57

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
57:1 Ülistab Jumalat kõik, mis taevastes ning maal.
Ja Ta on Suursugune, Elutark.
57:2 Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Tema annab elu ning põhjustab surma.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
57:3 Ta on esimene ning viimane ja välimine ning sisemine.
Ja Ta on kõikidest asjadest täielikult teadvel.
57:4 Tema see on, kes lõi taevad ning maa kuue päevaga, seejärel võttis oma koha troonil. Ta teab, mis siseneb maasse ning mis sellest esile tuleb ja mis taevast alla tuleb ning mis sellesse tõuseb.
Ja Ta on koos teiega, kus iganes te olete. Ja Jumal näeb, mida te teete.
57:5 Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ja Jumala juurde naaseb kogu aines.
57:6 Tema paneb öö sisenema päeva ning paneb päeva sisenema öösse.
Ja Ta teab, mis rinnus.

57:7 Uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse ja kulutage sellest, mille õigusjärglaseks Ta teid teinud on. Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning kulutavad, nende päralt on suurepärane autasu.
57:8 Ja mis on teiega, et te ei usu Jumalasse? Samas kui sõnumitooja kutsub teid, et usuksite oma isandasse. Ja Ta on juba võtnud teilt kokkuleppe, juhul kui peaksite olema usklikud!
57:9 Tema see on, kes saadab alla oma sulasele selged tunnustähed, et Ta võiks teid esile tuua pimedustest valgusesse.
Ja Jumal on teiega helde, kõige halastavam.
57:10 Ja miks ei peaks te kulutama Jumala teel, samas kui Jumalale kuulub kogu taevaste ning maa pärand?
Ei ole võrdsed teie seas need, kes kulutavad ning võitlevad enne võitu. Sellised on kõrgemas järgus kui need, kes kulutavad ning võitlevad pärastpoole. Aga mõlemaile on Jumal lubanud head.
Ja Jumal on teadvel kõigest, mida te teete.
57:11 Kes on üks, kes laenaks Jumalale hea laenu, nii et Ta võiks mitmekordistada selle talle? Ja talle on suursugune autasu.
57:12 Päeval, mil sa näed usklikke mehi ning usklikke naisi, nende valgus liikumas nende käte vahel ja nende paremas käes. Rõõmsad uudised teile sel päeval: aiad, millede all voolavad jõed, elunedes neis igavesti. See on hiiglaslik saavutus!
57:13 Päeval, mil kõhklejad mehed ning kõhklejad naised ütlevad neile, kes hoiatust kuulda võtsid: “Vaadake meie peale, et võiksime osa saada teie valgusest”, üteldakse: “Minge tagasi endi selja taha ning otsige valgust!” Seejärel pannakse nende vahele sein koos väravaga. Selle sees halastus ja sellest väljaspool karistus.
57:14 Nad hüüavad neile: “Kas polnud me koos teiega?”
Nad vastavad: “Tõepoolest, aga te tegite endi hinged subjektiks eitamise testile ja ootasite ning kahtlesite ja teid viisid eksiteele tühised ihad kuni saabus Jumala korraldus, ja teid pettis Jumala suhtes Petja”.
57:15 “Seega, sel päeval ei aktsepteerita teilt mitte ühtegi lunaraha, samuti mitte hoiatuse suhtes ükskõikseilt. Teie eluase on tuli. See on teie heategija. Ja kurjus on selle teekonna lõpp.”
57:16 Kas pole jõudnud kätte aeg neile, kes hoiatust kuulda võtavad, et nende südamed muutuksid alandlikuks Jumala meenutamisele ning sellele, mis alla tulnud tõest ja et nad poleks nagu need, kellele oli antud seadus varem? Ja ooteaeg tundus neile pikk ning nende südamed kõvastusid. Ja paljud neist olid hoolimatult reetlikud.
57:17 Teadke, et Jumal annab elu maale pärast selle surma.
Me oleme teile tunnustähed selgeks teinud, et võiksite juurelda.
57:18 Mehed, kes annavad heategevuseks ning naised, kes annavad heategevuseks ja Jumalale hea laenu laenavad: see mitmekordistatakse neile ja neile on suursugune autasu.
57:19 Ja need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojaisse: sellised on tõetruud. Ja tunnistajad oma isanda ees: neile on nende autasu ning nende valgus. Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: sellised on põrgu kaaslased.
57:20 Teadke, et selle maailma elu on vaid mäng ja kõrvalejuhtimine ja kaunistused ja vastastikune hooplemine teie seas ja rikkuses ning lastes suurenemise võistlus.
Nagu näide vihmast: see avaldab ateistidele muljet oma kasvuga, seejärel see närbub ning sa näed seda kollaseks muutumas, seejärel see muutub aganaiks.
Ja pärastises elus on karm karistus või andestus Jumalalt ning hea nauding. Ja selle maailma elu on vaid pettuse nautimine.
57:21 Võistelge oma isanda andestuse nimel ja aia nimel, mille laius on nagu taeva ning maa laius, ettevalmistatud neile, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojaisse. See on Jumala heldekäelisus, millega Ta rikastab, keda soovib. Ja Jumal on üks, kes valdab hiiglaslikku heldekäelisust.
57:22 Mitte ükski õnnetus ei juhtu maa peal ega teis enestes, välja arvatud, et see on määruses, enne kui Me selle olemasolusse toome – see on lihtne Jumalale –
57:23 et te ei kurvastaks selle üle, mis teilt käest lipsab ega juubeldaks selle üle, mis teile osaks langeb.
Ja Jumal ei armasta mitte ühtegi egoisti, hooplejat,
57:24 neid, kes ihned ning inimesi ihnusele üles kutsuvad.
Ja kes iganes pöörab ära: Jumal, Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.

57:25 Ja Me saatsime oma sõnumitoojad koos selgete asitõenditega ja saatsime alla koos nendega seaduse ning tasakaalu, et inimesed võiksid elada õigluses (ja Me saatsime alla raua, milles suur kahju ning hüved inimestele) ja et Jumal võiks teada teda, kes aitab Teda ning Tema sõnumitoojaid nähtamatuses.
Tõepoolest, Jumal on võimas, suursugune.
57:26 Ja Me saatsime Noa ning Abrahami ja asetasime nende järglaste sekka prohvetipõlve ning seaduse. Ja nende seas on tema, kes õigesti juhatatud, aga paljud neist on hoolimatult reetlikud.
57:27 Seejärel Me saatsime nende jalajälgedes oma sõnumitoojad ja jätkasime Jeesuse, Maarja pojaga ning andsime talle Gospeli ja panime nende südameisse, kes seda järgisid, kaastundlikkuse ning halastuse. Aga kloostrielu leiutasid nemad, Meie ei määranud seda neile. Üksnes Jumala naudingu otsimise, kuid nad ei järginud seda sellele vääriliselt.
Ja Me andsime neile, kes nende seast hoiatust kuulda võtsid, nende autasu. Aga paljud neist on hoolimatult reetlikud.

57:28 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, olge kaalutletud kartuses Jumalast ning uskuge Tema sõnumitoojasse, Ta annab teile kahekordse osa oma halastusest ning määrab teile valguse, milles käima hakkate ja andestab teile! Ja Jumal on andestav, kõige halastavam.
57:29  Nii et seadusetundjad võiksid teada, et nad ei oma mitte midagi Jumala heldekäelisusest ja et heldekäelisus on Jumala käes. Ta rikastab sellega, keda soovib. Ja Jumal on üks, kes valdab hiiglaslikku heldekäelisust.