 Või kas neil on kompanjonid, kes on nende jaoks doktriini kirja pannud, sellise mida Jumal volitanud pole? Ja juhul kui poleks juba antud sõna otsusest, see oleks nende vahel ära lahendatud.
Ja patustajad: neile on valus karistus.
42:22 Sa näed patustajaid kartlikena sellest, mida nad välja on teeninud, ja see langeb nende peale. Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, on aedade külluslikel väljadel. Neile on mida iganes nad soovivad nende isandaga. See on suurepärane soosing,
42:23 see, millest Jumal annab rõõmusõnumeid oma sulastele, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Ütle: “Ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest, välja arvatud armastus sugulaste vastu”.
Ja kes iganes teeb heateo – Me lisame talle head selles.
Jumal on andestav, hindav.
42:24 Või kas nad ütlevad: “Ta fabritseeris vale Jumala kohta”?
Aga juhul kui Jumal sooviks, Ta võiks kinni katta sinu südame.
Ja Jumal kõrvaldab tühisuse ning seab sisse tõe läbi enda sõnade.
Ta teab, mis rinnus.
42:25 Ja Tema see on, kes aktsepteerib oma sulaste kahetsuse, ja andestab kurjuse, ja teab mida te teete,
42:26 ja vastab neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, ja suurendab neid enda heldekäelisusest.
Aga need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad: neile on karm karistus.
42:27 Ja juhul kui Jumal suurendaks varustamist oma sulastele, nad hakkaksid rõhuma maa peal. Aga Ta saadab alla doseerituna, mida soovib. Ta on oma sulastest täielikult teadvel, kõikenägev.
42:28 Ja Tema see on, kes saadab alla vihma pärast seda kui nad on meeleheitel, ja laotab laiali oma halastuse.
Ja Tema on Liitlane, Kiiduväärne!
42:29 Ja Tema tunnustähtedest on taevaste ning maa loomine ja mida Ta on levitanud seal olendeist. Ja Ta on võimeline nad kokku koguma millal soovib.
42:30 Ja mis iganes langeb teie peale ebaõnnest, see on selle tõttu, mida teie käed välja teenivad. Ja Ta vaatab paljust üle.
42:31 Ja te ei saa põgeneda maa peal. Ja teil pole Jumala asemel mitte ühtegi liitlast ega abilist.
42:32 Ja Tema tunnustähtedest on laevad merel kui maamärgid,
42:33 juhul kui Ta soovib, Ta vaigistab tuuled ning nad jäävad selle peal liikumatuks (selles on tunnustähed igaühele, kes kannatlik, tänulik)
42:34 või põhjustab nad hukkuma selle eest, mida nad välja on teeninud. Ja Ta vaatab paljust üle.
42:35 Ja need, kes Meie tunnustähtede üle vaidlevad, saavad teada, et neile pole kohta, kuhu varjuda.
42:36 Nii et mida iganes teile on antud millestki: selle maailma elu nauding. Aga mis koos Jumalaga: parem ning kauakestvam neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning oma isandasse enda usalduse panevad,
42:37 ja neile, kes hoiduvad suurtest väärtegudest ning seksuaalsetest ebamoraalsustest. Ja siis kui neid raevu aetakse, nad andestavad.
42:38 Ja neile, kes vastavad oma isandale ning täidavad kohustust.
Ja nende olukorrad on läbi vastastikuse konsultatsiooni.
Ja millest Me neid varustame, nad kulutavad.
42:39 Ja neile, kes – siis kui sektantlik fanatism nende peale langeb – aitavad iseendid.
42:40 Ja autasu kurjuse eest on kurjus sarnane sellele. Aga kes iganes annab armu ning teeb õigust: tema autasu on Jumala peal.
Ta ei armasta patustajaid.
42:41 Ja kes iganes aitab iseend pärast ebaõiglust tema vastu, sellised: ei ole teed nende vastu.
42:42 On vaid tee nende vastu, kes inimeste vastu patustavad ning rõhuvad maa peal ilma põhjuseta. Neile on valus karistus.
42:43 Ja kes iganes on kannatlik ning andestab: see on olukordi otsustav.
42:44 Ja kelle Jumal eksitusse saadab: temale pole mitte ühtegi liitlast peale Tema.
Ja sa näed patustajaid ütlemas, siis kui nad karistust näevad: “On siit mõni võimalus tagasi minemiseks?”
42:45 Ja sa näed neid sellele paljastatuna, alandlikud nõrkusest, vaatamas, püüdes samal ajal mitte vaadata.
Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad: “Kaotajad on need, kes kaotavad iseendid ning oma perekonnad Ülestõusmispäeval.”
Tõde on: patustajad on alalises karistuses
42:46 ja neile pole mitte ühtegi liitlast, et neid aidata, peale Jumala.
Ja kelle Jumal eksitusse saadab: temale pole mitte ühtegi teed.
42:47 Vastake oma isandale enne kui tuleb päev Jumalalt, mida pole võimalik ära hoida! Teile pole mitte ühtegi varjupaika sel päeval, ja teile pole eitamist.
42:48 Seejärel, juhul kui nad ära pööravad: Me ei saatnud sind üle nende hooldajaks. Sinu peal on vaid info edastamine.
Ja siis kui Me põhjustame inimolendi maitsma halastust Meilt: ta juubeldab sellega. Ja siis kui kurjus nende peale langeb selle tõttu, mida nende käed neile ette on saatnud: siis on inimolend üks lipitseja.
42:49 Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim. Ta loob, mida soovib. Ta annab, kellele soovib, tütreid ja Ta annab, kellele soovib, poegi.
42:50 Või Ta annab neile mõlemaid – nii poegi kui tütreid. Ja Ta teeb viljatuks kelle soovib.
Ta on kõiketeadev, kõikvõimas.

42:51 Ja see ei ole surelikule, et Jumal temaga räägiks, väljaarvatud läbi inspiratsiooni või barjääri tagant, või saadab sõnumitooja inspireerima, läbi enda loa, mida soovib.
Ta on ülistatud, elutark.
42:52 Ja nõnda Me inspireerime sind läbi Vaimu, läbi Meie korralduse. Sa ei teadnud, mis on seadus ega mis on usk, aga Me tegime selle valguseks, läbi mille Me juhatame, keda soovime enda sulastest. Ja see juhatab sirgele teele,
42:53 teele Jumalalt, kellele kuulub kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal.
Tõde on: olukorrad lõppevad Jumalas.