15

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
15:1 ALR.
Need on tunnustähed seadusest ja selgest Koraanist.
15:2 Lõpptulemusena soovivad hoiatuse suhtes ükskõiksed, et nad oleksid alistunud!
15:3 Jäta nad sööma ning nautima, samal ajal kui lootmine nad kõrvale juhib – nad saavad teada.
15:4 Ja Me ei hävitanud mitte ühtegi linna, välja arvatud siis, kui sellele oli määratud määrus.
15:5 Mitte ükski kogukond ei saa oma tähtaega kiirendada ega saa nad seda viivitada.
15:6 Ja nad ütlevad: “Oo, sina, kellele on alla saadetud meeldetuletus! Sa oled kurjast vaimust vaevatud.”
15:7 “Miks ei too sa meile ingleid, juhul kui peaksid olema nendest, kes tõtt räägivad?”
15:8 Me ei saada alla ingleid, väljaarvatud tões. Ja siis ei antaks neile enam tähtajapikendust.
15:9 Tõepoolest, Me saatsime alla meeldetuletuse. Ja Me oleme selle kaitsjad.
15:10 Ja Me saatsime enne sind varasemate inimeste sektide sekka.
15:11 Ja neile ei tulnud mitte ühtegi sõnumitoojat ilma, et nad teda nöökinuks.
15:12 Sedasi laseme Me sellel immitseda kurjategijate südameisse.
15:13 Nad ei usu sellesse.
Ja varasemate inimeste toimimisviisid on tulnud ning läinud.
15:14 Ja juhul kui Me avanuks neile värava taevas ning nad jätkanuks selles tõusmist,
15:15 nad ütelnuks: “Meie nägemine on joobnud. Ei, me oleme inimesed, keda on nõiutud!”
15:16 Ja Me oleme seadnud taevasse tähtkujud ning oleme ilustanud need vaatajaile,
15:17 ja oleme need kaitsnud iga neetud saatana eest,
15:18 välja arvatud sellise, mis varastab kuulmise, seejärel järgneb talle selge leek.
15:19 Ja maa Me laotasime laiali ning heitsime sellesse püsivad mäed ning põhjustasime kasvama selles igat sorti tasakaalustatud asju.
15:20 Ja Me oleme teinud teile sellesse elatisvahendid. Ja neile, kellele teie ei ole varustajad.
15:21 Ja pole mitte ühtegi asja, välja arvatud koos Meiega on selle varandused. Ja Me ei saada seda alla, välja arvatud määratud koguses.
15:22 Ja Me saadame tuuled tolmendama ning saadame alla taevast vett: Me anname seda teile joomiseks. Ja teie ei ole selle ladustajad.
15:23 Ja Meie anname elu. Ja Meie anname surma. Ja Meie oleme pärijad.
15:24 Ja Me teame varasemaid teie seas ja teame hilisemaid.
15:25 Ja sinu isand, Tema kogub nad kokku. Ta on elutark, kõiketeadev.

15:26 Ja Me oleme loonud inimese häält tegevast savist, kuuma muda settest.
15:27 Ja džinni lõime Me varem raevukast lõõskavast tulest.
15:28 Ja siis kui sinu isand ütles inglitele: “Ma olen loomas surelikku häält tegevast savist, kuuma muda settest”.
15:29 “Nii et siis kui Ma olen talle kuju andnud ning olen puhunud temasse enda Vaimust: langege maha alistunult temale.”
15:30 Seejärel inglid alistusid, kõik nad koos,
15:31 välja arvatud Iblis, tema keeldus olemast koos nendega, kes alistuvad.
15:32 Ta ütles: “Oo, Iblis, mis vaevab sind, et sa ei ole koos nendega, kes alistuvad?!”
15:33 Ta ütles: “Ma ei alistu surelikule, kelle oled loonud häält tegevast savist, kuuma muda settest”.
15:34 Ta ütles: “Lahku siit, oled neetud!”
15:35 “Ja needus on sinu peal kuni Kohtumõistmispäevani.”
15:36 Ta ütles: “Minu isand, anna mulle tähtajapikendust päevani, mil nad üles tõstetakse”.
15:37 Ta ütles: “Oled nendest, kellele antud tähtajapikendus”
15:38 “päevani, mil kokkulepitud kohtumise aeg.”
15:39 Ta ütles: “Minu isand, et oled saatnud mu eksitusse, ilustan ma neile selle, mis maa peal ja eksitan nad kõik,”
15:40 “välja arvatud Sinu sulased nende seast, need kes siirad.”
15:41 Ta ütles: “See on sirge tee Minu juurde”.
15:42 “Minu sulased – sul pole volitust neist mitte ühegi vastu, välja arvatud nende vastu, kes järgivad sind eksitatuist.”
15:43 Ja põrgu on nende kokkulepitud kohtumine – nende kõigi.
15:44 Sel on seitse väravat, igale väravale on portsjon määratud.
15:45 Need, kes kaalutletud kartuses, on aedades ning allikates:
15:46 “Sisenege nendesse rahus ning turvalisuses!”
15:47 Ja Me eemaldame selle, mis nende südameis vimmast. Nagu vennad, diivanitel üksteise vastas.
15:48 Neid ei puuduta seal väsimus ega eemaldata neid sellest.

15:49 Informeeri Mu sulaseid, et olen andestav, kõige halastavam
15:50 ja et Mu karistus on valus karistus.

15:51 Ja informeeri neid Abrahami külalistest,
15:52 siis kui nad tema juurde sisenesid ning ütlesid: “Rahu!”
Ta ütles: “Me kardame teid”.
15:53 Nad ütlesid: “Ära karda. Me toome sulle rõõmusõnumid õpetatud pojast”.
15:54 Ta ütles: “Toote mulle rõõmusõnumid, kuigi olen jõudnud vanasse ikka? Siis mille kohta te toote rõõmusõnumid?”
15:55 Nad ütlesid: “Me toome sulle rõõmusõnumid tões, nii et ära ole nendest, kes meeleheitel”.
15:56 Ta ütles: “Ja kes heidaks meelt oma isanda halastuse suhtes peale nende, kes eksituses?”
15:57 Ta ütles: “Siis mis on teie juhtum, oo, sõnumitoojad?”
15:58 Nad ütlesid: “Meid on saadetud kurja tegevate inimeste juurde,”
15:59 “välja arvatud Loti perekond. Nemad päästame me kõik koos,”
15:60 “välja arvatud tema naise, kelle oleme määranud, et ta oleks nendest, kes maha jäävad.”
15:61 Nii et siis kui sõnumitoojad Loti maja juurde tulid,
15:62 ta ütles: “Te olete tundmatud inimesed”.
15:63 Nad ütlesid: “Tõde on: me oleme tulnud sinu juurde koos sellega, mille üle nad vaidlemas olid”.
15:64 “Ja me oleme tulnud sinu juurde koos tõega. Ja me räägime tõtt:”
15:65 “lahku koos oma perega öö hilistel tundidel. Ja sina järgne neile nende selja taga ning ära lase mitte kellelgi teist ümber pöörata. Ja minge, kuhu teid kästi”.
15:66 Ja Me edastasime talle korralduse, et nende juur lõigatakse läbi hommikuks.
15:67 Ja linna inimesed tulid rõõmustades.
15:68 Ta ütles: “Need on mu külalised, nii et ärge mind häbistage!”
15:69 “Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning ärge tehke mulle häbi!”
15:70 Nad ütlesid: “Kas ei keelanud me sulle kogu inimkonda?”
15:71 Ta ütles: “Need on mu tütred, juhul kui peate midagi tegema”.
15:72 Sinu elu nimel, nad on oma joobes, uitamas pimeduses!
15:73 Nii et üks plahvatus võttis nad päikesetõusul.
15:74 Ja Me tegime selle kõrgeimast kohast selle madalaima ning lasime selle peale väävlist kive sadada.
15:75 Selles on tunnustähed neile, kes põhjalikult uurivad.
15:76 Ja see on iidse tee peal.
15:77 Selles on tunnustäht usklikele.

15:78 Ja metsa kaaslased olid patustajad.
15:79 Nii et Me maksime neile kätte.
Ja nad mõlemad on selge tee peal.

15:80 Ja kivise tee kaaslased salgasid sõnumitoojaid.
15:81 Ja Me tõime neile oma tunnustähed, aga nad pöörasid neist ära.
15:82 Ja nad olid uuristanud mägedest eluasemed, tundes turvalisust.
15:83 Aga plahvatus võttis nad hommikul
15:84 ja neile ei tulnud kasuks see, mida nad olid välja teeninud.

15:85 Ja Me lõime taevad ning maa ja selle, mis nende vahel vaid tões.
Ja Tund on tulemas, nii et ole kannatlik hea kannatlikkusega.
15:86 Sinu isand, Ta on Kõiketeadev Looja.
15:87 Ja Me oleme andnud sulle paaridest seitse ning hiiglasliku Koraani.
15:88 Ära pinguta oma silmi selle suunas, millise naudingu oleme võimaldanud osadele neist. Ja ära kurvasta nende pärast. Ja ole leebe usklikega.
15:89 Ja ütle: “Ma olen selge hoiataja”.
15:90 Nagu Me saatsime alla nende peale, kes jagunevad,
15:91 nende, kes teevad Koraani osadeks.
15:92 Sinu isanda nimel, Me küsitleme neid kõiki
15:93 selle suhtes, mida nad tegid.
15:94 Nii et avalikusta, mida sul on kästud ning pööra ära ebajumalakummardajaist.
15:95 Meist piisab sulle nöökijate vastu.
15:96 Need, kes teevad koos Jumalaga teise jumaluse: nad saavad teada.
15:97 Ja Me teame, et sinu rind on kitsendatud selle pärast, mida nad ütlevad,
15:98 aga ülista oma isanda kiituseks ning ole nendest, kes alistuvad.
15:99 Ja teeni oma isandat kuni veendumus sinuni tuleb.