59

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
59:1 Ülistab Jumalat kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal.
Ja Ta on Võimas, Elutark.
59:2 Tema see on, kes ajas välja oma kodudest need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed seadusetundjaist esimesel kogunemisel. Te ei eeldanud, et nad esile tuleksid. Ja nemad eeldasid, et nende kindlused kaitsevad neid Jumala eest, aga Jumal jõudis nendeni sealt, kust nad oodata ei osanud. Ja Ta heitis nende südameisse kabuhirmu. Nad hävitasid oma eluasemed ise endi kätega ning usklike kätega. Nii et õppige sellest, oo, teie, kel silmad, mis näevad!
59:3 Ja juhul kui Jumal poleks määranud neile maapakku minemist, Ta oleks karistanud neid selles maailmas. Ja pärastises elus on neile tule karistus,
59:4 sest nad olid vaenulikud Jumala ning Tema sõnumitooja suhtes. Ja kes iganes on vaenulik Jumala suhtes: Jumal on karm karistamises.
59:5 Mida iganes te palmipuudest maha võtsite või jätsite seisma nende juurtele: see oli Jumala loal ja et Ta võiks alandada hoolimatult reetlikke.
59:6 Ja millega Jumal rikastas oma sõnumitoojat neilt: teie ei kannustanud selle jaoks mitte ühtegi hobust ega ratsutamis-kaamelit, aga Jumal annab oma sõnumitoojale volituse üle kelle soovib.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
59:7 Millega Jumal rikastas oma sõnumitoojat linnade inimestelt: Jumalale ning Tema sõnumitoojale, ja sugulastele, isatuile, puuduse käes kannatajaile ning teelistele, et see ei jääks jagamiseks rikaste vahel teie seas.
Ja mida sõnumitooja teile annab: võtke, ja mida ta teile keelab: hoiduge!
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast. Jumal on karm kättemaksus.
59:8 Vaestele maapakku minejaile, neile kes välja aetud oma kodudest ning oma omandist, otsides armu Jumalalt ning aktsepteerimist ja aidates Jumalat ning Tema sõnumitoojat. Sellised on tõetruud.
59:9 Ja need, kes seadsid end sisse kodus ning usus enne neid, armastavad neid, kes nende juurde maapakku tulevad. Ja nad ei leia oma rinnus mitte mingit soovi selle suhtes, mis neile antakse, aga annavad meeleldi eelisõiguse üle iseendi, kuigi nad ise vajavad seda, millest loobuvad.
Ja kes iganes on kaitstud oma hinge saamahimu eest: sellised on edukad.
59:10 Ja need, kes tulevad pärast neid, nad ütlevad: “Meie isand, andesta meile ning meie vendadele, kes enne meid usu juurde jõudsid ja ära pane meie südameisse mistahes vaenulikkust nende suhtes, kes hoiatust kuulda võtavad, meie isand, Sina oled helde, kõige halastavam”.
59:11 Oled sa kaalutlenud kõhklejate ütlust oma vendadele, neile kes hoiatuse suhtes ükskõiksed seadusetundjaist: “Juhul kui teid peaks välja aetama, me lahkume koos teiega ega kuuletu teiega seoses mitte kellelegi mitte kunagi, ja juhul kui teid rünnatakse, me aitame teid.”?
Ja Jumal on tunnistajaks, et nad on valetajad.
59:12 Juhul kui nad välja aetaks, nad ei lahkuks koos nendega ja juhul kui neid rünnataks, nad ei aitaks neid, ja isegi kui nad neid aitaksid, nad pööraksid seljad ning põgeneksid, seejärel neid ei aidataks.
59:13 Te olete tugevam hirmu allikas nende südameis kui Jumal. See on sellepärast, et nad on inimesed, kes ei mõista.
59:14 Nad ei hakka teie vastu võitlema kõik koos, välja arvatud kindlustatud linnades või müüri tagant. Nende võimsus näib neile isekeskis muljetavaldav. Sa mõtleksid, et nad on üksmeelsed, aga nende südamed on lahutatud. Seda sellepärast, et nad on inimesed, kes ei juurdle.
59:15 Nagu näide nendest, kes enne neid seal lähedal. Nad maitsesid oma olukorra kurje tagajärgi ja neile oli valus karistus.
59:16 Nagu näide kuradist, siis kui ta ütleb inimesele: “Eita!” Aga siis kui ta eitab, ütleb ta: “Ma olen sinust süütu, ma kardan Jumalat, kogu inimkonna isandat”.
59:17 Nii et lõplik tulemus neile mõlemale on, et nad on tules, elunedes selles igavesti. Ja see on patustajate tasu.
59:18 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, olge kaalutletud kartuses Jumalast ja las iga hing uurib, mida ta homseks ette on saatnud! Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast! Jumal on täielikult teadvel kõigest, mida te teete.
59:19 Ja ärge olge nagu need, kes Jumala unustasid, nii et Ta pani nad unustama endi hinged; sellised: nad on hoolimatult reetlikud.
59:20 Ei ole võrdsed tule kaaslased ning aia kaaslased. Aia kaaslased: nemad on võidukad.
59:21 Oleks Me selle Koraani alla saatnud mäele, sa näeksid seda tükkideks rebenemas tingituna hirmust Jumala ees.
Ja selliseid näiteid Me esitame inimkonnale, et nad võiksid peegeldada.
59:22 Ta on Jumal, pole jumalust peale Tema. Nähtamatu Ning Nähtava Teadja. Ta on Kõikvõimas, Kõige Halastavam.
59:23 Ta on Jumal, pole jumalust peale Tema – Kuninga, Püha, Täiusliku, Ustava, Alalhoidja, Suursuguse, Võimsa, Ülima. Olgu Jumal ülistatud üle nende, kellele nad kaasosalust omistavad!
59:24 Ta on Jumal, Looja, Algataja, Disainer. Temale kuuluvad kõige kaunimad nimed. Teda ülistavad kõik, kes taevastes ning maal.
Ja Ta on Võimas, Elutark.