22

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
22:1 Oo, inimkond, olge kaalutletud kartuses oma isandast! Tunni krampitõmbumine on hiiglaslik asi.
22:2 Päeval, mil te seda näete, unustab iga imetav ema selle, mida ta imetas ja igaüks, kes kandmas, toob ilmale oma koorma. Ja sa näed inimkonda joobnuna, ometi nad ei ole joobnud, aga Jumala karistus on karm.
22:3 Ja inimestest on tema, kes vaidleb Jumala üle ilma teadmisteta ning järgib igat mässumeelset kuradit.
22:4 See on talle määratud, et kes iganes võtab teda kompanjonina: ta juhib ta eksitusse ning juhatab ta tule karistusse.
22:5 Oo, inimkond, peaksite te olema kahtluses surnuist ülestõusmise suhtes: Me lõime teid tolmust, seejärel tilgast vedelikust, seejärel embrüost, seejärel kuju saanud ning kuju mitte saanud lihavast tombust – et võiksime teile selgeks teha! Ja Me põhjustame jääma üskadesse millel soovime kuni määratud tähtajani. Seejärel toome teid esile lapsena, seejärel, et võiksite jõuda täisikka. Ja teie seas on tema, kes võetakse ning teie seas on tema, kes naaseb jõuetusse ikka, nii et ta ei tea – pärast teadmist – mitte midagi.
Ja sa näed maad elutuna, seejärel, siis kui Me saadame alla selle peale vett, see vibreerib ning annab kasvu ja toob esile igat sorti imekauni liigi.
22:6 Seda sellepärast, et Jumal – Tema on Tõde ja et Tema annab elu surnutele ja et Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
22:7 Ja Tund on tulemas – selles pole kahtlust – ning Jumal tõstab üles need, kes haudades.
22:8 Ja inimestest on tema, kes vaidleb Jumala üle ilma teadmiste või juhatuse või valgustava määruseta,
22:9 väänates oma kaela, et ta võiks olla eemale juhitud Jumala teelt. Tema jaoks selles maailmas on seisundi halvenemine. Ja Ülestõusmispäeval paneme Me ta maitsma põlemise karistust:
22:10 “See on selle eest, mida sinu käed sulle ette saatsid!”
Ja selle tõttu, et Jumal ei ole ebaõiglane sulastega.
22:11 Ja inimestest on tema, kes teenib Jumalat kahtlevalt: juhul kui hea talle osaks langeb, on ta rahulolev seeläbi, aga juhul kui eitamise test talle osaks langeb, pöörab ta oma näo eemale. Ta kaotab selle maailma ning pärastise elu. Selline on ilmselge kaotus.
22:12 Ta hüüab Jumala kõrval seda, mis teda ei kahjusta ja mis talle kasu ei too. Selline on ülim eksitus.
22:13 Ta hüüab teda, kellelt kahju põhjustamine on lähemal temalt kasu saamisele. Kuri kaitsjana ning kuri liitlasena.
22:14 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed.
Jumal teeb, mida nõuks võtab.
22:15 Kes iganes arvab, et Jumal ei aita teda selles maailmas ning pärastises elus: las ta laiendab oma põhjendused taeva poole, seejärel tõmbugu tagasi ning vaadaku, kas see tegu eemaldab tema viha põhjuse.
22:16 Ja seega saadame Me selle alla ilmsete tunnustähtedena. Ja Jumal juhatab, keda soovib.
22:17 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja juudiusulised, saabialased, naatsaretlased, majood ning need, kes omistavad kompanjone – Jumal otsustab nende vahel Ülestõusmispäeval. Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
22:18 Kas pole sa kaalutlenud, et Jumalale alistub kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal, samuti päike, kuu, tähed, mäed, puud, elukad ning paljud inimestest? Ja paljude suhtes muutub karistus siduvaks. Ja keda iganes Jumal alandab, temale pole kedagi au andmas.
Jumal teeb, mida soovib.
22:19 Need kaks vastaspoolt vaidlevad oma isanda üle.
Seejärel hoiatuse suhtes ükskõiksed: nende jaoks lõigatakse välja rõivad tulest ning nende peade kohalt valatakse keevat vedelikku,
22:20 sulatades seeläbi seda, mis nende kõhtudes ning nende nahka.
22:21 Ja neile on rauast piirajad.
22:22 Millal iganes nad ihaldavad ahastusest tingituna sellest väljuda, tuuakse nad selle juurde tagasi ja: “Maitske põlemise karistust!”
22:23 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, nad kaunistatakse selles kullast ning pärlitest käevõrudega. Ja nende rõivad selles on siidist.
22:24 Ja nad olid juhatatud heade ütluste juurde ning olid juhatatud Kiiduväärse teele.
22:25 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ja hülgavad Jumala tee ning puutumatu ülistuskoha, mille Me tegime inimkonnale – võrdselt temale, kes selles pühendunud ning temale, kes mitte…
Ja kes iganes otsib selles kõrvalekaldumist läbi ebaõigluse, tema põhjustame Me maitsma valusat karistust.

22:26 Ja siis kui Me Abrahamile maja positsiooni määrasime: “Ära omista kompanjonlust Minuga mitte millelegi” ja “Puhasta Mu maja neile, kes ringi liiguvad ning neile, kes seisavad, samuti alandlikele, alistunuile”
22:27 ja: “Kuuluta välja inimkonna seas palverännak”.
Nad tulevad su juurde jala ning igal kiitsakal kaamelil, tulles igast sügavast mäe vahekäigust,
22:28 et olla tunnistajaiks asjadele, mis neile head teevad ja meenutada Jumala nime määratud päevadel üle selle, millega Ta on varustanud neid kariloomadest. Nii et sööge sellest ning toitke sellega õnnetuid vaeseid.
22:29 Seejärel las nad teevad lõpu oma kasimatusele, täidavad oma tõotused ning liiguvad ringi muistses majas.
22:30 See.
Ja kes iganes võimendab puutumatuid Jumala asju: see on hea talle tema isanda silmis.
Ja on tehtud seaduslikuks teile kariloomad, välja arvatud see, mida teile on ette loetud. Ja hoidke eemale ebajumalate jäledustest. Ja hoidke eemale valeütlustest,
22:31 kaldudes Jumala poole, mitte nende, kes Talle kompanjone omistavad.
Ja kes iganes omistab kompanjone Jumalale, see on nagu ta oleks taevast alla langemas ning linnud ta ära napsaks või tuul ta kaugelolevasse kohta ära puhuks.
22:32 See.
Ja kes iganes austab asju, mis Jumala olemasolule osutavad: see on südamete kaalutletud kartusest.
22:33 Teile on neis hüved kuni määratud tähtajani, seejärel on nende lõppsiht muistsesse majja.
22:34 Ja igale kogukonnale oleme Me määranud riituse: et nad meenutaksid Jumala nime selle peal, mida Ta on võimaldanud neile kariloomadest.
Ja teie Jumal on üks Jumal, nii et Temale alistuge.
Ja edasta rõõmusõnumid alandlikele,
22:35 neile kelle südamed kartuses siis kui Jumalat meenutatakse ja neile kes kannatlikud kõige suhtes, mis neile osaks langeb ja kes täidavad kohustust ning sellest, millega Me neid varustanud oleme, nad kulutavad.
22:36 Ja kaamelid, Me määrasime nad teile, olemaks asjadest, mis Jumala olemasolule osutavad, teile on nendes hüved. Nii et meenutage Jumala nime nende peal siis kui nad rivides on. Ja siis kui nende küljed muutuvad vajalikuks: sööge neist ja toitke rahulolevaid ning viletsaid. Sedasi oleme Me nad teile teenistusvalmiks teinud, et võiksite olla tänulikud.
22:37 Nende liha ega nende veri ei jõua Jumalani, aga kaalutletud kartus teilt jõuab Temani. Sedasi oleme Me nad teile teenistusvalmiks teinud, et võiksite võimendada Jumalat endi juhatamise eest.
Ja edasta rõõmusõnumid heategijaile!

22:38 Jumal kaitseb neid, kes hoiatust kuulda võtavad. Jumal ei armasta mitte ühtegi reetlikku lipitsejat.
22:39 Luba on antud neile, kes võitlevad selle tõttu, et neile oli liiga tehtud – ja Jumal on võimeline neid aitama –
22:40 neile, kes välja aetud nende kodudest ilma muu põhjuseta kui et nad ütlevad: “Meie isand on Jumal.”
Ja poleks Jumal osasid inimesi tagasi tõrjumas, kasutades vahendina teisi, saaksid maha tõmmatud (tähenduses: füüsilised struktuurid) jumalakartlikud kogukonnad, kaubandus, kohustused ja ülistuskohad, kus Jumala nime palju meenutatakse.
Ja Jumal aitab teda, kes Teda aitab – Jumal on tugev, võimas –
22:41 neid, kes – juhul kui Me nad maa peal sisse seame – täidavad kohustust ning puhastuvad ja nõuavad seda, mis kohane ning keelavad pahelisust.
Ja Jumalale kuulub olukordade lõpptulemus.

22:42 Ja juhul kui nad sind salgavad, siis enne neid salgasid ka Noa, ´Aad´i ning Thamudi inimesed
22:43 ja Abrahami inimesed ning Loti inimesed
22:44 ja Madyani kaaslased. Ja Moosest eitati.
Ja Ma andsin armuaega neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgasid, seejärel Ma võtsin nad. Ja kuidas oli Minu eitamine?
22:45 Ja kui palju linnu Me hävitasime ajal, mil nad patustamas olid, seejärel on lebamas varemetes koos oma mahajäetud kaevude ning tühjade paleedega?
22:46 Kas nad siis ei ole rännanud maa peal ega oma südameid, millega mõista või kõrvu, millega kuulda?
Ja see ei ole silmad, mis pimedad, aga pimedad on südamed, mis rinnus.
22:47 Ja nad paluvad sinul karistust kiirendada!
Ja Jumal ei ebaõnnestu enda lubaduses.
Ja üks päev Jumalaga: nagu tuhat aastatest, mida te loendate.
22:48 Ja kui paljudele linnadest Ma armuaega andsin samal ajal kui need patustamas olid! Seejärel Ma võtsin nad.
Ja Minu juurde on teekonna lõpp.
22:49 Ütle: “Oo, inimkond, ma olen teile vaid selge hoiataja!”
22:50 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neile on armuandmine ning suursugune varustamine.
22:51 Ja need, kes pingutavad, et Meie tunnustähti õõnestada: sellised on põrgu kaaslased.

22:52 Ja Me ei saatnud enne sind mitte ühtegi sõnumitoojat ega prohvetit, välja arvatud, et siis kui ta ihaldas, heitis kurat tema ihasse. Aga Jumal tühistab selle, mille kurat heidab. Seejärel Jumal teeb kindlaks oma tunnustähed – ja Jumal on kõiketeadev, elutark –
22:53 et Ta võiks teha selle, mida kurat heidab, eitamise testiks neile, kelle südameis haigus ning neile kelle südamed kõvastunud – ja patustajad on ekstreemses sektistumises –
22:54 ja et need, kellele on antud teadmised, võiksid teada, et see on tõde sinu isandalt ning uskuda sellesse, ja et nende südamed võiksid end sellele alandlikuks teha.
Ja Jumal juhatab need, kes hoiatust kuulda võtavad sirgele teele.
22:55 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ei lakka selle suhtes kahtluses olemast kuni Tund neile ootamatult saabub või kuni neile viljatu päeva karistus tuleb.
22:56 Ülemvõim sel päeval on Jumalale, Ta mõistab kohut nende vahel.
Seejärel need, kes hoiatust kuulda võtsid ning õiglaseid tegusid tegid: õndsuse aedades
22:57 ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti: neile alandav karistus.
22:58 Ja need, kes Jumala põhjusel maapakku läksid, seejärel tapeti või surid: Jumal varustab neid hea varustamisega.
Ja Jumal – Tema on parim varustajaist.
22:59 Ta paneb nad sisenema läbi sissepääsu, millega nad rahul on.
Ja Jumal on kõiketeadev, kaastundlik.
22:60 See.
Ja kes iganes maksab kätte sarnasega, millega teda rünnati, seejärel tehakse talle ülekohut: Jumal aitab teda.
Jumal on armuandev, andestav.
22:61 See on sellepärast, et Jumal paneb öö sisenema päeva ning paneb päeva sisenema öösse.
Ja Jumal on kõikekuulev, kõikenägev.
22:62 See on sellepärast, et Jumal: Tema on Tõde. Ja sellepärast, et see, mida nad hüüavad Tema kõrval, see on tühisus. Ja sellepärast, et Jumal: Ta on Ülistatud, Suurepärane.
22:63 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal saadab alla vee taevast ning maa muutub roheliseks?
Jumal on vaevuhoomatav, kõiketeadev.
22:64 Temale on kõik, mis taevastes ning kõik, mis maa peal.
Ja Jumal – Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
22:65 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal tegi teenistusvalmiks teile selle, mis maal ja laevad, mis seilamas üle mere läbi Tema korralduse. Ja Ta hoiab taevast, et see maa peale ei kukuks, välja arvatud läbi Tema loa.
Jumal on inimkonna suhtes täis heldust, kõige halastavam.
22:66 Ja Tema see on, kes andis teile elu, seejärel annab teile surma, seejärel annab teile elu. Inimene on üks lipitseja.
22:67 Igale kogukonnale Me määrasime riituse neile täitmiseks. Nii et ära lase neil endaga olukorra üle vaielda. Ja kutsu oma isanda juurde. Sa oled õigel juhatusel.
22:68 Ja juhul kui nad sinuga vaidlevad, siis ütle: “Jumal teab kõige paremini, mida te teete”.
22:69 Jumal otsustab teie vahel Ülestõusmispäeval selle suhtes, milles te eristute.
22:70 Kas sa ei tea, et Jumal teab, mis on taevas ning maal? See on määruses. See on lihtne Jumalale.
22:71 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda, mille kohta Ta pole alla saatnud mitte ühtegi volitust ja seda, mille kohta neil pole mitte ühtegi teadmist. Ja patustajatele ei ole mitte ühtegi abilist.
22:72 Ja siis kui neile Meie selgeid tunnustähti ette loetakse tunned sa ära pahelisuse hoiatuse suhtes ükskõiksete nägudes. Nad on peaaegu ründamas neid, kes neile Meie tunnustähti ette loevad.
Ütle: “Siis kas peaksin teid informeerima halvemast kui see? Tuli, mille Jumal on lubanud hoiatuse suhtes ükskõiksetele. Ja kuri on teekonna lõpp!”

22:73 Oo, inimkond, üht näidet ollakse esitamas, nii et pöörake sellele tähelepanu: need, keda te hüüate Jumala kõrval, ei loo iial kärbestki, isegi kui nad kõik selleks kokku koguneksid! Ja juhul kui kärbes neilt midagi krahmab, nad ei suuda seda sellelt tagasi saada! Nõrk on otsija ja otsitav.
22:74 Nad ei hinda Jumalat Temale väärilise hindamisega.
Jumal on tugev, võimas.
22:75 Jumal valib inglitest sõnumitoojaid, samuti inimestest.
Jumal on kõikekuulev, kõikenägev.
22:76 Ta teab, mis nende käte vahel ning mis neile järgnemas.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.

22:77 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, olge alandlikud, alistuge, teenige oma isandat ning tehke head, et võiksite olla edukad!
22:78 Ja pingutage Jumala põhjusel tõelise pingutamisega. Tema valis teid ning ei pannud teie peale doktriinis mitte ühtegi kannatust – teie isa Abrahami usutunnistuses – Ta nimetas teid ´need, kes alistunud`/muslim varasemalt ning selles, et sõnumitooja võiks olla tunnistaja teie üle ning et teie võiksite olla tunnistajad inimeste üle.
Nii et täitke kohustust, puhastuge ning hoidke kõvasti Jumala poole! Tema on teie kaitsja. Suurepärane kaitsjana ja suurepärane abilisena!