64

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
64:1 Ülistab Jumalat kõik, mis taevastes ning kõik, mis maa peal. Temale on ülemvõim ja Temale on kiitus. Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
64:2 Tema see on, kes teid loonud on. Ja teie seas on tema, kes end juhatatuks väites juhatuse ära põlgab ning teie seas on usklik. Ja Jumal näeb, mida te teete.
64:3 Ta lõi taevad ning maa tões ja disainis teid ning tegi heaks teie kujud. Ja Tema juurde on teekonna lõpp.
64:4 Ta teab, mis taevastes ning maal ja teab, mida te varjate ning mida välja ütlete. Ja Jumal on kõiketeadev sellest, mis rinnus.
64:5 Kas teieni pole jõudnud jutustus neist, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed varasemast ning seega maitsesid oma olukorra kurje tagajärgi? Ja neile oli valus karistus.
64:6 See on sellepärast, et siis kui nende sõnumitoojad koos selgete asitõenditega nende juurde tulid, ütlesid nad: „Kas surelikud peaksid meid juhatama?“, seega nad eitasid ning pöörasid ära.
Ja Jumal on Rikas. Ja Jumal on vaba vajadusest, kiiduväärne.
64:7 Hoiatuse suhtes ükskõiksed väidavad, et neid ei tõsteta üles.
Ütle:“Tõesti, minu isanda nimel, teid tõstetakse üles, seejärel antakse teile teada kõigest, mida te tegite. Ja see on lihtne Jumalale.“
64:8 Nii te uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse ja valgusesse, mille oleme alla saatnud.
Ja Jumal on täielikult teadvel kõigest, mida te teete.
64:9 Päev, mil Ta kogub teid kokku Kogunemispäevale: see on vastastikune kaotuste ületamise päev.
Ja kes iganes usub Jumalasse ning teeb õiglaseid töid, Ta eemaldab temast tema kurjuse ning paneb ta sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, elunedes neis igavesti. Selline on hiiglaslik saavutus.
64:10 Mis puutub neisse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: sellised on tule kaaslased, elunedes selles igavesti. Ja kuri on teekonna lõpp!
64:11 Mitte ükski ebaõnn ei juhtu muidu kui Jumala loal. Ja kes iganes usub Jumalasse, Ta juhatab tema südant. Ja Jumal teab kõiki asju.
64:12 Ja kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale. Aga juhul kui ära pöörate, siis Meie sõnumitooja peal on vaid selge info edastamine.
64:13 Jumal – pole jumalust peale Tema. Ja Jumalasse pangu usklikud oma usaldus.
64:14 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, teie kaasadest ning teie lastest on vaenlasi teile, seega olge neist teadlikud! Aga juhul kui armu annate, sellest üle vaatate ning andestate: Jumal on andestav, kõige halastavam.
64:15 Teie vara ning teie lapsed on vaid eitamise test. Ja Jumal – koos Temaga on hiiglaslik autasu.
64:16 Seega, olge kaalutletud kartuses Jumalast nii palju kui võimelised olete ja kuulake ja kuuletuge ja kulutage – see on parem teie hingedele. Ja kes iganes on kaitstud oma hinge saamahimu eest – sellised on edukad.
64:17 Juhul kui laenate Jumalale hea laenu, Ta mitmekordistab selle teile ning andestab teile. Ja Jumal on kõrgelt hindav, kannatlik,
64:18 Nähtamatu Ning Nähtava Teadja, Võimas, Elutark.