82

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
82:1 Siis kui taevas praguneb
82:2 ja siis kui tähed hajuvad
82:3 ja siis kui mered välja valatakse
82:4 ja siis kui hauad tagurpidi pööratakse
82:5 saab hing teada, mida ta ette saatis ning mida maha jättis.
82:6 Oo, inimene, mis on sind petnud sinu isanda, Suursuguse suhtes,
82:7 kes on su loonud, seejärel sind arendanud, seejärel sind õiglaselt tegutsema pannud,
82:8 mistahes vormi Ta valis, selliseks sind kokku pannes!?
82:9 Ei, tõepoolest! Tõde on: te keeldute tunnistamast doktriini.
82:10 Ja teie kohal on järelevaatajad:
82:11 suursugused, salvestamas.
82:12 Nad teavad, mida te teete.
82:13 Need, kes sisemise puhtuse seisundis, on õndsuses
82:14 ja need, kes lodevate elukommetega, on põrgus.
82:15 Nad põlevad selles Kohtumõistmispäeval,
82:16 ja nad ei saa sellest eemal viibida.
82:17 Ja mis saaks sulle edasi anda, mis on Kohtumõistmispäev?
82:18 Seejärel, mis saaks sulle edasi anda, mis on Kohtumõistmispäev?!
82:19 Päev, mil mitte ükski hing ei oma mitte mingit võimu mitte ühegi hinge üle. Ja otsuste tegemine sel päeval kuulub Jumalale.