38

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
38:1 S´.
Koraani nimel, mis täis meeldetuletust!
38:2 Tõde on: hoiatuse suhtes ükskõiksed on uhkuses ning lahkarvamusel.
38:3 (Kui palju hävitasime Me enne neid põlvkondadest! Nad hüüdsid siis kui polnud enam aega pääsemiseks.)
38:4 Ja nad on hämmastuses, et nende juurde on tulnud hoiataja nende endi seast. Ja need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, ütlevad: “See on maag, valede rääkija”.
38:5 “Kas on ta teinud jumalad üheks Jumalaks? See on küll midagi veidrat.”
38:6 Ja lugupeetavad nende seast astusid esile: “Minge ning olge vankumatud oma jumalaile. See on see, mida teha”.
38:7 “Me pole kuulnud sellest viimatises usutunnistuses. See pole muu kui väljamõeldis.”
38:8 “Kas meeldetuletus on saadetud alla temale meie seast?”
Tõde on: nad on kahtluses Minu meeldetuletuse suhtes.
Tõde on: nad pole veel maitsnud Mu karistust.
38:9 Või kas neil on halastuse varakambrid sinu isandalt: Võimsalt, Andjalt?
38:10 Või kas neil on ülemvõim üle taevaste ning maa ja kõige, mis nende vahel? Siis las nad laskuvad nende põhjustesse!
38:11 Osa osapoolte jõudu saab seepeale annuleeritud.
38:12 Enne neid salgasid Noa inimesed ja ´Aad ja Fir´awn – vaiade isand
38:13 ja Thamud ja Loti inimesed ja metsa kaaslased. Sellised olid osapooled.
38:14 Kõik vaid salgasid sõnumitoojaid, seega Mu karistus muutus siduvaks.
38:15 Ja sellised ootavad vaid ühte plahvatust. Sel pole edasilükkumist.
38:16 Ja nad ütlevad: “Meie isand, kiirenda meie jaoks meile ette määratut enne Arvete Tasumise Päeva”.

38:17 Ole kannatlik selle suhtes, mida nad ütlevad ja meenuta Meie sulast Taavetit, kes omas tugevust. Ta oli üks, kes pööramas kahetsuses.
38:18 Me tegime teenistusvalmiks mäed koos temaga ülistama hämarikul ning koidikul.
38:19 Ja linnud kogunesid kokku – kõik temale sõnakuulelikud.
38:20 Ja Me tugevdasime tema ülemvõimu ja andsime talle elutarkuse ning võime vastu võtta veatuid otsuseid.
38:21 Ja kas lugu vaidluse osapooltest on sinuni jõudnud? Siis kui nad ronisid üle seina suletud alasse,
38:22 siis kui nad Taaveti juurde sisenesid ning ta neist ehmunud oli?
Nad ütlesid: “Ära karda, me oleme kaks vaidluse osapoolt, kellest üks on teist ahistanud, nii et otsusta sina meie vahel tões ning ära ole ebaõiglane ja juhata meid tasasele teele”.
38:23 “See – minu vend – omab üheksakümmend üheksat lammast ning minul on üks lammas. Ja ta ütles: ´Anna ta minu hoole alla´, ja ta võitis mind kõnes.”
38:24 Ta ütles: “Ta on sulle liiga teinud küsides sinu lamba enda lammaste hulka. Ja paljud, kes oma varad segavad, soovivad üksteist enda huvides ära kasutada, välja arvatud need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad. Aga neid on väga vähe”.
Ja Taavet mõistis, et olime teinud ta subjektiks eitamise testile, seega ta otsis oma isanda andestust ja langes maha alandlikult ning kahetses.
38:25 Ja Me andestasime talle selle. Ja tal on lähedus Meie silmis ning hea teekonna lõpp.
38:26 “Oo, Taavet, Me oleme teinud sinust õigusjärglase maa peal: otsusta inimeste vahel tões ja ära järgi tühist iha, et see ei põhjustaks sind kõrvale kalduma Jumala teelt!”

Jumala teelt kõrvale kaldujail on karm karistus, sest nad unustasid Arvete Tasumise Päeva.
38:27 Ja Me ei loonud taevast, maad ning seda, mis nende vahel ilma põhjuseta. Selline on hoiatuse suhtes ükskõiksete oletus. Ja häda tulest hoiatuse suhtes ükskõikseile!
38:28 Või kas peaksime kohtlema neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad samamoodi kui neid, kes maa peal korruptsiooni teevad? Või kas peaksime kohtlema neid, kes kaalutletud kartuses, samamoodi kui neid, kes lodevate elukommetega?
38:29 Ühe määruse oleme Me alla saatnud sulle – ühe, mis õnnistatud – et nad võiksid juurelda selle tõendite üle ja et need, kel intuitsioon, võiksid kuulda võtta.

38:30 Ja Me andsime Taavetile Saalomoni. Milline suurepärane sulane! Ta oli üks, kes pööras kahetsedes.
38:31 Siis kui talle hämarikul hästi treenitud hobuseid esitleti
38:32 ja ta ütles: “Ma olen saanud tunda rõõmu head armastada tänu oma isanda meenutamisele”.  Kuni läks pimedaks:
38:33 “Tooge nad tagasi mu juurde!”
Seejärel ta hõõrus nende jalgu ning kaelu.
38:34 Ja Me tegime Saalomoni subjektiks eitamise testile ning panime tema troonile surnukeha. Seejärel ta kahetses.
38:35 Ta ütles: “Minu isand, andesta mulle” ja: “Anna mulle ülemvõim, millist ei saavuta mitte keegi pärast mind. Tõepoolest, Sina oled Andja”.
38:36 Seega Me tegime teenistusvalmiks talle tuule, puhuma õrnalt läbi tema korralduse, kuhu iganes ta selle suunas,
38:37 ja kuradid – iga ehitaja ning sukelduja,
38:38 ja teised, keda kitsendused tagasi hoiavad.
38:39 “See on Meie andmine – nii et kuluta või hoia tagasi – ilma arvestuseta!”
38:40 Ja tal on lähedus Meie silmis ning hea teekonna lõpp.

38:41 Ja meenuta Meie sulast Jobi, siis kui tema oma isandat hüüdis: “Kurat on puudutanud mind kannatuse ning karistusega”.
38:42 “Liiguta kiirelt oma jalga. Siin on külm allikas, millega pesta ning millest juua.”
38:43 Ja Me andsime talle tema perekonna ning nende sarnased koos nendega – halastusena Meilt, ja meeldetuletusena neile, kel intuitsioon.
38:44 “Ja võta enda kätte kimp ning mine esile koos sellega ning ära murra oma vannet.”
Me leidsime ta kannatlikuna. Milline suurepärane sulane! Ta oli üks, kes pööramas kahetsuses.

38:45 Ja meenuta Meie sulaseid Abrahami, Iisakut ning Jakobi, kes omasid tugevust ning nägemisvõimet.
38:46 Me puhastasime nad puhaste omadustega: meelde tuletama pärastist elu.
38:47 Ja nad on Meie silmis valituist, suurepärastest.

38:48 Ja meenuta Ismaeli, Elishat ning teda, kes oli andnud tõotuse.
Ja kõik olid suurepärastest.

38:49 See on üks meeldetuletus!
Ja neile, kes kaalutletud kartuses on suurepärane teekonna lõpp:
38:50 alalise eluaseme aedade väravad on neile avatud.
38:51 Lebades neis, nad tellivad seal rikkalikke vilju ning jooke.
38:52 Ja koos nendega tagasihoidliku pilguga kaaslased, nendega hästi kokku sobivad.
38:53 See on see, mis teile lubatud Arvete Tasumise Päevaks.
38:54 See on Meie varustamine, sel pole ammendumist.
38:55 See!

Ja inimestele, kes astuvad üle kõikide piirjoonte: kuri teekonna lõpp:
38:56 põrgu, kus nad põlevad. Ja kuri on puhkepaik.
38:57 See!
Nii et las nad maitsevad seda: keev vedelik ning intensiivne külmus,
38:58 ja teised nende sarnased.
38:59 See!

Üks grupp kiirustamas uisapäisa koos teiega. Nad pole teretulnud. Nad põlevad tules.
38:60 Nad ütlevad: “Tõde on: teie, teie ei ole teretulnud. Teie saatsite selle meile ette.”
Seega kuri on lõplik elukoht.
38:61 Nad ütlevad: “Meie isand, kes iganes selle meile ette saatis, kahekordista tema karistust tules.”
38:62 Ja nad ütlevad: “Mis meid vaevab, et me ei näe mehi, keda kõige hullemate hulka arvasime,”
38:63 “keda nöökimiseks võtsime, kas nägemine äpardub neid leidmast?”
38:64 See on tõde: tule inimeste vastastikune süüdistamine.

38:65 Ütle: “Ma olen vaid hoiataja. Ja pole jumalust välja arvatud Jumal: Üks, Kõikvõimas,”
38:66 “isand taevastele ning maale ja kõigele, mis nende vahel – Võimas, Armuandev.”
38:67 Ütle: “See on hiiglaslik uudis,”
38:68 “millest olete ära pööramas.”
38:69 “Mul polnud mitte mingit teadmist ülistatud lugupeetavaist mil nad vaidlesid.”
38:70 “Mulle pole inspireeritud muud, välja arvatud, et vaid selge hoiataja olen.”

38:71 Siis kui sinu isand inglitele ütles: “Olen loomas surelikku savist,”
38:72 “seejärel, siis kui olen temale kuju andnud ning olen puhunud temasse oma Vaimust: langege maha, alistunult temale.”
38:73 Ja inglid alistusid – nad kõik koos,
38:74 välja arvatud Iblis. Ta oli uhke ning oli nendest, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
38:75 Ta ütles: “Oo, Iblis, mis takistab sind alistumast sellele, mille oma kätega loonud olen!? Kas oled uhkeks muutunud? Või kas oled ülendatuist?”
38:76 Ta ütles: “Olen parem kui tema. Sa lõid minu tulest ning tema lõid savist”.
38:77 Ta ütles: “Mine välja siit, sest oled neetud”.
38:78 “Ja Minu needus on sinu peal kuni Kohtumõistmispäevani.”
38:79 Ta ütles: “Minu isand, anna mulle ajapikendust kuni päevani, mil nad tõstetakse”.
38:80 Ta ütles: “Oled nendest, kellele antud ajapikendust”
38:81 “kuni kokkulepitud päevani.”
38:82 Ta ütles: “Siis, Sinu võimsuse nimel, ma eksitan nad kõik,”
38:83 “välja arvatud Sinu puhtsüdamlikud sulased neist.”
38:84 Ta ütles: “See on tõde. Ja tõde on see, mis ütlen:”
38:85 “Ma täidan põrgu sinu ning kõigi sellistega neist, kes sulle järgnevad.”

38:86 Ütle: “Ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest. Ja ma ei ole nendest, kes teesklevad.”
38:87 “See on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale.”
38:88 “Ja te saate teadlikuks sellest uudisest mõne aja pärast.”