98

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
98:1 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed seadusetundjaist ning ebajumalakummardajaist, ei jagunenud enne, kuni neile selge asitõend tuli:
98:2 sõnumitooja Jumalalt lugemas ette puhastatud käsikirju,
98:3 milles sirgeseljalised seadused.
98:4 Ja need, kellele oli antud seadus, ei jagunenud enne, kuni neile selge asitõend oli tulnud.
98:5 Ja neid ei ole kästud muud, kui et teenida Jumalat, siirana Temale doktriinis, kaldumas tõe poole, ja täita kohustust ning puhastuda.
Ja see on sirgeseljaliste doktriin.
98:6 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed seadusetundjaist ning ebajumalakummardajaist: põrgu tules, elunedes selles igavesti. Sellised on halvimad looduist.
98:7 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: sellised on parimad looduist.
98:8 Nende autasu on koos nende isandaga: alalise eluaseme aiad, millede all voolavad jõed, elunedes neis igavesti. Jumal nendega rahulolev ning nemad Temaga rahulolevad. See on temale, kes kardab oma isandat.