49

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
49:1 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge pange oma arvamust ettepoole Jumala ning Tema sõnumitooja arvamusest, aga olge kaalutletud kartuses Jumalast!
Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
49:2 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge tõstke oma hääli üle prohveti hääle! Ja ärge olge valjuhäälsed temaga rääkides, nagu mõned teist on valjuhäälsed üksteisega, et teie tegemisi ei tehtaks tühisuseks siis kui te ei märka.
49:3 Need, kes madaldavad oma hääled Jumala sõnumitooja juuresolekul: sellised on need, kelle südamed on Jumal läbi katsunud kaalutletud kartuse suhtes. Neile on andestus ning hiiglaslik autasu.
49:4 Need, kes hüüavad sind teistest ruumidest: enamus neist ei juurdle.
49:5 Ja oleks nad olnud kannatlikud kuni sa nende juurde välja tuled, see olnuks neile parem.
Ja Jumal on andestav, kõige halastavam.
49:6 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, juhul kui teie juurde tuleb hoolimatult reetlik informatsiooniga: kontrollige üle, et te ei kahjustaks inimesi ignorantsusest ega muutuks kahetsevaiks selle tõttu, mida tegite!
49:7 Ja teadke, et teie seas on Jumala sõnumitooja. Juhul kui ta oleks teile kuuletumas enamikes olukordades, te oleksite kannatustes. Aga Jumal pani teid usku armastama ning ilustas selle teie südameis ja tegi eitamise, hoolimatu reetlikkuse ning vastandumise teile vastikuks. Sellised on ausameelsed.
49:8 Soosing ning arm on Jumalalt. Ja Jumal on kõiketeadev, elutark.
49:9 Ja juhul kui kaks gruppi usklikke isekeskis võitlevad: tehke asjad õigeks nende vahel. Ja juhul kui üks neist rõhub teist: võidelge selle vastu, mis rõhub, kuni see naaseb Jumala korraldustele. Seejärel, juhul kui see naaseb: tehke asjad õigeks nende vahel koos õiglusega ja olge erapooletud. Jumal armastab erapooletuid.
49:10 Usklikud on vennad, seega tehke asjad õigeks oma vendade vahel. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, et võiksite saavutada halastuse.
49:11 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärgu inimesed naeruvääristagu inimesi, see võib olla, et nad on paremad kui nemad! Ega naised naisi, see võib olla, et nad on paremad kui nemad. Ega ärge rääkige üksteisest halba ega solvake üksteist hüüdnimedega. Hoolimatu reetlikkus pärast usku on halb. Ja kes iganes pole pöördunud kahetsedes: sellised on patustajad.
49:12 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, hoiduge rohkest eeldamisest, sest osa eeldamisest on väärtegu! Ja ärge spioneerige ega rääkige üksteisest kuulujutte. Kas mõnele teist meeldiks süüa oma surnud venna liha? Te jälestaksite seda.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast. 
Jumal on leebuv, kõige armulisem.

49:13 Oo, inimkond, Me lõime teid mehest ning naisest ja tegime teid kogukondadeks ning suguharudeks, et võiksite teada üksteist!
Kõige auväärsemad teist Jumala silmis on need, kes on teist kõige rohkem kaalutletud kartuses.
Jumal on kõiketeadev, kõigest teadvel.
49:14 Nomaadid ütlevad: “Me usume”.
Ütle: “Te pole uskunud, aga ütelge: ´Me alistume´, sest usk ei ole veel teie südameisse sisenenud. Aga juhul kui kuuletute Jumalale ning Tema sõnumitoojale, siis Ta ei lase mistahes teie tegudel raisku minna. Jumal on andestav, kõige halastavam.”
49:15 Usklikud on vaid need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse, seejärel ei kahtle ja pingutavad oma vara ning eludega Jumala teel. Sellised on tõetruud.
49:16 Ütle: “Kas õpetaksite Jumalale enda doktriini, samas kui Jumal teab, mis on taevastes ning mis on maal? Ja Jumal teab kõiki asju”.
49:17 Nad arvavad selle teenena sulle, et nad alistuvad!
Ütle: “Ärge arvake oma alistumist teenena minule. Tõde on: Jumal on teile teenet osutamas, et Ta teid usule juhatab, juhul kui peaksite olema tõetruud”.
49:18 Jumal teab taevaste ning maa nähtamatut. Ja Jumal näeb, mida te teete.