68

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
68:1 N.
Pliiatsi nimel ja selle nimel, mida nad kirjutavad!
68:2 Sa ei ole – läbi oma isanda armu – kurjast vaimust vaevatud.
68:3 Ja sulle on autasu ilma lõputa.
68:4 Ja sa oled hiiglasliku traditsiooni peal.
68:5 Seega sina näed ning nemad näevad,
68:6 kes teist hull on.
68:7 Sinu isand – Tema teab kõige paremini, kes Tema teelt eksinud ja Ta teab kõige paremini õigesti juhatatuid.
68:8 Seega ära kuuletu tunnistamast keeldujaile.
68:9 Neile meeldiks, et sa kompromisse teeksid, nii et ka nemad saaksid kompromisse teha.
68:10 Ja ära kuuletu igale põlastusväärsele vannete vandujale,
68:11valesüüdistusi esitavale tagarääkijale,
68:12 heategevuse takistajale, üleastujale, väärtegude tegijale,
68:13 ühele, kes armutu, pärast seda nurjatu,
68:14 sest ta on üks, kes omab vara ning lapsi.
68:15 Siis kui talle Meie tunnustähti ette loetakse, ütleb ta: “Varasemate inimeste legendid!”
68:16 Me märgistame tema nina.

68:17 Me testime neid, nagu Me testisime aia kaaslaseid, siis kui nad vandusid, et nad hommikul selle vilju noppima lähevad.
68:18 Nad olid ilma kahtlusteta.
68:19 Seega selle peale tuli üks rändur sinu isandalt ajal, mil nad magasid
68:20 ja hommikuks oli see justkui oleks saak ära koristatud.
68:21 Ja nad hüüdsid üksteist hommikul:
68:22 “Mingem varakult saaki koristama!”
68:23 Seega nad seadsid minekule, sosistades omavahel:
68:24 “Ei sisene sellesse täna teist mitte keegi puuduse käes kannatajana.”
68:25 Ja nad läksid varakult, olles otsusekindlas valmisolekus.
68:26 Seejärel, siis kui nad seda nägid, ütlesid nad: “Me oleme eksinud!”
68:27 “Ei, meid on riisutud!”
68:28 Kõige tasakaalukam neist ütles: “Kas ei ütelnud ma teile: ´Oh, et te vaid ülistaksite!`”
68:29 Nad ütlesid: “Ülistus meie isandale, oleme olnud patustajad”.
68:30 Seejärel tulid nad lähemale, süüdistades üksteist.
68:31 Nad ütlesid: “Me ebaõnnestusime! Me astusime üle kõikide piirjoonte”.
68:32 “See võib olla, et meie isand asendab selle meile paremaga kui see. Meie lootus on meie isandal.”
68:33 Selline on karistus.
Ja pärastise elu karistus on suurem, kui nad vaid teaksid!

68:34 Tõepoolest, neile, kes kaalutletud kartuses, on koos nende isandaga õndsuse aiad.
68:35 Kas peaksime siis kohtlema alistunuid samamoodi kui kurjategijaid?
68:36 Mis teil viga on, kuidas te hindate?
68:37 Või kas teil on mõni määrus, millest õpite,
68:38 et teil on selles, mida iganes soovite?
68:39 Või kas teil on vanded, mis Meile siduvad, kehtimas kuni Ülestõusmispäevani, et saate, mida iganes otsustate?
68:40 Küsi nende käest, milline neist on sellele käendaja?
68:41 Või kas neil on kompanjonid? Siis las nad toovad oma kompanjonid, juhul kui nad peaksid tõetruud olema.
68:42 Päeval, mil paljastub hirmutav sündmus ja neid kutsutakse alistumisele, aga nad pole võimelised,
68:43 nende silmad alandlikud, neid katmas alandus.
Ja neid oli kutsutud alistumisele siis kui nad terviklikud olid.
68:44 Nii et jäta Mind nendega, kes keelduvad tunnistamast seda jutustust.
Me juhime neid läbi määruste, milliseid nad ei tea.
68:45 Ja Ma annan neile tähtajapikendust. Minu plaan on kindel.
68:46 Või kas küsid neilt autasu, nii et nad on kohustusega koormatud?
68:47 Või kas nähtamatu on nende: siis on nad kirjutamas?
68:48 Nii et ole kannatlik oma isanda otsuse suhtes.
Ja ära ole nagu vaala kaaslane, kes hüüdis siis, kui ta kitsendatud oli.
68:49 Juhul kui poleks arm tema isandalt teda üle võtnud, ta oleks jäänud lõksu ajal, mil ta süüdistatav oli.
68:50 Aga tema isand valis ta ning asetas ta õiglaste hulka.
68:51 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed panevad su peaaegu libastuma oma silmadega siis, kui nad meeldetuletust kuulevad. Ja nad ütlevad: “Ta on kurjast vaimust vaevatud!”
68:52 Aga see on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale.