43

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
43:1 HM.
43:2 Selge seaduse nimel!
43:3 Me tegime selle Koraani araabiakeelse, et võiksite juurelda.
43:4 Ja see on seaduse põhialuses Meie kohalolus, ülistatud ning täis elutarkust.
43:5 Kas peaksime teilt meeldetuletuse ära pöörama, kuna olete inimesed, kes teevad üleliigset?
43:6 Ja kui palju oleme Me saatnud prohveteid varasematele inimestele!
43:7 Ja neile ei tulnud mitte ühtegi prohvetit muidu, kui et nad nöökisid teda.
43:8 Ja Me oleme hävitanud neist võimsamad. Ja näide varasematest inimestest on juba antud.
43:9 Ja juhul kui sa neilt küsid: “Kes lõi taevad ning maa?”, ütlevad nad: “Need lõi Suursugune, Kõiketeadja”.
43.10 Üks, kes tegi teie jaoks maa voodina ning tegi teie jaoks sinna rajad, et võiksite olla õigesti juhatatud.
43:11 Ja üks, kes saadab alla taevast vett mõõdetuna, seejärel Me taaselustame sellega surnud maa. Samamoodi tuuakse ka teid esile.
43:12 Ja üks, kes lõi paarid, nad kõik, ja tegi teile laevad, ja kariloomad, millel sõidate,
43:13 et võiksite end sisse seada nende selgadel. Siis meenutage oma isanda armu kui olete end nendel sisse seadnud ja ütelge: “Ülistus Temale, kes selle meie jaoks teenistusvalmiks on teinud, ja me ei olnud ise selleks võimelised”.
43:14 “Ja me: oma isanda juurde oleme tagasi minemas.”

43:15 Ja nad on omistanud Talle Tema enda sulastest portsioni. Inimene on üks ilmselge lipitseja.
43:16 Või kas Ta võttis sellest, mida loob, tütred ning valis teile pojad?
43:17 Ja siis kui ühele neist antakse rõõmusõnumeid sellest, mille sarnast ta Kõikvõimsale omistab, muutub ta nägu tumedaks ja ta surub alla kahetsust:
43:18 “Mida! Üks, kes kasvatatakse üles kaunistuste seas ega ole abiks konfliktis!”
43:19 Ja nad teevad inglid – need, kes ise Kõikvõimsa sulased – naissoost! Olid nad tunnistajad nende loomisele? Nende tunnistus salvestatakse ning neid hakatakse küsitlema.
43:20 Ja nad ütlevad: “Oleks Kõikvõimas soovinud, me poleks neid teeninud”.
Neil pole selle kohta mitte mingit teadmist. Nad vaid oletavad.
43:21 Või kas Me andsime neile määruse enne seda, millest nad kinni hoiavad?
43:22 Tõde on: nad ütlevad: “Me leidsime oma isad ühes kogukonnas ning neid täpselt järgides oleme õigesti juhatatud”.

43:23 Ja sarnaselt, Me ei saatnud enne sind mitte ühtegi linna mitte ühtegi hoiatajat muidu, kui et selle ülikülluslikud ütlesid: “Me leidsime oma isad ühes kogukonnas ning neid täpselt järgides oleme õigesti juhatatud”.
43:24 Ta ütles: “Isegi juhul kui toon teile parema juhatuse kui see, millelt leidsite oma isad?”
Nad ütlesid: “Me eitame seda, millega sind on saadetud”.
43:25 Seega Me võtsime nad kättemaksuga. Seejärel, vaata, milline oli lõplik tulemus tunnistamast keeldujaile.
43:26 Ja siis kui Abraham oma isale ning oma inimestele ütles: “Ma olen puhas sellest, mida teie teenite,”
43:27 “välja arvatud Tema, kes mind algatas, ja tõepoolest, Ta juhatab mind.”
43:28 Ja Ta tegi selle sõnaks, mis jäi kestma tema järglaste sekka, nii et nad võiksid naaseda.
43:29 Tõde on: Ma andsin nautida neile ning nende isadele, kuni neile tuli tõde ning selge sõnumitooja.
43:30 Ja siis kui neile tuli tõde, ütlesid nad: “See on maagia ning me eitame seda!”
43:31 Ja nad ütlesid: “Oh, et vaid see Koraan olnuks avaldatud mõnele suurmehele kahest linnast!”
43:32 Kas see on nemad, kes sinu isanda halastust laiali jagavad? Meie jagame nende vahel laiali nende elatise selle maailma elus. Ja Me tõstame mõndasid neist üle teiste järkudes, et mõned neist võiksid kasutada teiste tööjõudu. Aga sinu isanda halastus on parem kui see, mida nad kokku kuhjavad.
43:33 Ja juhul kui see ei oleks, et inimkonnast saab üks kogukond, Me oleksime määranud temale, kes eitab Kõikvõimsat, nende elamutele hõbedast katused ning trepid läbi mille tõusta,
43:34 ja nende elamutele uksed, ja voodid, millel lesida,
43:35 ja kuldkaunistused. Ja kõik see pole muu kui vaid selle maailma elu nauding. Aga pärastine elu koos teie isandaga on neile, kes kaalutletud kartuses.
43:36 Ja tema, kes pime Kõikvõimsa meenutamises, Me määrame talle kuradi ning tema on talle lähedane kaaslane.
43:37 Ja nad juhivad nad teelt ära, aga nad arvavad, et nad on õigesti juhatatud!
43:38 Kuni kui ta Meie juurde tuleb, ta ütleb: “Oleks, et minu ja sinu vahel oleks kahe ida kaugus, milline kuri lähedane kaaslane!”
43:39 Ja see ei tooks teile kasu sel päeval, sest olete valet teinud, olete kompanjonid karistuses.
43:40 Saad sa panna kurti kuulma või juhatada pimedat või teda, kes ilmselges eksituses?
43:41 Ja kas Me võtame su ära (seejärel Me saadaksime nende peale kättemaksu)
43:42 või näitame sulle seda, mida neile lubatud (Me oleme kõikvõimsad nende üle):
43:43 hoia tugevasti kinni sellest, mis sulle inspireeritud. Sa oled sirgel teel.
43:44 Ja see on meeldetuletus sulle ning su inimestele. Ja teid hakatakse küsitlema.
43:45 Ja küsi nendelt, keda olime saatnud enne sind Meie sõnumitoojaist, kas oleme Me määranud Kõikvõimsa kõrvale jumalusi, keda teenida?

43:46 Ja Me saatsime Moosese koos Meie tunnustähtedega Fir´awni ning tema lugupeetavate juurde, seega ta ütles: “Ma olen sõnumitooja kogu inimkonna isandalt”.
43:47 Ja siis kui ta tõi neile Meie tunnustähed, vaata, nad naersid nende üle.
43:48 Ja iga tunnustäht, mis Me neile näitasime, oli suurem kui eelmine. Ja Me võtsime neid kannatustega, et nad võiksid naaseda.
43:49 Ja nad ütlesid: “Oo, sina, maag, hüüa oma isandat meie jaoks tõotuse pärast, mille Ta sulle andis, meist saavad õigesti juhatatud!”
43:50 Aga siis kui Me eemaldasime neist karistuse, vaata, nad taganesid oma lubadusest.
43:51 Ja Fir´awn hüüdis oma inimeste seas, ta ütles: “Oo, mu inimesed, kas ei kuulu minule kaubanduse keskuse ülemvõim ning need jõed mu all voolamas?! Kas te siis ei näe?!”
43:52 “Või kas pole ma parem temast, kes põlatud ning kellest vaevu aru võib saada?”
43:53 “Miks pole tema peal kullast käevõrusid ega ole tulnud inglid koos temaga toetajaiks!”
43:54 Nii et ta veenis oma inimesi ning nad kuuletusid talle. Nad olid ühed hoolimatult reetlikud inimesed.
43:55 Nii et siis kui nad olid Meid välja vihastanud, Me võtsime nad kättemaksuga ning uputasime nad kõik.
43:56 Ja Me tegime nad pretsedendiks ning näidiseks neile, kes tulevad hiljem.

43:57 Ja siis kui Maarja poega näidisena esitati, vaata, su inimesed naersid selle peale
43:58 ja ütlesid: “On meie jumalad paremad või on tema?”
Nad tõid selle esile vaid selleks, et sinuga vaielda. Tõde on: nad on vaidlushimulised inimesed.
43:59 Ta oli vaid sulane, kelle peale Me asetasime armu ning kellest tegime näidise Iisraeli lastele.
43:60 Ja juhul kui Me soovinuks, Me teinuks teie hulka inglid järeltulijaiks maa peal.

43:61 Ja see on teadmine Tunni kohta, nii et ärge kahelge selles ning järgnege Mulle. See on sirge tee.
43:62 Ja ärge laske kuradil end kõrvale juhtida, ta on teile selge vaenlane.

43:63 Ja siis kui tuli Jeesus koos selgete asitõenditega, ta ütles: “Ma olen tulnud teie juurde koos elutarkusega ning et selgitada teile mõndasid asju, milles lahkarvamusel olete. Seega olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuuletuge mulle!”
43:64 “Jumal: Ta on minu isand ning teie isand, seega teenige Teda! See on sirge tee.”
43:65 Seejärel läksid osapooled nende seast lahkarvamusele. Seega ebaõnnestumine neile, kes valet tegid, läbi karistuse valusal päeval!
43:66 On nad ootamas muud, kui et Tund neile ootamatult tuleb, siis kui nad ei taju?
43:67 Sel päeval on osad sõbrad teistele vaenlasteks, välja arvatud need, kes kaalutletud kartuses.
43:68 “Oo, Mu sulased, te ei pea kartma seda päeva ja te ei kahetse!”
43:69 Need, kes uskusid Meie tunnustähtedesse ning olid alistunud:
43:70 “Sisenege aeda – teie ja teie abikaasad – rõõmustades.”
43:71 Nende jaoks liiguvad ringi kullast taldrikud ning karikad ja seal on, mida hinged ihaldavad ning milles silmad rõõmu leiavad. Ja selles elunete te igavesti.
43:72 Ja see on aed, mis teile antakse, pärandina selle eest, mida tegite.
43:73 Teile on seal külluslikult vilju, millest te sööte.
43:74 Kurjategijad elunevad igavesti põrgu karistuses,
43:75 seda ei kergendata neile ja nad on seal ahastuses.
43:76 Ja Meie ei teinud neile ülekohut, aga nemad olid patustajad.
43:77 Ja nad hüüavad: “Oo, Malek, lase oma isandal meile lõpp peale teha!”
Ta ütleb: “Olete jäämas”.
43:78 Me tõime sulle tõe, aga enamik teist vihkab tõde.
43:79 Või kas nemad määravad mõne olukorra? Seejärel määrame Meie.
43:80 Või kas nad arvavad, et Me ei kuule nende salajasi mõtteid ning nende eravestlusi? Tõde on: Meie sõnumitoojad on koos nendega, salvestamas.
43:81 Ütle: “Juhul kui Kõikvõimsal oleks poeg, siis ma oleksin esimene neist, kes teenivad!”
43:82 Ülistus olgu taevaste ning maa isandale, trooni isandale, üle selle, mida nad kirjeldavad!
43:83 Nii et jäta nad naljatlema ning mängima, kuni nad kohtavad päeva, mida neile lubamas ollakse.

43:84 Ja Tema see on, kes jumalus taevas ning jumalus maa peal.
Ja Ta on Elutark, Kõiketeadev.
43:85 Ja õnnis on Tema, kellel ülemvõim taevaste ning maa üle ja kõige üle, mis nende vahel. Ja koos Temaga on teadmine Tunni kohta. Ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.
43:86 Ja need, keda nad hüüavad Tema asemel, ei oma mitte mingit eestkostet, välja arvatud tema, kes tunnistajaks tõele. Ja nad teavad seda.
43:87 Ja juhul kui küsid neilt, kes on nad loonud, ütlevad nad: “Jumal”. Siis kuidas on nad eksitusse viidud?
43:88 Ja tema ütlus oli: “Oo, minu isand, need on inimesed, kes ei usu!”
43:89 Nii et ära pane neid tähele ning ütle: “Rahu!”
Ja peagi nad saavad teada.