25

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
25:1 Õnnis on Tema, kes saatis alla Kriteeriumi oma sulasele, et see võiks olla hoiataja kogu inimkonnale,
25:2 Tema, kellele kuulub taevaste ning maa ülemvõim ja kes ei ole võtnud poega ja kellel pole kompanjoni ülemvõimul, aga kes lõi kõik ning määras need määramisega.
25:3 Ja nad on võtnud Tema kõrvale jumalused, kes ei loo mitte midagi, aga nemad ise on loodud, ja ei valda kahju ega kasu iseendile ega valda surma ega elu ega surnuist ülestõusmist.
25:4 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ütlevad: “See pole muu kui vale – ta fabritseeris selle ning teised inimesed abistasid teda selles”.
Aga nad on toonud ebaõigluse ning vale.
25:5 Ja nad ütlevad: “Varasemate inimeste legendid! Ta kirjutas need üles ja neid dikteeriti talle hommikuti ning õhtuti”.
25:6 Ütle: “Selle saatis alla Tema, kes teab saladust taevastes ning maal. Ta on andestav, kõige halastavam”.
25:7 Ja nad ütlevad: “Mis sõnumitooja see on, et ta sööb toitu ning kõnnib turuplatsidel? Oh, et kui vaid üks ingel olnuks talle alla saadetud, nii et ta oleks hoiataja koos temaga!”
25:8 Või: “Kui vaid talle olnuks saadetud varandus!”
Või: “Kui vaid tal oleks aed, millest süüa!”
Ja patustajad ütlevad: “Te järgite vaid nõiutud meest!”
25:9 Vaata, kuidas nad sulle näiteid esitlevad ja eksiteele lähevad ega suuda leida teed.
25:10 Õnnis on Tema, kes – juhul kui soovib – teeb sinu jaoks parema kui see: aiad, millede all voolavad jõed, ja teeb sinu jaoks paleed.
25:11 Tõde on: nad eitavad tundi. Ja temale, kes eitab tundi, oleme Me ette valmistanud põrgutule.
25:12 Siis kui see näeb neid kaugest kohast, nad kuulevad selle märatsemist ning möirgamist.
25:13 Ja siis kui nad on heidetud pitsitavasse kohta selles – kokkuaheldatult – nad paluvad seepeale hävitamist.
25:14 Ärge paluge sel päeval ühte hävitamist, aga paluge paljusid hävitamisi!
25:15 Ütle: “On parem see või igaviku aed, mis lubatud neile, kes kaalutletud kartuses?”
See on nende autasu ning teekonna lõpp.
25:16 Neil on selles kõik, mida nad soovivad, elunedes igavesti. See on siduv lubadus sinu isanda peal.
25:17 Ja päeval, mil Ta kogub nemad ning selle, mida nad Jumala kõrval teenisid ning ütleb: “Kas teie juhtisite eksitusse need Mu sulased või kas nad eksisid teelt ära?”
25:18 Nad ütlevad: “Ülistus olgu Sulle, see polnud meile kohane, et võtta Sinu kõrvale liitlasi, aga Sa andsid neile ning nende isadele naudingu, kuni nad unustasid meeldetuletuse ning muutusid raiskuläinud inimesteks”.
25:19 Seejärel nad eitavad teid selles, mida te ütlete, nii et te ei saa olema võimelised ei tõrjuma ega abi saama. Ja kes iganes teeb valet teie seas, Me paneme ta maitsema suurt karistust.
25:20 Ja Me saatsime enne sind vaid saadikuid, kes sõid toitu ning kõndisid turuplatsidel.
Ja Me oleme teinud osad teist eitamise testiks teistele, kas oleksite kannatlikud?
Ja sinu isand on nägemas.
25:21 Ja need, kes ei eelda Meiega kohtumist, ütlevad: “Oh, oleks meile alla saadetud inglid või me näeksime oma isandat!”
Nad on olnud ülbed oma hingedes ja põlglikud suure põlglikusega!
25:22 Päeval, mil nad näevad ingleid: pole rõõmusõnumeid sel päeval kurjategijaile, ja nad ütlevad: “Lõplik eraldamine!”
25:23 Ja Me pöörame selle poole, mida nad olid teinud tegudest ning teeme selle hajutatud tolmuks.
25:24 Aia kaaslased on sel päeval parimas elukohas ning kauneimas puhkepaigas.
25:25 Ja päev, mil taevas koos pilvedega lõhki rebitakse ning ingleid järjepanu alla saadetakse,
25:26 tõeline ülemvõim sel päeval kuulub Kõikvõimsale. Ja see on üks raske päev nende jaoks, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgasid.
25:27 Ja päev, mil patustaja närib oma käsi, ta ütleb: “Oleks, et ma oleksin võtnud tee koos sõnumitoojaga!”
25:28 “Ma ebaõnnestusin! Oleks, et ma poleks võtnud teda ja toda sõbraks!”
25:29 “Ta juhatas mu eksiteele, eemale meeldetuletusest pärast seda kui see minuni jõudis.”
Ja kurat on reetur inimesele.
25:30 Ja sõnumitooja ütleb: “Oo, mu isand, minu inimesed on hüljanud selle Koraani!”
25:31 Ja sedasi Me määrasime igale prohvetile vaenlase kurjategijaist.
Aga Jumalast piisab juhataja ning abilisena.
25:32 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ütlevad: “Oh, et see Koraan olnuks talle alla saadetud ühe korraga!”
Sedasi: et võiksime tugevdada seeläbi sinu südant.
Ja Me juhendame sellega aeglaselt, eraldiseisvate etappidena.
25:33 Ja nad ei too sulle mitte ühegi näidet, väljaarvatud et me toome sulle tõe ning parima seletuse.
25:34 Need, kes kogutakse nende nägudel põrgusse: sellised on kõige halvemas positsioonis ning kõige kaugemale teelt ära eksinud.

25:35 Ja Me andsime Moosesele seaduse ning määrasime talle tema venna Aaroni abiliseks
25:36 ja ütlesime: “Minge inimeste juurde, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti!”
Ja Me hävitasime nad täielikult.
25:37 Ja Noa inimesed: siis kui nemad sõnumitoojaid eitasid, Me uputasime nad ning tegime nad tunnustäheks inimkonnale.
Ja Me oleme ette valmistanud patustajaile valusa karistuse.
25:38 Ja ´Aad, Thamud ning alguse kaaslased ja paljud põlvkonnad seal vahel.
25:39 Ja kõigile Me esitasime näited. Ja kõik Me hävitasime täielikult.

25:40 Ja nad on möödunud linnast, mida oli kastetud kurja vihmavalanguga. Kas saab see olla, et nad ei näinud seda?
Tõde on: nad ei oota mitte mingit ülestõusmist.
25:41 Ja siis kui nad sind näevad, nad võtavad su vaid nöökimiseks: “On see tema, kelle Jumal saatis sõnumitoojana?”
25:42 “Ta oleks peaaegu juhatanud meid eksiteele meie jumalaist, poleks me nende suhtes vankumatuks jäänud.”
Ja nad saavad teada, siis kui nad karistust näevad, kes oli õigelt teelt kaugemal eksituses.
24:43 Kas pole sa kaalutlenud teda, kes võttis enda jumalaks oma tühise iha? Oleksid sa seejärel hooldaja tema üle?
25:44 Juhul kui arvad, et enamik neist kuuleb või juurdleb: nad on vaid kui kariloomad. Ei, nad on õigelt teelt kaugemal eksituses.
25:45 Kas pole sa kaalutlenud, kuidas sinu isand varju pikendab? Ja oleks Ta soovinud, Ta teinuks selle liikumatuks! Seejärel tegime Me päikese selle juhiks.
25:46 Seejärel Me võtame selle enda juurde järkjärgulise võtmisega.
25:47 Ja Tema see on, kes tegi teile öö katteks ning magamise puhkamiseks ja tegi päeva ülestõusmiseks.
25:48 Ja Tema see on, kes saadab tuuled rõõmusõnumitena oma halastavate käte vahele.
Ja Me saadame taevast alla puhta vee,
25:49 et võiksime anda elu seeläbi surnud maale ning anda juua sellele, mida Me elukatest ning inimestest ohtralt loonud oleme.
25:50 Ja Me oleme lahti seletanud selle nende seas, et nad võiksid kuulda võtta, aga enamus inimesi keelduvad kõigest, välja arvatud eitamisest.
25:51 Ja juhul kui Me soovinuks, Me kasvatanuks üles igasse linna ühe hoiataja.
25:52 Ja ära kuuletu neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, aga pinguta nende vastu seeläbi suures pingutamises.
25:53 Ja Tema see on, kes lasi lahti kaks merd – üks värske ning joodav ja teine soolane ning mõru – ja tegi nende vahele barjääri ning lõpliku eraldamise.
25:54 Ja Tema see on, kes lõi sureliku veest ja tegi tema jaoks veresuguluse ning abielusuguluse.
Ja sinu isand on võimas.
25:55 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda, mis ei too neile ei kasu ega kahju.
Ja üks, kes end juhatuse järgijaks väites juhatuse ära põlgab, on abiline oma isanda vastu.
25:56 Ja Me saatsime su vaid rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana.
25:57 Ütle: “Ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest, välja arvatud, et kes iganes soovib, võiks võtta tee oma isanda juurde”.
25:58 Ja pane oma usaldus Elavasse, kes ei sure ning ülista Ta kiituseks. Ja Temast piisab kui ühest, kes teadvel oma sulaste üleastumistest.
25:59 Üks, kes lõi taevad ning maa ja selle, mis nende vahel, kuue päevaga, seejärel võttis oma koha troonil. Kõikvõimas. Seega küsi selle kohta ühelt, kes kõigest teadvel.
25:60 Ja siis kui neile üteldakse: “Alistu Kõikvõimsale!”, ütlevad nad: “Ja mis on Kõikvõimas? Kas peaksime alistuma sellele, millele iganes sina meid käsid?”
Ja see suurendab neid vastumeelsuses.
25:61 Õnnis on Tema, kes tegi taevasse tähtkujud ja tegi sellesse leeklambi ning kuu valgustama.
25:62 Ja Tema see on, kes tegi öö ning päeva järgnevuses temale, kes ihaldab kuulda võtta või ihaldab tänulik olla.

25:63 Ja Kõikvõimsa sulased on nemad:
– kes kõnnivad maa peal alandlikult; 
– ja siis kui nende poole pöörduvad ignorandid, räägivad nad rahulikult;
25:64 – ja kes veedavad öö oma isandale alistumises ning tõusmises;
25:65 – ja kes ütlevad: “Meie isand, pööra meist kõrvale põrgu karistus.” Selle karistus on mitteleebuv,
25:66 kuri koha ning eluasemena;
25:67 – ja kes, siis kui kulutavad, pole pillavad ega ihned, aga on seal vahel;
25:68 – ja kes ei hüüa koos Jumalaga muud jumalust; 
– ega tapa hinge, millise Jumal on teinud ebaseaduslikuks, välja arvatud õigluses; 
– ega soorita ebaseaduslikku seksuaalvahekorda. Ja kes iganes seda teeb, kohtub karistusega.
25:69 Karistust kahekordistatakse talle ülestõusmispäeval. Ja ta eluneb selles igavesti, alandatuna,
25:70 välja arvatud tema, kes kahetseb, usub ning töötab õigluses: sellistele vahetab Jumal nende kurjad teod heategude vastu.
Ja Jumal on andestav, kõige halastavam.
25:71 Ja kes iganes kahetseb ning töötab õigluses: siis tema tõepoolest pöörab Jumala poole kahetsuses.
25:72 – ja kes ei anna valetunnistusi, ja siis kui nad mööduvad tühjast jutust, mööduvad väärikalt;
25:73 – ja kes, siis kui neile meenutatakse nende isanda tunnustähti, ei ole nende suhtes kurdid ega pimedad;
25:74 – ja kes ütlevad: “Meie isand, anna meile meie naistest ning järeltulijaist rõõm meie silmadele ja tee meist eeskuju neile, kes kaalutletud kartuses”.
25:75 Selliseid autasustatakse kõrge kohaga, sest nad olid kannatlikud ja nad kohtuvad selles tervituste ning rahuga,
25:76 elunedes selles igavesti. Hea on koht ning eluase.
25:77 Ütle: “Te ei läheks korda minu isandale, juhul kui poleks teie palveid. Aga, tõepoolest, te olete eitanud, seega varsti juhtub paratamatu”.