85

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
85:1 Tähtkujusid täis taeva nimel
85:2 ja lubatud päeva nimel
85:3 ja tunnistaja ning tunnistatava nimel!
85:4 Neetud on kaeviku kaaslased
85:5 varustades tuld kütusega,
85:6 siis kui nad selle kohal istuvad.
85:7 Ja nad on tunnistajad sellele, mida nad usklikele teevad.
85:8 Ja nad vihkavad neid vaid sellepärast, et nad usuvad Jumalasse: Võimsasse, Kiiduväärsesse,
85:9 ühte, kellele kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ja Jumal on üle kõikide asjade tunnistaja.
85:10 Need, kes teevad eitamise teste usklikele meestele ning usklikele naistele ja seejärel ei ole kahetsenud: neile on põrgu karistus ja neile on õgiva tule karistus.
85:11 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neile on aiad, millede all voolavad jõed. See on suurepärane saavutus.
85:12 Sinu isanda võimsus on üüratu,
85:13 Tema see on, kes algatab ning kordab.
85:14 Ja Ta on Andestav, Armastav,
85:15 hiilgava trooni valdaja,
85:16 üks, kes teeb, mida nõuks võtab.
85:17 Kas sinuni on jõudnud jutustus
85:18 Fir´awni ja Thamudi vägedest?
85:19 Tõde on: hoiatuse suhtes ükskõiksed eitavad.
85:20 Aga Jumal on nende taga, ümbritsemas.
85:21 Tõde on: see on suurepärane Koraan,
85:22 kaitstud tahvlil.