5

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Armulisema nimel.
5:1 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, täitke lepinguid!
Teile on tehtud seaduslikuks neljajalgsed kariloomad, välja arvatud see, mis teile ette on loetud. Jahipidamine pole lubatud ajal, mil piirangu all olete. Jumal määrab, mida soovib.
5:2 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge keelake asju, mis Jumala olemasolule osutavad, ega puutumatut kuud ega juhendeid ega regulatsioone ega puutumatu maja külastajaid, kes otsimas oma isanda soosingut ning naudingut!
Ja siis kui see teile lubatud on, siis võite jahti pidada.
Ja ärge laske nende inimeste vihal, kes teid puutumatust ülistuskohast kõrvale juhtisid, panna teid ebaõiglust tegema.
Ja abistage üksteist õiglusele ning kaalutletud kartusele.
Ja ärge abistage üksteist väärtegudele ning vaenulikkusele.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast. Jumal on karm karistamises.
5:3 Keelatud on teile raipeliha ja veri ja sealiha ja see, mis pühitsetud muule kui Jumalale, ja kägistatu ja pekstu ja kõrgelt kukkunu ja paakunu ja see, mis röövloomade poolt söödud (välja arvatud see, mille teie veristate), ja see, mis ohverdatud altaril, ja see, mida jagate juhuslikkuse noolte kaudu. See on hoolimatu reetlikkus.
Sel päeval on hoiatuse suhtes ükskõiksed teie doktriini pärast meeleheitel. Ärge kartke neid, aga kartke Mind!
Sel päeval olen Ma täiustanud teile teie doktriini ning viinud lõpuni oma soosingu teie peale ja heaks kiitnud teile alistumise doktriinina.
Seejärel, kes iganes on sunnitud nälja tõttu – mitte otsides väärtegu: Jumal on andestav, kõige armulisem.
5:4 Nad küsivad sinult, mis neile seaduslikuks on tehtud?
Ütle: “Seaduslikuks on tehtud teile head asjad. Ja see, mida treenitud koerad ning linnud püüavad, te õpetate neid sellest, mida Jumal teile õpetab. Nii et sööge sellest, mida nad teile püüavad, ning meenutage Jumala nime selle peal. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast”.
Jumal on vilgas arvestamises.
5:5 Sel päeval on head asjad teile seaduslikuks tehtud. Ja nende toit, kellele oli antud seadus, on teile seaduslik, ning teie toit on neile seaduslik, nagu on ka vooruslikud naised usklikest naistest ning vooruslikud naised neist, kellele oli antud seadus enne teid, siis kui annate neile nende kaasavara, olles vooruslikud ja mitte abielurikkujad ega salajasi sõpru võttes.
Ja kes iganes salgab usu: tema töö on olnud tühisuses ning pärastises elus on ta kaotajatest.
5:6 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, siis kui tulete kohustuse täitmisele: peske oma näod ning oma käed kuni randmeteni ja pühkige oma pead ning jalad kuni kandadeni!
Ja juhul kui olete ebapuhtad: puhastage endid.
Ja juhul kui olete haiged või reisimas või üks teist tuleb fekaali väljutamast või teil on olnud seksuaalne kontakt naistega, seejärel ei leia vett: kasutage puhast pinnast ja pühkige sellega endi näod ning käed.
Jumal ei soovi teie peale mitte ühtegi kannatust panna, aga Ta soovib teid puhastada ning oma soosingu teie peale lõpuni viia, et võiksite tänulikud olla.
5:7 Ja meenutage Jumala armu endi suunas ning Tema kokkulepet, mille Ta teiega sõlmis siis, kui ütlesite: “Me kuuleme ja kuuletume”.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast.
Jumal on kõiketeadev sellest, mis rinnus.
5:8 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, olge vankumatud Jumalale, tunnistajad õiglusele! Ja ärge laske inimeste vihal teid õiglasest käitumisest eemale juhtida. Olge õiglased, see on lähemal kaalutletud kartusele. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast. Tõepoolest, Jumal on teie tegemistest teadvel.
5:9 Ja Jumal on lubanud neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, et neile on andestus ning hiiglaslik autasu.
5:10 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: sellised on põrgu kaaslased.
5:11 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, meenutage Jumala armu endi suunas, siis kui ühed inimesed võtsid eesmärgiks oma käed teie vastu välja sirutada ning Ta nende käed teist eemal hoidis!
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast!
Ja las usklikud asetavad oma usalduse Jumalasse.

5:12 Ja Jumal võttis kokkuleppe Iisraeli lastelt ning Me tõstsime nende seas üles kaksteist liidrit.
Ja Jumal ütles: “Ma olen koos teiega. Juhul kui seate sisse kohustuse täitmise ja puhastute ja usute Minu sõnumitoojaisse ning neid toetate ja Jumalale hea laenu laenate, siis Ma eemaldan teist teie kurjuse ning panen teid sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed. Seejärel, kes iganes eitab pärast seda teie seast, on tasaselt teelt eksinud.”
5:13 Aga et nad oma kokkulepet rikkusid, Me needsime nad ning tegime kõvaks nende südamed. Nad võtsid sõnu kontekstist välja ning unustasid osa sellest, mida neile selles meenutatud oli.
Ja sa leiad neist jätkuvalt reeturlikkust, välja arvatud mõnest neist. Aga anna neile armu ning vaata sellest üle.
Jumal armastab heategijaid.
5:14 Ja need, kes ütlevad: “Me oleme naatsaretlased”, Me võtsime neilt kokkuleppe, seejärel nad unustasid osa sellest, mida neile selles meenutatud oli. Nii et Me tõime esile nende vahele vaenulikkuse ning vihkamise kuni Ülestõusmispäevani. Ja Jumal annab neile teada, mida nad teinud olid.
5:15 Oo, seadusetundjad, teie juurde on tulnud Meie sõnumitooja, et anda teada teile paljut sellest, mida olete seadusest varjanud, ja andma armu paljus! Teie juurde on tulnud valgus Jumalalt ning selge määrus.
5:16 Jumal juhatab seeläbi rahu teedele tema, kes Tema head naudingut otsib. Ja see toob nad välja pimedustest valgusesse – läbi Tema loa – ning juhatab nad sirgele teele.
5:17 Need on eitanud, kes ütlevad: “Jumal on Messias, Maarja poeg”.
Ütle: “Kellel olnuks võim üle Jumala, juhul kui Ta soovinuks hävitada Messiase, Maarja poja ja tema ema ning kõik, kes maa peal?”
Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim, samuti kõige, mis nende vahel. Ta loob, mida soovib. Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
5:18 Ja juudiusulised ning naatsaretlased ütlevad: “Me oleme Jumala lapsed ning Tema armastatud”.
Ütle: “Siis miks Ta teid karistab teie üleastumiste pärast?”
Tõde on: olete vaid surelikud nende hulgast, keda Ta loonud on. Ta andestab, kellele soovib, ning karistab, keda soovib. Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim, samuti kõige, mis nende vahel. Ja Tema juurde on teekonna lõpp.
5:19 Oo, seadusetundjad, meie sõnumitooja on tulnud teie juurde, et selgitada teile sõnumitoojate ooteaja sees, et te ei saaks ütelda: “Meie juurde ei tulnud mitte ühtegi rõõmusõnumite kandjat ega hoiatajat”, sest rõõmusõnumite kandja ning hoiataja on teie juurde tulnud!
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.

5:20 Ja siis kui Mooses oma inimestele ütles: “Oo, mu inimesed, meenutage Jumala armu endi suunas, mil Ta tegi teie sekka prohveteid ning tegi teid kuningaiks ja andis teile seda, mida polnud andnud mitte kellelegi inimkonnast!”
5:21 “Oo, mu inimesed, sisenege pühale maale, mille Jumal teile määranud on, ja ärge pöörake tagasi, sest pööraksite tagasi kaotajaina!”
5:22 Nad ütlesid: “Oo, Mooses, selles on türannid, ja me ei sisene sinna seni, kuni nemad sealt lahkuvad, ja juhul kui nad sealt lahkuvad, siis me siseneme!”
5:23 Kaks meest neist, kes kartsid, keda mõlemat Jumal soosinud oli, ütlesid: “Sisenege nende juurde läbi värava, sest selle kaudu sisenedes olete võidukad. Ja pange oma usaldus Jumalasse, juhul kui peaksite olema usklikud!”
5:24 Nad ütlesid: “Oo, Mooses, me ei sisene sellesse seni, kuni nemad selles on! Nii et minge – sina ja sinu isand – ning võidelge, meie jääme siia istuma!”
5:25 Ta ütles: “Minu isand! Mul pole võimu muu kui iseenda ning oma venna üle, nii et tee eraldamine meie ning hoolimatult reetlike inimeste vahel!”
5:26 Ta ütles: “Siis olgu see neile keelatud, nelikümmend aastat ekselgu nad maa peal. Ja ära kurvasta hoolimatult reetlike inimeste pärast.”

5:27 Ja loe neile ette uudiseid Aadama kahest pojast tões. Siis kui nad mõlemad ohvriandi pakkusid: see aktsepteeriti ühelt ega aktsepteeritud teiselt.
Ta ütles: “Ma tapan su!”
Ta ütles: “Jumal aktsepteerib vaid neilt, kes kaalutletud kartuses”.
5:28 “Juhul kui sirutad välja minu vastu oma käe, et mind tappa, siis mina ei siruta välja sinu vastu oma kätt, et sind tappa. Ma kardan Jumalat, kogu inimkonna isandat.”
5:29 “Ma soovin, et kannaksid minu väärtegu ning iseenda väärtegu ja et oleksid tule kaaslastest.”
Ja see on patustajate autasu.
5:30 Ja tema süda lubas tal oma venna tappa. Ja ta tappis ta ning muutus üheks kaotajaist.
5:31 Seejärel tõstis Jumal üles ronga maad kraapima, et näidata talle, kuidas oma venna häbi peita.
Ta ütles: “Oh häda mulle! Kas pole ma suuteline olema nagu see ronk ning peitma oma venna häbi?”
Ja ta muutus üheks kahetsejaist.
5:32 Sel põhjusel määrasime Me Iisraeli lastele: “Kes iganes tapab hinge muu kui hinge või korruptsiooni eest maa peal: see on justkui ta tapnuks kogu inimkonna. Ja kes iganes annab sellele elu: see on justkui ta andnuks elu kogu inimkonnale”.
Ja Meie sõnumitoojad tulid nende juurde koos selgete asitõenditega.
Seejärel on paljud neist pärast seda liialdajad maa peal!
5:33 Nende autasu, kes sõdivad Jumala ning Tema sõnumitooja vastu ja pingutavad maa peal korruptsiooni levitades, on see, et nad tapetakse või et nad pannakse teiba peale surema või et nende käed ning jalad vastaskülgedelt maha lõigatakse või et nad maalt välja saadetakse.
See…
Neile on seisundi halvenemine selles maailmas ja neile on hiiglaslik karistus pärastises elus.
5:34 Välja arvatud neile, kes kahetsevad enne kui nende üle võimust võtad.
Ja tea, et Jumal on andestav, kõige armulisem.

5:35 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, olge kaalutletud kartuses Jumalast ning otsige võimalusi Temale lähenemiseks, ja pingutage Tema teel, et võiksite olla edukad!
5:36 Hoiatuse suhtes ükskõiksed: juhul kui neil oleks kõik, mis maa peal ning selle sarnane veel koos sellega, et maksta see lunarahaks Ülestõusmispäeva karistuse vastu, seda ei aktsepteeritaks neilt.
Ja neile on valus karistus.
5:37 Nad soovivad tulest väljuda, aga nad ei välju sellest. Ja neile on alaline karistus.
5:38 Ja meessoost varas ning naissoost varas: lõigake nende ressurssidest tasuna selle eest, mida nad välja on teeninud, näidiskaristusena Jumalalt.
Ja Jumal on võimas, elutark.
5:39 Seejärel, kes iganes pärast oma ebaõiglust kahetseb ning õigesti teeb: Jumal pehmeneb tema suunas.
Jumal on andestav, kõige armulisem.
5:40 Kas sa ei tea, et Jumal – Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim? Ta karistab, keda soovib, ning andestab, kellele soovib. Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.

5:41 Oo, sõnumitooja, ärgu sind kurvastagu need, kes võistlevad eitamises neist, kes ütlevad: “Me usume”, oma suudega, samas kui nende südamed ei ole uskunud, ja neist, kes juudiusulised!
Nad on innukad valede kuulajad –  innukad selliste inimeste kuulajad, kes pole sinu juures käinud, võttes välja sõnu nende kontekstidest, üteldes: “Juhul kui teile on antud see: võtke see, aga juhul kui teile pole seda antud: olge ettevaatlikud!”
Ja keda Jumal soovib proovile panna: sul pole võimsust tema jaoks Jumala vastu mitte milleski. Sellised on need, kelle südameid Jumal pole ihaldanud puhastada. Neile on seisundi halvenemine selles maailmas. Ja pärastises elus on neile hiiglaslik karistus.
5:42 Innukad valede kuulajad, innukad ebaseaduslike saavutuste tarbijad.
Ja juhul kui nad sinu juurde tulevad: mõista nende vahel kohut või pööra neist ära. Ja juhul kui neist ära pöörad: nad ei saa sind kahjustada vähimalgi määral. Ja juhul kui kohut mõistad: mõista nende vahel kohut õiglusega. Jumal armastab õiglaseid.
5:43 Ja kuidas tulevad nad sinu juurde kohtumõistmisele, samas kui neil on Toora, milles on Jumala kohtumõistmine!? Seejärel pööravad ära pärast seda. Ja sellised ei ole usklikud.
5:44 Me saatsime alla Toora, milles on juhatus ning valgus. Prohvetid, kes olid alistunud, mõistsid seeläbi kohut neile, kes juudiusulised, nagu tegid ka Jumalale pühendunud ning religioossed õpetlased sellega, mida Jumala seadusest neile usaldatud oli. Ja nad olid sellele tunnistajaiks. Nii et ära karda inimkonda, aga karda Mind. Ja ära vaheta Mu tunnustähti kiirelt mööduva kasu vastu.
Ja kes iganes ei mõista kohut läbi selle, mida Jumal alla on saatnud: sellised on need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
5:45 Ja Me määrasime neile selles, et, hing hinge vastu ja silm silma vastu ja nina nina vastu ja kõrv kõrva vastu ja hammas hamba vastu ja haavad olgu sarnased. Aga kes iganes midagi sellest andestab heategevusena: see lunastab tema patte.
Ja kes iganes ei mõista kohut läbi selle, mida Jumal alla on saatnud: sellised on patustajad.
5:46 Ja Me saatsime kohe nende järel Jeesuse, Maarja poja, kinnitamas seda, mis tema käte vahel Toorast. Ja Me andsime talle Gospeli, milles on juhatus ning valgus ja mis on kinnitamas seda, mis tema käte vahel Toorast. Ja juhatuse ning manitsusena neile, kes kaalutletud kartuses.
5:47 Ja las Gospeli inimesed mõistavad kohut läbi selle, mida Jumal selles alla saatis.
Ja kes iganes ei mõista kohut läbi selle, mida Jumal alla on saatnud: sellised on hoolimatult reetlikud.
5:48 Ja Me saatsime alla sulle seaduse tões, kinnitamas seda, mis selle käte vahel seadusest, ning kaitsjana üle selle.
Nii et mõista nende vahel kohut läbi selle, mida Jumal alla saatis. Ja ära järgi nende tühiseid ihasid üle selle, mis tulnud sinule tõest.
Igaühele teie seast oleme Me määranud reglemendi ning toimingud. Ja oleks Jumal soovinud, Ta võinuks teha teid üheks kogukonnaks. Aga et Ta võiks teid proovile panna selles, mida Ta teile andnud on. Nii et võistelge heategudes. Jumala juurde te naasete – teie kõik – ja Ta informeerib teid sellest, milles eristusite.
5:49 Ja mõista nende vahel kohut läbi selle, mida Jumal alla on saatnud, ning ära järgi nende tühiseid ihasid. Ja ole nende suhtes ettevaatlik, et nad sind eemale ei peibutaks osast sellest, mida Jumal on alla saatnud sulle.
Ja juhul kui nad ära pööravad, siis tea, et Jumal vaid kavatseb neid vaevata mõne nende üleastumise pärast.
Ja paljud inimestest on hoolimatult reetlikud.
5:50 Kas see on ignorantne kohtumõistmine, mida nad otsivad?
Ja kes on kohtumõistmises parem kui Jumal inimestele, kes kindlad?

5:51 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge võtke juudiusulisi ning naatsaretlasi liitlastena, nad on liitlased üksteisele! Ja kes iganes võtab neid liitlastena teie seas, siis ta on üks neist.
Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
5:52 Ja sa näed neid, kelle südameis haigus, nad kiirustavad nende juurde, üteldes: “Me kardame, et meid tabab ümberpööramine!”
Ja see võib olla, et Jumal toob võidu või korralduse enda kohalolust ning nad hakkavad oma salajasi mõtteid kahetsema.
5:53 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad: “Kas need pole need, kes vandusid Jumala nimel oma tugevaimaid vandeid, et nad on koos sinuga?”
Nende tööd on tühisus ning neist on saanud kaotajad.
5:54 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, kes iganes pöörab tagasi teie seas Tema doktriinist, siis varsti toob Jumal inimesed, keda Tema armastab ning kes Teda armastavad, vagad usklike suunas, karmid nende suunas, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, pingutamas Jumala põhjusel ning mitte kartmas kriitikute süüdistusi! See on Jumala heldekäelisus, mida Ta annab, kellele soovib.
Ja Jumal ümbritseb, teab.
5:55 Teie liitlaseks on vaid Jumal ning Tema sõnumitooja ja need, kes hoiatust kuulda võtavad – need, kes kohustust täidavad, puhastuvad ja alandlikud on.
5:56 Ja kes iganes võtab liitlasena Jumalat, Tema sõnumitoojat ning neid, kes hoiatust kuulda võtavad: Jumala seltskond, nemad on võidukad.
5:57 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge võtke liitlastena ateiste ega neid, kes teie doktriini nöökimise ning mänguna võtavad neist, kellele oli antud seadus enne teid!
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, juhul kui peaksite olema usklikud!
5:58 Ja siis kui kutsute kohustuse täitmisele, võtavad nad seda nöökimise ning mänguna, sest nad on inimesed, kes ei juurdle.

5:59 Ütle: “Oo, seadusetundjad, kas panete meile pahaks, et usume Jumalasse ja sellesse, mis oli alla saadetud meile, ning sellesse, mis oli alla saadetud varem?”
Ja enamus neist on hoolimatult reetlikud.
5:60 Ütle: “Kas peaksin teid informeerima halvemast kui see tasuna Jumalalt? Tema, kes neetud Jumala poolt ning kelle peale Ta vihastas ja tegi neist ahvid ning sead ning ebajumalate teenijad. Sellised seisavad kõige kehvemini ning on tasaselt teelt kaugemal eksituses”.
5:61 Ja siis kui nad sinu juurde tulevad, ütlevad nad: “Me usume”.
Aga nad sisenesid eituses ning väljusid samaga. Ja Jumal teab kõige paremini, mida nad varjasid.
5:62 Ja sa näed neist paljusid võistlemas väärtegudes, vaenulikkuses ning ebaseaduslike saavutuste tarbimises. Kurjus on see, mida nad teevad.
5:63 Oh, et pühendunud ning religioossed õpetlased vaid keelanuks neid rääkimast väärtegudest ning nende ebaseaduslike saavutuste tarbimisest!
Kurjus on see, mida nad sepitsesid.

5:64 Ja juudiusulised ütlevad: “Jumala käsi on kammitsetud!”
Nende käed on kammitsetud! Ja nad on neetud selle eest, mida ütlevad!
Tõde on: Tema käed on täiesti avali, kulutamas nagu soovib.
Ja paljusid neist suurendab vastuhakus ning eitamises see, mis alla saadetud sulle sinu isandalt.
Ja Me oleme heitnud nende sekka vaenulikkuse ning vihkamise kuni Ülestõusmispäevani.
Millal iganes nad süütavad sõjatule, Jumal kustutab selle.
Ja nad pingutavad maa peal korruptsiooni levitamisega.
Ja Jumal ei armasta korruptante.
5:65 Ja juhul kui seadusetundjad oleksid uskunud ning kaalutletud kartuses olnud, Me oleksime eemaldanud neist nende kurjuse ning pannud nad sisenema õndsuse aedadesse.
5:66 Ja oleks nad ülal hoidnud Toorat, Gospelit ning seda, mis alla saadetud neile nende isandalt, nad söönuks endi kohalt ning endi jalge alt. Nende seas on kaalutlev kogukond. Aga paljud neist – kurjus on see, mida nad teevad.

5:67 Oo, sõnumitooja, edasta see, mis alla saadetud sulle sinu isandalt! Ja juhul kui sa seda ei tee, siis oled Tema sõnumi edastamata jätnud. Ja Jumal kaitseb sind inimeste eest. Jumal ei juhata inimesi, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
5:68 Ütle: “Oo, seadusetundjad, teil pole mitte millelgi seista, kuni hakkate ülal hoidma Toorat, Gospelit ning seda, mis alla saadetud teile teie isandalt!”
Ja paljusid neist suurendab üleastumises ning eitamises see, mis alla saadetud sulle sinu isandalt. Nii et ära kurvasta nende pärast, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
5:69 Need, kes hoiatust kuulda võtavad, ja juudiusulised, saabialased ning naatsaretlased – kes iganes neist usuvad Jumalasse ning Viimasesse Päeva ja töötavad õigluses: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
5:70 Me võtsime Iisraeli lastelt kokkuleppe ning saatsime neile sõnumitoojaid. Millal iganes tuli nende juurde sõnumitooja sellega, mida nende hinged ei ihaldanud – osa nad eitasid ning osa nad tapsid.
5:71 Ja nad kaalutlesid, et pole eitamise teste, seega neist said pimedad ning kurdid. Seejärel Jumal pööras nende poole, aga paljud neist jätkasid pimedate ning kurtidena.
Ja Jumal näeb, mida nad teevad.
5:72 Need on eitanud, kes ütlevad: “Jumal on Messias, Maarja poeg”.
Ja Messias ütles: “Oo, Iisraeli lapsed, teenige Jumalat, minu isandat ning endi isandat!”
Kes iganes omistab Jumalale kompanjone, temale on Jumal aia keelanud ning tema eluasemeks on tuli. Ja patustajatele pole seal abilisi.
5:73 Need on eitanud, kes ütlevad: “Jumal on kolmas kolmest.” Ja pole jumalust peale ühe Jumala! Ja juhul kui nad ei lakka nii ütlemast, puudutab valus karistus neid nende seast, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed.
5:74 Kas nad siis ei pööraks Jumala poole ning ei otsiks Tema andestust!
Ja Jumal on andestav, kõige armulisem.
5:75 Messias, Maarja poeg oli vaid sõnumitooja. Sõnumitoojaid oli tulnud ning läinud enne teda. Ja tema ema oli tõetruu naine. Nad mõlemad sõid toitu. Vaata, kuidas Me neile tunnustähti selgitame! Seejärel, vaata, kuidas on nad eksitusse viidud!
5:76 Ütle: “Kas teenite Jumala asemel seda, millel pole jõudu teid ei kahjustada ega teile kasu tuua?”
Ja Jumal, Ta on Kõikekuulev, Kõiketeadev.
5:77 Ütle: “Oo, seadusetundjad, ärge järgige oma doktriinis muud kui tõde. Ja ärge järgige nende inimeste tühiseid ihasid, kes olid eksinud varem ning eksitasid paljusid ja eksisid tasaselt teelt”.
5:78 Need Iisraeli lastest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, olid neetud Taaveti ning Jeesuse, Maarja poja poolt. Seda sellepärast, et nad vastandusid ja astusid üle kõikide piirjoonte.
5:79 Nad ei keelanud üksteist pahelisusest, seega nad tegid seda. Kurjus oli see, mida nad tegid.
5:80 Sa näed paljusid neist võtmas liitlasi hoiatuse suhtes ükskõikseist. Kurjus on see, mida nende hinged neile ette on saatnud, sest nende peal on Jumala raev.
Ja nad elunevad igavesti karistuses.
5:81 Ja juhul kui nad uskunuks Jumalasse ning prohvetisse ja sellesse, mis talle alla saadeti, nad poleks võtnud neid liitlastena.
Aga paljud neist on hoolimatult reetlikud.
5:82 Sa saad leidma, et suurima vaenulikkusega inimesed nende suhtes, kes hoiatust kuulda võtavad, on juudiusulised, samuti need, kes ebajumalakummardajad.
Ja sa saad leidma, et lähimad kiindumuses nende suhtes, kes hoiatust kuulda võtavad, on need, kes ütlevad: “Me oleme naatsaretlased”. See on sellepärast, et nende seas on preestrid ning mungad, ja sellepärast, et nad pole ülbed.
5:83 Ja siis kui nad kuulavad seda, mida sõnumitoojale alla saadeti, näed sa nende silmi pisaraist üleujutatuna, tingituna sellest, mida nad tõest ära tunnevad.
Nad ütlevad: “Meie isand, me usume, pane meid kirja tunnistajate sekka”.
5:84 “Ja kuidas saaksime me mitte uskuda Jumalasse ning sellesse, mis meie juurde tõest tulnud on? Ja me loodame, et meie isand paneb meid sisenema koos õiglaste inimestega.”

5:86 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: nemad on põrgu kaaslased.

5:87 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge tehke ebaseaduslikuks häid asju, mis tehtud seaduslikuks teile Jumalalt, ja ärge üle astuge! Jumal ei armasta üleastujaid.
5:88 Ja sööge sellest, millega on varustanud teid Jumal – seadusliku ning heaga.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, kellesse te usute.
5:89 Jumal ei hakka teid aruandmiseks liistule tõmbama tühja kõne eest teie vannetes; aga Ta tõmbab teid aruandmiseks liistule selle eest, mida läbi vande kokku lepite. Nende tühistamiseks on kümne puuduse käes kannataja toitmine sellega, millega keskmiselt oma pere toidate, või et riietate neid või et vabastate orja. Aga kellel iganes puuduvad vahendid, siis kolme päevane paastumine. See on vannete tühistamiseks, siis kui vannute. Aga pidage oma vandeid!
Sedasi teeb Jumal teile selgeks oma tunnustähed, et võiksite olla tänulikud.
5:90 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, joobnuks tegevad ained, õnnemängud, altarid ja juhuslikkuse nooled on vaid jäledus kuradi töödest, nii et vältige teda, et võiksite olla edukad!
5:91 Kurat soovib teie seas läbi joobnuks tegevate ainete ja õnnemängude vaid vaenulikkust ning vihkamist põhjustada ja teid Jumala meenutamisest ning kohustuse täitmisest kõrvale juhtida.
Nii et kas saate olema eemale peletatud!
5:92 Ja kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale ja olge ettevaatlikud. Aga juhul kui pöörate ära, siis teadke, et Meie sõnumitooja peal on vaid selge info edastamine.
5:93 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, nende peal pole mitte ühtegi süüd selles, mida nad söönud on, siis kui nad on kaalutletud kartuses, usuvad ja õiglaseid tegusid teevad. Siis olge kaalutletud kartuses ja uskuge! Siis olge kaalutletud kartuses ja tehke õiglaseid tegusid!
Ja Jumal armastab heategijaid.
5:94 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, Jumal testib teid mõne ulukiga jahtimiseks, mis teie ning teie odade käeulatusse tulemas on, nii et Jumal võiks teada, kes kardab Teda nähtamatuses. Seejärel, kes iganes pärast seda üle astub – temale on valus karistus.
5:95 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge tapke mitte ühtegi ulukit siis, kui piirangu all olete! Ja kes iganes teist tapab selle ettekavatsetult, siis hüvitiseks tapetu eest sama väärtus kariloomadest, mille üle mõistku kohut kaks õiglast isikut teie seas, läbi juhendi, mis ulatub pahkluuni.
Või lunastuseks: selle kasutamine puuduse käes kannatajate toitmiseks, ise sellest hoidudes – et ta võiks maitsta oma olukorra kurje tagajärgi.
Jumal annab armu möödaniku suhtes. Aga kes iganes läheb tagasi – Jumal maksab talle kätte. Jumal on Võimas, võimeline tasuma.
5:96 On tehtud seaduslikuks teile saak merest. Ja selle toit on varustamine teile ning neile, kes reisivad. Aga on tehtud ebaseaduslikuks teile saak maismaalt seni, kuni piirangu all olete.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, kelle juurde teid kokku kogutakse.
5:97 Jumal tegi pahkluu ning puutumatu maja elatise allikaks inimkonnale, ja puutumatu kuu ja juhendi ja regulatsioonid.
See on nii, et võiksite teada, et Jumal teab, mis taevastes ning maal, ja et Jumal on igast asjast täielikult teadvel.
5:98 Teadke, et Jumal on karm kättemaksus, ja et Jumal on andestav, kõige armulisem.
5:99 Sõnumitooja peal on vaid info edastamine.
Ja Jumal teab, mida te avaldate ning mida varjate.
5:100 Ütle: “Halb ja hea ei ole samad, isegi kui halva küllus sulle muljet avaldab”.
Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast – oo, teie, kel intuitsioon – et võiksite olla edukad!
5:101 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge küsige asjade kohta, mis, juhul kui teile selgitataks, teid kurvastaksid! Aga juhul kui küsite nende kohta, samas kui Koraan on alla saadetud, siis need avalduvad teile. Jumal annab armu nende suhtes.
Ja Jumal on andestav, kaastundlik.
5:102 Inimesed enne teid on küsinud sama, seejärel nad muutusid seeläbi eitajaiks.
5:103 Jumal ei määranud mitte ühtegi piirangut kariloomadega kombineerimise kohta või kariloomade rände kohta või nende kohta, kes kaksikuid sünnitavad, või isase kaameli tööst vabastamise kohta – aga hoiatuse suhtes ükskõiksed leiutasid valesid Jumala kohta. Ja enamus neist ei juurdle.
5:104 Ja siis kui neile üteldakse: “Tulge selle juurde, mida Jumal on avaldanud, ja sõnumitooja juurde”, ütlevad nad: “Meile on piisav see, millelt leidsime oma isad”.
Isegi kui nende isad ei teadnud mitte midagi ega olnud õigesti juhatatud?
5:105 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, te olete vastutavad endi hingede eest! Mitte keegi, kes on läinud eksiteele, ei saa teid kahjustada, siis kui teie olete õigesti juhatatud. Jumala juurde on teie naasemine – teie kõigi – seejärel Ta annab teile teada, mida te tegite.
5:106 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, siis kui surm on ühele teist lähenemas ning tehakse testamenti, tuleb kahel õiglasel isikul teie seast olla tunnistajaks! Või kahel tundmatul, juhul kui olete maa peal rändamas ning surm lähenemas.
Hoidke neid kinni pärast kohustuse täitmist ning las nad vannuvad, juhul kui kahtlete: “Jumala nimel, me ei müü seda mitte ühegi hinna eest, isegi kui see on lähedase sugulase poolt. Ja me ei varja tunnistust Jumalale, muidu oleme patustajatest.”
5:107 Aga juhul, kui seejärel avastatakse, et nad on esitanud valeväiteid, siis nende positsiooni peavad võtma kaks teist. Kaks edumeelseimat neist, kes väite esitavad. Ja las nad vannuvad: “Jumala nimel, meie tunnistus on rohkem tõene kui nende tunnistus. Ja me pole üle astunud, sel juhul oleksime patustajatest”.
5:108 See kallutab neid tooma korrektse tunnistuse või paneb kartma, et võetakse vanded pärast nende vandeid.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuulake.
Ja Jumal ei juhata hoolimatult reetlikke inimesi.

5:109 Päev, mil Jumal sõnumitoojad kokku kogub ja ütleb: “Millise vastuse te saite?”
Nad ütlevad: “Meil pole selle kohta teadmist, Sina oled nähtamatu teadja”.
5:110 Siis kui Jumal ütleb: “Oo, Jeesus, Maarja poeg, meenuta Minu soosingut sinule ning su emale:
siis kui sind Püha Vaimuga tugevdasin, sa rääkisid inimestega hällis ning täiseas;
ja siis kui õpetasin sulle seadust ning elutarkust ja Toorat ning Gospelit;
ja siis kui sa lõid savist linnu kuju, läbi Minu loa, seejärel puhusid sellesse ning see muutus linnuks, läbi Minu loa, ja tervendasid pimedaid ning leeprahaigeid, läbi Minu loa;
ja siis kui sa tõid esile surnud, läbi Minu loa;
ja siis kui Ma Iisraeli lapsi sinu suhtes vaos hoidsin, siis kui tulid nende juurde koos selgete asitõenditega, seejärel ütlesid hoiatuse suhtes ükskõiksed nende seas: ´See on vaid ilmselge maagia!´”
5:111 “Ja siis kui Ma jüngreid inspireerisin: `Uskuge Minusse ja Mu sõnumitoojasse!´, ütlesid nad: ´Me usume, ja ole tunnistajaks, et oleme alistunud (muslim)´.“
5:112 Siis kui jüngrid ütlesid: “Oo, Jeesus, Maarja poeg, kas sinu isand on võimeline kaetud laua meile taevast alla saatma?”
Ta ütles: “Olge kaalutletud kartuses Jumalast, juhul kui peaksite olema usklikud!”
5:113 Nad ütlesid: “Me soovime sellest süüa, ja et meie südamed leevendust saaksid, ja et teada, et oled meile tõtt rääkinud, ja et saaksime selle üle tunnistajaiks olla”.
5:114 Jeesus, Maarja poeg ütles: “Oo, Jumal, meie isand, saada meile alla kaetud laud taevast, et see võiks olla pidusöök meile, esimesest meie seas viimaseni meie seas, ja tunnustäht Sinult! Ja varusta meid, Sina oled parim varustajaist”.
5:115 Jumal ütles: “Ma saadan selle alla teile. Seejärel, kes iganes eitab pärast seda teie seas: teda karistan Ma karistusega, millisega Ma ei karista mitte kedagi kogu inimkonnast!”
5:116 Ja siis kui Jumal ütleb: “Oo, Jeesus, Maarja poeg, kas ütlesid inimestele: `Võtke mind ja mu ema kaheks jumaluseks Jumala asemel?´”
Ta ütleb: “Ülistus olgu Sulle! See polnud mulle, et ütelda seda, milleks mul õigust polnud. Juhul kui oleksin seda ütelnud, siis Sa teadnuks seda. Sina tead, mis minu hinges, aga mina ei tea, mis Sinu hinges. Sina oled kõige nähtamatu teadja”.
5:117 “Ma ütlesin neile vaid seda, mida mul ütelda käskisid: ´Teenige Jumalat – minu isandat ning endi isandat´. Ja ma olin nende üle tunnistaja seni, kuni nende seas olin, aga siis kui mu võtsid, olid Sina vaataja nende üle. Ja Sina oled tunnistaja üle kõikide asjade”.
5:118 “Juhul kui neid karistad – nad on Sinu sulased.
Ja juhul kui neile andestad – Sa oled Võimas, Elutark.”
5:119 Jumal ütleb: “See on päev, mil tõetruudele nende tõetruudus kasuks tuleb. Neile on aiad, millede all voolavad jõed, elunedes neis igavesti“.
Jumal on nendega rahul ja nemad Temaga. See on hiiglaslik saavutus.
5:120 Jumalale kuulub ülemvõim taevaste ning maa üle, samuti kõige üle, mis nendes. Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.