72

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
72:1 Ütle: “Mulle on inspireeritud, et: üks osa džinnidest kuulasid pealt, ja nad ütlesid: ´Me kuulsime üht hämmastavat ette lugemist/Koraani,´”
72:2 “´mis juhatab veatule otsustamisele, seega me usume sellesse. Seega me ei pea mitte kedagi oma isanda kompanjoniks.´”
72:3 “Ja et: (ülistatud olgu meie isanda ülevus!) Ta pole võtnud ei naist ega poega.”
72:4 “Ja et: üks rumal meie seast rääkis hoolimatu vale Jumala kohta.”
72:5 “Ja et: me olime eeldanud, et inimkond ega džinnid ei räägi Jumala kohta mitte ühtegi vale.”
72:6 “Ja et: olid mehed inimkonnast, kes otsisid abi meestelt džinnidest. Nii et nad suurendasid neid vaid nurjatuses.”
72:7 “Ja et: nad eeldasid, nagu teie eeldasite, et Jumal ei saada mitte kedagi.”
72:8 “Ja et: me olime küündinud taevasse, aga leidsime selle olevat täis tugevaid valvureid ning leeke.”
72:9 “Ja et: varem me istusime sealseis kuulamise kohtades, aga kes iganes nüüd pealt kuulab, leiab endale leegitseva valvuri.”
72:10 “Ja et: me ei tea, kas temale, kes maal, on ette nähtud kurjus või kas nende isand näeb neile ette veatut otsustamist.”
72:11 “Ja et: meie seas on need, kes õiglased ning meie seas on muud kui see. Me oleme mitmesugustel teedel.”
72:12 “Ja et: me teame, et me ei saa Jumala eest põgeneda maa peal ega saa me Tema eest põgeneda lennates.”
72:13 “Ja et: siis kui kuulsime juhatust, me uskusime sellesse.
(Ja kes iganes usub oma isandasse: ta ei karda ei kaotust ega nurjatust.)”
72:14 “Ja et: meie seas on alistunud ning meie seas on ebaõiglased.”
(Ja kes iganes alistuvad: sellised pürgivad veatule otsustamisele.
72:15 Ja mis puutub ebaõiglastesse: nad on küttepuud põrgule.
72:16 Ja oleksid nad vaid olnud sirgeseljalised tee peal, Me oleksime andnud neile juua vett külluslikult,
72:17 et võiksime teha nad subjektiks eitamise testile seeläbi. Aga kes iganes pöörab ära oma isanda meenutamisest, selle tõukab Ta kõige karmimasse karistusse.)
72:18 “Ja et: ülistuskohad kuuluvad Jumalale. Nii et ära hüüa koos Jumalaga mitte kedagi!”
72:19 “Ja et: siis kui Jumala sulane püsti seisis Teda hüüdes, nad olid peaaegu üks kompaktne mass tema ümber.”

72:20 Ütle: “Ma vaid hüüan oma isandat ja ei pea mitte kedagi oma isanda kompanjoniks”.
72:21 Ütle: “Minu võimuses pole teile liiga teha ega teid veatule otsustamisele tuua”.
72:22 Ütle: “Mitte ükski ei saa anda mulle kaitset Jumala vastu. Ja ma ei saa leida mitte ühtegi pelgupaika Tema asemel”.
72:23 Aga info edastamine Jumalalt ning Tema sõnumid.
Ja kes iganes vastandub Jumalale ning Tema sõnumitoojale: temale on põrgu tuli, elunedes selles igavesti.
72:24 Siis kui nad on näinud seda, mida neile lubamas ollakse, siis saavad nad teada, kes on nõrgem abilises ning väiksem arvukuses.
72:25 Ütle: “Nii palju kui mina tean, see mida teile lubamas ollakse, on lähedal. Või kas minu isand teeb sellele ooteaja:”
72:26 “nähtamatu teadja – Ta ei avalda oma nähtamatut mitte kellelegi,”
72:27 “välja arvatud, kelle Ta on heaks kiitnud sõnumitoojana.

Ja et: Ta asetab tema ette ning taha valvuri,”
72:28 “et Ta võiks teada, et nad on edastanud oma isanda sõnumid.
Ja Ta ümbritseb seda, mis koos nendega. Ja Ta peab arvet kõikide asjade üle numbriliselt.”