61

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
61:1 Ülistab Jumalat kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal.
Ja Ta on Võimas, Elutark.
61:2 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, miks te ütlete seda, mida te ei tee!?
61:3 Kõige põlastusväärsem Jumala silmis, et ütlete seda, mida ei tee.
61:4 Jumal armastab neid, kes võitlevad Tema põhjusel ühtse kolonnina – nagu nad oleksid telliskivid seinas.
61:5 Ja siis kui Mooses oma inimestele ütles: “Oo, mu inimesed, miks te mind takistate, samas kui teate, et olen Jumala sõnumitooja teile!?”
Seejärel, siis kui nad kõrvale kaldusid, põhjustas Jumal nende südamed kõrvale kalduma.
Ja Jumal ei juhata hoolimatult reetlikke inimesi.
61:6 Ja siis kui Jeesus, Maarja poeg, ütles: “Oo, Iisraeli lapsed, ma olen Jumala sõnumitooja teile, kinnitamas seda, mis minu käte vahel Toorast ning toomas rõõmusõnumeid sõnumitoojast, kes tuleb pärast mind, kelle nimi on Kiiduväärne (Ahmad)!”
Seejärel, siis kui ta tuli nende juurde koos selgete asitõenditega, ütlesid nad: “See on ilmselge maagia”.
61:7 Ja kes on ebaõiglasem temast, kes fabritseerib vale Jumala kohta, samas kui ta on kutsutud alistumisele?
Ja Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
61:8 Nad soovivad ära kustutada Jumala valguse oma suudega. Aga Jumal täiustab oma valgust – vaatamata sellele, et need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, sellele vastu on.
61:9 Tema see on, kes saatis oma sõnumitooja koos juhatuse ning tõedoktriiniga, et panna see avalduma üle kõikide teiste doktriinide, vaatamata sellele, et ebajumalakummardajad sellele vastu on.
61:10 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, kas peaksin juhatama teid tehingu juurde, mis päästab teid valusast karistusest!?
61:11 Uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse ja pingutate Jumala teel oma vara ning eludega – see on parim teile, kui te vaid teaksite!
61:12 Ta andestab teile teie üleastumised ning paneb teid sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed ja ilusatesse elamutesse alalise eluaseme aedades. Selline on hiiglaslik saavutus.
61:13 Aga te armastate muud.
Abi Jumalalt ja lähedane võit.
Ja edasta rõõmusõnumid usklikele.
61:14 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, olge Jumala abilised, nagu Jeesus, Maarja poeg, oma jüngritele ütles: “Kes on minu abilised Jumala jaoks?”!
Jüngrid ütlesid: “Meie oleme Jumala abilised”.
Ja osa Iisraeli lastest uskus ning osa eitas. Seega Me tugevdasime neid, kes hoiatust kuulda võtsid, nende vaenlase vastu, nii et nad muutusid domineerivaks.