34

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
34:1 Kiitus Jumalale – Temale, kellele kuulub kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal. Ja Temale on kiitus pärastises elus.
Ja Ta on Elutark, Kõigest Teadvel.
34:2 Ta teab, mis läheb maasse ning mis sellest väljub ja mis laskub taevast ning mis sellesse tõuseb.
Ja Ta on Kõige Halastavam, Andestav.
34:3 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ütlevad: “Tund ei tule meile!”
Ütle: “Tõesti, minu isanda nimel, see on teile tulemas”.
Nähtamatu teadja: Tema eest ei ole peidetud aatomi raskus taevastes või maal ega mis väiksem kui see või suurem kui see, välja arvatud, et on selges määruses,
34:4 et Ta võiks autasustada neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad. Neile on armuandmine ning suursugune varustamine.
34:5 Ja need, kes pingutavad, et õõnestada Meie tunnustähti: neil on karistus valusast kannatusest.
34:6 Ja need, kellele on antud teadmised, näevad, et see, mis alla saadetud sinule sinu isandalt, on tõde ning juhatab Võimsa, Kiiduväärse teele.
34:7 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ütlevad: “Kas peaksime juhatama teid meheni, kes ütleb teile, et siis kui olete hajutatud kõigi hajutamistega, saate olema uues loomingus?”
34:8 “Ta on fabritseerinud vale Jumala kohta. Kas ta on kurjast vaimust vaevatud?”
Tõde on: need, kes ei usu pärastisse ellu, on karistuses ning äärmuslikus eksituses.
34:9 Kas pole nad kaalutlenud, mis nende käte vahel ja mis neile järgnemas taevas ning maal?
Juhul kui Me soovime, Me põhjustame maa nad alla neelama või põhjustame taeva tükikesed nende peale kukkuma.
Selles on tunnustäht igale pattu kahetsevale sulasele.

34:10 Ja Me andsime Taavetile külluse Meilt.
“Oo, teie, mäed, kajage koos temaga, nagu teevad ka linnud!”
Ja Me pehmendasime tema jaoks raua.
34:11 “Tee täiuslikke heategusid ning määra nende jätkuvus.”
Ja töötage õigluses. Ma näen, mida te teete.

34:12 Ja Saalomonile tuule: selle hommikune suund kuu ning selle õhtune suund kuu. Ja Me panime voolama tema jaoks tõrva allika. Ja džinnidest oli neid, kes töötasid tema heaks, läbi tema isanda loa. Ja kes neist Meie korraldusest kõrvale kaldub, tema paneme Me maitsema põrgutule karistusest.
34:13 Nad tegid tema jaoks, mida ta soovis: pühakodasid/kinniseid alasid ja ausambaid ja sügavaid veekogusid kui basseine ja veesõidukeid, mis kindlalt suletud. “Töötage tänus, Taaveti perekond!”
Ja vähesed on tänulikud Mu sulastest.
34:14 Ja siis kui Me määrasime talle surma, ei andnud neile märku tema surmast mitte miski muu kui elukas maa seest, kes tema keppi sõi. Ja siis kui ta maha kukkus, sai džinnidele selgeks, et oleksid nad vaid teadnud nähtamatut, nad poleks jäänud jokutama alandavasse karistusse.

34:15 Shebale oli nende elukohas üks tunnustäht. Kaks aeda: paremal ning vasakul. “Sööge oma isanda varustamisest ning olge tänulikud Temale.” Hea maa ning andestav isand.
34:16 Seejärel nad pöörasid ära, seega Me saatsime nende peale veeuputuse tammidest ja andsime neile nende kahe aia asemele kaks aeda, mis kandsid kibedaid vilju, okkalisi taimi ning hõredaid Lote puid.
34:17 Sellega Me autasustasime neid, sest nad eitasid. Ja Me ei autasusta, välja arvatud tänamatuid.
34:18 Ja Me tegime nende ning linnade vahele, mida oleme õnnistanud, linnad, mida oli kerge näha ning määrasime teekonna nende vahel: “Reisige nende vahel läbi öö ning päeva turvalisuses”.
34:19 Aga nad ütlesid: “Pikaks on meie isand teinud vahemaa meie teekonna etappide vahel” ja nad eksitasid endi hinged. Seejärel Me tegime neist jutustused ning hajutasime nad kõigi hajutamistega.
Selles on tunnustähed igaühele, kes kannatlik, tänulik.

34:20 Ja Iblis´il oli olnud õigus oma oletuses nende kohta: nad järgisid teda, välja arvatud mõned usklikest.
34:21 Ja tal polnud nende üle mitte mingit volitust, välja arvatud, et võiksime teada teda, kes usub pärastisse ellu, temast, kes selles kõhklev.
Ja sinu isand on üle kõikide asjade järelvaataja.
34:22 Ütle: “Hüüate neid, keda Jumala kõrval väidate? Nad ei oma isegi aatomi raskust taevastes ega maal. Ja neil pole neis mitte mingisugust kompanjonlust. Ja Tal pole neist mitte ühtegi abilist”.
34:23 “Ja mitte ükski eestkoste ei ole Temaga abiks, välja arvatud temalt, kellele Ta loa annab.”
Siis kui kabuhirm on nende südameilt tõstetud, ütlevad nad: “Mida teie isand ütles?”
Nad ütlevad: “Tõde!”
Ja Ta on Kõige Kõrgem, Suurepärane.
34:24 Ütle: “Kes varustab teile taevastest ning maalt?”
Ütle: “Jumal! Ja embkumb: kas meid või teid on juhatatud või selgesse eksitusse viidud”.
34:25 Ütle: “Teie käest ei hakata küsima selle kohta, mida meie teinud oleme ega hakata meie käest küsima selle kohta, mida teie teete”.
34:26 Ütle: “Meie isand toob meid kõiki kokku, seejärel otsustab meie vahel tões. Ja Ta on Kõiketeadev Õigusemõistja/Otsustaja”.
34:27 Ütle: “Näidake mulle neid, keda olete Temaga kokku pannud kui kompanjone. Ei, tõepoolest! Tõde on: Ta on Jumal, Võimas, Elutark”.

34:28 Ja Me saatsime su üksnes rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana kogu inimkonnale, aga enamus inimesi ei tea.
34:29 Ja nad ütlevad: “Millal on see lubadus, juhul kui oled tõetruu?”
34:30 Ütle: “Teile on lubadus päevast, te ei saa viivitada seda tundigi ja te ei edesta seda”.
34:31 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ütlevad: “Me ei usu ei sellesse Koraani ega sellesse, mis selle käte vahel”.
Aga juhul kui sa võiksid näha, siis kui patustajad on toodud oma isanda ette, üksteisele sõnu tagasi saatmas. Need, kes olid põlatud, ütlevad neile, kes olid uhked: “Juhul kui poleks olnud teid, me oleksime olnud usklikud!”
34:32 Need, kes olid uhked, ütlevad neile, kes olid põlatud: “Kas meie pöörasime teid ära juhatuselt pärast seda kui see teile tuli? Tõde on: teie olite kurjategijad”.
34:33 Ja need, kes olid põlatud, ütlevad neile, kes olid uhked: “Tõde on: see oli teie skeemitamine ööl ning päeval, siis kui käskisite meil eitada Jumalat ning Temale võrdseid teha”.
Ja nad sosistavad kahetsuses siis kui nad karistust näevad. Ja Me paneme ahelad hoiatuse suhtes ükskõiksete kaelte ümber. Kas neid ei autasustata vaid selle eest, mida nad tegid?

34:34 Ja Me ei saatnud mõnda linna mitte ühtegi hoiatajat, välja arvatud, et nende ülikülluslikud ütlesid: “Me oleme selle eitajad, millega teid saadetud on”.
34:35 Ja nad ütlesid: “Me oleme suuremad rikkuses ning lastes” ja: “Meid ei karistata”.
34:36 Ütle: “Minu isand laiendab varustamist, kellele soovib, ja kitsendab”.
Aga enamus inimesi ei tea.
34:37 Ja teie rikkus ega teie lapsed ei ole see, mis teid Meie lähedusse toovad, aga kes iganes usuvad ning töötavad õigluses: nendele on topelt autasu selle eest, mida nad tegid. Ja nad saavad olema kõrgetes elupaikades turvalisuses.
34:38 Ja need, kes pingutavad, et õõnestada Meie tunnustähti: nemad kogutakse kokku karistamisele.
34:39 Ütle: “Minu isand laiendab varustamist, kellele soovib oma sulastest, ja kitsendab talle. Ja mida te olete kulutanud millestki: Tema asendab selle. Ja Tema on parim varustajaist”.
34:40 Ja päeval, mil Ta nad kõik kokku kogub, ütleb Ta inglitele: “Kas need teenisid teid?”
34:41 Nad ütlevad: “Ülistus olgu Sulle! Sina oled meie liitlane, mitte nemad.”
Tõde on: nad teenisid džinne. Enamus neist on usklikud neile.
34:42 Ja sel päeval ei oma te üksteise jaoks ei kasu ega kahju. Ja Me ütleme neile, kes valet tegid: “Maitske tule karistust, mida keeldusite tunnistamast!”
34:43 Ja siis kui Meie selgeid tunnustähti neile ette loetakse, ütlevad nad: “See on kõigest mees, kes tahab teid ära pöörata sellelt, mida teie isad teenisid”.
Ja nad ütlevad: “See on kõigest üks väljamõeldud vale”.
Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ütlevad tõe kohta, siis kui see nendeni jõuab: “See on kõigest ilmselge maagia!”
34:44 Ja Me polnud andnud neile mitte ühtegi määrust, mida uurida. Ja Me polnud saatnud neile enne sind mitte ühtegi hoiatajat.
34:45 Ja need, kes enne neid, olid samuti eitanud. Ja nad ei saavutanud ühte kümnendikkugi sellest, mida Me neile andnud olime, aga nad salgasid Mu sõnumitoojaid. Ja kuidas oli Minu salgamine?
34:46 Ütle: “Ma vaid manitsen teid ühele asjale: tõuske Jumalale kahekaupa ning individuaalselt, seejärel peegeldage”.
Teie kaaslases pole hullumeelsust, ta on teile vaid hoiataja karmi karistuse eel.
34:47 Ütle: “Mida võinuksin teilt küsida autasuna: olgu see teie. Minu autasu on vaid Jumala peal. Ja Ta on tunnistaja üle kõikide asjade”.
34:48 Ütle: “Minu isand – nähtamatu teadja – heidab tõe”.
34:49 Ütle: “Tõde on tulnud. Ja tühisus ei algata. Ja see ei korda”.
34:50 Ütle: “Juhul kui lähen eksiteele: ma vaid lähen eksiteele oma enda hinge vastu. Ja juhul kui olen õigesti juhatatud: see on selle tõttu, millega minu isand mind inspireerinud on. Ta on kõikekuulev, alati lähedal.”
34:51 Ja juhul kui sa vaid võiksid näha, siis kui nad on kabuhirmus ning ilma põgenemiseta ja neid lähedasest kohast võetakse
34:52 ja nad ütlevad: “Me usume sellesse!”
Aga kuidas saab neil olema saavutamist kauges kohas, 
34:53 siis kui nad seda varem eitasid? Ja nad heidavad nähtamatu kohta kaugest kohast.
34:54 Ja barjäär seatakse nende ning selle vahele, mida nad ihaldavad, nagu oli tehtud nende sektidega varem. Nad olid skeptilises kahtluses.