48

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
48:1 Me andsime sulle selge võidu,
48:2 et Jumal võiks andestada sulle selle, mis eelnes sinu üleastumistest ning selle, mis järgneb ja täiustada enda armu sinu suunas ning juhatada sind sirgele teele,
48:3 ja et Jumal võiks aidata sind võimsa aitamisega.
48:4 Tema see on, kes saatis alla hingerahu usklike südameisse, et nad võiksid kasvada usus koos nende olemasoleva usuga (ja Jumalale kuuluvad taevaste ning maa väed; ja Jumal on kõiketeadev, elutark),
48:5 et Ta võiks panna usklikud mehed ning usklikud naised sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, elunedes neis igavesti, ja eemaldada neist nende kurjuse (ja see on Jumalaga hiiglaslik saavutus),
48:6 ja karistada kõhklejaid mehi ning kõhklejaid naisi ja ebajumalakummardajatest mehi ning ebajumalakummardajatest naisi – neid, kes mõtlevad Jumala kohta kurje mõtteid. Neile on kuri ümberpööramine. Ja Jumal on nendega raevus ning on nad neednud ja on nad ette valmistanud põrgule. Ja kuri on see teekonna lõpuna.
48:7 Ja Jumalale kuuluvad taevaste ning maa väed.
Ja Jumal on võimas, elutark.
48:8 Me saatsime su tunnistaja, rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana,
48:9 et võiksite uskuda Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse, ja Teda austada, ja Tema suhtes aukartuses olla, ja ülistada Teda hommikul ning õhtul.
48:10 Need, kes sulle ustavust vannuvad, vannuvad ustavust vaid Jumalale. Jumala käsi nende käte kohal.
Seejärel, kes iganes sellest taganeb: ta vaid taganeb oma hinge vastu.
Ja kes iganes täidab selle, mis ta on enda peale võtnud tõotusena Jumalale: Ta annab talle hiiglasliku autasu.
48:11 Need kes olid maha jäetud nomaadidest, ütlevad sulle: “Me olime seotud meie omandi ning meie perekondadega, nii et küsi meile andestust”.
Nad räägivad oma keeltega seda, mida pole nende südameis.
Ütle: “Kes saab teile milleski abiks olla Jumala vastu, juhul kui Ta kavatseks teile kannatusi või kavatseks teile kasu?
Tõde on: Jumal on täielikult teadvel kõigest, mida te teete.”
48:12 “Tõde on: te arvasite, et sõnumitooja ning usklikud ei naase mitte kunagi oma perekondade juurde ja see oli tehtud teie südameile meeldiv näima, ja te mõtlesite kurja mõtet ning muutusite riknenud inimesteks.”
48:13 Ja kes iganes ei usu Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse: Me oleme ette valmistanud põrgutule neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
48:14 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim. Ta andestab, kellele iganes soovib ning karistab, keda iganes soovib.
Ja Jumal on andestav, kõige halastavam.
48:15 Need, kes olid maha jäetud, ütlevad siis kui sa teele asud, et sõjasaaki korjata: “Lase meil sulle järgneda!”
Nad otsivad, et muuta Jumala sõna.
Ütle: “Te ei järgne meile, sedasi ütles Jumal juba varem”.
Seejärel nad ütlevad: “Tõde on: te olete meie peale kadedad”.
Tõde on: nad ei mõista, välja arvatud natuke.
48:16 Ütle neile, kes nomaadidest maha olid jäetud: “Teid kutsutakse inimeste vastu, kes omavad suurt võimsust. Te võitlete nendega või nad alistuvad. Juhul kui siis kuuletute, annab Jumal teile hea autasu, aga juhul kui ära pöörate, nagu te varem ära pöörasite, siis Ta karistab teid valusa karistusega”.
48:17 Ei ole mitte mingit süüd pimeda peal ega ole mitte mingit süüd sandi peal ega ole mitte mingit süüd haige peal.
Ja kes iganes kuuletub Jumalale ning Tema sõnumitoojale, tema paneb Ta sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed.
Ja kes iganes ära pöörab, teda karistab Ta valusa karistusega.
48:18 Jumal oli rahul usklikega, kes sulle puu all truudust vandusid; ja Ta teadis, mis nende südameis, nii et Ta saatis alla nende peale hingerahu ja autasustas neid lähedase võidu
48:19 ning rikkaliku sõjasaagiga, mille te võtsite.
Ja Jumal on võimas, elutark.
48:20 Jumal on lubanud teile palju sõjasaake, et võiksite need võtta, ja Ta on kiirendanud teie jaoks seda, ja on hoidnud tagasi inimeste käsi teist, ja et see võiks olla tunnustäheks usklikele, ja et Ta võiks juhatada teid sirgele teele.
48:21 Ja teised, üle kelle teil jõudu polnud, neid ümbritses Jumal.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
48:22 Ja oleks hoiatuse suhtes ükskõiksed teiega võidelnud: nad oleksid seljad pööranud. Seejärel poleks nad leidnud ei liitlast ega abilist.
48:23 Jumala toimimisviis, mis oli olnud ka varem. Ja sa ei leia Jumala toimimisviisis mitte mingit muudatust.
48:24 Ja Tema see on, kes hoidis tagasi nende käed teist ning teie käed neist purustamise üsas. Pärast seda Ta andis teile võidu üle nende.
Ja Jumal on teie tegemiste suhtes kõikenägev.
48:25 Nad on need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning teid puutumatust ülistuskohast kõrvale juhtisid. Ja see, mis pidi juhtuma, seda tõkestati juhtumast. Ja juhul kui poleks olnud usklikke mehi ning usklikke naisi, kellest te ei teadnud, kelle te võinuksite jalge alla trampida… Siis oleks teie peale nende tõttu plekk langenud ilma teadmisteta. Et Jumal võiks panna sisenema enda halastusse, kelle soovib. Juhul kui nad olnuks eraldatud: Me oleksime karistanud valusa karistusega neist neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed.
48:26 Siis kui hoiatuse suhtes ükskõiksed olid oma südameis üles seadnud fanaatilise põlguse – ignorantse fanaatilise põlguse – saatis Jumal alla enda hingerahu oma sõnumitooja ning usklike peale ning kehtestas nende peale sõna kaalutletud kartusest. Ja nad olid sellele vägagi õigustatud ning selle väärilised.
Ja Jumal on täielikult teadvel kõikidest asjadest.
48:27 Jumal on täitnud oma sõnumitooja nägemuse tões. Te sisenete puutumatusse ülistuskohta – juhul kui Jumal peaks soovima – turvaliselt, teie pead raseeritud ning lõigatud, mitte kartes. Ja Ta teadis seda, mida teie ei teadnud ning määras lisaks sellele võidu, mis lähedal.
48:28 Ta on saatnud oma sõnumitooja koos juhatuse ning tõedoktriiniga, et Ta võiks lasta sel avalduda üle kõikide teiste doktriinide.
Ja Jumalast piisab tunnistajana.
48:29 Muhamed on Jumala sõnumitooja. Ja need, kes koos temaga, on ateistide vastu karmid, aga omavahel halastavad. Sa näed neid alandlikena, alistunutena, otsimas soosingut ning naudingut Jumalalt. Nende eraldusmärk nende nägudel alistumise tulemusena. Selline on nende näide Tooras. Ja nende näide Gospelis on nagu seeme, mis toob esile oma idu, seejärel tugevneb ning muutub jämedaks. Ja see seisab sirgelt oma tüvel, pakkudes silmailu vaatajaile, et Ta võiks ateiste nende läbi raevu ajada.
Jumal on lubanud nende seast neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, andestuse ning ühe hiiglasliku autasu.